Impressum/Prohlášení o ochraně dat

Copyright/Obsah

Copyright ©2015 GEALAN Fenster-Systeme GmbH. Všechna práva vyhrazena. Informace jsou majetkem GEALAN Fenster-Systeme GmbH nebo jmenovaných zdrojů.

Obsahy se nesmějí úplně ani částečně reprodukovat, měnit anebo zveřejňovat nebo ukládat do informačního systému za jakýmikoli účely bez výslovného písemného svolení.

Použité obchodní značky jsou autorským právem příslušných podniků.

Všechna práva vyhrazena. Chyby a tiskové chyby vyhrazeny. Loga, označení firem a produktů použitá na internetových stránkách jsou zapsané výrobní značky příslušných výrobců.

GEALAN Fenster-Systeme GmbH
Hofer Straße 80
95145 Oberkotzau
Německo
Telefon: +49 - 92 86 / 77-0
Fax: +49 - 92 86 / 77-22 22
E-Mail info@gealan.de
Obchodní rejstřík:   AG Hof, HRB 702
Jednatelé společnosti: Tino Albert, Jürgen Küspert, Ivica Maurović
GEALAN Tanna Fenster-Systeme GmbH
Průmyslová oblast Kapelle 
07922 Tanna/Thüringen
Německo
Telefon: +49 - 3 66 46 / 3 06-50 10
Fax: +49 - 3 66 46 / 3 06-50 42
E-Mail info@gealan.de
Obchodní rejstřík:   AG Jena, HRB 202763
Jednatelé společnosti: Tino Albert, Jürgen Küspert, Ivica Maurović
GEALAN Dienstleistung GmbH
Hofer Straße 80
95145 Oberkotzau
Německo
Telefon: +49 - 92 86 / 77-80 00
Fax: +49 - 92 86 / 77-80 80
E-Mail info@gdl-marketing.de
Obchodní rejstřík: AG Hof, HRB 2450
Jednatelé společnosti: Jürgen Küspert, Alexander Aust
Daňové identifikační číslo (DIČ)
GEALAN Holding GmbH DE 813 535 942
GEALAN Fenster-Systeme GmbH DE 219 388 958
GEALAN Tanna Fenster-Systeme GmbH DE 232 544 006
GEALAN Dienstleistung GmbH DE 179 641 698
IQ Service spol. s r.o. CZ 269 621 28
GEALAN S.A.R.L. FR 07 483 279 089
UAB GEALAN BALTIC S.A. LT 107 648 716
GEALAN Polska Sp. z o.o. PL 833 122 3577

 

Právní poznámka
Externí odkazy v rámci webové stránky www.gealan.de, které dále odkazují na nabídky třetích stran, vedou k obsahům příslušných poskytovatelů a nepatří do zodpovědnosti tvůrců www.gealan.de. Tyto příslušné odkazy jsou jako takové rozpoznatelné ze souvislosti nebo zvlášť označené. Nemáme žádný vliv na obsahy nacházející se pod těmito odkazy a z důvodu odkazu si je nepřivlastňujeme. Zvláště se výslovně distancujeme od vyjádření, která lze vyhledat na těchto stránkách. Odpovědnost lze ostatně zdůvodnit jen tehdy, pokud máme povědomí o porušení práv a pokud je pro nás technicky možné a únosné zabránit jejich zneužití (§ 5 odst. 2 TDG / MDStV). U cizích obsahů jsme v rozsahu pro nás únosném ověřili možná porušení práv. Porušení autorských práv, ochranných známek nebo práv na ochranu osobnosti nebo pochybení proti hospodářské soutěži na webových stránkách třetích stran jako poskytovatele nebyla patrná a jsou nám stejně neznámá jako jejich případná naplnění skutkových podstat trestných činů.

Vyloučení odpovědnosti

Odpovědnost za vlastní obsahy a odkazy
I přes velkou pečlivost při sestavování naší domácí webové stránky a jejích obsahů nemůžeme ručit za úplnost, správnost a aktuálnost našich obsahů na stránkách, ale můžeme je pravidelně kontrolovat v únosném rozsahu a odstraňovat obsahy porušující práva neprodleně po seznámení se s nimi. Naše domácí webová stránka obsahuje také odkazy na internetové stránky třetí strany, na jejichž obsahy nemáme žádný vliv a které si pod příslušným odkazem nepřivlastňujeme. Z těchto důvodů nemůžeme za tyto cizí obsahy ručit. Tyto příslušné odkazy jsou jako takové rozpoznatelné ze souvislosti nebo zvlášť označené a v rozsahu pro nás únosném u nich byla přezkoumána možná porušení práv. Nejsme zodpovědní za zajištění ochrany dat na externích webových stránkách, na které se dostanete pomocí těchto odkazů. O ochraně dat se prosím informujte na těchto externích webových stránkách. Prověřujeme také porušení práv u obsahů připojených stránek v pro nás únosném rozsahu a v případě konkrétních důvodů a v případě existence porušení práv tyto obsahy z naší domácí webové stránky neprodleně odstraníme.

Prohlášení o ochraně dat

Šetření a použití osobních údajů se děje výlučně v rámci ustanovení zákona na ochranu údajů Spolkové republiky Německo.

Osobní údaje
Použití webové stránky je možné i bez zadání osobních údajů (např. jméno, adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo). Pokud se osobní údaje budou shromažďovat v internetové nabídce, bude se toto dít pouze na dobrovolné bázi (např. pomocí registrace zájemců, jako např. výrobců oken nebo architektů, přes tento formulář www.gealan.de/login/apply.php).

Zpracování a použití osobních údajů
Zpracování a použití osobních údajů se děje pouze za účelem vykonání smlouvy, zpracování poptávky a za účelem vyúčtování.

Předání osobních údajů třetí straně
Osobní údaje se předají třetí straně pouze tehdy, pokud je to nutné k vykonání smlouvy (např. předání objednacích údajů dodavateli) nebo za účelem vyúčtování nebo jste předtím předání třetí straně schválili. Dále budou při oprávněném zájmu předány údaje o osobách u firem úvěrové pojišťovně (Euler Hermes Kreditversicherungs-AG, Friedensallee 254, 22763 Hamburg) a k ověření bonity firmě Bürgel Gera, Regina Walzel-Loos & Ralph Krödel GbR, Leibnitzstr. 4, 07548 Gera und D & B Deutschland GmbH, Havelstr. 9, 64295 Darmstadt. Při přihlášení k odběru zpravodaje (přihlášení je možné kdykoli) budou osobní údaje použity k reklamním účelům. Dokud potrvá zákonná povinnost, budou se údaje předávat na oprávněná informační místa.

Vymazání osobních údajů
Vymazání uložených osobních údajů se děje s ohledem na obchodně právní a daňově právní předpisy o uchovávání, pokud zrušíte souhlas s uložením, pokud již nejsou potřeba k naplnění účelů sledovaných uložením nebo pokud je uložení z jiných zákonných důvodů nepřípustné. Podle zákona máte kromě toho také právo na opravu, uzamčení a smazání osobních údajů.

Právo na informace
Kdykoli máte právo na bezplatnou informaci o Vašich uložených osobních údajích. Žádosti o informace posílejte na e-mailovou adresu info@gealan.de.

Bezpečnost
Upozorňujeme, že při přenosu dat na internetu (např. při komunikaci přes e-mail) nelze zaručit kompletní bezpečnost dat.

Prohlášení o ochraně dat pro použití Google Analytics:
Tato webová stránka používá Google Analytics, službu pro analýzu webových stránek Google Inc. („Google“). Google Analytics používá tzv. „cookies“, textové soubory, které se uloží ve Vašem počítači a které tak umožňují analýzu používání webových stránek. Informace vzniklé díky cookie používáním této webové stránky se pravidelně přenáší na server Google do USA a tam se uloží. V případě aktivace anonymizace IP adresy na této webové stránce se vaše IP adresa od Googlu v rámci členských států Evropské unie nebo v jiných smluvních státech dohody přes evropskou ekonomickou oblast nejprve zkrátí. Jen ve výjimečných případech se přenese IP adresa na server Googlu do USA a zkrátí se tam. Jménem provozovatele této webové stránky bude Google tyto informace používat k vyhodnocení využití této webové stránky, k sestavení zpráv o aktivitě webové stránky a provádění dalších služeb spojených s užíváním webových stánek a internetu vůči provozovateli webové stránky. IP adresa odeslaná v rámci Google Analytics z Vašeho vyhledávače se nespojuje s jinými údaji od Googlu. Ukládání cookies můžete zabránit odpovídajícím nastavením Vašeho prohlížeče; upozorňujeme, že v tomto případě nebudete moci plně používat veškeré funkce této webové stránky. Kromě toho můžete zabránit také shromažďování údajů vytvořených díky cookie, které se vztahují k používání webové stránky (vč. vaší IP adresy) na Googlu, stejně jako zpracování těchto dat Googlem tak, že si pod následujícím odkazem stáhnete a nainstalujete dostupný zásuvný modul prohlížeče. Aktuální odkaz je
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de