Hodnotná práce

GEANOVA-21-1200x710-2.jpg

Společnost GEALAN si stanovila vlastní kodex hodnot a chce o ně usilovat a žít podle nich. Proč? Protože dobré klima v provozu není žádná náhoda, ale práce. Protože hodnoty jsou navigační systémy, které poskytují orientaci. A protože každý ve společnosti z toho má prospěch.

Trochu nervózní uchazeč o práci, proti němu tým společnosti GEALAN, který ho chce lépe poznat: Každý rok Michael Grüner (41) zažil tucty přijímacích pohovorů, každý z nich není pouze napínavý pro potenciálního nového zaměstnance, ale také důležitá věc pro personálního šéfa společnosti GEALAN. „Na rozdíl od minulosti se žadatelé dnes ptají více: Jak to je s pracovní dobou, s rovnováho mezi prací a osobním životem, jak moderní je technologie, s kterou budu pracovat? Ukážeme vám potom konkrétně, jaké výhody společnost GEALAN nabízí.“ Patří k tomu inovativní systém směn ve výrobě, možnosti mobilní práce, klouzavá pracovní doba, ocenění týmové akce, letní slavnosti, poskytnutí kola formou JobRad a další možnosti. „Stále důležitější je ale pro uchazeče také otázka na naši podnikovou kulturu“, potvrzuje Michael Grüner, „Jak spolu vlastně navzájem vycházíme?“ Společnost GEALAN pracuje nejen na produktech, ale také na svých hodnotách: Hodnotná práce, v dvojím slova smyslu.

„Demografické faktory nás silně ovlivňují, podíl možností zaměstnání v našich pobočkách v místě Horní Franky a také v Durynsku klesá a my jsme tradičně v průmyslu v silné konkurenci o zaměstnance, právě tady může být rozhodující faktor kultura naší společnosti, aby se lidé rozhodli pro nás.“ Je jedno, jestli se musí obsadit pracovní místo ve výrobě nebo vedoucí pozice, podle Michaela Grünera je to sice velmi rozdílné, ale zároveň stejně těžké, společnost GEALAN hledá u všech uchazečů jeden určitý povahový rys: „Potřebujeme týmové hráče, kteří mohou dobře vycházet s ostatními, kteří si jich váží. Svět je složitější, ani odborný expert si už neporadí sám, každý je závislý na spolupráci. Chceme lidi, kteří si nemyslí, že všechno ví a všechno umí sami, ale udělají také někdy malý krok zpět, aby vyslechli jiné mínění. Schopnost týmové práce: Potřebujeme to ve správě, v obchodní oblasti, všude.

Největší potřebu pracovníků má společnost GEALAN ve výrobě, logistice, kašírování. Kvalifikovaní pracovníci jsou vzácní a je po nich poptávka, fluktuace se zvyšuje, jak je v průmyslu obvyklé. To se podle Michaela Grünera také ještě brzy nezmění. Pro obchodní oblast naopak předpovídá méně úzkých míst, protože procesy se zeštíhlují a inteligentní softwarová řešení znamenají, že je potřeba méně zaměstnanců. Proto se v oblasti softwaru objeví ještě v budoucnu nové šance na zaměstnání, obzvlášť u aplikací orientovaných na zákazníky.

Je jedno, kde ve společnosti: Hodnoty se počítají. Společnost GEALAN si dobře rozmyslela, které jsou důležité tak, aby byly převzaty do kodexu a nakonec bylo vybráno 5 z potenciálních 32: PROFESIONALITA, TÝMOVÝ DUCH, DŮVĚRA, RESPEKT, OTEVŘENÁ KOMUNIKACE. Všech pět je stejně důležitých. „Vybírali jsme naše hodnoty shora dolů a zdola nahoru, takže jak ve vedoucích grémiích, tak od zaměstnanců“, vysvětluje Michael Grüner. Více než dvacet zaměstnankyň a zaměstnanců doprovázelo proces jako velvyslanci svých oddělení. Aby se z teorie stala praxe, přeložili hodnoty do konkrétních návodů k činnosti, které například vypadají takto: Podporujeme společně přijatá rozhodnutí. Mluvit spolu navzájem je ještě lepší, než psát e-maily. Vážíme si sebe navzájem, nezávisle na své pozici ve společnosti. V této formě lze hodnoty opravdu zavést v běžné denní činnosti.

V jednom oddělení panuje týmový duch, ale profesionalita může být ještě lepší, v jiném je tomu naopak. Proto jsme týmům nastavili vlastní stěžejní úkoly, na kterých pracují.“ Tým společnosti GEALAN své hodnoty považuje za svůj nástroj: Musí být používány a popřípadě přizpůsobit, aby se něco změnilo. „Práce na hodnotách není nikdy hotova“, říká Michael Grüner, „To ale neznamená, že neexistuje žádný pokrok.“ 

Kultura společnosti GEALAN znamená otevřenost a vstřícnost. Klasické úrovně hierarchie neexistují, žádné zavřené dveře a nadřízení, které nesmíte obtěžovat. „Chceme přístupné vedoucí pracovníky. Že pečujeme o pozitivní přátelskou kulturu a dobrou týmovou spolupráci, že u nás panuje určitá harmonie, si všimne mnoho našich návštěvníků.“

Hodnoty společnosti GEALAN jsou sloupy kultury společnosti. Že se vždy podaří je úplně zavést, Michael Grüner nepotvrzuje. Nerealistické idealistické představy a mentalita míru a štěstí by byly opakem zdravého klimatu. „Když se vyskytne konflikt, zkusíme obě strany posadit k jednomu stolu. My, jako personalisté, se vidíme v roli zprostředkovatele. Hodně pomůže, když vidíte: Moje obavy nejsou ignorovány, ale jsou brány vážně. Někdy s překvapením zjistíte, že „protistraně“ můžete docela dobře rozumět, a že jste se jen špatně pochopili. Potom se konflikty snadno vyřeší.“ K hodnotovému světu společnosti GEALAN patří nezametat nepříjemnosti pod koberec, ale zůstat sebekritický a iniciovat zlepšení.

Aby společnost GEALAN zjistila, kde je potřeba zlepšení, pečlivě naslouchá - například v pravidelných anonymních průzkumech mezi zaměstnanci, které se provádějí nejen v Oberkotzau a Tanně, ale ve všech pobočkách v Evropě, a jsou vyhodnocovány externě. Někdy jsou v průzkumy zmíněny maličkosti , říká Michael Grüner: V dílně oprav nástrojů stojí něco v cestě a je nutné to objíždět. Nebo někomu připadá světlo na pracovišti příliš jasné, „jsou to maličkosti, které ihned sprovodíme ze světa.“ Je to těžší, když někde neprobíhá optimálně komunikace. „Potom zkusíme nalézt: Komunikujeme příliš málo, příliš pomalu nebo na špatném místě?“ Komunikace mezi lidmi nikdy neprobíhá dokonale a vždy se na ní dá pracovat. „Koučujeme vědomě naše vedoucí. Měli by odrážet: Jak to vidí kolegové, naslouchám jim dobře, dávám dost prostoru zpětné vazbě? Někdy musí někdo, kdo vede a je dominantní, trochu brzdit, aby naslouchal tomu, co je pro zaměstnance důležité, z toho mohou mít všichni výhodu.“ Současně existují také workshopy se zaměstnanci, které podporují dialog, ukazují, jak lze společně nalézt řešení, jak přispět k respektovanému společnému soužití. „To funguje, lidé rádi spolupracují.

U každého jednotlivce práce na hodnotách probíhá po malých krocích. Malé pracovní triky, jak lépe pracovat, mohou být podle Michaela Grünera dobrou inspirací: například předsevzít si, že každý e-mail bude zodpovězen do jednoho týdne nebo mítinky budou časově omezeny. To je konkrétní a snadno proveditelné, „když to klapne, přejdeme k dalšímu tématu komunikace.“

Aby všichni zaměstnanci věděli, že jejich mínění je důležité, je nutná ještě trocha přesvědčování, říká Michael Grüner. „Například se ještě zabýváme naší novou koncepcí kanceláří. Když se zeptám úplně všeobecně, potom nepřichází příliš mnoho návrhů. Ale když se zeptám přímo osobně někoho z každé oblasti: Jak byste koncipovali prostor? Potom přicházejí super nápady. Čím konkrétněji se ptáme, tím konkrétnější jsou odpovědi. Komunikace je společný proces učení.“

Jak jsou hodnoty cenné, ukazuje nejdříve ze všeho krize. Pandemie corony zatěžuje také osazenstvo společnosti GEALAN: Povinnost nosit masku ve výrobních jednotkách, výpadky kvůli karanténě, zavření hranic do Česka. Otázky zaměstnankyň a zaměstnanců jsou naléhavé: Cítím se nemocný, co mám dělat? Musím nosit masku FFP2? Jak můžeme změnit směny, abychom minimalizovali kontakty? Jaké jsou podmínky pro vjezd? – „Existuje tisíc otázek a žádné oficiální odpovědi – často jsme neměli ještě žádné zákonné podklady“, vzpomíná si Michael Grüner. To komplikovalo práci v týmu pro prevenci, profesionalita a otevřenost byly ústřední otázka v této nepřehledné fázi. Jako nadřazená hodnota v krizi se ale projevil týmový duch: Podchytit výpadky v odděleních, mít otevřené uši pro starosti jiných, spontánně organizovat ubytování pro české kolegy – „Dnes si myslím, že jsme tyto výzvy vyřešili společně docela dobře, podařilo se to pouze díky velké solidaritě.“

Kromě toho bylo nutné rychle provést přizpůsobení úplně novým okolnostem: Pomocí video konferencí, nových koncepcí využití kanceláří, řešení na základě tabletů a senzorů ve výrobě a při home-office vznikl u společnosti GEALAN nový pracovní svět. Michael Grüner si může docela dobře představit, že něco zůstane také po pandemii: „Naše pracovní prostředí musí stejným způsobem umožnit koncentrovanou práci při home-office a týmovou práci na pracovišti, naše koncepce kanceláří se stala více hybridní, takže se může video konference nerušeně účastnit více účastníků a ostatní se mohou připojit externě. Technika to všechno umožňuje, místnosti a koncepce se musí přizpůsobit.“

Co ve všem tom přelomu zůstává, jsou hodnoty společnosti GEALAN. Aby mohly dál žít, předávají se každé nové kolegyni a každému novému kolegovi. Přijímací pohovor je u konce. Když je uchazeč o zaměstnání přijat, nenastoupí pouze do nové práce, ale vstoupí do hodnotového světa společnosti GEALAN. Stane se důležitou součástí hodnotné práce.

Maria_Broemel_100px

Maria Brömel

24.11.2021

Hledáte výrobce oken ve Vašem okolí?

Využijte náš jednoduchý přehled zpracovatelů.

Máte dotaz?

Neváhejte nás oslovit, rádi se Vám budeme věnovat.

GEALAN ACADEMY

GEALAN ACADEMY nabízí tržně orientované semináře k tématům jako je stavební právo, prodej a technologie oken.

Nezmeškejte žádné novinky!

Přeji si, aby mi byly e-mailem zasílány informace k refenčním objektům a GEALAN News (cca dvakrát měsíčně) - a to zdarma a s možností okamžité výpovědi této služby.

Gealan

GEALAN je jedním z předních evropských výrobců plastových profilů pro okna a dveře.

©2022 GEALAN Fenster-Systeme GmbH
©2022 GEALAN Fenster-Systeme GmbH