Keskendumine keskkonnale ja ressurssidele

GEALAN toodab kvaliteetseid plastprofiile. Seejuures on meie jaoks oluline tegutseda viisil, mis säästab ressursse ja on seega keskkonnasõbralik. GEALAN on juba üle 30 aasta näidanud, et see ei lähe vastuollu ettevõtte kasumlikkusega.

Põhimõtted

Üks meie uuematest verstapostidest oli meie otsus viia Oberkotzau peakorteris asuv haldusosakond, samuti Tüüringis asuv Tanna tehas, täielikult üle taastuvale energiale. GEALAN katab nüüd mõlemas kohas kogu oma elektrivajaduse energiaga, mis tuleb sajaprotsendiliselt tuule-, päikese-, vee-, biomassi- või geotermilisest energiast. See uusim üleminek rohelisele elektrile on loogiline järgmine samm paljude algatuste seas ja osa ettevõtte filosoofiast, mida oleme aastakümneid praktiseerinud.

Me kõik teame hästi praeguse aja keskkonnaprobleeme ja vajadusi. Olemasolevate ressursside mõistlik kasutamine ja seeläbi keskkonna kaitse on olnud pikka aega üks pakilisemaid ülesandeid. Ka GEALANi grupp on kogu ühiskonna heaks sellele eesmärgile pühendunud.

Ka tooraine ja energia kokkuhoid on tänapäeval saavutatav, sest inimesed töötavad palju tõhusamalt. Siin saavad tehnilised uuendused aidata meid sama palju kui organisatsioonilised täiustused või keerukad protsessid.

Meie töötajatel on GEALANi jätkusuutlikkuse tagamisel oluline roll. Nad täidavad oma ülesandeid iseseisvalt, kvaliteediteadlikult, keskkonnateadlikult ja ressursse säästval moel ning teades, et nende tööl on otsene mõju meie ettevõtte edule.

Meie GEALANis pöörame juba toodete hankimisel tähelepanu nende energiatõhususele ja potentsiaalsele mõjule inimestele ja keskkonnale. Soovime olla tugev, usaldusväärne partner oma klientidele, tarnijatele, ametiasutustele, avalikkusele ja töötajatele. Seega on meie jaoks enesestmõistetav täita juriidilisi ja muid nõudeid ning suhelda erinevate sidusrühmadega avatult ja läbipaistvalt.

Meie üks olulisemaid põhimõtteid on: igas meie langetatavas majandusotsuses tuleb arvestada sotsiaalsete, ühiskondlike ja keskkonnaaspektidega. Selle saavutamine pole iseenesestmõistetav. Samas on see GEALANi jaoks siiski loomulik eesmärk. Võtame endale vastutuse ning vaatame keskkonnakaitset ja ressursitõhusust kui ettevõtte jätkusuutliku edu eeldusi.


Juhtkond
Ivica Maurović (juhatuse pressiesindaja ning müügi, turunduse ja süsteemiarenduse tegevdirektor), Tino Albert (tehnoloogia ja rahanduse tegevdirektor)

gl-2021.jpg

Praktikas

GEALAN on juba üle 30 aasta näidanud, et ta toodab, kaupleb ja juhib oma äri looduse ja keskkonna suhtes vastutustundlikult. Esialgse keskkonnajuhtimissüsteemi kasutuselevõtt 1996. aastal ankurdas jätkusuutliku ja ressursse säästva tegevuse meie ettevõtte filosoofiasse ning sellest ajast alates oleme seda pidevalt laiendanud.

Taaskasutus

REWINDO koostööpartnerina on GEALAN võtnud endale kohustuse kasutada oma profiilide sisemises osas taaskasutatud aknamaterjale, mis on saadud aknatööstuses üle 25 aasta täielikult suletult toiminud ringkasutuse kaudu. Nii taaskasutatakse vanadest akendest pärit PVC-d keskkonnasäästlikult uutes, väga heas soojustusega aknaprofiilides.

Roheline elekter

Keskkonnasäästlikule elektrile üleminekuga säästab GEALANi Oberkotzaus asuv käitis igal aastal tubli 1900 tonni CO2 heitmeid. Meie Tanna tootmisüksuses säästetakse aastas 16 000 tonni CO2 heitmeid. Sellega paraneb ettevõtte ökoloogiline jalajälg veelgi, kuna rohelise elektri tootmisel ei teki ei CO2 heitmeid ega radioaktiivseid jäätmeid.

EMAS

Alates 1996. aastast on GEALAN oma ettevõtte jätkusuutlikkuse korduvalt ja edukalt proovile pannud, esitades selle Euroopa keskkonnajuhtimissüsteemide organisatsiooni EMAS nõudlikule kontrollile – nii meie peakontoris Oberkotzaus kui ka Tanna tootmisüksuses. Nii oli GEALAN üks esimesi plastitööstuse ettevõtteid, kes sel viisil sotsiaalset vastutust üles näitasid.

VINYLPLUS®

VinylPlus® algatus loodi 2000. aastal Euroopa PVC-tööstuse jaoks. GEALAN on VinylPlus® algatuse sertifitseeritud partner alates aastast 2019. Vahepeal on algatusega liitunud rohkem kui 200 PVC-tööstuse ettevõtet, valitsusvälised organisatsioonid ja üle 170 taaskasutusettevõtte üle kogu Euroopa, et tagada PVC ühine väärtusahel.

Meie sertifikaadid - GEALANi jätkusuutlikkuse strateegia kronoloogia

GEALAN tutvustab oma esimest keskkonnajuhtimissüsteemi. See põhineb tolleaegsel EÜ määrusel, mis käsitleb äriettevõtete vabatahtlikku osalemist ühenduse keskkonnajuhtimis- ja -auditeerimissüsteemis. 1996. aasta juunis viidi see valideerimine kooskõlas Euroopa ökoauditi määrusega läbi meie kahes käitises – Oberkotzaus ja Tannas. GEALAN oli esimene PVC-töötleja Euroopas, kes kasutas seda keerukat juhtimissüsteemi.

Kas otsite oma piirkonnas aknatootjaid?

Kasutage meie aknatootjate leidjat

Kas on küsimusi?

Rääkige meiega!

GEALANI AKADEEMIA

GEALANI AKADEEMIA pakub turule orienteeritud seminare sellistel teemadel nagu ehitusõigus, müük ja aknatehnoloogiad.

Ärge jääge uudistest ilma!

Ma tahan saada e-posti teel uudiskirja „Kuu referentshoone“ ja GEALANi uudiseid (umbes kaks korda kuus) - tasuta ja igal ajal lõpetatav.

Gealan

GEALANi kontserni kuuluvad Euroopa juhtivad akende ja uste PVC-profiilide tootjad.

©2023 GEALAN Fenster-Systeme GmbH
©2023 GEALAN Fenster-Systeme GmbH