GEALAN-CAIRE® smart – često postavljana pitanja

Pitanja i odgovori o pametnoj ventilaciji uz povrat topline

Planiranje

Pitanje Odgovor
Gdje mogu kupiti ventilator? Kod partnera tvrtke GEALAN / proizvođača prozora: Pronađi proizvođača prozora
Je li pomoću ventilacijskog sustava moguće stvarati svježi zrak za neprekidno ustajali zrak u kupaonici (u kupaonicama bez prozora)? Ne, odvija se neprekidna izmjena ustajalog i svježeg zraka. Samo usisavanje svježeg zraka trenutno (još) nije moguće.
Koliko košta ventilacijski sustav GEALAN-CAIRE® smart? Cijena ovisi o varijanti ugradnje ventilatora i veličini prozora. U vezi s tim obratite se partneru tvrtke GEALAN i zatražite ponudu.
Što je potrebno uzeti u obzir pri radu sustava GEALAN-CAIRE® smart u kombinaciji s napom? Svježi zrak potreban za napu potrebno je zasebno planirati i osigurati. Ventilacijski sustav ponaša se neutralno s obzirom na to i ne može se upotrebljavati za opskrbu svježim zrakom.
Mogu li naknadno opremiti ventilator u postojećem prozoru? Ne, naknadno opremanje nije moguće. Ventilacijski sustavi GEALAN-CAIRE® smart mogu se montirati samo zajedno s novim prozorom.
Koje mogućnosti financijske potpore postoje za ugradnju ventilacijskog sustava GEALAN-CAIRE® smart (KfW itd.)? Postoje programi za potporu banke KfW. To je primjerice: program potpore banke KfW br. 153 „Energetski učinkovita gradnja” i program potpore br. 430 „Energetski učinkovito saniranje”
Koliko je ventilatora potrebno za prosječan apartman (60 m²)/kuću (140 m²)? Potrebna količina zraka ovisi o nizu čimbenika (položaju zgrade, standardu toplinske izolacije, oblozi itd.) i vidljiva je iz koncepta ventilacije.
Pitanje Odgovor
Što je potrebno uzeti u obzir u slučaju korištenja ventilacijskog sustava u kombinaciji s kaminima, otvorenim ognjištima ili kaljevim pećima? Smjernice za to postoje u odredbama pojedinih zemalja o loženju. Primjerice, u Bavarskoj vrijedi sljedeće:

(2) 1 Sigurnost rada ognjišta koja ovise o zraku u prostoriji ne smije biti smanjena zbog rada uređaja koji isisavaju zrak u prostoriji, kao što su uređaji za ventilaciju ili grijanje toplim zrakom, nape i sušila za rublje koja rade pomoću ustajalog zraka.
2 To se smatra ispunjenim ako
1. sigurnosne naprave sprječavaju istodobni rad ognjišta i uređaja koji isisavaju zrak,
2. posebne sigurnosne naprave nadziru odvođenje ispušnih plinova,
3. se ispušni plinovi iz ognjišta odvode preko uređaja koji isisavaju zrak ili
4. je s obzirom na tehniku uređaja zajamčeno da tijekom rada ognjišta ne može nastati opasan podtlak.

Podtlak može nastati kroz jedinicu za ventilaciju samo u načinu rada za zaštitu od mraza. Radi pridržavanja odredbe o loženju ovdje je potrebno da npr. dimnjačar provede mjerenje 4 paskala. Pritom ventilator u prostoriji ne smije stvarati podtlak veći od 4 paskala. Ako ventilator stvara veći podtlak, potrebno je provesti mjere za sprječavanje.

To je moguće postići npr. uporabom uređaja za nadzor tlaka zraka. Uređaj za nadzor tlaka zraka sprječava da uređaj koji je priključen na njega može nastaviti s radom ako se tlak zraka u prostoriji smanji za više od 4 Pa u odnosu na vanjski tlak. Uređaj se automatski isključuje, a čim dođe do izjednačenja tlaka, uređaj se automatski ponovo uključuje.

Dodatna mogućnost je uporaba dodatnih ventilatora za prozorski žlijeb kao npr. GEALAN-CAIRE® flex.

Tehnika

Pitanje Odgovor
Koliki je povrat topline?

Kolike su vrijednosti zvučne i toplinske izolacije?

Kolike su vrijednosti snage zvuka?
Odgovore na ta pitanja možete pronaći u tehničkom podatkovnom listu
Je li moguće vremensko upravljanje ventilacijskim sustavom? To je trenutno moguće samo nakon uključivanja ventilacijskog sustava u sustav Smart Home.
Na koji način mogu uključiti ventilator u postojeći sustav Smart Home? To je trenutno moguće samo uz vezu s pristupnikom Mediola i aplikacijom Mediola IQONTROL-Neo.
Pomaže li ventilacijski sustav u sprječavanju širenja virusa i bakterija? Virusi se ne filtriraju kroz ventilacijski sustav, a bakterije se samo djelomično filtriraju. Ipak se zbog neprekidne izmjene zraka smanjuje koncentracija infektivnih čestica u zraku. Sustav GEALAN-CAIRE® smart poboljšava higijenu zraka:
  1. štetne tvari isisavaju se iz zraka u prostoriji pomoću ventilatora (npr. CO2, VOC itd.)
  2. Svježi zrak upuhuje se u prostoriju (nakon što je pročišćen pomoću filtara za pelud, izborno za finu prašinu i sl.).
  3. Zahvaljujući odvojenim kanalima za zrak pritom ne dolazi do miješanja unutarnjeg zraka koji sadržava štetne tvari i pročišćenog vanjskog zraka
  4. Neprekidno isisavanje zraka omogućuje da filtrirane čestice ne mogu biti ponovo upuhane u unutarnji prostor.
Koje senzore ima ventilator i koje vrijednosti mjeri? Ventilator ima senzore za temperaturu i vlažnost zraka. Mjeri temperaturu u prostoriji i relativnu vlažnost zraka u prostoriji, vanjsku temperaturu i relativnu vlažnost vanjskog zraka.
Pitanje Odgovor
Kako se ventilator ponaša u slučaju trajno niskih temperatura u prostoru odnosno trajno niskih temperatura svježeg zraka? Jedinica ventilatora u intervalu od 60 minuta provjerava nalazi li se temperatura svježeg zraka iznad postavljene vrijednosti praga. U tom slučaju ventilator se ponovo prebacuje u UOBIČAJENI NAČIN RADA.

U protivnom ventilator i dalje pokreće zračnu struju obujma 4 m3/h iz prostorije prema van. Prema certificiranoj ustanovi za ispitivanje za zaštitu od mraza, to je postupak koji je potreban kako bi se spriječilo oštećenje sustava za razmjenu topline.

Uređaj se u načinu rada za zaštitu od mraza nikad potpuno ne isključuje. Ako je temperatura vanjskog zraka i zraka u prostoriji trajno niska, ne stvara se kondenzirana voda i zbog toga ne postoji opasnost od zaleđivanja.
Može li jedinica za ventilaciju neprekidno raditi na razini 5?

Neprekidan rad uređaja na razini 5 ograničen je na maksimalno 60 minuta, pri čemu se to razdoblje od 60 minuta obnavlja dok uređaj radi na nižoj razini.

Primjer: jedinica za ventilaciju 30 minuta radi na razini 5 i može još dodatnih 30 minuta raditi na razini 5.

Ako je jedinica nakon toga postavljena na nižu razinu (razinu 1 – 4) i ako na toj razini radi 15 minuta, razdoblje od 60 minuta za razinu 5 ponovo se produljuje za 15 minuta. Dakle, nakon tih 15 minuta jedinica ponovo može 45 minuta raditi na razini 5.

No ako jedinica za ventilaciju daljnjih 15 minuta radi na nižoj razini, razdoblje od 60 minuta potpuno se obnavlja i uređaj ponovo u bilo kojem trenutku može 60 minuta raditi na razini 5.

Što se regulira u automatskom načinu rada?

U automatskom načinu rada jedinica za ventilaciju pokušava održati relativnu vlažnost zraka u prostoriji između 40 i 60 %.

Ako se relativna vlažnost zraka u prostoriji nalazi u navedenom području, uređaj se automatski prebacuje na razinu 2. Ostaje na toj razini dok se relativna vlažnost zraka u prostoriji ne promijeni i dok ne bude manja od 40 % ili veća od 60 %.

Ako je relativna vlažnost zraka u prostoriji manja od 40 %, uređaj provjerava relativnu vlažnost svježeg zraka.

Ako je relativna vlažnost svježeg zraka (izračunata s obzirom na trenutnu temperaturu u prostoriji) veća od 40 %, uređaj povećava dovod zraka kako bi povećao relativnu
vlažnost zraka u prostoriji. Ako relativna vlažnost zraka u prostoriji dosegne vrijednost veću od 40 %, uređaj se ponovo automatski prebacuje na razinu 2.

Ako je relativna vlažnost zraka u prostoriji manja od 40 %, a relativna vlažnost (izračunata s obzirom na temperaturu u prostoriji) svježeg zraka također manja od 40 %, uređaj se automatski prebacuje na razinu 1. Tako se daljnje smanjivanje vlažnosti zraka u prostoriji svodi na minimum.

Ako je relativna vlažnost zraka u prostoriji veća od 60 %, a relativna vlažnost (izračunata s obzirom na temperaturu u prostoriji)
svježeg zraka također veća od 60 %, uređaj se automatski prebacuje na razinu 1 kako bi se daljnje povećavanje vlažnosti zraka u prostoriji svelo na minimum.

Ako je relativna vlažnost zraka u prostoriji veća od 60 %, a relativna vlažnost (izračunata s obzirom na temperaturu u prostoriji) svježeg zraka manja od 60 %, uređaj se automatski prebacuje na razinu 3 odnosno 4 kako bi na taj način smanjio vlažnost zraka u prostoriji.

Ako je relativna vlažnost zraka u prostoriji veća od 85 %, a relativna vlažnost svježeg zraka izračunata s obzirom na temperaturu u prostoriji manja od toga, jedinica
za ventilaciju prebacuje se na razinu 4 ili 5 (ako je dostupna na temelju ograničenja vremena rada) kako bi smanjila vlažnost zraka u prostoriji.

Ako relativna vlažnost zraka u prostoriji dosegne vrijednost manju od 60 %, uređaj se ponovo automatski prebacuje na razinu 2.

Servis i podrška

Servis

Pitanje Odgovor

Tko pruža podršku u slučaju pitanja o smetnjama ventilacijskog sustava GEALAN-CAIRE® smart?

Upite za podršku potrebno je uputiti odgovarajućem ugovornom partneru (proizvođaču prozora / trgovcu).

Na koji način mogu povezati ventilator s aplikacijom GEALAN?

  1. Preuzmite aplikaciju GEALAN Home
  2. Pokrenite aplikaciju
  3. Slijedite upute u aplikaciji

Na koji način mogu uključiti ventilator u postojeću WLAN mrežu?

  1. Preuzmite aplikaciju GEALAN Home
  2. Pokrenite aplikaciju
  3. Slijedite upute u aplikaciji

Koliko dugo je moguće koristiti filtre?

Filtre je potrebno mijenjati otprilike jednom godišnje. U slučaju lošijih uvjeta vanjskog zraka (npr. velika količina peludi ili fine prašine) prema potrebi i češće.

Na koji način mogu zamijeniti filtre?

Pogledajte upute za uporabu

Je li moguće nabaviti filtre izravno u tvrtki GEALAN?

Zamjenske filtre za sustav GEALAN-CAIRE® smart moguće je nabaviti kod partnera tvrtke GEALAN / proizvođača prozora.

Može li se ventilacijski sustav zamrznuti?

Ne, zbog toga je u sustav integriran način rada za zaštitu od mraza.

Dokle god sustav nije trajno isključen , ne može se zamrznuti.

Koliko održavanja zahtijeva ventilacijski sustav GEALAN-CAIRE® smart?

U slučaju sustava GEALAN-CAIRE® smart potrebno je jednom godišnje zamijeniti filtre.

Tko pruža podršku u slučaju smetnji sustava Smart Home s kojim je povezan ventilacijski sustav GEALAN-CAIRE® smart?

Podršku pruža proizvođač sustava Smart Home.

Podrška

Pitanje Odgovor

Koliko traje jamstvo?

Nema specifične garancije, postoji samo zakonsko jamstvo.

Jamstvo je u skladu sa zakonskim odredbama (2 godine).

Je li moguće u slučaju potrebe naknadno naručiti poklopac?

Da, poklopce je moguće naknadno naručiti u kompletu (po 2 komada) (artikl 5421 ..). Obratite se svom ugovornom partneru (trgovcu, proizvođaču prozora)

Je li moguće u slučaju potrebe naknadno naručiti mrežu protiv muha?

Da, mreže protiv muha moguće je naknadno naručiti u kompletu (po 2 komada) (artikl 5444 ..). Obratite se svom ugovornom partneru (trgovcu, proizvođaču prozora)

Je li moguće isključiti ručno upravljanje (npr. u slučaju samostalnog stanovanja starijih osoba uz korištenje usluga njege)?

Ne, upravljački senzor na jedinici ventilatora ne može se deaktivirati.

Deaktivacija je moguća samo za vanjsku tipku.

Tražite li proizvođača stolarije u vašoj blizini?

Pronađite ga uz pomoć naše tražilice proizvođača stolarije.

Imate pitanja?

Obratite nam se.

GEALAN ACADEMY

GEALAN ACADEMY nudi tržišno orijentirane seminare za teme kao: zakon o gradnji, prodaja i tehnologija prozora.

Ne propustite naše vijesti!

želim primati newsletter "Referentni objekti" i GEALAN novosti putem e-maila (jednom do dva puta mjesečno) - besplatno sa mogućnošću otkazivanja u bilo kojem trenutku.

Gealan

GEALAN grupa jedna je od vodećih proizvođača sustava profila za prozore i vrata u Europi.

©2023 GEALAN Fenster-Systeme GmbH
Novosti, priopćenja
©2023 GEALAN Fenster-Systeme GmbH