Impresszum / Adatvédelmi Nyilatkozat

Copyright/Tartalom

Copyright ©2015 GEALAN Fenster-Systeme GmbH. Minden jog fenntartva. Az információk a GEALAN Fenster-Systeme GmbH vagy a megnevezett forrás tulajdonát képezik.

Előzetes írásbeli engedély hiányában a tartalmak sem egészben sem részben és semmilyen célból sem sokszorosíthatók, módosíthatók és/vagy tehetők közzé vagy menthetők el valamely információs rendszerben.

Az alkalmazott márkanevek a mindenkori vállalkozás szerzői jogának hatálya alá tartoznak.

Minden jog fenntartva. A tévedés és a nyomdai hiba jogát fenntartjuk. A jelen internetes megjelenésben alkalmazott emblémák, cég- és termékmegjelölések a mindenkori gyártó bejegyzett védjegyei.

GEALAN Fenster-Systeme GmbH
Hofer Straße 80
95145 Oberkotzau
Németország
Telefon +49 - 92 86 / 77-0
Fax: +49 - 92 86 / 77-22 22
E-mail info@gealan.de
Nyilvántartó hatóság   AG Hof, HRB 702
Cégvezető Tino Albert, Jürgen Küspert, Ivica Maurović
GEALAN Tanna Fenster-Systeme GmbH
Industriegebiet Kapelle 
07922 Tanna / Thüringen
Németország
Telefon +49 - 3 66 46 / 3 06-50 10
Fax: +49 - 3 66 46 / 3 06-50 42
E-mail info@gealan.de
Nyilvántartó hatóság   AG Jena, HRB 202763
Cégvezető Tino Albert, Jürgen Küspert, Ivica Maurović
GEALAN Dienstleistung GmbH
Hofer Straße 80
95145 Oberkotzau
Németország
Telefon +49 - 92 86 / 77-80 00
Fax: +49 - 92 86 / 77-80 80
E-mail info@gdl-marketing.de
Nyilvántartó hatóság AG Hof, HRB 2450
Cégvezető Jürgen Küspert, Alexander Aust
Adószámok
GEALAN Holding GmbH DE 813 535 942
GEALAN Fenster-Systeme GmbH DE 219 388 958
GEALAN Tanna Fenster-Systeme GmbH DE 232 544 006
GEALAN Dienstleistung GmbH DE 179 641 698
IQ Service spol. s r.o. CZ 269 621 28
GEALAN S.A.R.L. FR 07 483 279 089
UAB GEALAN BALTIC S.A. LT 107 648 716
GEALAN Polska Sp. z o.o. PL 833 122 3577

 

Jogi információk
A www.gealan.de oldalról harmadik felek oldalára átirányító linkek a mindenkori harmadik fél tartalmára irányítanak át, és nem egyeznek meg a www.gealan.de tartalmával. A megfelelő utalások kiderülnek a szövegösszefüggésből, vagy más módon jelölve vannak. Az ott található tartalmakra semmilyen ráhatásunk nincsen, és nem is sajátíthatjuk ki magunknak ezeket a tartalmakat a hivatkozások segítségével. Nyomatékosan kijelentjük, hogy a harmadik felek oldalain található kijelentésekért és véleményekért felelősséget nem vállalunk. Felelősség egyebekben csak akkor állapítható meg, ha tudomásunk van a jogsérelmekről, és megakadályozásuk számunkra műszakilag lehetséges (a távolról nyújtott szolgáltatásokról szóló német törvény 5. § (2) bek. / médiaszolgáltatásokról szóló német államszerződés). Az idegen tartalmak tekintetében a tőlünk elvárható mértékben megvizsgáltuk a lehetséges jogsértéseket. A harmadik felek honlapjaikon szemmel láthatóan nem sértették meg a szerzői, védjegyhez vagy személyhez fűződő jogokat vagy a versenyjogot, és az esetleges jogsértések számunkra éppoly kevésbé ismertek, mint a honlapok segítségével esetlegesen elkövetett bármely bűncselekmény.

Felelősségkizárás

Saját tartalomra és linkekre vonatkozó felelősség
A honlapunk és tartalmainak előállítása közben alkalmazott legnagyobb gondosság ellenére sem biztosíthatjuk oldalaink tartalmának teljességét, helyességét és időszerűségét, mindezt viszont az elvárható mértékig rendszeresen ellenőrizzük, és észlelésük után azonnal eltávolítjuk a jogsértő tartalmakat. Honlapunkon harmadik felek internetoldalára átirányító linkek találhatók, amely oldalak tartalmára nekünk semmilyen hatásunk nincsen, és amely oldalakat a hivatkozások révén nem sajátítunk ki magunknak. Ezért tehát nem áll módunkban semmilyen garanciát sem vállalni ezekért az idegen tartalmakért. A megfelelő utalások kiderülnek a szövegösszefüggésből, vagy más módon jelölve vannak, és a tőlünk elvárható mértékig ellenőriztük őket a lehetséges jogsértések tekintetében. Nem tartozunk felelősséggel az ezeken a linkeken keresztül hozzáférhető külső weboldalakkal kapcsolatos adatvédelmi óvintézkedésekért. Kérjük, ott érdeklődjön az ilyen külső weboldalak adatvédelmével kapcsolatban. A belinkelt oldalak tartalmát a tőlünk elvárható mértékig és jogsérelmekre utaló konkrét jeleknél ellenőriztük, és jogsértés fennállásakor haladéktalanul eltávolítottuk honlapunkról.

Adatvédelmi nyilatkozat

Személyes adatok kizárólag a Németországi Szövetségi Köztársaság adatvédelmi jogának rendelkezései keretében kerül rögzítésre és feldolgozásra.

Személyes adatok
A weboldal személyes adatok (pl. név, cím, e-mail-cím, telefonszám) megadása nélkül is használható. Amennyiben az internetes oldal keretében személyes adatok rögzítésére kerülne sor, akkor ez önkéntes alapon történik (pl. az érdeklődők, vagyis pl. ablakgyártók, építészek regisztrálásával a következő űrlapon: www.gealan.de/login/apply.php).

A személyes adatok feldolgozása és használata
A személyes adatok kizárólag a szerződések bonyolítása, ajánlatkérések feldolgozása és elszámolás céljából kerülnek feldolgozásra és felhasználásra.

Személyes adatok továbbadása harmadik félnek
Személyes adatok csak akkor kerülnek átadásra harmadik félnek, ha erre szerződésbonyolításhoz (pl. a rendelési adatok valamely szállítónak való továbbadásához) vagy elszámoláshoz szükség van, vagy ha Ön ebbe korábban beleegyezett. Jogos érdek fennállásakor ezenkívül még cégadatok kerülnek átadásra a hitelbiztosítónak (Euler Hermes Kreditversicherungs-AG, Friedensallee 254, 22763 Hamburg) valamint a hitelellenőrzési szolgáltatónak: Bürgel Gera, Regina Walzel-Loos & Ralph Krödel GbR, Leibnitzstr. 4, 07548 Gera és: D & B Deutschland GmbH, Havelstr. 9, 64295 Darmstadt. Hírlevélre jelentkezéskor (leiratkozásra bármikor lehetőség van) a személyes adatok hirdetési célból kerülnek felhasználásra. Jogszabályi kötelezettségnél az adatok az információigénylésre jogosult hivataloknak kerülnek átadásra.

A személyes adatok törlése
Az elmentett személyes adatok a gazdasági jogi és adójogi megőrzési előírásokra tekintettel kerülnek törlésre, ha ön visszavonja a mentésre vonatkozó beleegyezését, ha az adatok ismerete többé nem szükséges a mentéssel elérni kívánt cél teljesüléséhez, vagy ha a mentés egyéb jogszabályi okokból nem megengedett. Önnek a jogszabályi rendelkezésekkel összhangban ezen túlmenően joga van a személyes adatok javítására, zárolására és törlésére.

A tájékozódás joga
Önnek mindenkor jogában áll térítésmentesen tájékozódni az Ön elmentett személyes adatairól. Tájékoztatásigénylését kérjük, küldje el az info@gealan.de e-mail-címre.

Biztonság
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy internetes adattovábbításnál (pl. e-mailes kommunikációban) nem biztosítható semmilyen teljes körű adatbiztonság.

Adatvédelmi nyilatkozat a Google Analytics használatával kapcsolatban:
A jelen weboldal a Google Analytics-et használja, amely a Google Inc. (a továbbiakban mint Google) webelemző szolgáltatása. A Google Analytics úgynevezett sütiket – az ön számítógépére lementett és a weboldal Ön általi használatának elemzését lehetővé tevő szövegfájlokat – használA süti által a jelen weboldal Ön általi használatáról létrehozott adatok főszabály szerint a Google USA-beli szerverére továbbítódnak és ott elmentésre kerülnek. Amennyiben ezen a weboldalon aktiválva van az IP-anonimizálás, akkor a Google az Ön e-mail-címét az Európai Unió tagállamaiban vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló Egyezményben részes más államokban lerövidíti. Kizárólag kiviteles esetben továbbítódik a teljes IP-cím a Google USA-béli szerverére és rövidül le ott. A jelen weboldal üzemeltetőjének megbízásából a Google ezeket az adatokat a weboldal Ön általi használatának kiértékelésére, a weboldal aktivitásáról jelentés készítésére, valamint a weboldal és az internet használatával kapcsolatos, a weboldal üzemeltetőjének szóló további szolgáltatások nyújtására használja. A Google Analytics keretében az Ön böngészője által továbbított IP-cím nem kerül összevetésre a Google más adataival. Ön a sütik mentését a böngészőszoftver megfelelő beállításával akadályozhatja meg; felhívjuk a figyelmet azonban arra, hogy ebben az esetben előfordulhat, hogy nem fér hozzá a jelen weboldal teljes funkciókészletéhez. Önnek ezen túlmenően lehetősége van a sütivel rögzített és a weboldal Ön általi használatára vonatkozó adatok (ideértve az Ön e-mail-címét is) rögzítését, valamint ezen adatok Google általi feldolgozását megakadályozni, amennyiben letölti és telepíti az alábbi linken hozzáférhető böngészőbővítményt. A jelenlegi link:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de