Gealan Logo

Colofon/Privacyverklaring

Copyright/Inhoud

Copyright ©2015 GEALAN Fenster-Systeme GmbH. Alle rechten voorbehouden. De informatie is eigendom van GEALAN Fenster-Systeme GmbH of van de genoemde bronnen.

De inhoud mag zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming noch geheel noch gedeeltelijk voor welke doeleinden dan ook worden vermenigvuldigd, veranderd en/of openbaar worden gemaakt of in een informatiesysteem worden opgeslagen.

De gebruikte merknamen zijn copyrights van de betreffende bedrijven.

Alle rechten voorbehouden. Vergissingen en drukfouten voorbehouden. De op deze website gebruikte logo's, bedrijfs- en productaanduidingen zijn gedeponeerde handelsmerken van de betreffende fabrikant.

GEALAN Fenster-Systeme GmbH
Hofer Straße 80
95145 Oberkotzau
Duitsland
Telefoon +49 - 92 86 / 77-0
Fax +49 - 92 86 / 77-22 22
E-mail info@gealan.de
Handelsregister   AG Hof, HRB 702
Directie Tino Albert, Jürgen Küspert, Ivica Maurović
GEALAN Tanna Fenster-Systeme GmbH
Industriegebiet Kapelle 
07922 Tanna / Thüringen
Duitsland
Telefoon +49 - 3 66 46 / 3 06-50 10
Fax +49 - 3 66 46 / 3 06-50 42
E-mail info@gealan.de
Handelsregister   AG Jena, HRB 202763
Directie Tino Albert, Jürgen Küspert, Ivica Maurović
GEALAN Dienstleistung GmbH
Hofer Straße 80
95145 Oberkotzau
Duitsland
Telefoon +49 - 92 86 / 77-80 00
Fax +49 - 92 86 / 77-80 80
E-mail info@gdl-marketing.de
Handelsregister AG Hof, HRB 2450
Directie Jürgen Küspert, Alexander Aust
Btw-nummer
GEALAN Holding GmbH DE 813 535 942
GEALAN Fenster-Systeme GmbH DE 219 388 958
GEALAN Tanna Fenster-Systeme GmbH DE 232 544 006
GEALAN Dienstleistung GmbH DE 179 641 698
IQ Service spol. s r.o. CZ 269 621 28
GEALAN S.A.R.L. FR 07 483 279 089
UAB GEALAN BALTIC S.A. LT 107 648 716
GEALAN Polska Sp. z o.o. PL 833 122 3577

 

Juridische kennisgeving
De in het kader van www.gealan.de gebruikte externe links naar aanbod van derden leiden naar inhoud van de betreffende aanbieders en vallen niet onder verantwoordelijkheid van www.gealan.de. Deze verwijzingen zijn als zodanig te herkennen aan de context of apart gemarkeerd. We hebben geen enkele invloed op de daar aangeboden inhoud en maken deze door de verwijzing niet tot ons eigendom. Met name distantiëren we ons uitdrukkelijk van de daar vermelde beweringen. Verantwoordelijkheid kan verder uitsluitend worden aanvaard als we kennis hebben van rechtsovertredingen en het voor ons technisch mogelijk en aanvaardbaar is om het gebruik daarvan te voorkomen (§ 5 lid 2 TDG / MDStV (Duitse wetgeving)). We hebben de externe inhoud in een voor ons aanvaardbare omvang op mogelijke rechtsovertredingen gecontroleerd. Schending van copyright-, merk- of persoonlijkheidsrechten of inbreuk op het mededingingsrecht op de websites van derden waren niet duidelijk en zijn ons evenmin bekend als het plaatsvinden van strafbare feiten.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Aansprakelijkheid voor eigen inhoud en voor links
Ondanks de uiterste zorgvuldigheid bij het maken van onze homepage en de inhoud daarvan kunnen we geen garantie geven met betrekking van de volledigheid, juistheid en actualiteit van de inhoud van onze site, maar we controleren deze echter regelmatig in een aanvaardbare omvang en verwijderen inbreukplegende inhoud direct nadat we hiervan kennis hebben gekregen. Onze homepage bevat ook links die naar internetsites van derden verwijzen; op de inhoud daarvan hebben we geen enkele invloed en we zijn er ook geen eigenaar van. Om deze redenen zijn wij niet aansprakelijk voor deze externe inhoud. De betreffende verwijzingen zijn als zodanig herkenbaar aan de context of zijn apart gemarkeerd en worden in een voor ons aanvaardbare omvang op rechtsovertredingen gecontroleerd. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het privacybeleid op externe websites die u via deze links kunt bereiken. Informeer daar naar het privacybeleid van deze externe websites. Ook de inhoud van de gekoppelde sites wordt door ons in een aanvaardbare omvang en bij concrete aanwijzingen van rechtsovertreding gecontroleerd en bij aantreffen van rechtsovertredingen direct van onze homepage verwijderd.

Privacyverklaring

Het vragen naar en gebruiken van persoonlijke gegevens vindt uitsluitend plaats in het kader van de bepalingen van het privacyrecht van de Bondsrepubliek Duitsland.

Persoonlijke gegevens
Het gebruik van de website is zonder opgave van persoonlijke gegevens (zoals naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer) mogelijk. Voor zover binnen het internetaanbod naar persoonlijke gegevens wordt gevraagd, vindt dit plaats op vrijwillige basis (bijvoorbeeld door registratie van geïnteresseerden, zoals bijvoorbeeld vensterbouwers of architecten, via het formulier www.gealan.de/login/apply.php).

Verwerking en gebruik van persoonlijke gegevens
De verwerking en het gebruik van persoonlijke gegevens vindt alleen plaats voor de afwikkeling van overeenkomsten, voor het bewerken van aanvragen en voor afrekeningsdoeleinden.

Doorgeven van persoonlijke gegevens aan derden
Persoonlijke gegevens worden alleen doorgegeven aan derden als dit nodig is voor de afhandeling van een overeenkomst (zoals het doorgeven van bestelgegevens aan een leverancier) of voor afrekeningsdoeleinden, of als u eerder toestemming hebt gegeven. Verder worden in geval van gerechtvaardigde belangen persoonlijke gegevens doorgegeven aan de kredietverzekering (Euler Hermes Kreditversicherungs-AG, Friedensallee 254, 22763 Hamburg) en voor beoordeling van de kredietwaardigheid aan Bürgel Gera, Regina Walzel-Loos & Ralph Krödel GbR, Leibnitzstr. 4, 07548 Gera en D & B Deutschland GmbH, Havelstr. 9, 64295 Darmstadt. Bij aanmelding voor de nieuwsbrief (afmelden is op elk tijdstip mogelijk) worden persoonlijke gegevens voor reclamedoeleinden gebruikt. Voor zover sprake is van een wettelijke verplichting, worden gegevens overgedragen aan bevoegde instanties.

Wissen van persoonlijke gegevens
Uw opgeslagen persoonlijke gegevens worden, met inachtneming van de handelsrechtelijke en belastingrechtelijke bewaarvoorschriften, gewist als u uw toestemming voor opslag intrekt, als de gegevens voor het uitvoeren van het met de opslag samenhangende doel niet meer nodig zijn of als de opslag om juridische redenen ontoelaatbaar is. Tevens hebt u, in overeenstemming met de wettelijke bepalingen, het recht op rectificatie, blokkeren en wissen van uw persoonlijke gegevens.

Recht van inzage
U hebt altijd recht op gratis informatie over uw opgeslagen persoonlijke gegevens. Richt u hiertoe tot het e-mailadres info@gealan.de.

Veiligheid
We wijzen erop dat bij gegevensoverdracht over internet (bijvoorbeeld bij communicatie per e-mail) geen volledige gegevensbescherming kan worden gegarandeerd.

Privacyverklaring voor het gebruik van Google Analytics:
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyseservice die wordt aangeboden door Google Inc ("Google"). Google Analytics gebruikt zogenaamde "cookies", tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De door het cookie verzamelde informatie over uw gebruik van deze website wordt gewoonlijk naar een server van Google in de VS overgebracht en daar opgeslagen. In het geval van activering van IP-anonimisering op deze website zal uw IP-adres door Google worden ingekort binnen de lidstaten van de Europese Unie of andere verdragslanden van de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres verzonden naar een server van Google in de VS en daar ingekort. In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten samen te stellen over de activiteiten van de website en om andere diensten in samenhang met het gebruik van de website en internet te leveren aan de exploitant van de website. Het in het kader van Google Analytics door uw browser verzonden IP-adres wordt niet gecombineerd met andere gegevens van Google. U kunt het gebruik van cookies weigeren door de juiste instellingen in uw browsersoftware te selecteren. Wij wijzen u er echter op dat u in dit geval mogelijk niet alle mogelijkheden van deze website in de volle omvang zal kunnen gebruiken. U kunt bovendien de registratie van de door het cookie aangemaakte en aan uw gebruik van de website gerelateerde gegevens (incl. uw IP-adres) bij Google alsmede de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen door de browserplug-in, die onder de volgende link ter beschikking wordt gesteld, te downloaden en te installeren. De actuele link is:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de