Dział Zakupów GEALAN

silne partnerstwo

razem osiągamy więcej

Dzięki konsekwentnej realizacji podstawowych kompetencji – ekstruzji profili okiennych i drzwiowych z PVC, koekstruzji kolorowych profili, budowania narzędzi do ekstruzji tworzywa sztucznego, produkcji mieszanki do ekstruzji oraz wykonywaniu usług marketingowych i reklamowych – GEALAN Fenster-Systeme stał się jednym z czołowych producentów profili okiennych i drzwiowych z tworzywa sztucznego w Europie.
 
Nadrzędną maksymą dla naszego działu zakupów jest dążenie do możliwie jak największej gospodarności. Dzięki temu tworzymy podwaliny dla pomyślnego podboju rynku oraz trwałej konkurencyjności.
 

podstawowe zasady polityki zakupów w GEALAN

Centralne wartości GEALAN – partnerstwo, niezawodność i elastyczność – manifestują się także w odpowiednim nastawieniu wobec dostawców i klientów. To są filary naszego działania w czasach stojących pod znakiem ciągłych zmian.
 

Kierujemy się następującymi przesłankami:

 • wspomaganie konkurencyjności,
 • nastawienie na rynki międzynarodowe,
 • nawiązywanie i pielęgnowanie długotrwałych stosunków handlowych,
 • uczciwość i integracja,
 • równość szans dzięki systemowi oceny dostawców.
przeczytaj Ogólne Warunki Zakupów GEALAN

kontakty z dostawcami

Optymalizacja kosztów materiałowych i poufność przepływu informacji między firmą a dostawcami to centralne zadania naszej polityki zakupów. Niezbędna do tego jest współpraca z najlepszymi dostawcami, bowiem ich wiedza i doświadczenie będą miały pozytywny wpływ na nasze produkty.
 

W kontaktach z naszymi dostawcami opieramy się przede wszystkim na następujących zasadach:

 • najlepsza wymagana jakość przy korzystnych cenach,
 • maksymalna niezawodność i terminowość,
 • poprawa struktury kosztów dzięki ciągłej kontroli,
 • wysoka gotowość do kooperacji i gwarantowania serwisu.
   

strategia wobec dostawców

stopień 1 - dostawcy seryjni

Spełniają wymogi na ogół stawiane dostawcom. Z reguły zawiera są z nimi umowy ramowe obowiązujące przez jeden rok. Stosunki handlowe z nimi raz w roku podlegają weryfikacji.
 

stopień 2 - dostawcy preferowani

Ci, którzy sprawdzili się jako niezawodni dostawcy seryjni i ku obopólnej korzyści optymalizują stosunki handlowe proponując konkretne udoskonalenia. Zawieramy z nimi wieloletnie umowy ramowe.
 

stopień 3 - partnerzy

Są dla nas ważnymi partnerami ze strategicznego punktu widzenia i wnoszą w nasze stosunki handlowe swoją wiedzę technologiczną. Równocześnie uczestniczą w procesie projektowania i rozwoju produktów. Zawieramy z nimi umowę rozwojową, uwzględniającą odpowiedni zakres dostaw wspólnie opracowanego produktu.
 

aplikuj jako dostawca

Paweł Woźny

tel.
+48 42 225 21 07
e-mail
Pawel.Wozny@gealan.pl
napisz e-mail