Gealan Logo

Casetă tehnică/declarație cu privire la protecția datelor

Copyright/Cuprins

Copyright ©2015 GEALAN Fenster-Systeme GmbH. Toate drepturile rezervate. Informațiile sunt în proprietatea societății GEALAN Fenster-Systeme GmbH sau a surselor menționate.

În lipsa acordului expres în formă scrisă nu este admisă multiplicarea, modificarea și/sau publicarea integrală sau parțială a elementelor de conținut sau stocarea acestora într-un sistem de informații.

Denumirile mărcilor utilizate fac obiectul dreptului de autor al întreprinderilor în cauză.

Toate drepturile rezervate. Rezervat dreptul de apariție a greșelilor și erorilor de tipar. Logourile, denumirile de firme și de produse utilizate în cadrul acestei prezențe pe internet reprezintă mărci înregistrate ale producătorilor respectivi.

GEALAN Fenster-Systeme GmbH
Hofer Straße 80
95145 Oberkotzau
Germania
Telefon +49 - 92 86 / 77-0
Fax +49 - 92 86 / 77-22 22
E-mail info@gealan.de
Registrul comerțului   Judecătoria Hof, HRB 702
Administratori Tino Albert, Jürgen Küspert, Ivica Maurović
GEALAN Tanna Fenster-Systeme GmbH
Zona industrială Kapelle 
07922 Tanna/Turingia
Germania
Telefon +49 - 3 66 46 / 3 06-50 10
Fax +49 - 3 66 46 / 3 06-50 42
E-mail info@gealan.de
Registrul comerțului   Judecătoria Jena, HRB 202763
Administratori Tino Albert, Jürgen Küspert, Ivica Maurović
GEALAN Dienstleistung GmbH
Hofer Straße 80
95145 Oberkotzau
Germania
Telefon +49 - 92 86 / 77-80 00
Fax +49 - 92 86 / 77-80 80
E-mail info@gdl-marketing.de
Registrul comerțului Judecătoria Hof, HRB 2450
Administratori Jürgen Küspert, Alexander Aust
Coduri de identificare în calitate de plătitor al taxei pe valoarea adăugată (cod id. TVA)
GEALAN Holding GmbH DE 813 535 942
GEALAN Fenster-Systeme GmbH DE 219 388 958
GEALAN Tanna Fenster-Systeme GmbH DE 232 544 006
GEALAN Dienstleistung GmbH DE 179 641 698
IQ Service spol. s r.o. CZ 269 621 28
GEALAN S.A.R.L. FR 07 483 279 089
UAB GEALAN BALTIC S.A. LT 107 648 716
GEALAN Polska Sp. z o.o. PL 833 122 3577

 

Mențiune legală
Link-urile externe către oferte puse la dispoziție de terți publicate pe pagina www.gealan.de reprezintă trimiteri la conținuturile furnizorilor respectivi și nu intră în responsabilitatea www.gealan.de. Aceste trimiteri corespunzătoare pot fi identificate ca atare în context sau sunt evidențiate distinct. Nu putem influența sub nicio formă elementele de conținut puse la dispoziție la nivelul paginilor respective și nu ne asumăm sub nicio formă referințele respective. Ne distanțăm în special expres de informațiile care pot fi accesate prin link-urile respective. În mod suplimentar, poate fi justificată o responsabilitate numai în situația în care ne sunt cunoscute încălcările prevederilor legale și dacă dispunem de posibilitatea tehnică și este rezonabil din punctul nostru de vedere să prevenim utilizarea acestora (articolul 5 alineatul 2 din legea privind serviciile electronice la distanță/acordul interstatal privind serviciile media). Am verificat elementele de conținut aparținând terților cu privire la încălcările potențiale de drepturi într-o pondere rezonabilă pentru noi. Nu au fost evidențiate încălcări ale drepturilor de autor, de marcă sau de personalitate sau încălcări ale dreptului concurenței pe paginile de internet ale furnizorilor terți în asociere cu aceste conținuturi și nu s-a constatat prezența elementelor constitutive ale unei infracțiuni.

Excluderea răspunderii

Răspunderea pentru propriile elemente de conținut și link-uri
În ciuda diligenței deosebite manifestate la crearea paginii noastre de internet și a elementelor de conținut ale acesteia, nu ne putem asuma nicio garanție cu privire la caracterul complet, corectitudinea și actualitatea conținuturilor de pe paginile noastre de internet, însă le verificăm periodic într-o pondere rezonabilă și eliminăm fără întârziere elementele de conținut care încalcă prevederile legale, după momentul în care luăm la cunoștință existența acestora. Pagina noastră de internet conține și link-uri suplimentare de trimitere la pagini de internet ale terților, ale căror conținuturi nu sunt influențate de noi și pe care nu ni le asumăm prin includerea referințelor respective. Din aceste considerente nu ne putem asuma nicio garanție pentru aceste conținuturi terțe. Aceste trimiteri corespunzătoare pot fi identificate ca atare în context sau sunt evidențiate distinct și au fost verificate cu privire la încălcările posibile de drepturi într-o pondere rezonabilă pentru noi. Nu suntem responsabili pentru măsurile de protecție a datelor de la nivelul paginilor externe de internet, pe care le puteți accesa prin intermediul acestor link-uri. Vă rugăm să vă informați la adresele respective cu privire la protecția datelor acestor pagini externe de internet. Și elementele de conținut ale paginilor de internet la care se face trimitere prin intermediul link-urilor sunt verificate de noi într-o pondere rezonabilă și în cazul în care există indicii concrete cu privire la o încălcare a prevederilor legale și, în măsura în care există încălcări ale prevederilor legale, sunt eliminate fără întârziere de pe pagina noastră de internet.

Declarație cu privire la protecția datelor

Înregistrarea și utilizarea datelor personale se efectuează exclusiv în cadrul prevederilor legislației aplicabile în materie de protecție a datelor din Republica Federală Germania.

Date personale
Este posibilă utilizarea paginii de internet fără comunicarea datelor personale (de exemplu numele, adresa, adresa de e-mail, numărul de telefon). În măsura în care, în cadrul paginii de internet, sunt înregistrate date personale, comunicarea acestora se realizează cu caracter voluntar (de exemplu prin înregistrarea persoanelor interesate, de exemplu producători de ferestre sau arhitecți, prin intermediul formularului www.gealan.de/login/apply.php).

Prelucrarea și utilizarea datelor personale
Prelucrarea, precum și utilizarea datelor personale se efectuează numai pentru executarea contractelor, pentru prelucrarea cererilor, precum și în scopuri de decontare.

Comunicarea datelor personale către terți
Datele personale sunt comunicate terților numai în situația în care acest demers este necesar pentru executarea contractelor (de exemplu comunicarea datelor de comandă către un furnizor) sau în scopuri de decontare sau dacă v-ați exprimat acordul în acest sens. În mod suplimentar, în măsura în care există un interes justificat, datele personale ale firmelor sunt comunicate societății de asigurare a creditelor (Euler Hermes Kreditversicherungs-AG, Friedensallee 254, 22763 Hamburg), precum și în scop de verificare a bonității, către Bürgel Gera, Regina Walzel-Loos & Ralph Krödel GbR, Leibnitzstr. 4, 07548 Gera und D & B Deutschland GmbH, Havelstr. 9, 64295 Darmstadt. În cazul unei abonări la Newsletter (o dezabonare este posibilă în orice moment), datele personale sunt utilizate în scopuri publicitare. În măsura în care există o obligație legală în acest sens, datele sunt comunicate către entitățile autorizate să recepționeze informații.

Ștergerea datelor personale
Ștergerea datelor personale stocate se efectuează cu respectarea normelor de drept comercial și fiscal în materia arhivării, în situația în care vă revocați acordul cu privire la stocare, în măsura în care cunoașterea acestora nu mai este necesară pentru realizarea scopului urmărit prin stocare sau în situația în care stocarea nu este permisă din alte motive legale. În mod suplimentar, dispuneți de dreptul, în sensul prevederilor legale, de a solicita corectarea, blocarea și ștergerea datelor personale.

Drept la informare
Dispuneți în orice moment de dreptul la informare gratuită cu privire la datele personale stocate cu privire la dumneavoastră. Pentru comunicarea de informații, vă rugăm ne contactați la adresa de e-mail info@gealan.de.

Siguranță
Vă atragem atenția asupra faptului că, la transmiterea de date pe internet (de exemplu la comunicarea prin e-mail), nu poate fi garantată o siguranță deplină a datelor.

Declarație cu privire la protecția datelor pentru utilizarea Google Analytics:
Această pagină de internet utilizează Google Analytics, un serviciu de analiză web pus la dispoziție de Google Inc. („Google”). Google Analytics utilizează așa-numite „Cookies”, fișiere text care sunt stocate pe computerul dumneavoastră și care vă permit efectuarea unei analize a utilizării paginii de internet. Informațiile generate prin intermediul cookie cu privire la utilizarea de către dumneavoastră a acestei pagini de internet sunt transmise de regulă unui server Google din SUA, unde sunt stocate. În cazul activării opțiunii de anonimizare a IP-ului pe această pagină de internet, adresa dumneavoastră IP este scurtată pe teritoriul statelor membre ale Uniunii Europene sau în alte state semnatare ale Acordului privind Spațiul Economic European. Numai în situații excepționale este transmisă adresa IP completă către un server Google din SUA, unde este scurtată. La solicitarea administratorului acestei pagini de internet, Google va utiliza aceste informații pentru a evalua modul de utilizare a paginii de internet de către dumneavoastră, pentru a redacta rapoarte cu privire la activitățile la nivelul paginii de internet și pentru a presta alte servicii asociate utilizării paginii web și a internetului în raport cu administratorul paginii de internet. Adresa IP comunicată în cadrul Google Analytics de către browser-ul dumneavoastră nu este asociată de Google cu alte date. Dispuneți de posibilitatea de a evita stocarea Cookies prin intermediul unei setări corespunzătoare a software-ului dumneavoastră de navigare; vă atragem însă atenția asupra faptului că, în această situație, ar putea exista imposibilitatea de utilizare integrală a tuturor funcțiilor oferite de această pagină de internet. În mod suplimentar, dispuneți de posibilitatea de a evita înregistrarea datelor generate prin cookie și care se referă la utilizarea de către dumneavoastră a paginii de internet (inclusiv a adresei dumneavoastră IP) de către Google, precum și de a evita prelucrarea acestor date de către Google, prin descărcarea și instalarea plugin-ului pentru browser disponibil la următorul link. Link-ul actual este
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de