Gealan Logo

Održivost

kod GEALAN-a

ISO 9001:2008

Već smo 1995. razvili i uveli sektor za upravljanje kvalitetom sukladno normi DIN EN ISO 9001.

On s jedne strane znači kontinuirano praćenje i optimizaciju stabilnosti i efikasnosti poslovnih procesa, dok s druge strane predstavlja kontinuirani razvoj sukladno zahtjevima i očekivanjima naših kupaca, partnera i djelatnika, kao i redovite revizije vanjskih i unutarnjih suradnika.

Smjernice kvalitete GEALAN-a:

  • Naša načela kvalitete vrijede za sva GEALAN poduzeća, za sve djelatnike, dobavljače, naše proizvode, procese i usluge.
  • Kvaliteta je za nas preduvjet za zadovoljstvo naših kupaca i dugoročni uspjeh.
  • Kvaliteta se konstantno razvija.
  • Naši zahtjevi za kvalitetom proizlaze iz želja naših kupaca i samog tržišta.
  • Naši ciljevi kvalitete se planiraju, mjere, provjeravaju i redovito preispituju.
  • Ostvarivanje ciljeva kvalitete postiže se informacijama, školovanjem, obukom i obrazovanjem naših djelatnika.

ISO 14001:2009

Nakon uspješne validacije prema EMAS (EG-Öko-Audit), u svibnju 1997 GEALAN-ov sustav upravljanja kvalitetom dodatno se certificira prema normi DIN EN ISO 14001. Time GEALAN postaje svjetski lider djelatnosti u području ekologije.

Za dodatna certificiranja odlučilo se radi aktivnosti izvan Europe i na području istočnih susjednih zemalja. U zemljama izvan Europske Unije teško je kupcima objasniti 
EG-Öko-Audit dok je norma ISO 14001 jednako prihvaćena kao ISO 9000.

Proizvodni pogoni GEALAN BALTIC u Vilnius-u (Litvija) i GEALAN ROMANIA u Bukureštu (Ruminjska) su nakon uspješno certificiranog sustava kvalitete ISO  9001:2000 ponovno certificirana prema normi ISO 14001. U srpnju 2011 norma se ponovno uspješno potvrđuje.
 

ISO 50001:2011

Kao prvo certificirano poduzeće u industriji, certificirajuća kuća DQS potvrđuje da GEALAN raspolaže sustavom upravljanja energijom sukladno ISO 50001. U roku od 4 mjeseca proizvođaču PVC profila za prozore i vrata uspjelo je razviti sustav prikladan za certificiranje. Tako je GEALAN jedino poduzeće u industriji koje sadrži sustavom upravljanja ISO 9001 (kvaliteta), ISO 14001 (okoliš) i ISO 50001 (energija) te je dodatno certificirano sukladno EMAS III - sustav upravljanja za zaštitu okoliša Europske unije.

Osnovna ideja sustava upravljanja prema ISO 50001 sadrži ulavnom strateške i organizacijske pristupe upravljanju. Glavni cilj norme je kontinuirano poboljšalje energetske učinkovitosti i ušteda energije.

Navedeno je moguće kroz sustavni pristup koji djelatnike, a posebno rukovodeći kadar, osvješćuje o upravljanju energijom. Na taj način moguće je smanjivanje troškova, postizanje konkurentne prednosti i stvaranje imidža poduzeća. Sukladno tome, nova norma važeća je od travnja 2012 te zamijenjuje dosada važeću europsku normu EN 16001. Tim više, izuzetno je što je GEALAN unutar 4 mjeseca uspio uvesti sustav upravljanja energijom ISO 50001.

EMAS – Eco-Management and Audit Scheme

GEALAN je 1996. počeo uvoditi sustav upravljanja kvalitetom prema DIN ISO 9001 sustav upravljanja okolišem prema EG pravilniku o dobrovoljnom sudjelovanju poduzeća u očuvanju okoliša (EWG). Tada se koristio predložak ISO 14001 "sustav upravljanja okolišem". U lipnju 1996 validiraju sjedišta Obberkotzau i Tanna. Time GEALAN postaje prvi proizvođač PVC profila u Europi koji posluje uz navedeni sustav upravljanja.

EG-Öko-Audit pravilnik zamjenio se 2001 novim EMAS pravilnikom s integriranim ISO 14001 - veći angažman djelatika i procjena ekoloških aspekata (proizvodnja, proizvod).

Izvješće održivosti

Održivost kod GEALAN-a

Ekološki prihvatljiva proizvodnja jedna je od glavnih značajki te se za cijelu GEALAN grupu podrazumijeva. Od samog početka se pri tome cilja na blisku suradnju s kupcima, dobavljačima i ostalim poduzećima unutar industrije. Odgovornost prema djelatnicima i društvu, kao i kontinuirani razvoj proizvoda, procesa i usluga važan su aspekt uspješnog poslovanja poduzeća.

Promjene tržišnih uvjeta ili nove zakonske regulative GEALAN grupa je uvijek gledala kao nove izazove poduzetničkog djelovanja: na primjer, sredinom 90-ih godina PVC materijal bio je glavna tema javnih rasprava te se odlučilo intenzivno raditi na zaštiti okoliša i krenuti u zbrinjavanje starih PVC prozora. Zahvaljujući vlastitim istraživanjima, GEALAN je već 1994. nudio vlastiti koncept recikliranja starih proizvoda

 

Naše dobrovoljno zalaganje

Aktivni smo članovi:

GEALAN surađuje s mnogobrojnim partnerima radi očuvanja okoliša i uštede energije. Kako bi ostvarili naše ciljeve i uveli pozitivne promjene, članovi smo sljedećih organizacija.

Umweltpakt Bayern - Održivo upravljanje u 21. stoljeću

Umweltpakt Bayern dobrovoljni je sporazum bavarskih gospodarstva i državne uprave s ciljem zajedničkog uspješnog održivog razvoja.

 

Sporazum
održivosti Thüringen

Sporazum održivosti Thüringen dobrovoljni je sporazum između gospodarstva Thüringen-a i državne uprave. Cilj sporazuma je poboljšanje kooperacje grada i gospodarstva prema održivom razvoju.

Rewindo

GEALAN je zajedno s ostalim njemačkim proizvođačima PVC profila kao nasljednik dosadašnjeg FREI osnovao novo poduzeće za recikliranje starih prozora. Novoosnovano poduzeće zove se "Rewindo" te okuplja stare članove recikliranja prozora FREI kao i poduzeće VEKA AG. Time se pokriva skoro 80% njemačkog tržišta PVC prozora.

VinylPlus

Uz VinylPlus europska PVC industrija stvorila je dobrovoljni program s održivim razvojem uz koji se trebaju ostvariti dugoročni ciljevi recikliranja.
 

AgPU

Udruga PVC-a i okoliš stvorila si je zadatak: "PVC uskladiti sa svim aspektima zaštite okoliša". To je između ostalog dovelo do mnogobrojnih inicijativa recikliranja PVC-a.

ÖAKF

ÖAKF je platforma najvažnijih proizvođača sustava austrijskog tržišta. Ona pruža informacije o PVC prozorima neovisno o njihovom proizvođaču. Potiče recikliranje starih prozora i time ispunjava zahtjeve dobrovoljnog angažmana u europskoj industriji.