Poszanowanie środowiska i zasobów

GEALAN produkuje wysokiej jakości profile z tworzyw sztucznych. Ważne jest dla nas przy tym, aby działać w sposób oszczędzający zasoby, czyli przyjazny dla środowiska. GEALAN od ponad 30 lat udowadnia, że działanie takie nie jest sprzeczne z rentownością przedsiębiorstwa.

Zasady

Jednym z najnowszych kamieni milowych GEALAN jest decyzja o całkowitym zasilaniu działu administracji w centrali w Oberkotzau oraz w zakładzie w Tanna w Turyngii energią odnawialną. GEALAN pokrywa obecnie całe swoje zapotrzebowanie na prąd w obu zakładach energią pochodzącą w 100% z wiatru, słońca, wody, biomasy i energii geotermalnej. Niedawne przejście na ekologiczną energię elektryczną wpisuje się w logiczny sposób w stosowaną od dziesięcioleci filozofię korporacyjną.

Wszyscy jesteśmy świadomi ekologicznych wyzwań i potrzeb, które przynosi nam nasza epoka. Sensowne korzystanie z istniejących zasobów, a tym samym ochrona środowiska, to jedno z najpilniejszych zadań nie tylko w obecnym czasie. Również grupa GEALAN dąży do tego celu, który dotyczy naszego społeczeństwa jako całości.

Oszczędzanie surowców i energii jest dziś możliwe również dlatego, że pracujemy o wiele wydajniej. Stale nowe innowacje techniczne pomagają nam w tym tak samo, jak usprawnienia organizacyjne i przemyślane procesy.

Nasi pracownicy odgrywają niezwykle ważną rolę w zrównoważonym rozwoju firmy GEALAN. Wykonują oni swoje zadania na własną odpowiedzialność, w sposób świadomy jakości, przyjazny dla środowiska i oszczędzający zasoby, oraz ze świadomością, że ich wyniki mają bezpośredni wpływ na sukces naszego przedsiębiorstwa.

W GEALAN już przy zakupie produktów zwracamy uwagę na ich efektywność energetyczną oraz ich możliwe oddziaływanie na ludzi i środowisko. Chcemy być silnym i niezawodnym partnerem dla naszych klientów, dostawców, władz, społeczeństwa i naszych pracowników. Dlatego zupełnie oczywiste jest dla nas przestrzeganie wymogów prawnych i innych, jak również otwarta i przejrzysta wymiana z różnymi grupami interesów.

Do naszych najważniejszych zasad należą: Przy podejmowaniu każdej decyzji gospodarczej uwzględniamy wszystkie aspekty społeczne, socjalne i środowiskowe. Realizacja tego wymogu nie jest zwykle sprawą oczywistą. Ale dla nas, w GEALAN – jest. Bierzemy na siebie odpowiedzialność i postrzegamy ochronę środowiska oraz efektywne wykorzystanie zasobów jako warunek zrównoważonego sukcesu przedsiębiorstwa.

Zarząd
Ivica Maurović (prezes zarządu i dyrektor zarządzający ds. sprzedaży, marketingu i rozwoju systemów), Tino Albert (dyrektor zarządzający ds. techniki i finansów)

gl-2021.jpg

W praktyce

Od ponad 30 lat GEALAN prowadzi produkcję, handel i zarządzanie, bardzo wyraźnie stosując odpowiedzialność względem przyrody i środowiska. Zrównoważone i oszczędzające zasoby działania zostały zakorzenione w filozofii naszej firmy wraz z wprowadzeniem pierwszego systemu zarządzania środowiskowego w 1996 roku. Od tego czasu są one stale rozwijane.

Recykling

Jako współudziałowiec spółki REWINDO, firma GEALAN zobowiązała się do stosowania w wewnętrznym rdzeniu produkowanych profili takiego materiału, który pochodzi z recyklingu starych okien w przemyśle okiennym. Jest on pozyskiwany w cyklu recyklingu, który od ponad 25 lat pozostaje całkowicie zamknięty. Dzięki temu w sposób rozsądny ekologicznie wykorzystuje się ponownie PCV ze starych okien w nowych profilach okiennych, które cechują się wysokimi właściwościami izolacyjnymi.

Zielona energia

Dzięki przejściu na zieloną energię GEALAN oszczędza w zakładzie w Oberkotzau około 1,9 tys. ton CO2 w roku. W zakładzie produkcyjnym w Tanna rocznie oszczędza się nawet 16 tys. ton CO2. Poprawia to jeszcze bardziej ślad ekologiczny naszej firmy, ponieważ wytwarzanie zielonej energii elektrycznej nie powoduje emisji CO2 ani odpadów radioaktywnych.

EMAS

Od 1996 roku GEALAN poddaje się wymagającym audytom Europejskiego Systemu Zarządzania Środowiskiem EMAS w zakresie swojego zrównoważonego rozwoju – zarówno w siedzibie głównej w Oberkotzau, jak i w zakładzie produkcyjnym w Tanna. Firma GEALAN była jednym z pierwszych przedsiębiorstw w branży tworzyw sztucznych, które w ten sposób pokazały swoją odpowiedzialność społeczną.

VINYLPLUS®

Inicjatywa VinylPlus® została powołana do życia w 2000 roku dla europejskiej branży PCV. GEALAN od roku 2019 jest certyfikowanym partnerem VinylPlus®. W międzyczasie w całej Europie ponad 200 firm z branży PCV, organizacje pozarządowe i ponad 170 podmiorów zajmujących się recyklingiem angażuje się w celu zapewnienia jednolitego łańcucha wartości w zakresie PCV.

Nasze certyfikaty – chronologia strategii zrównoważonego rozwoju firmy GEALAN

GEALAN wprowadza swój pierwszy system zarządzania środowiskowego. Podejście to jest zgodne z ówczesnym rozporządzeniem WE dopuszczające dobrowolny udział spółek sektora przemysłowego w systemie zarządzania środowiskiem i audytu środowiskowego we Wspólnocie. W czerwcu 1996 roku walidacja ta odbywa się zgodnie z unijnym rozporządzeniem o audytach środowiskowych w obu zakładach: w miejscowościach Oberkotzau i Tanna. GEALAN jest pierwszym przetwórcą PCV w Europie posiadającym tak wymagający system zarządzania.

Polityka Jakości i Ochrony Środowiska GEALAN Polska sp. z o.o.

Zgodnie z strategią grupy GEALAN naszym celem podstawowym jest:
- prowadzenie działalności handlowej i produkcyjnej w zakresie profili PVC z nieplastyfikowanego polichlorku winylu, przeznaczonych do wytwarzania stolarki okiennej i drzwiowej
- spełnienie wymagań klientów, oferując im korzyści, będące efektem współzawodnictwa na rynku.

Naszym zamiarem jest zdobycie wiodącej pozycji na rynku polskim w perspektywie 3 latl. Jednocześnie zobowiązujemy się do zapobiegania zanieczyszczeniom środowiska naturalnego.

Powyższe cele chcemy osiągnąć poprzez:

 • inteligentne, wysokiej jakości wyroby, gwarantujące, trwałość, niezawodność, łatwość montażu, odporność na wpływy atmosferyczne
 • zastosowanie innowacyjnych urządzeń do wietrzenia pomieszczeń oraz wyjątkowej technologii barwienia profili kolorowych warstwą PMMA
 • niezawodność i szybkość dostarczania naszych wyrobów
 • kompleksowy i wysoce profesjonalny serwis w zakresie doradztwa handlowego i technicznego
 • współpracę z dostawcami w dążeniu do wspólnego spełniania wszelkich wymagań klienta
 • produkowanie wyrobów "dobrze za pierwszym razem"
 • ciągłe doskonalenie kwalifikacji zawodowych poprzez włączenie rozwoju indywidualnej kariery pracowników GEALAN w plan ogólnej strategii rozwoju firmy
 • ciągłe doskonalenie skuteczności zintegrowanego systemu zarządzania jakością i środowiskiem
 • spełnienie prawnych i innych wymagań dotyczących naszej działalności i środowiska naturalnego
 • zobowiązanie do ochrony środowiska w tym do zapobiegania zanieczyszczeniom
 • istotne zobowiązania dla kontekstu organizacji

Zarząd GEALAN Polska Sp. z o.o. zobowiązuje się do zapewnienia zasobów niezbędnych do realizacji tej polityki, a pracowników do jej przestrzegania. W realizacji tych celów Zarząd będzie ściśle współpracował z organizacjami i instytucjami, których działalność dotyczy ochrony środowiska naturalnego, bezpieczeństwa pracy i jakości wyrobów.

Poszukujesz producentów okien w swojej okolicy?

Skorzystaj z naszej wyszukiwarki producenta.

Czy masz jakieś pytania?

Porozmawiaj z nami

GEALAN ACADEMY

Fachowe szkolenia dla partnerów GEALAN skierowane do szerokiego grona specjalistów.

Nie przegap żadnych informacji!

Chcę na podany adres e-mail co miesiąc otrzymywać informacje o obiekcie referencyjnym (około dwa razy w miesiącu).

Gealan

Koncern GEALAN należy do wiodących w Europie producentów profili okiennych i drzwiowych z tworzyw sztucznych.

©2024 GEALAN Fenster-Systeme GmbH
Aktualności gealan