GEALAN - tvari gamyba ir aplinkosauga

Gamindama aukštos kokybės ir aukštus techninius rodiklius atitinkančius profilius plastikiniams langams ir durims, GEALAN vadovaujasi principu – tausoti išteklius ir dirbti ekologiškai švariai. Daugiau nei 30 metų taip dirbdami mes įrodėme, kad tai tikrai nemažina įmonės pelningumo.

Tvarios įmonės principai

Sprendimas Oberkotzau centrinės GEALAN būstinės administracijos pastatą ir Tannoje esančią gamyklą pilnai aprūpinti atsinaujinančia energija yra dar vienas svarbus bendrovės žingsnis. Šiandien visus energijos poreikius abiejose šiose vietose 100 proc. patenkina elektros energija, gauta iš vėjo, saulės, vandens, o taip pat iš biomasės gauta ir geoterminė elektros energija. Šis naujausias perėjimas prie ekologiškos elektros yra logiška įmonės filosofijos, kuria įmonė vadovaujasi jau ilgus dešimtmečius, priemonių dalis.

 

Visi žinome šio laiko ekologinius iššūkius ir poreikius. Protingas turimų išteklių naudojimas ir tokiu būdu aplinkos apsauga yra viena iš svarbiausių žmonijos užduočių. GEALAN grupė taip pat yra įsipareigojusi siekti šio visuomeninio tikslo. Taupyti žaliavas ir energiją galima jau šiandien, nes dirbame daug efektyviau. Čia mums padeda techninės naujovės ir darbo organizavimo tobulinimas.

 

GEALAN tvarumui didelės reikšmės turi mūsų darbuotojai. Jie savo užduotis vykdo savarankiškai, kokybiškai, tausodami aplinką ir taupydami išteklius, suprasdami, kad jų rezultatai daro tiesioginę įtaką mūsų įmonės sėkmei. Mes, dirbantys GEALAN, jau pirkdami gaminius atkreipiame dėmesį į jų energijos vartojimo efektyvumą bei galimą poveikį žmonėms ir aplinkai. Mes norime būti stiprus, patikimas partneris savo klientams, tiekėjams, valdžios institucijoms, visuomenei ir darbuotojams. Todėl mums yra savaime suprantama laikytis teisinių ir kitų reikalavimų, taip pat atvirai ir skaidriai keistis idėjomis su įvairiomis interesų grupėmis.

 

Mūsų svarbiausias principas - kiekviename ekonominiame sprendime turi būti atsižvelgiama į socialinius, visuomenės ir aplinkosaugos aspektus. To įgyvendinimas nėra savaime vykstantis procesas. Mes prisiimame atsakomybę ir aplinkosaugą bei išteklių efektyvumą vertiname kaip tvarios įmonės sėkmės prielaidą.

 

Vadovybė

Ivica Maurović (GEALAN generalinis direktorius), Tino Albert (GEALAN technologijų ir finansų direktorius)

gl-2021.jpg

GEALAN aplinkosauga praktiškai

Daugiau nei 30 metų GEALAN BLATIC gamybos procese ir visoje savo veikloje nuolat siekia užtikrinti gamtos ir aplinkos apsaugą bei tvarią plėtrą. 1996 m. įvedus pirmąją aplinkosaugos vadybos sistemą, tvarūs ir išteklius taupantys veiksmai buvo įtvirtinti įmonės filosofijoje ir yra nuolat toliau plečiami.

Perdirbimas

Kaip REWINDO partnerė, bendrovė GEALAN įsipareigojo PVC profilių pagrindą gaminti iš antrinės žaliavos, kuri gaunama perdirbus senus plastikinių langų rėmus. Taip sukuriamas pilnai uždaras plastikinių langų gamybos ciklas, kai seni ir jau atitarnavę plastikiniai langai ir durys panaudojami naujų, aukštus energijos taupymo reikalavimus atitinkančių langų ir durų gamybai.

Ekologiška elektra

Vokietijoje pagrindinės koncerno būstinės patalpoms Oberkotzau ir Tannoje esančios gamyklos patalpoms tiekiama elektra 100% pagaminta tik iš atsinaujinančių energijos šaltinių. Taip sumažinama anglies dvideginio išmetimas į aplinką. Perėjus prie pilnai ekologiškos elektros vartojimo Oberkotzau, net 1 900 tonų anglies dvideginio per metus mažiau išsiskiria į aplinką, o perėjus prie ekologiškos elektros naudojimo Tanoje, anglies dvideginio emisija sumažėja net 16 000 tonų per metus.

EMAS

1996 m. birželį Oberkotzau ir Tanos kompleksai buvo pirmą kartą sertifikuoti pagal šią sistemą. Taigi GEALAN pirmoji iš Europos PVC gamintojų įdiegė šią griežtą vadybos sistemą.

VinylPlus

VinylPlus® iniciatyva buvo sukurta 2000 m. Europos PVC pramonei. Nuo 2019 m. GEALAN yra sertifikuota VinylPlus® partnerė. Šiuo metu 28 Europos Sąjungos valstybės narės, Norvegija ir Šveicarija dalyvauja užtikrinant bendrą PVC vertės grandinę. Tai daugiau kaip 200 PVC sektoriaus įmonių, nevyriausybinių organizacijų ir daugiau kaip 170 perdirbimo įmonių.

Mūsų sertifikatai – GEALAN tvarumo strategijos chronologija

GEALAN-Logo-RGB-500x160.png

GEALAN įdiegia pirmąją aplinkosaugos vadybos sistemą. Ji grindžiama ankstesniu EB reglamentu dėl organizacijų savanoriško dalyvavimo Bendrijos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemoje. 1996 m. birželį Oberkotzau ir Tanos kompleksai buvo sertifikuoti pagal Europos aplinkosaugos audito reglamentą. Taigi, GEALAN pirmoji iš visų Europos PVC profilių gamintojų įdiegė šią griežtą vadybos sistemą.

Įgyvendinamas tvarumas

Jau daugiau nei 25 metus GEALAN veikla orientuota į tvarumą

2022-10-06GEALAN gamina aukštos kokybės plastikinius profilius langams ir durims ir daro tai atsakingai bei ekologiškai. Per daugiau nei 25 metus GEALAN įrodė, kad tai neprieštarauja įmonės pelningumui. Tačiau ligšioliniai pasiekimai turėtų būti tik tarpinė stotelė, nes GEALAN nuolat inicijuoja tolesnes priemones visose srityse. Tikslas – tapti dar efektyvesniais ir tvaresniais.


 

 


Tvarus energijos valdymas

2021-11-23Mažiau sąnaudų, daugiau stabilumo. Daug elektros energijos naudojančioms įmonėms tenka ypatinga atsakomybė už sąmoningą jos naudojimą. Kada ir kiek elektros energijos iš tinklo patenka į GEALAN įrangą ir elektros tinklus, nustato vadinamoji apkrovos valdymo sistema. Ji stebi ir kontroliuoja energijos suvartojimą. Holger Thoß yra šios sistemos valdymo smegenys.

 

 


GEALAN didina savo įsipareigojimus aplinkosaugos srityje

2020-07-31GEALAN aktyviai vykdo aplinkosaugos politiką, nes rimtai žiūri į klimato kaitą bei jo apsaugą. Dabar žengtas dar vienas žingsnis ta linkme ir nuo šiol Vokietijoje pagrindinės koncerno būstinės patalpoms Oberkotzau ir Tannoje esančios gamyklos patalpoms bus tiekiama elektra 100% pagaminta tik iš atsinaujinančių energijos šaltinių - vėjo, saulės, biomasės ir geoterminių energijos šaltinių. Tai jau patvirtino ir Vokietijos elektros energijos tiekėjas „E.ON Deutschland GmbH“.

 

 


Tikslas - palikti kuo mažesnį pėdsaką

2021-11-23Marleen Krysl yra 24 metų amžiaus ir kilusi iš Beilšteino, Heilbrono apygardos. Nuo 2021 m. rudens ji studijuoja mechanikos inžinerijos magistrantūroje Frydricho Aleksandro Erlangeno-Niurnbergo universitete. Baigusi studijas ji norėtų susitelkti į atsinaujinančiosios energijos sektorių – ją domina hidroelektrinių turbinų kūrimas. Nuo 2017 m. iki 2021 m. Marleen Krysl Hofo taikomųjų mokslų universitete studijavo tarptautinę mechanikos inžineriją. Jos praktinio darbo ir bakalauro baigiamojo darbo dėmesio centre buvo GEALAN langų profilių gamybos CO2 pėdsakas.

 

 


Įrankių projektavimo ir gamybos skaitmenizavimo efektyvumas ir nauda

2021-07-07GEALAN skaitmenizavo savo įrankių gamybą. Jei anksčiau kuriant įrankius koekstruzijai reikėjo daug sudėtingų brėžinių ant popieriaus, tai dabar duomenys apdorojami ir pateikiami skaitmeniniu būdu. Dėka tokių efektyvių procesų GEALAN galės projektuoti ir gaminti naujus įrankius daug greičiau, patogiau ir efektyviau. Skaitmeninimas vidaus įrankių gamyboje ateityje padės GEALAN sutaupyti daug laiko, pinigų ir popieriaus.

 

 


Tvarumo sertifikavimas Europos lygmeniu

2020-03-22Jau daugiau nei 30 metų GEALAN siekia tvarumo, efektyvaus išteklių ir energijos vartojimo bei perdirbtos PVC žaliavos naudojimo. GEALAN yra ilgametė didžiausios Europoje perdirbimo iniciatyvos "VinylPlus®" partnerė ir 2019 m. rugsėjo mėn. buvo sertifikuota pagal šios organizacijos kriterijus.

 

 


Ieškote GEALAN langų gamintojo?

Aplankykite GEALAN langų gamintojų paieškos puslapį

Turite klausimų?

Susisiekite su mumis tiesiogiai!

GEALAN ACADEMY

GEALAN ACADEMY langų gamintojams, architektams, projektuotojams, statybininkams ir visiems besidominantiems siūlo įdomius specializuotus seminarus su langais susijusiomis temomis.

Nepraleiskite jokių naujienų!

Noriu gauti GEALAN naujienas ir naujienlaiškį apie pavyzdinius mėnesio objektus nurodytu el. paštu. Naujienlaiškis nemokamas ir jo galima atsisakyti bet kuriuo metu.

Gealan

GEALAN – tarptautinė įmonių grupė yra viena iš Europoje pirmaujančių plastikinių langų ir durų profilių sistemų gamintojų.

©2024 GEALAN Fenster-Systeme GmbH