Centrum budoucnosti společnosti GEALAN

Školení a semináře

Vědomosti převedené na produkt

Faktor hospodářské soutěže „vědomosti“

Podle prognóz o budoucnosti budou dobře vzdělaní zaměstnanci rozhodujícím faktorem pro úspěch podniku. Proto je investice do jejich know-how investicí do budoucnosti vašeho podniku. Cílené další vzdělávání ke zvýšení kvalifikace vašich zaměstnanců je tak jedním z nejdůležitějších přístupů jak zabezpečit podniku i v těžkých tržních situacích trvalý úspěch. Aby vás při tom podpořila, založila společnost GEALAN podle hesla „Inovace v systému“ centrum budoucnosti. Nabízí vám po celém státě zajímavé odborné semináře k tématu oken, ale také podporu marketingu přímo u vás. Naši přednášející vám sdělí kompetentní a praktické odborné informace k oblastem stavební fyziky, právu, marketingu a prodeje.

Vnitropodniková školení a inovativní semináře

Zcela pohodlně ve vašem podniku – vnitropodniková školení a semináře vám umožní postavit do středu zájmu akce otázky vztahující se k firmě a zásadní témata. Školení u vás v podniku proces obzvláště zefektivní. Obdržíte proto nabídku přizpůsobenou pro zákazníka a stanovíte s námi nutné obsahy, které jsou přizpůsobeny potřebám a cílovým úlohám vašeho podniku. Váš individuální koncept semináře vám zaručuje co nejvyšší přenos informací do vašeho podniku a úspěšné vymezení konkurence.

Přihlášení na seminář

Informujte se o našich seminářích

Informujte se v našem aktuálním rozpisu seminářů o tématech a docentech následujících seminářů společnosti GEALAN.

Stáhnout rozpis seminářů »

Přihlaste se na seminář podle svého výběru