Udržitelnost

U společnosti GEALAN

Certifikace kvality výrobců oken

Naše nároky na kvalitu se vztahují nejen na společnost GEALAN, ale i na naše zpracovatele. Pro naše zákazníky vydáváme závazné pokyny k výrobě oken a manipulaci s našimi profily. Například jak profily správně odvodnit, odvzdušnit, vyztužit i skladovat. Při pravidelných kontrolách kvality našich zpracovatelů kontrolujeme dodržování těchto pokynů a udělujeme firmám, které je splňují, náš GEALAN certifikát kvality (GQZ).

Protože vysoce kvalitní výrobky z profilů GEALAN nekončí produkcí profilů jako takových, ale teprve kvalitně vyrobeným oknem!
Motiv-2-GQZ.jpg

ISO 9001:2008

Již od roku 1995 jsme rozvíjeli a zaváděli řízení kvality podle mezinárodní normy DIN EN ISO 9001. Na jednu stranu to znamená nepřetržitý dohled a optimalizaci stability a efektivity našich obchodních procesů.

Na druhou stranu to přináší jak stálý vývoj, odpovídající požadavkům a očekáváním zákazníků, partnerů a zaměstnanců, tak také pravidelné přezkoušení interními a externími auditory.

Zásady kvality společnosti GEALAN

  • Naše zásady kvality platí v celém podniku pro všechny zaměstnance, dodavatele, pro naše produkty, procesy a služby.
  • Kvalita je pro nás předpokladem spokojenosti zákazníka a trvalého úspěchu.
  • Kvalita se neustále vyvíjí dopředu.
  • Naše požadavky na kvalitu určují naši zákazníci a trh.
  • Naše cíle kvality plánujeme, měříme, ověřujeme a pravidelně je také zpochybňujeme.
  • Dosahování kvalitativních cílů je zajišťováno informovaností, školeními, vzděláváním a rekvalifikací zaměstnanců.

ISO 14001:2009

Po úspěšném prověření podle EMAS (nařízení ekologického auditu) byl systém environmentálního managementu u společnosti GEALAN v květnu 1997 dodatečně certifikován podle normy DIN EN ISO 14001. Tím se společnost GEALAN v oblasti životního prostředí nestala jen průkopníkem v oboru v Evropě, ale zaujala přední místo i ve světě.

O další certifikaci bylo rozhodnuto na základě aktivit mimo Evropu a ve východních sousedních státech. Ve státech mimo Evropskou unii je těžké zákazníkům objasnit účast na systému ekologického auditu Evropského společenství. Naproti tomu norma ISO 14001 se akceptuje stejně jako ISO 9000ff v oblasti kvality.

Produkční závody společností GEALAN BALTIC ve Vilniusu (Litva) a GEALAN ROMANIA v Bukurešti (Rumunsko) jsou po úspěšné certifikaci v systému řízení kvality podle ISO 9001:2000 stejně tak úspěšně certifikovány podle normy ISO 14001. V červenci 2011 byla tato norma znovu úspěšně potvrzena!

ISO 50001:2011

S první certifikací potvrzuje certifikační společnost DQS, že společnost GEALAN disponuje systematickým systémem energetického managementu podle normy ISO 50001. V průběhu čtyř měsíců se výrobci plastových profilů pro okna a dveře povedlo rozvinout odpovídající certifikovatelný systém. Tím je společnost GEALAN jediným podnikem v oboru, který disponuje systémem managementu ISO 9001 (kvalita), ISO 14001 (životní prostředí) a ISO 50001 (energie) a zároveň je také certifikován podle EMAS III, spolkového systému pro environmentální management a environmentální audit Evropské unie.

Základní myšlenka systematického energetického managementu podle normy ISO 50001 obsahuje především strategické a organizační postupy řízení. Podstatný cíl normy je plynulé zlepšování našich energetických výkonů a jejich energetické úspornosti, stejně jako dosažení energetických úspor.

To se děje systematickým postupem, který zvyšuje senzibilitu u zaměstnanců a speciálně u řídící úrovně pro přímý a dlouhodobý energetický management. Na této cestě se využijí úspory a výhody hospodářské soutěže a podnik si tak získá svou image. Základní norma k tomuto procesu je platná teprve od dubna 2012 a nahrazuje doposud platnou evropskou normu EN 16001. O to pozoruhodnější je, že se společnosti GEALAN povedlo instalovat systém energetického managementu podle normy ISO 50001 v průběhu pouhých čtyř měsíců.

EMAS – Eco-Management and Audit Scheme

V roce 1996 začala společnost GEALAN po zavedení systému řízení kvality podle normy DIN ISO 9001 se systémem environmentálního managementu podle nařízení Evropského společenství přes dobrovolnou účast obchodních podniků na spolkovém systému pro environmentální management a environmentální audit (EWG). Přitom se používal tehdejší návrh normy ISO 14001 „Systém environmentálního managementu“. V červenci roku 1996 následovalo prověření na obou pracovištích Oberkotzau a Tanna. Společnost GEALAN tak byla prvním zpracovatelem PVC v Evropě s tímto náročným systémem řízení.

Nařízení ekologického auditu Evropského společenství bylo v roce 2001 nahrazeno novým nařízením EMAS, které začlenilo normu ISO 14001 a vyžadovalo větší podíl zaměstnanců a zhodnocení aspektů životního prostředí (výroba, produkty).

emas_transparent.png

Zpráva o udržitelnosti

Udržitelnost u společnosti GEALAN

Ekologicky přijatelná výroba produktů je pro skupinu GEALAN samozřejmostí. Od začátku se přitom spoléhá na úzkou spolupráci se zákazníky, dodavateli a jinými podniky v oboru. Vědomí odpovědnosti vůči zaměstnancům a společnosti stejně jako stálý vývoj produktů, postupů a služeb přispělo rozhodujícím způsobem k úspěchu podniku.

Změnu podmínek na trhu a zákonné požadavky chápala skupina GEALAN vždy jako výzvu k podnikatelskému jednání: Když se například v polovině 90. let veřejně diskutovalo o materiálu PVC, bylo rozhodnuto intenzivně se zabývat ekologickým využitím vysloužilých PVC oken. Po samostatných šetřeních nabízí společnost GEALAN již od roku 1994 recyklační koncept pro tyto produkty.

Naše dobrovolné závazky

Zde jsme aktivním členem

Společnost GEALAN spolupracuje s mnoha partnery, aby mohla podporovat ochranu životního prostředí a udržitelný rozvoj. Abychom dosáhli našich cílů a výměny zkušeností, jsme členem následujících organizací.

Umweltpakt Bayern – stálá ekonomika v 21. století

Společnost Umweltpakt Bayern vyjadřuje dobrovolnou úmluvu mezi bavorskou ekonomikou a vládou Bavorska s cílem společné cesty k udržitelnému rozvoji.

Dohoda o udržitelnosti ve spolkové zemi Thüringen

Dohoda o udržitelnosti Thüringen je dobrovolné ujednání mezi ekonomikou a zemskou vládou v Thüringenu. Cílem je neustálé zlepšování spolupráce státu a ekonomiky v oblasti trvale udržitelného rozvoje.

Rewindo GmbH Fenster-Recycling-Service

Společně s dalšími předními německými výrobci plastových profilů založila společnost GEALAN jako následovník dosavadní společnosti FREI novou recyklační společnost pro zpracování starých oken. Tato mladá společnost s ručením omezeným nese název „Rewindo“ a spojuje dosavadní společníky společnosti Fenster Recycling Initiative FREI a podniku VEKA AG. Pokrývá tak asi 80 procent německého trhu s plastovými okny.

VinylPlus

Se společností VinylPlus ustanovil evropský průmysl s PVC program ve formě dobrovolného závazku, kterým by se měl podpořit trvale udržitelný rozvoj a dlouhodobě realizovat z toho odvozené recyklační cíle.

AgPU

Pracovní společenství PVC und Umwelt e.V. si stanovilo úkol „uvést PVC do souladu se všemi zájmy ochrany životního prostředí“. Toho mimo jiné dosáhla jako mecenáš různých iniciativ recyklace PVC.

ÖAKF

ÖAKF je platforma nejdůležitějších poskytovatelů systému na rakouském trhu. Garantuje informace nezávislé na výrobci k tématu plastových oken. Podporuje recyklaci starých oken a tím plnění závazku voluntary commitment evropského úseku.

Hledáte výrobce oken ve Vašem okolí?
Využijte náš jednoduchý přehled zpracovatelů.
Máte dotaz?

Neváhejte nás oslovit, rádi se Vám budeme věnovat.

GEALAN ACADEMY

GEALAN ACADEMY nabízí tržně orientované semináře k tématům jako je stavební právo, prodej a technologie oken.

Nezmeškejte žádné novinky!

Přeji si, aby mi byly e-mailem zasílány informace k refenčním objektům a GEALAN News (cca dvakrát měsíčně) - a to zdarma a s možností okamžité výpovědi této služby.

Gealan

GEALAN je jedním z předních evropských výrobců plastových profilů pro okna a dveře.

©2021 GEALAN Fenster-Systeme GmbH
©2021 GEALAN Fenster-Systeme GmbH