O společnosti GEALAN

Inovace se systémem

GEALAN je jedním z předních evropských výrobců plastových profilů pro okna a dveře.

GEALAN jako poskytovatel profilových systémů

Moderní profilové systémy, jako je celoskleněný systém GEALAN-KUBUS®, kombinovaný systému S 9000, stejně jako produktové inovace statické suché zasklení STV®, intenzivní izolace jádra IKD® a barevné profily acrylcolor patří mezi klíčové kompetence značky GEALAN.

Jako inovativní dodavatel systémů pro plastové okenní a dveřní profily nabízí GEALAN svým partnerům rovněž komplexní služby a podporu v oblasti marketingu a reklamy, poradenství či školení pro výrobce a architekty.

Inovativní produkty a rozsáhlé služby tvoří základ trvalého úspěchu pod hlavičkou "Inovace se systémem". GEALAN zaměstnává v celé Evropě více než 1400 lidí a v roce 2019 dosáhl obratu ve výši 239 milionů EUR. Od 1.7.2014 patří celý holding GEALAN firmě VEKA AG, jež jako rodinná firma se sídlem v německém Sendenhorstu je jedním z předních světových výrobců plastových profilových systémů pro okna, dveře a okenice.

Vedení společnosti

My, holding GEALAN, považujeme důvěryhodnost, spolehlivost a solidní obchodní myšlení a jednání za klíčové hodnoty, které umožňují úspěch na mezinárodních trzích. Tyto hodnoty, jakož i otevřená komunikace a informace tvoří základ důvěryhodné spolupráce s všemi stakeholdery (našimi zákazníky a zaměstnanci, rodinou vlastníků, dozorčí radou, našimi dodavateli, státem a společností).

V globalizovaných trzích i kulturní rozmanitosti vidíme předpoklady a příležitosti pro naši budoucnost a potenciál pro další růst. Neboť i v budoucnu chceme nadále pokračovat v započaté cestě dalšího růstu. Na základě zkušeností z našich německy mluvících domácích trhů budeme urputile pokračovat cestou internacionalizace. Rovněž budeme zkoumat a využívat příležitostí mimo Evropu.

Permanentně udržujeme a rozšiřujeme konkurenceschopnost skupiny GEALAN se zaměřením na naše klíčové kompetence a zlepšováním jednotlivých firemních procesů. Předpokladem pro to je naše orientace na výkon, inovativnost, flexibilita, kontrola kvality a důsledná realizace schopnosti být průkopníkem místo toho, abychom jen slepě reagovali. Přičemž usilujeme o vysokou úroveň spokojenosti zákazníků a jejich trvalou loajalitu.

Kombinujeme holistický přístup s důsledným povědomím o nákladech, a tak vytváříme základ pro úspěch společnosti a pro zajištění stávajících a nových pracovních míst. Zároveň jsme si vědomi naší ekonomické, ekologické a sociální odpovědnosti a žijeme ji. Snažíme se o místo mezi nejlepšími 3 výrobci plastových profilů pro okna a dveře na trzích a v regionech, ve kterých jsme obchodně aktivní.

Jednatelé společnosti
Ivica Maurović, Tino Albert
gl-01.jpg

Hospodárnost a růst

Důsledně sledujeme ziskový růst­, aby trvale­ stoupala hodnota naší společnosti. Pro dosažení tohoto cíle rosteme vědomě a nepřetržitě v každém jednotlivém podniku ve skupině, a to aniž bychom pustili ze zřetele vysokou míru vědomí o ­nákladech­. Naše obchodní ­procesy jsou proto v rámci celého holdingu neustále kontrolovány a důsledně optimalizovány. Díky neustálemu rozšiřování našich kapacit a sdílení know-how ve skupině zvyšujeme synergické efekty takové spolupráce.

Zákaznící a trhy: Orientace našich aktivit

Vyvíjíme řešení orientovaná na trh a odpovídající­ poptávce k získání a využití potenciálu jednotlivých trhů. Zákazníci a trhy přitom tvoří hlavní orientační­ body­ pro naše myšlení a jednání v rámcí holdingu. Poskytováním inteligentních, inovativních a vysoce­ kvalitních produktů a služeb posilujeme pozici našich zákazníků na trhu. Naším cílem je vytvoření trvalého důvěrného­ vztahu k našim zákazníkům. Neboť jejich úspěch je také naším úspěchem.

Zaměstnanci: Motor našeho úspěchu

Každého zaměstnance ve společnosti vidíme jako klíčový faktor k našemu úspěchu. Jeho osobnost, kompetence, zkušenost­ a jeho cílevědomá angažovanost slouží k dosažení našich cílů. Vzájemným respektem a otevřeným, pozitivním i kritickým dialogem, ovlivňujícím podnikovou ­kulturu­, motivujeme k maximálním výkonům. Zároveň investujeme do vzdělávání a školení a sdílení znalostí mezi odděleními. Podporujeme naše zaměstnance i v dosahování jejich osobních cílů, neboť jejich úsilí nás táhne kupředu.

Dodavatelé: Partnerstvím ke společnému úspěchu

Od našich dodavatelů očekáváme to, co také nabízíme našim zákazníkům: kompetenci, kvalitu, spolehlivost, včasné dodávky­, flexibilitu a produkty odpovídající ceně a trhu. Partnerství založené na vzájemné důvěře je základem pro celkový úspěch. Pochopení dodavatelů pro naše speciální požadavky je nezbytným a důležitým předpokladem pro optimální zákaznická řešení.

GEALAN pobočky

Kde nás najdete?

Sídlo a centrálu skupiny GEALAN neleznete v bavorském Oberkotzau v Německu. Kromě německé výroby a distribučního centra v Tanně (Durynsko, Německo) existují další výrobní závody v Litvě (Vilnius), Polsku (Rzgow) a Rumunsku (Bukurešť). Přímá obchodní zastoupení se nacházejí v Chorvatsku (Sesvete), Rusku (Zheleznodorozhnyj), Francii (Gevrey Chambertin), Bosně a Hercegovině (Tuzla) a v Srbsku a Černé Hoře (Bělehrad).

Historie firmy

1921.jpg

Založení firmy Adamem Fickenscherem ke zpracování kožešin.

Ochrana životního prostředí

Že hospodářské úspěchy mohou být v souladu s přírodou, dokazují naše úspěchy na poli ochrany životního prostředí. Společnost GEALAN se stala vůbec prvním výrobcem okenních profilů z PVC s ekologickým auditem ES. Validace obou našich stanovišť (GEALAN Fenster-Systeme GmbH v Oberkotzau a GEALAN Tanna Fenster-Systeme GmbH) proběhlo již v červnu 1996.

Následnou certifikací v souladu s globálně platnou normou ISO 14001 v květnu 1997 jsme byli schopni dále posílit naši pozici lídra v oblasti ochrany životního prostředí. Od 1999 do 2011 probíhaly revalidace ekologiského audit ES, dnes EMAS III. Dvoudenní testy byly provedeny na dvou německých pracovištích v rámci společného auditu DIN EN ISO 14001 a systému řízení jakosti DIN EN ISO 9001.

V roce 2012 byla opět provedena kontrola platnosti a výsledné "Aktualizované prohlášení o životním prostředí" je v originální německé verzi k dispozici v sekci ke stažení. Díky externě monitorovaného systému řízení životního prostředí je zaručena ekologická výroba profilů GEALAN. V rámci odpovědnosti za výrobky a uzavření materiálového cyklu společnost GEALAN svým zákazníkům nabízí společnou dohodu o ekologii.

Kvalita

Kvalita našich inovativních produktů a spolehlivost služeb jsou vyhlášené a uznáváné v celé Evropě. Již v roce 1995 jsme zavedli řízení jakosti podle mezinárodní normy DIN EN ISO 9001.

To znamená, že naše procesy jsou průběžně sledovány, optimalizovány a zefektivňovány. Na druhé straně dochází k neustálému vývoji podle požadavků a očekávání našich zákazníků, partnerů a zaměstnanců. Pravidelné interní a externí audity jsou samozřejmostí.

Naše nároky na kvalitu se vztahují nejen na společnost GEALAN, ale i na naše zpracovatele. Pro naše zákazníky vydáváme závazné pokyny k výrobě oken a manipulaci s našimi profily. Například jak profily správně odvodnit, odvzdušnit, vyztužit i skladovat. Při pravidelných kontrolách kvality našich zpracovatelů kontrolujeme dodržování těchto pokynů a udělujeme firmám, které je splňují, náš GEALAN certifikát kvality (GQZ). Protože vysoce kvalitní výrobky z profilů GEALAN nekončí produkcí profilů jako takových, ale teprve kvalitně vyrobeným oknem!

Udržitelnost

Ekologicky šetrná výroba výrobků je ústředním pilířem sebepoznání skupiny GEALAN. Již od začátku se společnost spoléhala na úzkou spolupráci se zákazníky, dodavateli a dalšími podniky v oboru. Za úspěch společnosti se významně podílel smysl pro odpovědnost vůči zaměstnancům a společnosti, stejně jako neustálý další vývoj produktů, procesů a služeb.
 
Skupina GEALAN vždy považovala měnící se tržní podmínky nebo nové právní požadavky za výzvu podnikatelským činnostem. Například, když se materiální PVC stalo předmětem veřejné debaty v polovině devadesátých let, bylo rozhodnuto intenzivně řešit ekologickou recyklaci nepoužívaných oken z PVC , Po nezávislých šetřeních společnost GEALAN nabízí od roku 1994 koncepci recyklace těchto výrobků.

Bezpečnost práce a ochrana zdraví

V posledních letech jsme věnovali značné úsilí začlenění problematiky bezpečnosti a ochrany zdraví do každodenní práce.

Pravidelná školení, vzdělávání, bezpečnostní, zdravotní a nouzové koncepty jsou stejně hodnocení rizik aplikovány v praxi. Celkově úzce spolupracujeme s profesními sdruženími z chemického průmyslu. Dobrovolné odhodlání našich manažerů aktivně prosazovat prevenci doplňuje naše aktivity.

Výsledkem je naše politika bezpečnosti práce:

  • Ochranu zdraví našich zaměstnanců považujeme za plnohodnotný firemní cíl. Vybízíme zaměstnance a vedoucí pracovníky, aby nám pomohli k nulovým pracovním úrazům.
  • Vedení společnosti, manažeři a zaměstnanci jsou zodpovědní za prevenci nehod a nemocí z povolání. Zapojujeme naše zaměstnance do rozhodování o bezpečnosti a ochraně zdraví.
  • Jsme přesvědčeni, že všechny pracovní úrazy a nemoci z povolání lze předcházet. Chováme se obezřetně a příkladně.
  • Musí být přijata veškerá nezbytná opatření, která slouží k dlouhodobému zajištění zdraví a výkonnosti všech zaměstnanců a zlepšování (prostředky, jako například čas, peníze a materiál jsou k dispozici).
  • Plánujeme, nakupujeme a udržujeme stroje a zařízení tak, abychom předešli možnému nebezpečí a minimalizovali rizika.
  • Klademe velký význam ergonomice pracovišť a pracovních procesů.
  • Prostřednictvím pravidelného školení, dalšího vzdělávání a informací propagujeme a posilujeme schopnosti a povědomí našich zaměstnanců.
  • Bezpečností a ochranou zdraví sledujeme my všichni kulturu prevence, otevřenosti, transparentnosti a důsledků. Řešení problémů přitom stojí ve středu pozornosti.

Team GEALAN

Ahmet Cak

Sales Manager Hungary/Czech Republic/Slovakia/Asia
Telefon +49 9286 77 6150
Mobil +49 175 58 39 993
Fax +49 9286 77 956150
E-mail ahmet.cak@gealan.de

Ing. Tibor Pastierik

Key Account Manager CZ & SK
Mobil +421 911 823 207
E-mail tibor.pastierik@gealan.cz

Ing. Čestmír Jandl

Technický manažer
Poradce pro architekty

Mobil +420 724 279 512
E-mail cestmir.jandl@gealan.cz

Libor Martínek

Technik
Mobil +420 602 575 922
E-mail libor.martinek@gealan.cz

Daniel Eiswert

Assistant Sales Manager
Telefon +49 9286 77 3315
E-mail daniel.eiswert@gealan.de


 

Richard Piroška

Account Manager CZ & SK
Mobil +421 908 672 680
E-mail richard.piroska@gealan.cz

Radek Pergler

Obchodní zástupce - akvizice
Poradce pro architekty

Mobil +420 608 528 385
E-mail radek.pergler@gealan.cz

Lada Zahálková

Referentka objednávkového oddělení CZ & SK
Telefon +49 9286 77 6475
Fax +49 9286 77 956475
E-mail lada.zahalkova@gealan.de
Hledáte výrobce oken ve Vašem okolí?
Využijte náš jednoduchý přehled zpracovatelů.
Máte dotaz?

Neváhejte nás oslovit, rádi se Vám budeme věnovat.

GEALAN ACADEMY/semináře

GEALAN ACADEMY nabízí tržně orientované semináře k tématům jako je stavební právo, prodej a technologie oken.

Nezmeškejte žádné novinky!

Přeji si, aby mi byly e-mailem zasílány informace k refenčním objektům a GEALAN News (cca dvakrát měsíčně) - a to zdarma a s možností okamžité výpovědi této služby.

Gealan

GEALAN je jedním z předních evropských výrobců plastových profilů pro okna a dveře.

©2021 GEALAN Fenster-Systeme GmbH
©2021 GEALAN Fenster-Systeme GmbH