O společnosti GEALAN

Inovace se systémem

GEALAN je jedním z předních evropských výrobců plastových profilů pro okna a dveře.

GEALAN jako poskytovatel profilových systémů

Moderní profilové systémy, jako je celoskleněný systém GEALAN-KUBUS®, kombinovaný systému S 9000, stejně jako produktové inovace statické suché zasklení STV®, intenzivní izolace jádra IKD® a barevné profily acrylcolor patří mezi klíčové kompetence značky GEALAN.

Jako inovativní dodavatel systémů pro plastové okenní a dveřní profily nabízí GEALAN svým partnerům rovněž komplexní služby a podporu v oblasti marketingu a reklamy, poradenství či školení pro výrobce a architekty.

Inovativní produkty a rozsáhlé služby tvoří základ trvalého úspěchu pod hlavičkou "Inovace se systémem". GEALAN zaměstnává v celé Evropě více než 1400 lidí a v roce 2019 dosáhl obratu ve výši 239 milionů EUR. Od 1.7.2014 patří celý holding GEALAN firmě VEKA AG, jež jako rodinná firma se sídlem v německém Sendenhorstu je jedním z předních světových výrobců plastových profilových systémů pro okna, dveře a okenice.

Vedení společnosti

My, holding GEALAN, považujeme důvěryhodnost, spolehlivost a solidní obchodní myšlení a jednání za klíčové hodnoty, které umožňují úspěch na mezinárodních trzích. Tyto hodnoty, jakož i otevřená komunikace a informace tvoří základ důvěryhodné spolupráce s všemi stakeholdery (našimi zákazníky a zaměstnanci, rodinou vlastníků, dozorčí radou, našimi dodavateli, státem a společností).

V globalizovaných trzích i kulturní rozmanitosti vidíme předpoklady a příležitosti pro naši budoucnost a potenciál pro další růst. Neboť i v budoucnu chceme nadále pokračovat v započaté cestě dalšího růstu. Na základě zkušeností z našich německy mluvících domácích trhů budeme urputile pokračovat cestou internacionalizace. Rovněž budeme zkoumat a využívat příležitostí mimo Evropu.

Permanentně udržujeme a rozšiřujeme konkurenceschopnost skupiny GEALAN se zaměřením na naše klíčové kompetence a zlepšováním jednotlivých firemních procesů. Předpokladem pro to je naše orientace na výkon, inovativnost, flexibilita, kontrola kvality a důsledná realizace schopnosti být průkopníkem místo toho, abychom jen slepě reagovali. Přičemž usilujeme o vysokou úroveň spokojenosti zákazníků a jejich trvalou loajalitu.

Kombinujeme holistický přístup s důsledným povědomím o nákladech, a tak vytváříme základ pro úspěch společnosti a pro zajištění stávajících a nových pracovních míst. Zároveň jsme si vědomi naší ekonomické, ekologické a sociální odpovědnosti a žijeme ji. Snažíme se o místo mezi nejlepšími 3 výrobci plastových profilů pro okna a dveře na trzích a v regionech, ve kterých jsme obchodně aktivní.

Jednatelé společnosti
Ivica Maurović, Tino Albert
gl-01.jpg

Hospodárnost a růst

Důsledně sledujeme ziskový růst­, aby trvale­ stoupala hodnota naší společnosti. Pro dosažení tohoto cíle rosteme vědomě a nepřetržitě v každém jednotlivém podniku ve skupině, a to aniž bychom pustili ze zřetele vysokou míru vědomí o ­nákladech­. Naše obchodní ­procesy jsou proto v rámci celého holdingu neustále kontrolovány a důsledně optimalizovány. Díky neustálemu rozšiřování našich kapacit a sdílení know-how ve skupině zvyšujeme synergické efekty takové spolupráce.

Zákaznící a trhy: Orientace našich aktivit

Vyvíjíme řešení orientovaná na trh a odpovídající­ poptávce k získání a využití potenciálu jednotlivých trhů. Zákazníci a trhy přitom tvoří hlavní orientační­ body­ pro naše myšlení a jednání v rámcí holdingu. Poskytováním inteligentních, inovativních a vysoce­ kvalitních produktů a služeb posilujeme pozici našich zákazníků na trhu. Naším cílem je vytvoření trvalého důvěrného­ vztahu k našim zákazníkům. Neboť jejich úspěch je také naším úspěchem.

Dodavatelé: Partnerstvím ke společnému úspěchu

Od našich dodavatelů očekáváme to, co také nabízíme našim zákazníkům: kompetenci, kvalitu, spolehlivost, včasné dodávky­, flexibilitu a produkty odpovídající ceně a trhu. Partnerství založené na vzájemné důvěře je základem pro celkový úspěch. Pochopení dodavatelů pro naše speciální požadavky je nezbytným a důležitým předpokladem pro optimální zákaznická řešení.

Zaměstnanci: Motor našeho úspěchu

Každého zaměstnance ve společnosti vidíme jako klíčový faktor k našemu úspěchu. Jeho osobnost, kompetence, zkušenost­ a jeho cílevědomá angažovanost slouží k dosažení našich cílů. Vzájemným respektem a otevřeným, pozitivním i kritickým dialogem, ovlivňujícím podnikovou ­kulturu­, motivujeme k maximálním výkonům. Zároveň investujeme do vzdělávání a školení a sdílení znalostí mezi odděleními. Podporujeme naše zaměstnance i v dosahování jejich osobních cílů, neboť jejich úsilí nás táhne kupředu.

GEALAN pobočky

Kde nás najdete?

Sídlo a centrálu skupiny GEALAN neleznete v bavorském Oberkotzau v Německu. Kromě německé výroby a distribučního centra v Tanně (Durynsko, Německo) existují další výrobní závody v Litvě (Vilnius), Polsku (Rzgow) a Rumunsku (Bukurešť). Přímá obchodní zastoupení se nacházejí v Chorvatsku (Sesvete), Rusku (Zheleznodorozhnyj), Francii (Gevrey Chambertin), Bosně a Hercegovině (Tuzla) a v Srbsku a Černé Hoře (Bělehrad).

Historie firmy

1921.jpg

Založení firmy Adamem Fickenscherem ke zpracování kožešin.

Kvalita

Kvalita našich inovativních produktů a spolehlivost služeb jsou vyhlášené a uznáváné v celé Evropě. Již v roce 1995 jsme zavedli řízení jakosti podle mezinárodní normy DIN EN ISO 9001.

To znamená, že naše procesy jsou průběžně sledovány, optimalizovány a zefektivňovány. Na druhé straně dochází k neustálému vývoji podle požadavků a očekávání našich zákazníků, partnerů a zaměstnanců. Pravidelné interní a externí audity jsou samozřejmostí.

Naše nároky na kvalitu se vztahují nejen na společnost GEALAN, ale i na naše zpracovatele. Pro naše zákazníky vydáváme závazné pokyny k výrobě oken a manipulaci s našimi profily. Například jak profily správně odvodnit, odvzdušnit, vyztužit i skladovat. Při pravidelných kontrolách kvality našich zpracovatelů kontrolujeme dodržování těchto pokynů a udělujeme firmám, které je splňují, náš GEALAN certifikát kvality (GQZ). Protože vysoce kvalitní výrobky z profilů GEALAN nekončí produkcí profilů jako takových, ale teprve kvalitně vyrobeným oknem!

Ochrana životního prostředí

Že hospodářské úspěchy mohou být v souladu s přírodou, dokazují naše úspěchy na poli ochrany životního prostředí. Společnost GEALAN se stala vůbec prvním výrobcem okenních profilů z PVC s ekologickým auditem ES. Validace obou našich stanovišť (GEALAN Fenster-Systeme GmbH v Oberkotzau a GEALAN Tanna Fenster-Systeme GmbH) proběhlo již v červnu 1996.

Následnou certifikací v souladu s globálně platnou normou ISO 14001 v květnu 1997 jsme byli schopni dále posílit naši pozici lídra v oblasti ochrany životního prostředí. Od 1999 do 2011 probíhaly revalidace ekologiského audit ES, dnes EMAS III. Dvoudenní testy byly provedeny na dvou německých pracovištích v rámci společného auditu DIN EN ISO 14001 a systému řízení jakosti DIN EN ISO 9001.

V roce 2012 byla opět provedena kontrola platnosti a výsledné "Aktualizované prohlášení o životním prostředí" je v originální německé verzi k dispozici v sekci ke stažení. Díky externě monitorovaného systému řízení životního prostředí je zaručena ekologická výroba profilů GEALAN. V rámci odpovědnosti za výrobky a uzavření materiálového cyklu společnost GEALAN svým zákazníkům nabízí společnou dohodu o ekologii.

Udržitelnost

Ekologicky šetrná výroba výrobků je ústředním pilířem sebepoznání skupiny GEALAN. Již od začátku se společnost spoléhala na úzkou spolupráci se zákazníky, dodavateli a dalšími podniky v oboru. Za úspěch společnosti se významně podílel smysl pro odpovědnost vůči zaměstnancům a společnosti, stejně jako neustálý další vývoj produktů, procesů a služeb.
 
Skupina GEALAN vždy považovala měnící se tržní podmínky nebo nové právní požadavky za výzvu podnikatelským činnostem. Například, když se materiální PVC stalo předmětem veřejné debaty v polovině devadesátých let, bylo rozhodnuto intenzivně řešit ekologickou recyklaci nepoužívaných oken z PVC , Po nezávislých šetřeních společnost GEALAN nabízí od roku 1994 koncepci recyklace těchto výrobků.

Bezpečnost práce a ochrana zdraví

V posledních letech jsme věnovali značné úsilí začlenění problematiky bezpečnosti a ochrany zdraví do každodenní práce.

Pravidelná školení, vzdělávání, bezpečnostní, zdravotní a nouzové koncepty jsou stejně hodnocení rizik aplikovány v praxi. Celkově úzce spolupracujeme s profesními sdruženími z chemického průmyslu. Dobrovolné odhodlání našich manažerů aktivně prosazovat prevenci doplňuje naše aktivity.

Výsledkem je naše politika bezpečnosti práce:

  • Ochranu zdraví našich zaměstnanců považujeme za plnohodnotný firemní cíl. Vybízíme zaměstnance a vedoucí pracovníky, aby nám pomohli k nulovým pracovním úrazům.
  • Vedení společnosti, manažeři a zaměstnanci jsou zodpovědní za prevenci nehod a nemocí z povolání. Zapojujeme naše zaměstnance do rozhodování o bezpečnosti a ochraně zdraví.
  • Jsme přesvědčeni, že všechny pracovní úrazy a nemoci z povolání lze předcházet. Chováme se obezřetně a příkladně.
  • Musí být přijata veškerá nezbytná opatření, která slouží k dlouhodobému zajištění zdraví a výkonnosti všech zaměstnanců a zlepšování (prostředky, jako například čas, peníze a materiál jsou k dispozici).
  • Plánujeme, nakupujeme a udržujeme stroje a zařízení tak, abychom předešli možnému nebezpečí a minimalizovali rizika.
  • Klademe velký význam ergonomice pracovišť a pracovních procesů.
  • Prostřednictvím pravidelného školení, dalšího vzdělávání a informací propagujeme a posilujeme schopnosti a povědomí našich zaměstnanců.
  • Bezpečností a ochranou zdraví sledujeme my všichni kulturu prevence, otevřenosti, transparentnosti a důsledků. Řešení problémů přitom stojí ve středu pozornosti.

Team GEALAN

Ahmet Cak

Sales Manager Hungary/Czech Republic/Slovakia/Asia
Telefon +49 9286 77 6150
Mobil +49 175 58 39 993
Fax +49 9286 77 956150
E-mail ahmet.cak@gealan.de

Ing. Tibor Pastierik

Key Account Manager CZ & SK
Mobil +421 911 823 207
E-mail tibor.pastierik@gealan.cz

Ing. Čestmír Jandl

Technický manažer
Poradce pro architekty

Mobil +420 724 279 512
E-mail cestmir.jandl@gealan.cz

Libor Martínek

Technik
Mobil +420 602 575 922
E-mail libor.martinek@gealan.cz

Daniel Eiswert

Assistant Sales Manager
Telefon +49 9286 77 3315
E-mail daniel.eiswert@gealan.de


 

Richard Piroška

Account Manager CZ & SK
Mobil +421 908 672 680
E-mail richard.piroska@gealan.cz

Radek Pergler

Obchodní zástupce - akvizice
Poradce pro architekty

Mobil +420 608 528 385
E-mail radek.pergler@gealan.cz

Lada Zahálková

Referentka objednávkového oddělení CZ & SK
Telefon +49 9286 77 6475
Fax +49 9286 77 956475
E-mail lada.zahalkova@gealan.de
Hledáte výrobce oken ve Vašem okolí?
Využijte náš jednoduchý přehled zpracovatelů.
Máte dotaz?

Neváhejte nás oslovit, rádi se Vám budeme věnovat.

GEALAN ACADEMY

GEALAN ACADEMY nabízí tržně orientované semináře k tématům jako je stavební právo, prodej a technologie oken.

Nezmeškejte žádné novinky!

Přeji si, aby mi byly e-mailem zasílány informace k refenčním objektům a GEALAN News (cca dvakrát měsíčně) - a to zdarma a s možností okamžité výpovědi této služby.

Gealan

GEALAN je jedním z předních evropských výrobců plastových profilů pro okna a dveře.

©2021 GEALAN Fenster-Systeme GmbH
©2021 GEALAN Fenster-Systeme GmbH