Gealan Logo

Warmte-isolatie

Maak het gezellig

Verlaag uw energiekosten

Zo bespaart u geld

Ramen leveren gewoonlijk een belangrijke bijdrage aan het terugdringen van de energiekosten in gebouwen en ze maken het mogelijk om te voldoen aan wettelijke eisen voor warmte-isolatie. Dat wordt bereikt door een goede warmte-isolatie en een hoge dichtheid.

Ramen van GEALAN-kunststofprofielen zijn optimale energiebespaarders, want alleen al de natuurlijke isolatiekenmerken van pvc garanderen een uitstekende warmte-isolatie. Het vermogen tot warmte-isolatie wordt nog verder verhoogd door de grote inbouwdiepte tot 83 mm en de meerkamer-profielbouwwijze met maximaal zes kamers. Zo blijft de warmte binnen en de kou buiten. Met ramen van GEALAN-profielen bespaart u veel geld, neemt het wooncomfort aanzienlijk toe en levert u bovendien een grote bijdrage aan de bescherming van het milieu.

EPC 0

De EPC (Energie Prestatie Coëfficiënt) geeft aan hoe energiezuinig een nieuwbouwwoning is. Het is een waarde die berekend wordt aan de hand van bouwkundige en installatietechnische gegevens. Hoe lager de waarde, des te beter is de energieprestatie. De afgelopen jaren is de toegestane EPC gedaald van 0,8 naar 0,6 en inmiddels naar 0,4. De komende jaren zal de EPC verder aangescherpt worden; vermoedelijk is de toegestane EPC in 2020 0.

In de EPC berekening wordt het gebouwgebonden energieverbruik bepaald. Daarbij gaat men uit van een standaard bewoner of gezin. Verwarmen, koelen, warm water, ventileren en verlichting zijn onderdeel van de EPC berekening. Huishoudelijk gebruik hoort er niet bij.

Het EPC 0 concept bestaat in het algemeen uit:

  • maatregelen om het energieverbruik te beperken (goede bouwkundige schil)
  • ​maatregelen om energie terug te winnen (warmteterugwinning uit ventilatie en douche-water)
  • warmte- en koude opslag in de bodem
  • opwekken van elektriciteit met zonnepanelen

Aangezien de GEALAN kozijnen samen met het glas onderdeel uit maken van een goede bouwkundige schil en een prima energie besparende bijdrage leveren zijn Gealan kozijnen een prima keuze waardoor u aan de  gestelde  EPC norm kunt voldoen!

Oplossingen van GEALAN

Meer informatie »