Tepelná izolace

Zpříjemněte si život

Výhody tepelné izolace

Snižte své náklady na energii

Okna všeobecně zaručují důležitý přínos pro snížení energetických nákladů v budovách a umožňují splnění zákonných nařízení o tepelné ochraně. Toho dosahují dobrou telenou izolací a vysokou nepropustností.

Pasivní dům

Pasivní dům umožňuje jak v zimě, tak v létě neměnnou příjemnou teplotu bez použití běžných topných, resp. klimatizačních systémů – dům se „vyhřívá“ a „ochlazuje“ čistě pasivně.

heat_insulation_more_photo.jpg

Snižte své náklady na energii

Tak ušetříte hotové peníze

Okna všeobecně zaručují důležitý přínos pro snížení energetických nákladů v budovách a umožňují splnění zákonných nařízení o tepelné ochraně. Toho dosahují dobrou telenou izolací a vysokou nepropustností.

Okna z plastových profilů společnosti GEALAN optimálně šetří energii, neboť už přirozené izolační vlastnosti PVC zaručují excelentní tepelnou izolaci. Sílu tepelné izolace zvyšuje navíc velká konstrukční hloubka až 83 mm a vícekomorová profilová stavba s až šesti komorami. Tak zůstane teplo uvnitř a zima venku. S okny společnosti GEALAN šetříte mnoho peněz, značně zvyšujete komfort při bydlení a poskytujete pozoruhodný příspěvek životnímu prostředí.

Pasivní dům

Co je to pasivní dům?

Pasivní dům umožňuje jak v zimě, tak v létě neměnnou příjemnou teplotu bez použití běžných topných, resp. klimatizačních systémů – dům se „vyhřívá“ a „ochlazuje“ čistě pasivně. Využívání přítomného tepla ze slunečního záření, které prochází okny, stejně jako tepla z přístrojů a obyvatel vystačí k tomu, aby se budova udržovala během doby vytápění na příjemné vnitřní teplotě. Předpokladem pro pasivní dům je roční spotřeba tepla menší než 15 kWh/(m²a). To odpovídá srovnatelné spotřebě topné nafty cca 1,5 l/(m²a). Celková spotřeba energie včetně teplé vody a elektrického proudu v domácnosti je u evropského pasivního domu pod 120 kWh/(m²a).

Kromě toho se pasivní domy vyznačují vysokou mírou teplotního pohodlí. I při dlouhotrvajících nízkých venkovních teplotách nesmí vnitřní povrchové teploty stavebních částí klesnout pod stanovené hodnoty. Tímto způsobem se zabrání efektu „studeného záření“, který vychází z jinak běžných silnějších teplotních rozdílů mez studenou stavební částí a teplejším okolním vzduchem v místnosti a uživatel jej vnímá jako průvan.

Standard pasivního domu je nákladově výhodnější přístup k redukci energetické spotřeby v novostavbách na minimum a přitom je zároveň zlepšením komfortu při bydlení. Dosažená úspora energie šetří zdroje a přispívá k udržitelnosti.

Jaké požadavky z toho vyplývají pro stavební část oken?

Okna pro použití v pasivních domech mají obzvláště vysokou hodnotu tepelné izolace. Koeficient přestupu tepla oken Uw musí být menší nebo stejný jako 0,8 W/(m²K). Ve směrnici ift WA-15/2 „Vhodnost oken, vnějších dveří a fasád pro pasivní domy“ jsou stanoveny výkonnostní požadavky na okna vhodná pro pasivní domy. Tato směrnice definuje ale nejen požadavky na tepelné ztráty okny a jejich připojení na stavební těleso, ale určuje navíc minimální hodnoty povrchových teplot pro připojení na stavbu, sklo nebo panel. Tím se zajistí teplotní pohodlí v místnostech a zamezí se tvorbě vody při tání na nevhodných místech. Navíc jsou stanoveny požadavky na vhodnost použití, které se musí prokázat kontrolou průvzdušnosti, odolnosti proti dešti, odolnosti proti zatížení větrem, mechanické odolnosti a dynamické pevnosti okna.

Na základě svých vynikajících tepelně izolačních a výkonnostních vlastností lze okna vhodná pro pasivní domy použít také při renovaci starých budov nebo u každé libovolné novostavby.

Řešení od společnosti GEALAN

IKD® – intenzivní izolace jádra

IKD_logo-2.pngV době rostoucích cen zdrojů a energie pomohou moderní okna výrazně snížit náklady na vytápění. Tak mohou stavebníci a renovátoři dále sledovat růst cen topné nafty a plynu. Neboť intenzivní izolace jádra IKD® je rozhodujícím krokem k optimalizaci tepelně izolačních vlastností oken. Tak již dnes splníte budoucí státní požadavky na tepelnou ochranu.

Použitelnost oken se S 9000 pro pasivní domy

Vyvinutí systému s těmi nejlepšími tepelně izolačními vlastnostmi není náhoda, ale výsledek cílené vývojové práce. Úspěch nám dává za pravdu. Mnohé propočty dokazují vynikající hodnoty tepelné izolace. Vývojovým cílem bylo od začátku dosažení použitelnosti pro pasivní domy podle normy ift ve standardních kombinacích s ocelí a tím také dosažení nejlepších tepelně izolačních vlastností. To se podařilo díky souhrnu inovativních detailů ve vzhledu systému.

Hledáte výrobce oken ve Vašem okolí?

Využijte náš jednoduchý přehled zpracovatelů.

Máte dotaz?

Neváhejte nás oslovit, rádi se Vám budeme věnovat.

GEALAN ACADEMY

GEALAN ACADEMY nabízí tržně orientované semináře k tématům jako je stavební právo, prodej a technologie oken.

Nezmeškejte žádné novinky!

Přeji si, aby mi byly e-mailem zasílány informace k refenčním objektům a GEALAN News (cca dvakrát měsíčně) - a to zdarma a s možností okamžité výpovědi této služby.