Voor een kleinere voetafdruk

nachhaltigkeit-bei-gealan3_EN.jpg

Marleen Krysl is 24 en komt uit Beilstein in het district Heilbronn (Duitsland). In het najaar van 2021 begon ze aan de afronding van een master werktuigbouwkunde aan de Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg (FAU). Als ze haar master heeft voltooid, wil ze zich graag oriënteren in de richting van duurzame energie. Ze is geïnteresseerd in de ontwikkeling van turbines voor waterkrachtcentrales. Van 2017 tot 2021 studeerde Marleen Krysl werktuigbouwkunde aan de Hogeschool Hof. Tijdens deze periode hield zij zich in het kader van een praktijkstage en haar bachelorscriptie bezig met de CO2-voetafdruk van GEALAN's ramenprofielproductie.

Een interview met Marleen Krysl

11_Interview_Marleen_Krysl_1000-1.jpg

Hoe paste dit duurzaamheidsonderwerp om jaar studie werktuigbouwkunde?

Het mag gezegd worden: dat lijkt in eerste instantie misschien niet zo voor de hand liggend. Ik heb een algemene interesse in duurzaamheid en het milieu. Daarom heb ik tijdens mijn buitenlandstage in Finland het vak compensatie van broeikasgassen gevolgd. Met de voorkennis hieruit heb ik als het ware de basis gelegd voor mijn werk.

Kunt u illustreren hoe broeikasgassen gecompenseerd worden?

De basis is een DIN-norm voor het bepalen en rapporteren van de uitstoot van broeikasgassen. Directe broeikasgassen veroorzaakt door verbranding en indirecte broeikasgassen veroorzaakt door bijvoorbeeld medewerkers die naar het werk reizen, worden geregistreerd. Er wordt hierbij ook rekening gehouden met het broeikaseffect van uitgestoten stoffen. Dit is gestandaardiseerd en vastgelegd in relatie tot CO2: één kilogram methaan komt bijvoorbeeld overeen met 30 kilogram CO2.

Hoe bent u bij GEALAN terechtgekomen?

Professor Jens Beck van Hogeschool Hof wees mij het onderwerp toe en legde het contact met GEALAN. Ik had drie directe contactpersonen. Zij legden mij de productieprocessen uit bespraken met mij waar bij GEALAN broeikasgassen gegenereerd worden. Samen met experts van de diverse bedrijfsafdelingen onderzocht ik het personenvervoer, de infrastructuur en de logistiek, de productieketen voor raamprofielen, de gereedschappen en de recycling.

Hoe stond GEALAN tegenover uw project?

Met veel interesse. Alle contactpersonen waren zeer behulpzaam. Het onderwerp wordt ook steeds actueler. GEALAN verwelkomde de mogelijkheid om een overzicht te krijgen van de uitstoot van broeikasgassen. Tijdens de praktijkstage voerden we de analyse en classificatie van de huidige situatie uit, terwijl mijn bachelorscriptie aantoonde waar potentiële besparingen te realiseren zijn.

Kunt u ons een inzicht in de resultaten van uw onderzoek geven?

De DIN-norm maakt onderscheid tussen geïmporteerde energie, transport, gebruikte goederen en het gebruik van gefabriceerde producten. Geïmporteerde energie was goed voor 10 procent van de CO2-uitstoot bij GEALAN - elektriciteit en verwarming. Ongeveer 5 procent van de uitgestoten broeikasgassen was afkomstig van transport - als gevolg van leveringen van grondstoffen, forenzende medewerkers, levering van producten, zakenreizen, enzovoort. In totaal veroorzaakten aangekochte goederen, d.w.z. grondstoffen, voornamelijk PVC, maar liefst 85 procent van de uitstoot. Het was verrassend dat het percentage voor grondstoffen zo hoog was.

Welke aanbevelingen gaf u in uw bachelorscriptie aan GEALAN en zijn deze inmiddels doorgevoerd?

Er is al echt veel gebeurd. GEALAN is volledig overgestapt op groene stroom en heeft op dit gebied ruim 90 procent aan uitstoot bespaard. De resterende 10 procent komt bijvoorbeeld van de bouw van windturbines. Mijn afstudeerscriptie vormde de aanzet tot de ontwikkeling van een duurzaamheidsstrategie. GEALAN heeft het recycling-gehalte van zijn materiaalmix verdrievoudigd. Een nieuw kleursorteersysteem optimaliseert de kwaliteit van het zelfgeproduceerde recyclingmateriaal zodat er meer van gebruikt kan worden. Medewerkers moeten gemotiveerd worden om milieuvriendelijker naar het werk te komen. Ook het energiebewustzijn op het werk moet vergroot worden: bijvoorbeeld een computerscherm in slaapstand levert immers ook al een kleine bijdrage. Het is natuurlijk moeilijk om op het gebied van de grondstoffen iets voor elkaar te krijgen, omdat GEALAN's leveranciers nog geen CO2-analyses hebben uitgevoerd. GEALAN is echter in gesprek met andere fabrikanten en probeert een positieve invloed uit te oefenen op de vaste leveranciers.

Is het besparingspotentieel dat u voor GEALAN hebt geïdentificeerd concreet te kwantificeren?

Ik heb een prognose gemaakt, maar deze is niet helemaal realistisch. Deze is gebaseerd op wat er theoretisch gezien mogelijk zou zijn in het ideale geval. Als alle maatregelen die ik heb aanbevolen perfect uitgevoerd worden, dan kan 60 procent van de broeikasgassen die GEALAN zelf genereert, worden vermeden. Daarbij zijn de gekochte goederen buiten beschouwing gelaten. Er is echter nog een interessant aspect. Producten van GEALAN dragen bij aan de vermindering van broeikasgassen: innovatieve ramen isoleren gebouwen beter, waardoor er veel minder verwarmd of gekoeld hoeft te worden.

Goetz-Gemeinhardt-100px

Götz Gemeinhardt

24-11-2021

Raamfabrikant in uw regio vinden

Bent u op zoek naar een GEALAN-fabrikant bij u in de buurt? Gebruik onze fabrikantzoekopdracht.

Heeft u nog vragen?

Spreek ons gerust aan/contact opnemen

GEALAN ACADEMY

De GEALAN ACADEMY biedt marktgerichte seminars over onderwerpen als bouwrecht, verkoop en raamtechniek.

Mis geen nieuws!

Ik wil informatie met betrekking tot referentie-objecten en GEALAN News via e-mail ontvangen (ongeveer twee keer per maand) - kostenloos en ten alle tijde opzegbaar.

Gealan

De GEALAN-groep is een van Europa's toonaangevende fabrikanten van pvc profielen voor ramen en deuren.

©2024 GEALAN Fenster-Systeme GmbH
Pers en nieuws
©2024 GEALAN Fenster-Systeme GmbH