Gealan Logo

STV®

De statische droge beglazing

Vloeiende productie met droge verlijming

STV®: Eenvoudig toepasbaar

STV - statische droge beglazingGEALAN-STV® is het baanbrekende systeem om ruit en vleugeloverslag droog te verlijmen. Vergeleken met het gebruikelijke natte procedé heeft dit doorslaggevende voordelen. En dat zonder compromissen bij de gebruiksvriendelijkheid. STV® is een systeem dat echt werkt.

Het principe van de statische droge beglazing

Bij de door GEALAN ontwikkelde lijmtechniek STV® (statische droge beglazing) gaat het om het verlijmen van glas en vleugelprofiel met een extra voor de ramenindustrie ontwikkelde kleefstrip, waarbij de normale bevestiging behouden blijft. Door de ruit met het vleugelprofiel te verlijmen wordt de stijfheid van de ruit naar de vleugel overgedragen en wordt het hele systeem stabieler. Daardoor kunnen standaardelementen geheel zonder staal worden gemaakt. Als alternatief kunnen in combinatie met staal en GEALAN STV® stabielere elementen worden gemaakt. Daarnaast is het bij bijzondere constructies mogelijk om de stijfheid van rondbogen en schuine ramen duidelijk te verbeteren.

STV® van GEALAN biedt de ramenmaker voor het eerst een uitgekiend systeem voor de rationele en efficiënte vervaardiging van ramen met gelijmde ruiten.

Het productieproces overtuigt

Ramen maken met STV®

Bij het verlijmen van ruiten met vloeibare lijm is een aanzienlijke investering in nieuwe machines nodig. Dat is niet het geval bij de statische droge beglazing STV®.

De profielen worden namelijk kant en klaar geleverd met de geïntegreerde kleefstrip. Ervaar het maken van ramen met STV® in de film.

Download: video in .wmv-formaat (195 MB)

Eenvoudig vervangen van ruiten

Het vervangen van een met de STV®-techniek bevestigde ruit kan zonder veel tijdverlies en speciale knowhow worden uitgevoerd. In slechts enkele handelingen wordt het beschadigde glas vervangen.

Download: video in .wmv-formaat (121 MB)

Voordelen voor de vensterbouw

  • Bij de statische droge beglazing STV® zijn geen grote investeringen nodig in nieuwe machines. De profielen worden namelijk kant en klaar geleverd met de geïntegreerde kleefstrip.

  • De verwerking van de profielen vindt op de gebruikelijke wijze plaats. Op maat zagen, lassen, afwerken en beglazen kunnen door kleine aanpassingen aan de eisen van de STV®-techniek op de gebruikelijke wijze worden gedaan.

  • De combinatie van de STV®-techniek met de gebruikelijke staalversteviging maakt de productie mogelijk van tot dusverre niet bereikte elementafmetingen. Ook bij speciale bouw zijn op deze wijze stabielere elementen mogelijk.

  • Bij de bouw van witte elementen met normale afmetingen (raam 1,50 x 1,50 m en balkondeur 1,10 x 2,30 m) met de STV®-techniek kan volledig worden afgezien van stalen verstevigingen. Daardoor wordt een aanzienlijke verbetering bereikt van de Uf-waarde (van max. 0,2 W/(m²K), afhankelijk van de profielcombinatie).

  • Het verlijmen van ruit en vleugel verhoogt de bescherming tegen inbraak. Het uittillen van de elementen wordt daardoor extra moeilijk.

  • De tijdrovende in- en afstelwerkzaamheden aan ramen kunnen tot een minimum worden beperkt. Tevens wordt de montage van de elementen door het lagere gewicht aanzienlijk gemakkelijker.

Profiteer van de voordelen van het systeem

RAL-gecertificeerdAlle componenten van STV® zijn onderling getest volgens de geldende RAL-voorschriften voor gelijmde constructies en voldoen aan de nieuwste stand van de techniek. De bereikte waarden komen overeen met de tot nog toe gebruikelijke prestatieklassen van de GEALAN-profielsystemen.