Duurzaamheid

bij GEALAN

ISO 9001:2008

Reeds in 1995 hebben we kwaliteitsbeheer ontwikkeld en ingevoerd conform de internationale norm DIN EN ISO 9001. Dat betekent enerzijds een continue bewaking en optimalisering van de stabiliteit en effectiviteit van onze bedrijfsprocessen.

Anderzijds vindt zowel een voortdurende verdere ontwikkeling plaats conform de eisen en verwachtingen van onze klanten, partners en medewerkers evenals een regelmatige controle door interne en externe auditors.

Kwaliteitsrichtlijnen van GEALAN:

  • Onze kwaliteitsrichtlijnen gelden binnen de gehele onderneming voor alle medewerkers, leveranciers, producten, processen en diensten.
  • Kwaliteit is voor ons de voorwaarde voor klanttevredenheid en een blijvend succes.
  • Kwaliteit wordt voortdurend verder ontwikkeld.
  • Onze kwaliteitseisen worden bepaald door onze klanten en de eisen van de markt.
  • Onze kwaliteitsdoelen worden gepland, gemeten, gecontroleerd en regelmatig ter discussie gesteld.
  • Het bereiken van de kwaliteitsdoelen wordt veiliggesteld door informatieverstrekking, training en bijscholing van onze medewerkers.

ISO 14001:2009

Na de succesvolle validatie conform EMAS (Eco-Management and Audit Scheme) is het milieubeheersysteem bij GEALAN in mei 1997 aanvullend gecertificeerd conform DIN EN ISO 14001. Daarmee was GEALAN op milieugebied niet alleen baanbrekend in Europa maar ook wereldwijd.

Tot verdere certificering werd besloten vanwege de activiteiten buiten Europa en in de oostelijke buurlanden. In de landen buiten de Europese Unie is het moeilijk om de deelname aan het milieucontrolesysteem van de EG aan de klanten duidelijk te maken. De ISO-norm 14001 wordt daarentegen op dezelfde wijze geaccepteerd als ISO 9000 en volgende.

De productielocaties van GEALAN BALTIC In Vilnius (Litouwen) en GEALAN ROMANIA in Boekarest (Roemenië) zijn na de geslaagde certificatie van het systeem voor kwaliteitsbeheer conform ISO 9001:2000 eveneens succesvol gecertificeerd conform ISO 14001. In juli 2011 is de norm opnieuw met succes bevestigd.

ISO 50001:2011

Met de eerste certificatie bevestigt het certificeringsbedrijf DQS dat GEALAN over een systematisch systeem voor energiebeheer conform ISO 50001 beschikt. Binnen 4 maanden is het de fabrikant van kunststofprofielen voor ramen en deuren gelukt om een betreffend certificeerbaar systeem te ontwikkelen. Daarmee is GEALAN de enige onderneming in de branche die zowel over de managementsystemen ISO 9001 (kwaliteit), ISO 14001 (milieu) als ISO 50001 (energie) beschikt en tegelijkertijd is gecertificeerd conform EMAS III, het gemeenschappelijke systeem voor milieubeheer en milieu-audit van de Europese Unie.

De kerngedachte van een systematisch energiebeheer conform ISO 50001 omvat vooral strategische en organisatorische managementbenaderingen. Het eigenlijke doel van de norm is de continue verbetering van onze prestaties met betrekking tot energie en de daaruit voortvloeiende energie-efficiëntie en het bereiken van energiebesparing.

Dat vindt plaats door een systematische aanpak die medewerkers en met name het managementniveau gevoelig maakt voor een rechtlijnig en langdurig energiebeheer. Op die manier kunnen mogelijkheden voor besparing worden geschapen en kunnen concurrentievoordelen en een aanzienlijke imagoverbetering van de onderneming worden bereikt. De hieraan ten grondslag liggende nieuwe norm is pas van kracht sinds april 2012 en deze vervangt de tot dan toe geldige Europese norm EN 16001. Des te opvallender is het dat het GEALAN is gelukt om binnen slechts 4 maanden een systeem voor energiebeheer conform ISO 50001 in te voeren.

EMAS – Eco-Management and Audit Scheme

In 1996 begon GEALAN na de invoering van het systeem voor kwaliteitsbeheer conform DIN ISO 9001 aan een systeem voor milieubeheer conform de EU-verordening over de vrijwillige deelname van ondernemingen aan een gemeenschappelijk systeem voor milieubeheer en milieu-audit (EEG). Daarbij werd het toenmalige ontwerp gebruikt van ISO 14001 "Systemen voor milieubeheer". In juni 1996 vond validatie plaats op de beide locaties Oberkotzau en Tanna. Daarmee was GEALAN de eerste verwerker van pvc in Europa met dit belangrijke beheersysteem.

De milieu-eco-auditverordening van de EG werd in 2001 vervangen door de nieuwe EMAS-verordening, waarin ook ISO 14001 is opgenomen, en die een krachtiger deelname vereist van de medewerkers en een evaluatie van de milieuaspecten (productie, producten).
emas_transparent.png

Duurzaamheidsbericht

Duurzaamheid bij GEALAN

De milieuvriendelijke productie van producten is voor de GEALAN-groep een centrale pijler. Vanaf het begin werd daarbij ingezet op een nauwe samenwerking met klanten, leveranciers en andere ondernemingen in de branche. Bewustzijn van de verantwoordelijkheid jegens medewerkers en maatschappij, evenals de continue verdere ontwikkeling van producten, procedures en diensten hebben in belangrijke mate bijgedragen tot het succes van de onderneming.

Veranderde marktomstandigheden of nieuwe wettelijke eisen zijn door de GEALAN-groep altijd beschouwd als een uitdaging voor het handelen van de onderneming. Toen bijvoorbeeld halverwege de jaren 90 over de grondstof pvc een openbare discussie ontstond, besloot men zich intensief bezig te houden met het milieuvriendelijk afdanken van gebruikte pvc-ramen. Na eigen onderzoek biedt GEALAN reeds sinds 1994 een recyclingconcept voor deze producten aan.

Onze vrijwillig op ons genomen verplichtingen

Hiervan zijn we actief lid

GEALAN werkt samen met talrijke partners om milieubescherming en een duurzame ontwikkeling te bevorderen. Om onze doelen te bereiken en om informatie uit te wisselen, zijn we lid van de volgende organisaties.

Umweltpakt Bayern - duurzaam handelen in de 21e eeuw

Het Umweltpakt Bayern staat voor een vrijwillige overeenkomst tussen de Beierse zakenwereld en de Beierse regering met als doelstelling een gemeenschappelijke route naar duurzame ontwikkeling.

Duurzaamheids- akkoord Thüringen

Het Duurzaamheidsakkoord Thüringen is een vrijwillige afspraak tussen de regering van Thüringen en de Thüringer zakenwereld. Het doel is een continue verbetering van de samenwerking tussen staat en bedrijfsleven op het gebied van duurzame ontwikkeling.

Rewindo GmbH Raamrecyclingservice

Samen met andere toonaangevende Duitse producenten van pvclprofielen heeft GEALAN in 2002 als opvolger van het voormalige FREI een oud glasrecyclingbedrijf opgericht. Het bedrijf heet "Rewindo" en verenigt in zijn gelederen de vorige aandeelhouders van het raamrecyclinginitiatief FREI en het bedrijf VEKA AG. Het bestrijkt dus ongeveer 80 procent van de Duitse markt voor kunststoframen.

VinylPlus

Met VinylPlus heeft de Europese pvc-industrie zichzelf in de vorm van een vrijwillige verplichting een programma voorgeschreven waarmee een duurzame ontwikkeling kan worden gestart en de daaruit voortkomende recyclingdoelen op lange termijn gerealiseerd kunnen worden.

AgPU

De Arbeitsgemeinschaft PVC und Umwelt e.V. heeft zich als taak gesteld "pvc af te stemmen op alle belangen op het gebied van milieubescherming". Dit is onder meer gedaan als sponsor van verschillende recyclinginitiatieven voor pvc.

ÖAKF

ÖAKF is een platform van de belangrijkste systeemaanbieders op de Oostenrijkse markt. Het platform staat voor fabrikantonafhankelijke informatie over het onderwerp kunststoframen. Het stimuleert de recycling van oude ramen en daarmee het voldoen aan de vrijwillige commitment van de Europese branche.

Raamfabrikant in uw regio vinden
Bent u op zoek naar een GEALAN-fabrikant bij u in de buurt? Gebruik onze fabrikantzoekopdracht.
Heeft u nog vragen?

Spreek ons gerust aan/contact opnemen

GEALAN ACADEMY

De GEALAN ACADEMY biedt marktgerichte seminars over onderwerpen als bouwrecht, verkoop en raamtechniek.

Mis geen nieuws!

Ik wil informatie met betrekking tot referentie-objecten en GEALAN News via e-mail ontvangen (ongeveer twee keer per maand) - kostenloos en ten alle tijde opzegbaar.

Gealan

De GEALAN-groep is een van Europa's toonaangevende fabrikanten van pvc profielen voor ramen en deuren.

©2021 GEALAN Fenster-Systeme GmbH
Pers en nieuws
©2021 GEALAN Fenster-Systeme GmbH