Gealan Logo

VENTILATIE

VENTILATIE

OPTIMAAL WOONKLIMAAT

Comfort en behaaglijkheid

Comfort en behaaglijkheid

Juist in de vochtigere ruimtes, zoals de keuken of badkamer, is een gereguleerde luchtverversing absoluut noodzakelijk. Een te hoge luchtvochtigheid belast het binnenhuisklimaat en bevordert de vorming schimmels.

Om hoge warmte-isolerende waarden te bereiken, zijn kunststof ramen in de laatste decennia steeds „dichter“ geworden. Extreem “dichte” ramen sluiten echter een gestage ventilatie uit. Men had de keuze tussen schimmelvorming of tocht – tot GEALAN met GECCO (GEALAN CLIMA CONTROL) de oplossing vond. De kleine klep met IQ verhoedt onaangename tocht en schimmelvorming.

Zo worden uw normale ramen ventilatieramen – voor uw persoonlijk „welbehagen“.

VENTILATIEVARIANTEN

Sponningventilatie

Bij de sponningventilatie wordt het raam slechts gedeeltelijk geopend. Bij de standaard draai-kiep-ramen wordt in principe de vleugel gekiept. Door de sponningventilatie wordt slechts een gedeeltelijke ventilatie bereikt, wat tot gevolg heeft dat er langere tijd gekiept moet worden. Door de sterkere afkoeling van het raam is het gevaar op condensvorming groter.

Raamventilatie

Een wezenlijk effectievere manier om de lucht in een ruimte te verversen is ventilatie door middel van het openen van het raam. De vleugel wordt daarbij compleet geopend en de lucht wordt binnen 4 – 10 minuten ververst. Bij de raam-ventilatie wordt ook het energieverlies geminimaliseerd. Door de zeer snel plaats vindende luchtverversing treedt geen afkoeling van de bouwdelen op.

Dwarsventilatie

Bij de dwarsventilatie vindt de luchtverversing nog sneller plaats, dit minimaliseert daarom energieverlies. Reeds binnen 2 – 4 minuten wordt de lucht in een ruimte compleet ververst. Daarvoor moeten alle ramen en deuren geopend worden, zo dat een doorgang ontstaat.

OPLOSSINGEN VAN GEALAN

GECCO - De kleine klep met IQ

Een gereguleerde uitwisseling tussen de lucht buiten en binnen is een vereiste voor een aangenaam klimaat en verhoogd wooncomfort. De systematische regulering van de vochtigheid en temperatuur in de ruimte zorgt ervoor dat zij van schimmelvorming verschoond blijven. Want dit is dikwijls het resultaat van een te hoge “dichtheid” van de ingebouwde ramen. Daarom is er voor alle GEALAN-ramen naar wens het automatische ventilatiesysteem GECCO (GEALAN CLIMA CONTROL). De kleine klep met de grote werking maakt van normale ramen ventilatieramen en initieert de regelmatige luchttoevoer voor uw persoonlijke behaaglijkheid.

Lees meer »

Air Watch

Het juiste tijdstip om te ventileren was voorheen niet altijd duidelijk herkenbaar. Juist in vochtige ruimtes zoals de keuken of badkamer kan, ondanks een basisventilatie (bijv. door GECCO) daarbij snel schimmelvorming optreden. Dat is nu afgelopen! Want de luchtvochtigheidsmeter GEALAN Air Watch zegt u betrouwbaar wanneer het tijd is om frisse lucht in de ruimte toe te voeren. Het kleine apparaat geeft zekerheid – en is probleemloos in gebruik. Het wordt eenvoudig op de raamvleugel boven de greep geplakt en geeft aan of de luchtvochtigheid van de ruimte nog in orde is of dat er geventileerd moet worden.