Inovace se systémem

Intenzivní jádrová izolace IKDStatické suché prosklení STVacrylcolorS 9000GEALAN-KUBUS 

Nároky, které musejí plastové okenní profily splňovat, v posledních letech výrazně narostly: více tepelné a zvukové izolace, zabezpečení proti vloupání, lepší statika a atraktivnější vzhled. Pouze moderní okenní systémy, které tyto požadavky na profily splňují, se na trhu mohou prosadit – a s nimi i jejich zpracovatelé, naši zákazníci.

Produktové inovace, jako je statické suché zasklení STV®, intenzivní izolace jádra IKD®, automatický ventilační systém GECCO a barevný povrch acrylcolor, dokazují výkonnost firmy GEALAN. Z toho vyplývají rozhodující konkurenční výhody i pro zpracovatele profilových systémů GEALAN.

Inovace GEALANu

Aktuálně ze společnosti GEALAN

GEALAN pøedstavuje nový milník v ochranì klimatu

GEALAN posiluje svùj závazek v oblasti ochrany klimatu: Od teï bude administrativa v sídle v Oberkotzau a závod v Tannì v Durynsku zásobována výhradnì obnovitelnou energií. Jinými slovy, GEALAN pokrývá 100 procent své spotøeby elektøiny v obou lokalitách energií, která ze 100 procent pochází z vìtru, slunce, vody, biomasy a geotermální energie. Kompletní pøechod je certifikován spoleèností E.ON Deutschland GmbH.

Číst dále

Vzdělávací centrum GEALAN

Vzdělávací centrum GEALAN nabízí výrobcům oken i širší odborné veřejnosti zajímavé odborné semináře na téma okenních výplní, soft skills i praktických dovedností.

Informujte se o aktuální nabídce vzdělávacího centra GEALAN stažením aktuálního plánu seminářů.

Více o vzdělávacím centru GEALAN

Referenční objekty

Okna jsou jako součást fasády vyjádřením stylu a kvality života. Důležitou roli u nich hraje emocionální faktor. Stejně jako ekonomické zpracování a technické aspekty, jako je například tepelná a zvuková izolace či zabezpečení proti vloupání, je třeba pro opticky působivý interiér zohlednit také elegantnost obytného prostoru.

Kariéra u GEALANu

U firmy GEALAN leží klíč k úspěchu ve vysoce motivovaných, dobře vyškolených a podnikatelsky smýšlejících zaměstnancích. Moderní personální politikou rozumíme inovativní nástroje personálního řízení, příležitosti pro samostatnou činnost a poskytování moderních pracovních míst.

Nabízíme motivující pracovní prostředí podporující výkonnost a vytváříme provozní a pracovní atmosféru, kterou každý osobně potřebuje pro dosažení co nejlepšího výkonu.

Více o zaměstnání u GEALANu