Dodržování předpisů / Systém ochrany práv pro oznamovatele

Za účelem ochrany naší společnosti a partnerů

Systém ohlašování případů GEALAN

Dbáme na dodržování právních norem a interních pravidel pro dodržování předpisů.

Ve společnosti GEALAN klademe velký důraz na dodržování právních nařízení a našich interních předpisů. Proto musíme včas identifikovat rizika a porušení předpisů, abychom zabránili případným škodám pro zaměstnance, naše partnery a společnost.

Náš systém nahlašování je určen k tomu, abyste nám poskytli možnost informovat nás o porušení právních předpisů a/nebo pravidel. Pomůžete tak chránit naši společnost.

Hlášení porušení pravidel ve společnosti

Abychom zajistili, že porušení pravidel ve společnosti GEALAN bude možné rychle odhalit a že hlášení bude možné odpovídajícím způsobem rychle sledovat, zřídili jsme různé kanály hlášení.

Ty mohou být využívány jak našimi zaměstnanci, tak i osobami zvenčí k poskytování informací o porušování pravidel – např . korupční trestné činy, porušení antimonopolních zákonů, předpisů o praní špinavých peněz, předpisů o ochraně osobních údajů nebo předpisů o životním prostředí.

Kontaktujte naši kancelář pro kontrolu dodržování předpisů

V případě podezření na porušení pravidel nebo porušení zákona, nebo pokud máte náznaky takového porušení, máte několik možností, jak nás kontaktovat.

GEALAN Fenster-Systeme GmbH
Ředitel pro dodržování předpisů (M/Ž)
Hofer Straße 80
D-95145 Oberkotzau

Telefon: +49 9286 77 2110
E-mail: christoph.haas@gealan.de

Případně se můžete obrátit na našeho důvěryhodného právníka Dr. Tobiase Eggerse, externího právníka. Ten provází systém, který řídí dodržování předpisů, již od samého začátku. Dr. Tobiase Eggerse vám v případě potřeby poradí a nesmí nám bez vašeho souhlasu předat vaše údaje nebo identitu.

Právník Dr. Tobias Eggers
Kriminalita bílých límečků PARK
Rheinlanddamm 199
D-44139 Dortmund

Telefon: +49 (0) 231 958068-12
Telefax: +49 (0) 231 958068-25
Mobil: +49 (0) 160 4779546
E-mail: eggers@park-wirtschaftsstrafrecht.de

Informace je možné podat i anonymně. V takovém případě přiložte co nejvíce podrobností a dokumentů (pokud existují), které vaše podezření podporují. Jejich uvedení může být samozřejmě účinné pouze tehdy, pokud se objeví dostatečně konkrétní přístupy k vyšetřování.

Pro přístup k systému nahlašování skupiny Laumann, do které patří i společnost GEALAN Fenster-Systeme GmbH, klikněte zde: https://laumann.hinweisgeben.eu/ 

Všechny podněty svědomitě sledujeme. V souvislosti se zpracováním těchto informací klademe velký důraz na důvěrnost a férové jednání s oznamovatelem. To samozřejmě platí i pro zaměstnance, kterých se může obvinění týkat.

Nahlášení možného porušení zásad

Systém pro oznamovatele

Zde máte přístup k systému nahlašování skupiny Laumann, do které patří i společnost GEALAN Fenster-Systeme GmbH.

wbs-01.jpg
Hledáte výrobce oken ve Vašem okolí?

Využijte náš jednoduchý přehled zpracovatelů.

Máte dotaz?

Neváhejte nás oslovit, rádi se Vám budeme věnovat.

GEALAN ACADEMY

GEALAN ACADEMY nabízí tržně orientované semináře k tématům jako je stavební právo, prodej a technologie oken.

Nezmeškejte žádné novinky!

Přeji si, aby mi byly e-mailem zasílány informace k refenčním objektům a GEALAN News (cca dvakrát měsíčně) - a to zdarma a s možností okamžité výpovědi této služby.