Šilti plastikiniai langai prieš kelis dešimtmečius ir dabar

_19.jpg

Šiuolaikiniai langai stebina savo charakteristikomis, spalvomis, formomis ir modernių sprendimų bei pritaikymo įvairove.

Jei lygintume plastikinius langus su telefonais, per dešimtmečius nei langų, nei telefonų paskirtis nepasikeitė, bet tiek vienų, tiek kitų savybės šiandien stebina techninėmis charakteristikomis, galimybėmis ir išvaizda

Plastikinių langų pažanga - kaip nuo laidinio telefono iki išmaniojo: nors nei telefonų, nei langų paskirtis per dešimtmečius nepasikeitė, bet jie yra lyg du skirtingi pasauliai. Šiuolaikiniai langai, kaip ir telefonai, stebina savo techninėmis charakteristikomis bei galimybėmis, spalvomis, formomis ir modernių sprendimų bei pritaikymo įvairove.

Kaip per dešimtmečius keitėsi reikalavimai ir sprendimai esminei langų charakteristikai - šilumos izoliacijai?

Seniai žinoma ir bandymais patvirtinta, jog langų ir durų rėmai, sujungimai tarp jų ar su pastato grindimis ir sienomis yra patys šalčiausi pastato elementai. Palyginus su kitomis pastato konstrukcijomis, būtent langų rėmai yra labiau laidūs šilumai bei garsui, o per langų varstymo ir stiklo tarpines bei montavimo ir sujungimo siūles prarandama daugiausia šilumos ir nukenčia garso izoliacija. Dėl šios priežasties profilių gamintojams tenka spręsti sudėtingus uždavinius norint pagerinti šias charakteristikas.

Sandarumas ir mažesnis šilumos perdavimas - esminiai gerų langų požymiai

Tiek ankstesni, tiek dabartiniai PVC langai pasižymi sandarumu, o dėl daugiakamerės profilio konfigūracijos pasiekiami ypatingai geri šilumos ir garso izoliacijos rodikliai. Sandarumas ir šilumos izoliacija apibūdina PVC langų ir durų esmines charakteristikas, o juos nulemia visa eilė konstrukcinių profilių sprendimų:

  • profilio plotis ir geometrija;
  • vidinių kamerų skaičius ir jų konfigūracija;
  • priderinimas optimaliam plieno armuotės naudojimui;
  • sandarinimo tarpinių skaičius ir charakteristikos;
  • galimybė naudoti tam tikro storio stiklo paketus;
  • stiklo paketų įleidimo į profilį gylis;
  • kiti smulkesni patobulinimai.

Tiek anksčiau, tiek dabar kiekvienas langų gamintojas jus užtikrins, kad gamina šiltus langus. Tikėkite, bet paprašykite skaičių, nes jie labai aiškūs ir nesunkiai suprantami - tai viso lango ir atskirų jo dalių (profilių, stiklo paketo) šilumos perdavimo vertės. Šios ir kitos gaminio charakteristikos nurodomos gamintojo deklaracijoje. Langų gamintojai  privalo nurodyti visos lango konstrukcijos ir atskirų jo elementų šilumos perdavimo vertes, jos reikalingos langų projektavimui, pastatų energinio naudingumo ekspertams, skaičiuojantiems pastato energinio efektyvumo klasę.

Viso lango šilumines savybes lemia stiklo paketo ir profilių šilumos perdavimo koeficientai, kurie yra nustatomi ir sertifikuojami autorizuotų institucijų standartizuoto bandymo metu. Vertinamas ir stiklus paketo viduje skiriančio rėmelio sudaromas šilumos tiltelis. Tai pastovūs dydžiai, kuriuos kiekvienam gaminio modeliui ar tipui nustato langų gamintojai. Šie dydžiai žymimi:

  • Ug - įstiklintos dalies (stiklo paketo) šilumos perdavimo koeficientas, W/(m2K)
  • Uf - profilių šilumos perdavimo koeficientas, W/(m2K)
  • Ψg arba psi vertė - stiklus pakete skiriančio rėmelio ilginio šilumos tiltelio vertė, W/(m×K)

Žinant šiuos rodiklius ir lango matmenis (įstiklintos dalies plotą, lango rėmo plotą bei stiklo paketo perimetro ilgį), apskaičiuojamas viso lango šilumos perdavimo koeficientas Uw.

Taip pat pagal šiuolaikinius reikalavimus yra įvertinamas ilginių šilumos tiltelių šilumos perdavimo koeficientas aplink langų ir durų angas sienose, bet langų montavimo sprendimų ir privalumų palyginimas reikalauja atskiro straipsnio.

Kad būtų akivaizdi jutiminė lango šilumos perdavimo skaičiaus reikšmė, žinotina, jog senų medinių langų šilumos perdavimo koeficientas Uw yra apie  4-4,8, pirmųjų plastikinių langų buvo apie 1,7 - 1,5 W/(m2K). Dabartinių PVC langų, tinkamų A+ ir A++ energinės klasės pastatams, Uw yra  0,8-0,7 W/(m2K). Tokiems parametrams pasiekti buvo tobulinami tiek profiliai, tiek stiklo paketai.

Stiklo paketų šilumos ir garso izoliacijos charakteristikos jau seniai ženkliai lenkia profilių charakteristikas. Šiuolaikiniai dviejų kamerų virš 44 mm pločio stiklo paketai, užpildyti inercinėmis šilumą izoliuojančiomis dujomis, su saulės bei šilumos kontrolės selektyviniais stiklais, gali pasiekti stiklo paketo šilumos perdavimo koeficientą Ug net iki 0,5 W/(m2K). Keičiant stiklų storį, galima pagerinti garso izoliaciją, o naudojant grūdintą ar laminuotą stiklą - saugumą.

Šilumos izoliacijos reikalavimų langams ir durims pokyčiai

Kaip per dešimtmečius keitėsi langų ir durų Uw vertės, akivaizdžiai galime pamatyti lygindami skirtingais metais privalomas Uw reikšmes:

Laikotarpis/
normatyvinė Uw  vertė

iki
1992

nuo
1992

nuo
1999

nuo
2005

nuo 2016
(A klasė)

 

Nuo 2018 (A+ klasė)

nuo 2021
(A++ klasė)

 

Langų
W/(m2K)

2,5

1,9

1,9

1,6

1,0

0,85

0,70

Durų
W/(m2K)

2,2

2,0

1,9

1,6

1,0

0,85

0,70

Gyvenamųjų pastatų langų ir durų šilumos perdavimo koeficientų  UW vertės W/(m2K) pagal Lietuvos Statybos Techninį Reglamentą (STR 2.01.02:2016).

Langų šilumos izoliacijos rodikliai, kaip minėjome, daugiausia pagerinami tobulinant profilius. Tačiau ir langų dizainas nestovi vietoje, ir įstiklinti plotai didėja, atitinkamai reikalinga geresnė statika, gerėja ir garso izoliacijos rodikliai. Kaip visa tai suderinti su gera langų šilumos izoliacija?

Būdingas pavyzdys būtų PVC langų ir durų profilių gamintojo "GEALAN" sistemų evoliucija. Šį profilių sistemų gamintoją pasirinkome ne atsitiktinai. GEALAN profiliai gaminami jau 50 metų ir būtent šis vokiečių koncernas buvo vienas pirmųjų, iš karto po nepriklausomybės atgavimo, pradėjęs tiekti PVC profilius į mūsų regioną. 1997 metais koncernas įsteigė savo atstovybę ir pradėjo gaminti profilius Lietuvoje. Šiandien „GEALAN BALTIC" yra vienintelė tokio pobūdžio gamykla Baltijos šalyse ir viena didžiausių gamyklų šiaurės Europoje. Kadangi įmonė yra pasaulinio koncerno dalis, joje nuolat atnaujinamos technologijos, ją vieną iš pirmųjų pasiekia PVC langų inovacijos, kurios ilgainiui tampa visos rinkos standartu.

Pirmosios profilių sistemos, atsiradusios Lietuvoje devyniasdešimtųjų metų pradžioje, buvo siauros ir turėjo tik kelias vidines kameras. GEALAN S 3000 profilių sistema, kuri tapo mūsų regiono standartu, turėjo 62 mm montavimo plotį, 3 vidines kameras, profilio šilumos perdavimo koeficientas Uf siekė 1,6 W/(m2K), o su tuo laiku naudojamu vienos kameros 24 mm storio stiklo paketu galėjo pasiekti tais laikais įspūdingą viso lango šilumos perdavimo koeficientą: Uw - apie 1,6 W/(m2K).

S3000.png
GEALAN S 3000 - viena pirmųjų profilių sistemų plačiai naudotų mūsų regione 1995-2004 metais.

Laikas bėgo, rinkos poreikiai didėjo, sistemos evoliucionavo ir, nors reikalavimai langų ir durų šilumos izoliacijos rodikliams ženkliai pasikeitė tik 2005 metais, bet jau du tūkstantųjų pradžioje buvo pradėtos naudoti platesnės, penkių ir daugiau kamerų profilių sistemos, kurios buvo žymiai šiltesnės nei prieš tai naudotos sistemos ir, svarbiausia, leido montuoti kelių kamerų virš 30 mm pločio stiklo paketus.

GEALAN S 8000 sistema, kuri Baltijos šalyse buvo pradėta naudoti 2004 metais, visiškai pakeitė iki tol vyravusį rinkos standartą. Ši sistema per daugiau nei 15 metų tapo bene populiariausia Baltijos šalių regione ir yra plačiai naudojama iki šiol. Palyginus su kitomis septyniasdešimt kelių milimetrų pločio sistemomis, šis 74 mm pločio ir 6 kamerų tikslingai sukonstruotas sprendimas leidžia naudoti net iki 46 mm storio šiltus stiklo paketus, o profilio šilumos perdavimo koeficientas Uf siekia net 1,1 W/(m2K). Visa tai leidžia pasiekti mažesnį nei 1,0 W/(m2K) viso lango šilumos perdavimo koeficientą Uw, o tai jau atitinka A klasės pastatams keliamus reikalavimus.

S8000.png
GEALAN S 8000 profilių sistema pradėta naudoti 2004 metais ir iki šių dienų yra viena populiariausių mūsų regione

Prasidėjus 2008 metų krizei visoje Europoje, energijos taupymo aktualumas didėjo su kiekviena diena. Nors dar nebuvo pastatų energinių klasių, bet energiškai efektyvių, taip vadinamų pasyviųjų namų tendencijos ir mados pasiekė ir mūsų regioną, energinis efektyvumas reikalavo dar šiltesnių langų sprendimų. Stiklo paketai dar daugiau praplatėjo, juose pradėti naudoti dar efektyvesni sprendimai, bet didžiausias dėmesys buvo skirtas profilių patobulinimams.

Bandymai didinti vien profilio plotį ir jo vidinių kamerų skaičių nedavė ženklaus pagerinimo, bet 2012 metais „GEALAN" konstruktoriai pristatė naująją GEALAN S 9000 profilių sistemą, kurį vėl nustebino visą Europos rinką ir tapo šių dienų standartu. Ši 6 kamerų ir iki 83 mm padidinta profilių sistema ne tik leidžia montuoti dar didesnius ir platesnius stiklo paketus (net iki 54 mm), bet ir turi konstrukcinių sprendimų, kurių nebuvo ankstesnėse profilių sistemose. Papildoma vidurinė sandarinimo tarpinė, einanti visu rėmo perimetru, ne tik ženkliai pagerina šilumos ir garso izoliaciją, bet ir didina lango saugumą bei tarnavimo laiką, nes saugo varstymo ir rakinimo mechanizmus nuo įvairių išorės poveikių.

S9000.png

GEALAN S 9000 profilių sistema tapo šių dienų standartu.

Šilumos izoliacijos pagerinimą sąlygoja ir gilesnis stiklo paketo įleidimas į rėmą, taip sumažinami stiklo paketo rėmelio ilginio šilumos tiltelio sukuriami šilumos nuostoliai. Standartinių GEALAN S 9000 sistemos profilių kombinacijų perdavimo koeficientas Uf siekia 0,92 W/(m2K) baltiems ir 0,89 W/(m2K) spalvotiems langams (profilių kombinacija GEALAN FUTURA), o tai leidžia pasiekti mažesnį nei 0,8 W/(m2K) lango šilumos perdavimo koeficientą Uw, kuris atitinka energetiškai efektyvių  (pasyviųjų) namų reikalavimus, taip pat ir nuo 2018 metų pradžios įsigaliojusius naujiems A+ klasės pastatams keliamus reikalavimus.

Futura2.png

GEALAN S 9000 sitema ir jos profilių kombinacija GEALAN-FUTURA tenkina A+ energinio efektyvumo ir pasyviųjų namų standartus.

„GEALAN" pirmasis iš PVC profilių sistemų kūrėjų 2016 metais pristatė PVC langų ateities sprendimą. Tai naujoji GEALAN-KUBUS® sistema, kuri, be ypač modernaus dizaino sprendimų, tokių kaip ypač siauras matomo rėmo plotis bei paslėpta ir iš išorės nematoma varčia, sutapdintos išorinės ir vidinės plokštumos be stiklajuosčių, pasiekė ir įspūdingus šilumos izoliacijos rodiklius.

GEALAN-KUBUS® profilių šilumos perdavimo koeficientas Uf siekia net 0,88 W/(m2K), o su šiuo metu rinkoje efektyviausiais stiklo paketais, kurių šilumos perdavimo koeficientas Ug siekia 0,5 W/(m2K), leidžia pasiekti mažesnį nei 0,7 W/(m2K) lango šilumos perdavimo koeficientą Uw. Toks rodiklis atitinka naujiems A++ klasės pastatams keliamus reikalavimus, kurie, planuojama, Lietuvoje įsigalios dar tik 2021 metais. Kad pasiektų šį rodiklį ir pagerintų funkcinius bei estetinius parametrus, „GEALAN" konstruktoriai panaudojo visą savo patirtį ir tai atsispindi kiekvienoje šios sistemos detalėje. Naudojamos visos iki šiol sukurtos „GEALAN" inovacijos ir, jei kitose sistemose jas galima pasirinkti papildomai, šių profilių sistemoje jos įtrauktos jau į bazinę komplektaciją.

Kubus.png
GEALAN-KUBUS® - tikra revoliucija PVC langų rinkoje. Ypač modernaus dizaino ir ypatingai šilta sistema atitinkanti naujų A++ klasės pastatams keliamus reikalavimus, kurie, planuojama, Lietuvoje įsigalios dar tik 2021 metais

Aptarėme tik šiluminius PVC langų parametrus, kaip jie pakito ir kokias aukštumas pasiekė. Ne mažiau keitėsi ir PVC langų išvaizda, tiksliau detalės, kurios kuria langų vaizdą: dabar PVC langai gali atrodyti kaip mediniai arba metaliniai, spalvoti jie gali būti eksterjero puošmena, išskirtine detale fasade. Neaptarėme ir terasų stumdomųjų sistemų patobulinimų - dabar jos kaip tikros „stiklo sienos" ne tik lengvai stumdomos, šiltos, bet ir stebina stiklo plotų dydžiais. Visa tai rasite būsimuose ar jau buvusiuose ASA.LT straipsniuose:

GEALAN spalvoti langai - daugiau galimybių fasado dizainui

GEALAN-KUBUS - mažiau rėmų, daugiau šviesos, šilumos ir spalvų

GEALAN laužo stereotipus apie terasų duris

Daugelis turbūt pagalvos, ar liko erdvės tolimesniam langų tobulinimui? "GEALAN" konstruktoriai mano, kad langai iš tiesų vejasi telefonus - tampa išmaniaisiais jau tiesiogine prasme. Jei langų ir durų varstymo automatikos integravimas, slenksčių nebuvimas gerina jų naudojimo bei judėjimo patogumą, tai ateities langai įgaus dar daugiau funkcijų - į langus integruota besikeičianti stiklo skaidrumo ar vaizdo perdavimo funkcija, įvairūs davikliai profiliuose ir stiklo pakete, sujungti su pastato valdymo sistema pavers langus ir duris pilnavertėmis išmaniųjų namų dalimis.

Tad iš tiesų, teigti, kad PVC langai XXI amžiuje ištobulėjo kaip telefonai - ne per drąsu.

Daugiau informacijos bei GEALAN langų ir durų konstrukcijų gamintojus Lietuvoje galima rasti www.gealan.lt/gamintojai

Straipsnis publikuotas portale www.asa.lt, 2018-09

114-apple-touch-icon

GEALAN BALTIC

2018-09-11

Paskutiniai įrašai

1250x540_tamsus_AC_profilio_pagrindas.jpg

Spalvotas paviršius ir tamsus GEALAN-acrylcolor® profilių pagrindas sukuria ypatingai harmoningą vaizdą

Šiuo metu madingas tamsių spalvų GEALAN-acrylcolor® paviršius ant tamsaus profilio pagrindo sukuria harmoningai vientisą ir prabangų derančių spalvų vaizdą. Šį tikrai išskirtinį visų GEALAN profilių sistemų spalvų derinį pradėsime tiekti jau 2023 m. rugsėjo mėnesį.

1250x540_IFF_2023.jpg

GEALAN Tarptautiniame ateities forume 2023 aptartos langų pramonės tendencijos

Forumo metu GEALAN partneriams ir klientams iš visos Europos buvo pristatyti išsamūs pranešimai apie produktų naujoves, statybų ir langų pramonės iššūkius šiandien ir ateities perspektyvas. Visi pranešimai sinchroniškai versti į skirtingas kalbas. Tiesiogiai renginyje, kuris vyko centrinėje GEALAN būstinėje Oberkotzau mieste, gyvai dalyvavo apie 400 svečių iš 14 Europos šalių, o dar 300 dalyvių stebėjo renginio tiesioginę transliaciją internete.

1250x540_Structum_tvarumas.jpg

GEALAN langų ir durų sistemos: inovacijų ir tvarumo sinergija

Langai ir durys – ne tik labai svarbi namo konstrukcijos dalis, bet ir ryškus architektūros akcentas. Tiesa, kalbant apie jų savybes, be būtinų techninių reikalavimų ir kainų, žmonėms kaip niekada svarbus dizainas, spalvų suderinamumas, galimybė pasinaudoti išmaniosiomis valdymo technologijomis ir, žinoma, tvarumas. GEALAN siūlomas gausus tvarių spalvų pasirinkimas, į dizainą orientuoti ir energiją taupantys konstrukciniai sprendimai bei išmaniųjų technologijų langams ir durims taikymas sujungia aukščiausios kokybės techninius parametrus su estetika ir šiandieniais tvarumo reikalavimais.

Ieškote GEALAN langų gamintojo?

Aplankykite GEALAN langų gamintojų paieškos puslapį

Turite klausimų?

Susisiekite su mumis tiesiogiai!

GEALAN ACADEMY

GEALAN ACADEMY langų gamintojams, architektams, projektuotojams, statybininkams ir visiems besidominantiems siūlo įdomius specializuotus seminarus su langais susijusiomis temomis.

Nepraleiskite jokių naujienų!

Noriu gauti GEALAN naujienas ir naujienlaiškį apie pavyzdinius mėnesio objektus nurodytu el. paštu. Naujienlaiškis nemokamas ir jo galima atsisakyti bet kuriuo metu.

Gealan

GEALAN – tarptautinė įmonių grupė yra viena iš Europoje pirmaujančių plastikinių langų ir durų profilių sistemų gamintojų.

©2023 GEALAN Fenster-Systeme GmbH