Informacija apie svetainę

ir duomenų konfidencialumą

Adresai

GEALAN Fenster-Systeme GmbH

Hofer Straße 80
95145 Oberkotzau
Germany

Tel.: +49 - 92 86 / 77-0
Fax: +49 - 92 86 / 77-22 22
E-mailinfo@gealan.de
Websitewww.gealan.de
Commercial register: AG Hof, HRB 702
Managing Directors: Ivica Maurović, Tino Albert

GEALAN Tanna Fenster-Systeme GmbH

Gewerbegebiet Kapelle-Nord 23
07922 Tanna/Thuringia
Germany

Tel.: +49 - 3 66 46 / 3 06-0
Fax: +49 - 3 66 46 / 3 06-50 42
E-mailinfo@gealan.de
Websitewww.gealan.de
Commercial register: AG Jena, HRB 202763
Managing Directors: Tino Albert, Ivica Maurović

Pvm mokėtojo kodai

GEALAN Holding GmbH: DE 813 535 942
GEALAN Fenster-Systeme GmbH: DE 219 388 958
GEALAN Tanna Fenster-Systeme GmbH: DE 232 544 006
________________________________________
WEEE-Reg.-Nr.: DE 35001489
GEALAN S.A.R.L.: FR 07 483 279 089
UAB GEALAN BALTIC S.A.: LT 107 648 716
GEALAN Polska Sp. z o.o.: PL 833 122 3577
S.C. GEALAN Romania SRL: RO 914 10 46
GEALAN D.O.O.: HR 029 283 765 09

Duomenų privatumo patvirtinimas

Duomenų valdytojas pagal BDAR 4 straipsnio 7 dalį:
GEALAN FENSTER-SYSTEME GMBH
Hofer Straße 80
95145 Oberkotzau
info@gealan.de

Mūsų duomenų apsaugos priežiūros pareigūno kontaktiniai duomenys:
GEALAN FENSTER-SYSTEME GMBH
- Datenschutzbeauftragter -
Hofer Straße 80
95145 Oberkotzau
datenschutz@gealan.de

Tinklalapio naudojimas
Mūsų pasiūlymas jokiu būdu nėra skirtas nepilnamečiams.
Visi pateikus šį pasiūlymą internetu gauti ir tvarkomi duomenys bus neatskleidžiami remiantis BDAR ir neperduoti trečiosioms šalims.

Naršymas mūsų tinklalapyje nenurodant asmens duomenų
Mūsų tinklalapiu galima naudotis nenurodant asmens duomenų, išskyrus slaptažodžiu apsaugotą GEALAN partneriams skirtą sritį.
Tokiu atveju mes sužinosime tik šią informaciją:
• Jūsų IP adresą,
• aplankyto tinklalapio pavadinimą ir (arba) parsisiųsdinto failo pavadinimą bei šių veiksmų laiką,
• domenų, per kuriuos patekote į mūsų tinklalapį, pavadinimus,
• perduotų duomenų kiekį
• ar sėkmingai apsilankėte tinklalapyje ir (arba) parsisiųsdinote failus.
Duomenys naudojami tik tvarkant, tobulinant interneto medžiagą ir apdorojant jūsų užklausas.
IP adresas gali būti laikomas asmens duomenimis, nes tam tikromis aplinkybėmis galima, pasiteiravus atitinkamo interneto paslaugų tiekėjo, nustatyti naudojamos interneto paskyros turėtojo tapatybę.  
Mes analizuojame IP adresą tik tuo atveju, jei bandoma skverbtis į mūsų interneto infrastruktūrą. Tokiu atveju mes siekiame teisėtų interesų pagal BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktą, kuriais remdamiesi tvarkome IP adresą. Šis teisėtas interesas yra pagrįstas noru užkirsti kelią išpuoliui prieš interneto infrastruktūrą, nustatyti išpuolio kilmę, kad atsakingam asmeniui būtų galima taikyti baudžiamosios ar civilinės teisės priemones, bei taikyti veiksmingą tolesnių išpuolių prevenciją.
IP adresas pašalinamas, jei galime daryti išvadą, kad iš šio adreso nebuvo įvykdytas išpuolis prieš mūsų interneto infrastruktūrą. Tai nuolat daroma kas septynias dienas.
Be to, mes nustatome, iš kokių domenų ateina mūsų tinklalapio lankytojai. Mes analizuojame šiuos duomenis norėdami nustatyti tendencijas ir parengti statistiką, bet paskui duomenis pašaliname.
Be to, šiame tinklalapyje pateikiamos nuorodos į kitus tinklalapius. Intelektinės nuosavybės teisių į šį tinklalapį turėtojas neprisiima atsakomybės už kitų tinklalapių duomenų apsaugos nuostatas ar turinį. Jei turite klausimų ar pastabų dėl mūsų duomenų apsaugos praktikos, susisiekite su mumis adresu datenschutz@gealan.de.
Šiame tinklalapyje naudojami slapukai. Galite atitinkamai nustatyti savo naršyklės programinę įrangą ir jūsų naršyklė nebeišsaugos slapukų; tačiau tam tikromis aplinkybėmis gali atsitikti taip, kad negalėsite naudotis visomis mūsų tinklalapio funkcijomis.

Naršymas mūsų tinklalapyje nurodant asmens duomenis
Jei jūs mūsų tinklalapyje savo noru ar registruodamasis kaip GEALAN partneris įrašote savo asmens duomenis (pvz., vardą, pavardę ar el. pašto adresą), šie duomenys nebus perduodami trečiosioms šalims be jūsų aiškaus sutikimo arba įstatymu numatyto leidimo. Jei registruojatės kaip GEALAN partneris, sykiu sudarote su mumis sutartį, pagal kurią atitinkamas profilis išsaugomas ir parengiamas.
Tokiu atveju tvarkome jūsų asmens duomenis remdamiesi BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktu siekdami įvykdyti mūsų sutartį arba remdamiesi BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktu gavę jūsų sutikimą. Duomenys tvarkomi vykdant sutartinius įsipareigojimus, tvarkant apskaitą, tiekiant pagal sutartį užsakytus produktus ir teikiant paslaugas, perduodant jūsų adresą logistikos bendrovėms, kad jos pristatytų prekes, ir siunčiant įdomią informaciją apie produktus ir akcijas. Jūsų duomenys mūsų įmonėje perduodami asmenims, kurie dalyvauja įgyvendinant sutartį ar priimant sprendimus. Jei duomenys perduodami trečiosioms šalims, kai toks perdavimas nėra reglamentuojamas įstatymo, būtina gauti jūsų aiškų sutikimą. Sprendimai nėra priimami automatiškai.
Mes tvarkome jūsų duomenis tik tiek laiko, kiek būtina mūsų sutarčiai įgyvendinant ar pagal galiojančius teisės aktus arba remiantis jūsų duomenų perdavimo pagrindu. Mes savo nuožiūra nešaliname jūsų GEALAN partneriams skirtoje srityje paliktų asmens duomenų. Tačiau jūs bet kada galite keisti konkrečius savo profilio duomenis. Išsaugoti jūsų profilio asmens duomenys visiškai ištrinami gavus prašymą el. pašto (nurodžius jūsų naudotojo vardą) adresu datenschutz@gealan.de, nebent šie duomenys nebegali būti toliau saugomi negavus leidimo. Komerciniai dokumentai saugomi įstatymo numatytą laikotarpį ir vėliau šalinami laikantis duomenų apsaugos taisyklių.

Išorės paslaugų teikėjai
Mes bendradarbiaujame su išorės paslaugų teikėjais, kurie mūsų užsakymu tvarko tam tikrus duomenis. Jie tai daro laikydamiesi atitinkamų galiojančių duomenų apsaugos taisyklių. Mes pirmiausia su savo paslaugų teikėjais sudarėme susitarimus dėl duomenų tvarkymo pagal užsakymą, atitinkančius BDAR 28 straipsnio reikalavimus.

Jūsų teisės
Pagal BDAR jūs turite šias teises:
+ Teisė susipažinti su savo duomenų tvarkymu
Turite teisę reikalauti informacijos apie tai, ar (jei taip) ir kokius jūsų asmens duomenis tvarko GEALAN Fenster-Systeme GmbH. Jūs turite teisę gauti šią informaciją:

  • duomenų tvarkymo tikslai
  • atitinkamų asmens duomenų kategorijos
  • duomenų gavėjai arba duomenų gavėjų kategorijos, kuriems buvo arba bus atskleisti asmens duomenys
  • kai įmanoma, numatomas asmens duomenų saugojimo laikotarpis arba, jei neįmanoma, kriterijai, taikomi tam laikotarpiui nustatyti;
  • jei savo asmens duomenis pateikėte ne jūs pats – visą turimą informaciją apie duomenų kilmę
  • tai, kad esama BDAR 22 straipsnyje nurodyto automatizuoto sprendimų priėmimo, įskaitant profiliavimą, ir, bent tais atvejais, prasmingą informaciją apie loginį jo pagrindimą, taip pat tokio duomenų tvarkymo reikšmę ir numatomas pasekmes jums.

Mes jums pateiksime tvarkomų asmens duomenų kopiją. Jei mums kils pagrįstų abejonių dėl informacijos prašančio asmens tapatybės, reikalausime pateikti papildomos informacijos, kuria patvirtinama atitinkamo asmens tapatybė.
Teisė prašyti ištaisyti duomenis
Jūs turite teisę reikalauti, kad mes nedelsdami ištaisytume su jumis susijusius neteisingus asmens duomenis. Atsižvelgdami į tikslus, kuriais duomenys buvo tvarkomi, jūs turite teisę reikalauti, kad būtų papildyti neišsamūs asmens duomenys, be kita ko, pateikdami papildomą pareiškimą.
Teisė reikalauti ištrinti duomenis
Jūsų asmens duomenys ištrinami, jei jūs raštu pateikiate prašymą ištrinti duomenis ir tam neprieštarauja įstatymo numatyta teisė ar pareiga saugoti duomenis. Be to, mes visada ištriname jūsų asmens duomenis, kai jų nebereikia su duomenų išsaugojimu susijusiems tikslams įgyvendinti arba kai jų negalima išsaugoti dėl kitų teisės aktų reikalavimų ir laikomasi įstatymo numatyto duomenų saugojimo termino.
Teisė apriboti duomenų tvarkymą
Jūs turi teisę reikalauti apriboti savo asmens duomenų tvarkymą, jei asmens duomenys yra neteisingi, būtent tokiam laikotarpiui, per kurį GEALAN Fenster-Systeme GmbH gali patikrinti asmens duomenų tikslumą. Jei asmens duomenų tvarkymas yra neteisėtas ir jūs nesutinkate, kad duomenys būtų ištrinti, ir vietoj to mūsų prašote apriboti jų naudojimą, mes patenkinsime jūsų prašymą. Duomenys neištrinami ir tuomet, kai jų mums reikia siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti savo teisinius reikalavimus, arba jūs pagal BDAR 21 straipsnio 1 dalį paprieštaravote duomenų tvarkymui, kol bus patikrinta, ar GEALAN Fenster-Systeme GmbH teisėtos priežastys yra viršesnės už jūsų priežastis.

Teisė nesutikti, kad būtų tvarkomi duomenys
Jūs turite teisę bet kuriuo metu nesutikti, kad būtų tvarkomi jūsų asmens duomenys, kai toks duomenų tvarkymas vykdomas pagal BDAR 6 straipsnį. Tokiu atveju GEALAN Fenster-Systeme GmbH nebetvarko jūsų asmens duomenų, išskyrus atvejus, kai mes įrodome, kad duomenys tvarkomi dėl įtikinamų teisėtų priežasčių, kurios yra viršesnės už atitinkamo asmens interesus, teises ir laisves, arba siekiant pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius reikalavimus.
Teisė į duomenų perkeliamumą
Jūs turite teisę gauti su jumis susijusius asmens duomenis, kuriuos pateikėte mums, susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu, ir turite teisę persiųsti tuos duomenis kitam duomenų valdytojui, o mes nesudarysime tam kliūčių. Tačiau su sąlyga, kad duomenų tvarkymas grindžiamas sutikimu pagal BDAR 6 straipsnį arba 9 straipsnį, arba sutartimi, o duomenys yra tvarkomi automatizuotomis priemonėmis. Be to, turite teisę prašyti, kad GEALAN Fenster-Systeme GmbH asmens duomenis tiesiogiai persiųstų kitam duomenų valdytojui, kai tai techniškai įmanoma.
Teisė atšaukti sutikimą, kuris daro poveikį vėlesniam duomenų tvarkymui
Jūs galite bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą ir ši nuostata galios vėlesniam duomenų tvarkymui. Atšaukus sutikimą, nesutikus su duomenų tvarkymu arba prašant informacijos nesusidaro jokių išlaidų. Atšaukti sutikimą galite el. paštu info@gealan.de.
Teisė pateikti skundą priežiūros institucijai
Jei manote, kad jūsų asmens duomenys tvarkomi pažeidžiant galiojančias duomenų apsaugos taisykles, turite teisę pagal BDAR 77 straipsnį bet kuriuo metu pateikti skundą kompetentingai savo federacinės žemės priežiūros institucijai.

Kiti pareiškimai apie privatumo apsaugą, taikomi dėl mūsų tinklalapyje teikiamų trečiųjų šalių paslaugų

Pareiškimas apie privatumo apsaugą, taikomas interneto analizės priemonei Google Analytics
Šiame tinklalapyje naudojama Google Analytics – Google Inc. (toliau – Google) sukurta interneto analizės priemonė. Google Analytics naudoja vadinamuosius slapukus, tekstines rinkmenas, kurios išsaugomos jūsų kompiuteryje ir kurios padeda analizuoti jūsų veiklą naudojantis tinklalapiu. Slapukų surinkta informacija apie tai, kaip jūs naudojatės šiuo tinklalapiu, paprastai perduodama į Google serverį JAV ir ten išsaugoma. Mes naudojame IP adresų nuasmeninimo priemones. Todėl šiame tinklalapyje Google iš pradžių sutrumpina jūsų IP adresą ir tik tuomet jis naudojamas Europos Sąjungos valstybėse narėse arba kitose Europos ekonominės erdvės susitarimo šalyse. Tik išskirtiniais atvejais visas IP adresas perduodamas į Google serverį JAV ir ten sutrumpinamas. Šio tinklalapio valdytojo užsakymu Google naudos šią informaciją siekdama įvertinti, kaip naudojatės tinklalapiu, sudarydama veiklos tinklalapyje ataskaitas ir teikdama tinklalapio valdytojui kitas paslaugas, susijusias su tinklalapio ir interneto naudojimu. Naudojantis Google Analytics priemone jūsų naršyklės perduodamas IP adresas nėra derinamas su kitais Google turimais duomenimis. Galite atitinkamai nustatyti savo naršyklės programinę įrangą ir jūsų naršyklė nebeišsaugos slapukų; tačiau norėtume atkreipti jūsų dėmesį į tai, kad tokiu atveju gali atsitikti taip, kad negalėsite naudotis visomis mūsų tinklalapio funkcijomis. Be to, galite neleisti perduoti Google slapukais sugeneruotų ir su jūsų veikla tinklalapyje susijusių duomenų (įskaitant jūsų IP adresą) bei neleisti Google tvarkyti šių duomenų: parsisiųsdinkite šioje nuorodoje pateiktą naršyklės įskiepį ir įsidiekite jį: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Įdiegiamas atsisakymo slapukas, kuris vėliau neleis rinkti jūsų duomenų, kai lankysitės šiame tinklalapyje
Išsamesnę informaciją apie naudojimo sąlygas ir duomenų apsaugą rasite čia: http://www.google.com/analytics/terms/gb.html arba čia: https://policies.google.com.
Atkreipiame jūsų dėmesį į tai, kad šiame tinklalapyje Google Analytics priemonė naudojama su plėtiniu „anonymizeIp“, kuriuo užtikrinama, kad bus renkami nuasmeninti IP adresai (vadinamasis IP masking).

Google žymų valdiklis
Google žymų valdiklis (Tag manager) – tai Google Inc. (toliau – Google) paslauga, kuri padeda kurti, atnaujinti ir valdyti žymas.
Žymos – tai nedideli kodo elementai mūsų tinklalapyje, kurie skirti, be kita ko, lankytojų srautui ir jų veiklai matuoti, interneto reklamos ir socialinių tinklų poveikiui vertinti.
Jei apsilankote mūsų tinklalapyje, naujausia žymų konfigūracija siunčiama į naudotojo naršyklę. Tokiu būdu naršyklė gauna nurodymą, kokios žymos turi būti naudojamos. Pati priemonė asmens duomenų nerenka. Tačiau priemonė įjungia kitas žymas, kurios, esant reikalui, gali rinkti duomenis.
Papildomą informaciją apie Google žymų valdiklių veikimą rasite čia: https://support.google.com/tagmanager/ ir naudojimo taisyklėse: https://www.google.de/tagmanager/use-policy.html.

Pareiškimas apie privatumo apsaugą, taikomas Google Inc. priemonių Google Remarketing ir „Panašios tikslinės grupės“ veikimui.
Šiame tinklalapyje naudojamos Google Inc priemonės Google Remarketing ir „Panašios tikslinės grupės“. Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States (toliau – Google). Jei lankotės kituose tinklalapiuose, esančiuose vadinamajame Google Display tinkle, jums gali būti skirta tikslinė reklama, siunčiant jums pagal jūsų poreikius ir interesus sudarytus skelbimus. Priemonė Google Remarketing arba funkcija „Panašios tikslinės grupės“ naudoja slapukus, tekstines rinkmenas, kurios išsaugomos jūsų kompiuteryje ir kurios padeda analizuoti jūsų veiklą naudojantis tinklalapiu. Šios tekstinės rinkmenos registruoja jūsų apsilankymus tinklalapyje ir nuasmenintus duomenis apie naudojimąsi tinklalapiu. Tačiau asmens duomenys nėra išsaugomi. Jei apsilankote kitame tinklalapyje, esančiame vadinamajame Google Display tinkle, tuomet jums gali būti rodomi reklaminiai skelbimai, kuriuose dažniausiai atsižvelgiama į tai, kokius produktus ar informaciją jūs nagrinėjote mūsų tinklalapyje. Jūs galite nesinaudoti Google Remarketing priemone arba „Panašios tikslinės grupės“ funkcija neleisdami išsaugoti slapukų atitinkamomis savo naršyklės programinės įrangos nuostatomis. Norėtume atkreipti jūsų dėmesį į tai, kad tokiu atveju gali atsitikti taip, kad negalėsite naudotis visomis šio tinklalapio funkcijomis. Be to, galite neleisti perduoti Google slapukais sugeneruotų ir su jūsų veikla tinklalapyje susijusių duomenų bei neleisti Google tvarkyti šių duomenų: parsisiųsdinkite šioje nuorodoje pateiktą naršyklės įskiepį ir įsidiekite jį: https://www.google.com/settings/ads/plugin?hl=de. Dar galite išjungti galimybę tračiosioms šalims naudoti slapukus: nueikite į „Network Advertising Initiative“ asociacijos tinklalapį http://www.networkadvertising.org/choices/ ir įvykdykite ten pateiktus nurodymus dėl slapukų atsisakymo. Google pareiškimą apie privatumo apsaugą, taikomą Remarketing priemonei, ir papildomą informaciją rasite čia: www.google.com/privacy/ads/.

Google Inc. pareiškimas apie privatumo apsaugą, taikomas priemonei Google AdWords conversion tracking
Šiame tinklalapyje naudojama Google Inc. priemonė Google AdWords conversion tracking. Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States (toliau – Google). Google AdWords conversion tracking naudoja vadinamuosius slapukus, tekstines rinkmenas, kurios išsaugomos jūsų kompiuteryje ir kurios padeda analizuoti jūsų veiklą naudojantis tinklalapiu, kai spragtelite ant Google reklamos. Slapukai veikia ne ilgiau kaip 90 dienų. Tačiau asmens duomenys nėra išsaugomi. Kol slapukai veikia, Google ir mes, kaip tinklalapio valdytojai, galime matyti, kad jūs spragtelėjote ant reklamos ir patekote į tam tikrą tikslinį puslapį (pvz., užsakymo patvirtinimo puslapį, naujienlaiškio registracijos puslapį). Šių slapukų negali sekti įvairiuose tinklalapiuose esantys AdWords programos nariai. Slapukai padeda Google AdWords programoje parengti konversijų statistiką. Ta statistika rodo naudotojų, kurie spragtelėjo ant mūsų reklamos, skaičių. Be to, skaičiuojama, kiek naudotojų pateko į tikslinį puslapį, kuris pažymėtas konversijų žyma. Tačiau statistikai nerenkami duomenys, kuriuos būtų galima priskirti jums. Jūs galite neleisti išsaugoti slapukų savo standžiajame diske: pasirinkite savo naršyklės nuostatose „Block All Cookies“ (Internet Explorer naršyklėje pasirinkite „Tools > Internet Options > Privacy > Settings“; Firefox naršyklėje pasirinkite „Tools > Settings > Privacy > Cookies“); tačiau norėtume atkreipti jūsų dėmesį į tai, kad tokiu atveju gali atsitikti taip, kad negalėsite naudotis visomis šio tinklalapio funkcijomis. Naudodamiesi šiuo tinklalapiu jūs išreiškiate sutikimą, kad jūsų surinktus duomenis Google tvarkys minėtu būdu ir minėtu tikslu. Papildomą informaciją apie tai, kaip Google conversion priemonė naudoja duomenis, ir apie Google pareiškimą apie privatumo apsaugą rasite čia: https://support.google.com/adwords/answer/93148?ctx=tltp,http://www.google.de/policies/privacy/.

Youtube
Mūsų tinklalapyje naudojami „Google“ administruojamo tinklalapio „YouTube“ įskiepiai, kad mūsų tinklalapyje būtų galima rodyti „Youtube“ vaizdo filmus. Šių tinklalapių valdytoja yra „YouTube“, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, JAV. Kai lankotės mūsų tinklalapiuose, kuriuose yra „YouTube“ įskiepis, užmezgamas ryšys su „YouTube“ serveriais. Tuo metu „YouTube“ serveriui pranešama, kuriuose mūsų tinklalapiuose jūs apsilankėte. Be to, „Youtube“ jūsų galiniame prietaise gali išsaugoti įvairius slapukus. Pasinaudodama šiais slapukais „Youtube“ gali rinkti informaciją apie mūsų tinklalapių lankytojus. Ši informacija, be kita ko, naudojama statistikai, susijusiai su vaizdo medžiaga, rinkti, naudojimo patogumui padidinti ir sukčiavimo prevencijai. Slapukai lieka jūsų galiniame prietaise tol, kol jūs juos ištrinate. Kai įsiregistruojate savo „YouTube“ paskyroje, jūs suteikiate „YouTube“ galimybę jūsų naršymo įpročius tiesiogiai susieti su jūsų asmeniniu profiliu. Jūs galite užkirsti kelią tokiam susiejimui išsiregistruodami iš savo „YouTube“ paskyros. „YouTube“ naudojamasi siekiant pristatyti mūsų tinklalapių turinį. Tai mūsų teisėtas interesas, kaip apibrėžta BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punkte. Papildomą informaciją apie naudotojų duomenų tvarkymą rasite „YouTube“ privatumo politikoje: https://policies.google.com/privacy?hl=lt.

Nurodymai dėl naujienlaiškio ir sutikimų
Šie nurodymai padės jums susipažinti su mūsų naujienlaiškio turiniu ir su registracijos, siuntimo bei statistinės analizės tvarka bei su jūsų teise nesutikti su šia tvarka. Užsisakydami mūsų naujienlaiškį išreiškiate sutikimą gauti naujienlaiškį ir laikytis aprašytos tvarkos.

Naujienlaiškio turinys
Mes siunčiame naujienlaiškį ir el. pašto pranešimus su reklama (toliau – naujienlaiškis) tik gavę gavėjų sutikimą arba jei tai leidžia įstatymai. Užsisakydami naujienlaiškį naudotojai sutinka gauti pristatomą turinį.

Dvigubas sutikimas ir protokolas
Mūsų naujienlaiškį galite užsisakyti taikydami vadinamąją dvigubo sutikimo procedūrą. Užsiregistravę jūs gausite el. pašto pranešimą, kuriame bus prašoma patvirtinti registraciją. Šis patvirtinimas būtinas, kad niekas negalėtų įsiregistruoti pasinaudojęs svetimu el. pašto adresu. Naujienlaiškio užsakymas įtraukiamas į protokolą, kad būtų galima įrodyti, jog registracijos procesas vyko laikantis teisės aktų reikalavimų. Tokiu atveju išsaugomas registracijos ir patvirtinimo laikas, taip pat IP adresas. Į protokolą įtraukiami ir MailChimp programoje išsaugoti jūsų duomenys.

Naujienlaiškių siuntimo programos MailChimp naudojimas
Naujienlaiškis siunčiamas naudojantis MailChimp, naujienlaiškių siuntimo programa, sukurta JAV įmonės Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE #5000, Atlanta, GA 30308, JAV. Mūsų naujienlaiškio gavėjų el. pašto adresai, taip pat kiti duomenys, aprašyti šiuose nurodymuose, išsaugomi MailChimp serveriuose JAV. MailChimp naudoja tuos duomenis siųsdama naujienlaiškius mūsų užsakymu ir juos analizuodama. Be to, MailChimp gali, remiantis jos pateikta informacija, šiuos duomenis naudoti savo paslaugoms tobulinti, pvz., techniniam naujienlaiškio siuntimo ir išvaizdos tobulinimui arba komercinėms reikmėms, – siekdama nustatyti, kokiose valstybėse gyvena gavėjai. MailChimp nenaudoja mūsų naujienlaiškio gavėjų duomenų tam, kad galėtų pati susisiekti su gavėjais arba perduoti duomenis trečiosioms šalims.

Mes pasitikime MailChimp, tai patikima ir saugi programa kalbant tiek apie informacines technologijas, tiek apie duomenų apsaugą. MailChimp yra sertifikuota pagal ES ir JAV duomenų apsaugos susitarimą „Privatumo skydas“ ir yra įpareigota laikytis ES duomenų apsaugos reikalavimų. Be to, mes su MailChimp sudarėme Duomenų tvarkymo susitarimą. Tai sutartis, kuria MailChimp įsipareigoja apsaugoti mūsų naudotojų duomenis, tvarkyti juos mūsų užsakymu laikydamasi savo duomenų apsaugos nuostatų ir pirmiausia neperduoti jų trečiosioms šalims. MailChimp duomenų apsaugos nuostatas rasite čia: https://mailchimp.com/legal/privacy/

Registracijos duomenys
Jei norite užsisakyti mūsų naujienlaiškį, pakaks nurodyti savo el. pašto adresą. Be to, mes naudojame papildomus duomenis, pvz., pavardes ir vardus, valstybę ir klientų grupę. Šie duomenys naudojami tik tam, kad naujienlaiškį būtų galima priskirti atitinkamam asmeniui ir segmentui.

Statistiniai duomenys ir analizė
Naujienlaiškiuose yra vadinamųjų „sekiklių“ (web beacon), t. y. pikselio dydžio rinkmenų, kurias atidarius naujienlaiškį parsisiųsdina MailChimp serveris. Šio proceso metu pirmiausia parsisiųsdinama techninė informacija, pvz., informacija apie naršyklę ir jos sistemą, taip pat jos IP adresas ir parsisiųsdinimo laikas. Ši informacija naudojama paslaugos techninėms funkcijoms tobulinti atsižvelgiant į techninius duomenis ar tikslines grupes bei jų skaitymo ypatumus, nustatomus pagal informacijos parsisiųsdinimo vietą (ji nustatoma pagal IP adresą) arba laiką.

Prie statistinių duomenų taip pat priskiriama informacija, ar naujienlaiškis buvo atidarytas, kada jis buvo atidarytas ir kokios nuorodos buvo spragtelėtos. Dėl techninių priežasčių ši informacija gali būti priskirta tik konkretiems naujienlaiškio gavėjams. Tačiau nei mes, nei MailChimp nesistengiame sekti konkrečių naudotojų. Analizė mums daugiausia padeda nustatyti mūsų naudotojų skaitymo įpročius ir pritaikyti jiems turinį arba siųsti skirtingą turinį atsižvelgiant į mūsų naudotojų interesus.

Naudojimas internete ir duomenų valdymas
Kai kuriais atvejais mes nukreipiame naujienlaiškio gavėjus į MailChimp tinklalapius. Pavyzdžiui, mūsų naujienlaiškiuose pateikiama nuoroda, per kurią mūsų naujienlaiškio gavėjai gali skaityti naujienlaiškį internete (pvz., kai kyla problemų dėl vaizdo el. pašto pranešimuose). Be to, naujienlaiškio gavėjai gali parsisiųsdinti MailChimp pareiškimą apie privatumo apsaugą tik iš jos tinklalapio.

Todėl norėtume atkreipti jūsų dėmesį į tai, kad MailChimp tinklalapiuose naudojami slapukai, vadinasi, MailChimp, jos partneriai ir kiti paslaugų teikėjai (pvz., Google Analytics) tvarko asmens duomenis. Mes negalime daryti įtakos šiam duomenų tvarkymui. Išsamesnės informacijos rasite MailChimp pareiškime apie privatumo apsaugą. Be to, norėtume atkreipti jūsų dėmesį į tai, kad šiuose tinklalapiuose galite atsisakyti duomenų tvarkymo reklamos reikmėms: http://www.aboutads.info/choices/ ir http://www.youronlinechoices.com/ (Europoje).

Prenumeratos nutraukimas ir (arba) atsisakymas
Jūs galite bet kuriuo metu nutraukti mūsų naujienlaiškio prenumeratą, t. y. atšaukti savo sutikimą. Tokiu atveju kartu atsisakote MailChimp vykdomo naujienlaiškio siuntimo ir statistinės analizės. Deja, negalima atskirai atsisakyti arba MailChimp vykdomo naujienlaiškio siuntimo, arba statistinės analizės.
Naujienlaiškio prenumeratos atsisakymo nuorodą rasite kiekvieno naujienlaiškio pabaigoje.

Teisinis pagrindas ir Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas
Remdamiesi 2018 m. gegužės 25 d. įsigaliojusio Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (BDAR) reikalavimais informuojame jus, kad siunčiant naujienlaiškius registruotais el. pašto adresais turi būti gautas sutikimas pagal BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktą, 7 straipsnį ir pagal Įstatymo dėl nesąžiningos konkurencijos 7 straipsnio 2 dalies 3 punktą arba 3 dalį. Naujienlaiškių siuntimo programos MailChimp naudojimas, statistinių duomenų rinkimas ir jų analizė bei registracijos procedūros protokolavimas vyksta remiantis mūsų pagrįstais interesais pagal BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktą.

Be to, atkreipiame jūsų dėmesį į tai, kad pagal BDAR 21 straipsnį jūs bet kuriuo metu galite nesutikti, kad jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi. Nesutikti galite pirmiausia tuomet, kai jūsų duomenys tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais.

Mūsų socialinės žiniasklaidos turinys
 
Duomenų tvarkymas socialiniuose tinkluose
Mes turime viešas paskyras socialiniuose tinkluose. Toliau nurodomi konkretūs mūsų naudojami socialiniai tinklai. Socialiniai tinklai, kaip pvz. „Facebook“, paprastai gali išsamiai analizuoti jūsų veiklą tinkle, kai jūs lankotės jų tinklalapiuose arba tinklalapiuose su integruotu socialinės žiniasklaidos turiniu (pvz. patiktukų arba reklaminių juostų pagalba). Lankantis mūsų tinklalapiuose, susijusiuose su socialine žiniasklaida, aktyvuojama daug duomenų tvarkymo procesų, kurie svarbūs duomenų apsaugos požiūriu. Kas konkrečiai vyksta? Kai jūs prisiregistruojate savo socialinės žiniasklaidos paskyroje ir lankotės mūsų tinklalapiuose, susijusiuose su socialine žiniasklaida, socialinės žiniasklaidos portalo paslaugų teikėjas gali priskirti šį jūsų apsilankymą jūsų vartotojo paskyrai. Esant reikalui, jūsų asmens duomenys gali būti tvarkomi ir tuomet, kai jūs nesate prisiregistravęs arba neturite paskyros atitinkamame socialinės žiniasklaidos portale. Tokiu atveju duomenys tvarkomi, pvz., panaudojant slapukus, kurie išsaugomi jūsų galiniame įrenginyje, arba tvarkant jūsų IP adresą. Naudodamiesi tokiais duomenimis socialinės žiniasklaidos portalų paslaugų teikėjai gali sukurti naudotojų profilius, kuriuose nurodomi naudotojų pomėgiai ir interesai. Todėl jums gali būti rodoma jūsų interesus atitinkanti reklama tiek tinklalapyje, susijusiame su socialine žiniasklaida, tiek ir kituose tinklalapiuose. Jei turite paskyrą atitinkamame socialiniame tinkle, jus dominanti reklama gali būti rodoma visuose prietaisuose, kuriuose jūs prisiregistravote ar buvote prisiregistravę. Be to, atkreipkite dėmesį į tai, kad negalime įsigilinti į visus tvarkymo procesus socialinės žiniasklaidos portaluose. Todėl, atsižvelgiant į paslaugų teikėją, socialinės žiniasklaidos portalų paslaugų teikėjai esant reikalui gali taikyti papildomas tvarkymo procedūras. Išsamesnės informacijos rasite atitinkamų socialinės žiniasklaidos portalų naudojimo sąlygose ir duomenų apsaugos nuostatose.
 
Teisinis pagrindas
Mūsų tinklalapiai, susiję su socialine žiniasklaida, turi užtikrinti, kad mes būtume kuo labiau pastebimi internete. Šiuo atveju kalbama apie mūsų teisėtą interesą pagal Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (BDAR) 6 straipsnio 1 dalies „F“ punktą. Socialinių tinklų inicijuojami analizės procesai kartais yra pagrįsti kitokiu teisiniu pagrindu, kurį turi nurodyti socialinių tinklų paslaugų teikėjai (pvz., sutikimas pagal BDAR 6 straipsnio 1 dalies „A“ punktą).
 
Duomenų valdytojas ir teisių įgyvendinimas
Jei lankotės mūsų tinklalapiuose, susijusiuose su socialine žiniasklaida (pvz., „Facebook“), mes kartu su socialinės žiniasklaidos platformos paslaugų teikėju esame atsakingi už šio apsilankymo metu pradėtus duomenų tvarkymo procesus – tačiau mūsų atsakomybė ir su ja susijusios galimybės teikti informaciją apsiriboja tik mūsų sukurtu turiniu. Jūs galite naudotis savo teisėmis (gauti informaciją, ištaisyti, ištrinti duomenis, apriboti duomenų tvarkymą, perduoti duomenis ir teikti skundus) tiek mūsų (dėl turinio), tiek socialinės žiniasklaidos portalo paslaugų teikėjo (pvz., „Facebook“) atžvilgiu. Atkreipkite dėmesį į tai, kad nepaisant abipusės atsakomybės kartu su socialinės žiniasklaidos portalo paslaugų teikėjais mes negalime daryti visapusiško poveikio socialinės žiniasklaidos portalo atliekamam duomenų tvarkymui. Mūsų galimybės iš esmės priklauso nuo atitinkamo paslaugų teikėjo verslo praktikos.
 
Saugojimo trukmė
Mes negalime daryti įtakos jūsų duomenų, kuriuos socialinės žiniasklaidos portalo paslaugų teikėjai išsaugo savo reikmėms, saugojimo trukmei. Išsamesnės informacijos gausite tiesiogiai iš socialinių tinklų paslaugų teikėjų (pvz., rasite ją pareiškime apie privatumo apsaugą, žr. toliau).

Konkretūs socialiniai tinklai

„Facebook“
Mes turime paskyrą „Facebook“ tinkle. Paslaugos teikėjas yra „Facebook Inc.“, 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, JAV. „Facebook“ turi sertifikatą pagal ES ir JAV privatumo apsaugos nuostatus. Nustatymus dėl reklamos galite patys tvarkyti savo naudotojo paskyroje. Spragtelėkite pelės klavišu ant šios nuorodos ir prisiregistruokite: https://www.facebook.com/settings?tab=ads. Išsamesnės informacijos rasite „Facebook“ privatumo politikoje: https://www.facebook.com/about/privacy/

Šio pareiškimo apie privatumo apsaugą atnaujinimas
Kartais gali prireikti atnaujinti šį pareiškimą apie privatumo apsaugą, pavyzdžiui, atsiradus naujiems teisės ar administraciniams reikalavimams ir naujiems pasiūlymams mūsų tinklalapyje. Mes jus informuosime apie tokius pakeitimus. Apskritai, rekomenduojame jums nuolat parsisiųsdinti šį pareiškimą apie privatumo apsaugą ir pasitikrinti, ar yra pakeitimų. Jūs suprasite, ar buvo pakeistas šis pareiškimas, be kita ko, pažiūrėję į atnaujintą datą šio dokumento pabaigoje.

Šio pareiškimo apie privatumo apsaugą spausdinimas ir išsaugojimas
Šį pareiškimą apie privatumo apsaugą galite iš karto išspausdinti ir išsaugoti, pavyzdžiui, naudodamiesi savo naršyklės spausdinimo ir (arba) išsaugojimo funkcija.

Ieškote GEALAN langų gamintojo?
Aplankykite GEALAN langų gamintojų paieškos puslapį
Turite klausimų?

Susisiekite su mumis tiesiogiai!

GEALAN ACADEMY

GEALAN ACADEMY langų gamintojams, architektams, projektuotojams, statybininkams ir visiems besidominantiems siūlo įdomius specializuotus seminarus su langais susijusiomis temomis.

Nepraleiskite jokių naujienų!

Gealan

GEALAN – tarptautinė įmonių grupė yra viena iš Europoje pirmaujančių plastikinių langų ir durų profilių sistemų gamintojų.

©2020 GEALAN Fenster-Systeme GmbH
Naujienos
©2020 GEALAN Fenster-Systeme GmbH