Tvarumo programa

GEALAN

GEALAN yra VinylPlus® partneris

VinylPlus® iniciatyvos pagalba Europos PVC pramonės įmonės savanoriškai įsipareigojo įgyvendinti programą, kuria siekiama skatinti tvarų vystymąsi ir ilgainiui įgyvendinti su tuo susijusius perdirbimo tikslus.

 Ši iniciatyva buvo sukurta 2000 metais Europos PVC pramonei. Šiuo metu 28 Europos Sąjungos valstybės narės, Norvegija ir Šveicarija dalyvauja užtikrinant bendrą PVC vertės grandinę. Tai daugiau kaip 200 PVC sektoriaus įmonių, nevyriausybinių organizacijų ir daugiau kaip 170 perdirbimo įmonių.

Iššūkiai, su kuriais susiduriame, yra pagrįsti natūraliais tvarios visuomenės elementais:

 
 • Kontroliuojamas valdymo ciklas
 • Hidrochlorfluorangliavandenilio kiekio mažinimas
 • Tvarus priedų naudojimas
 • Tvari energija ir klimato stabilumas
 • Keletas iki šiol pasiektų laimėjimų:
 • 2018 metais perdirbta 740 000 tonų PVC, o 2020 m. planuojama perdirbti 800 000 tonų
 • Nuo 2000 metų pramonė į PVC perdirbimą investavo 110 milijonų eurų
 • Nuo 2000 metų perdirbta 5 milijonai tonų PVC
 • VinylPlus® prekės ženklas buvo įregistruotas 2018 metais
vinyl.png

Sertifikuota mūsų langų gamintojų kokybė

Mūsų kokybės standartai taikomi ne tik GEALAN, bet ir mūsų partneriams – langų gamintojams. Savo klientams pateikiame specifikacijas langų gamybai ir profilių tvarkymui, kaip pvz. tinkamos profilių armuotės naudojimas konstrukcijos standumo užtikrinimui, atitinkamas profilių drenavimo ir vėdinimų angų darymas ar optimalus profilių sandėliavimas. Reguliariai prižiūrėdami kokybę, mes patikriname, ar laikomasi šių kokybės specifikacijų, ir suteikiame mūsų kvalifikuotoms langų gamybos įmonėms GEALAN kokybės sertifikatą (vok. „GQZ“). Nes aukštos kokybės GEALAN produktai baigiasi ne profilio gamyba, o kokybiškai pagamintu langu!

Motiv-2-GQZ.jpg

ISO 9001

Jau 1995 m. sukūrėme ir įdiegėme kokybės vadybos sistemą pagal tarptautinį standartą ISO 9001.
Viena vertus, tai reiškia, kad nuolat stebime ir optimizuojame verslo procesų stabilumą ir efektingumą.

Kita vertus, tai reiškia, kad įmonė nuolat vystoma, siekiant patenkinti klientų, partnerių ir darbuotojų reikalavimus ir lūkesčius, reguliariai atliekamas vidinis ir išorinis auditas.

GEALAN kokybės gairės

 • Mūsų kokybės principai taikomi visiems įmonės darbuotojams ir tiekėjams, taip pat gaminiams, procesams ir paslaugoms.
 • Kokybė leidžia užtikrinti klientų pasitenkinimą ir ilgalaikę sėkmę.
 • Kokybė nuolat didinama.
 • Kokybės reikalavimus lemia klientai ir rinkos poreikiai.
 • Kokybės uždavinius planuojame, vertiname, peržiūrime ir reguliariai aptariame, ar jie tinkami.
 • Kokybės uždaviniai vykdomi pateikiant informaciją ir instrukcijas, taip pat vykdant bazinį darbuotojų mokymą ir tobulinimąsi.

ISO 14001

Sėkmingai patvirtinus, kad GEALAN aplinkosaugos vadybos sistema atitinka aplinkosaugos vadybos ir audito sistemos EMAS reikalavimus, 1997 m. gegužę ji sertifikuota ir pagal ISO 14001. Šiuo žingsniu GEALAN nustatė sektoriaus aplinkosaugos standartą ne tik Europoje, bet ir visame pasaulyje.

Dėl veiklos už Europos ribų ir kaimynėse iš Rytų buvo priimtas sprendimas siekti naujų sertifikatų. Nors klientams iš šalių, kurios nepriklauso Europos Sąjungai, sunku paaiškinti Bendrijos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemos naudą, ISO 14001 žinomas ne mažiau kaip kokybės užtikrinimui skirta ISO 9000 sertifikavimo sistema.

Sėkmingai pagal ISO 9001 sertifikavus GEALAN BALTIC gamyklos Vilniuje Lietuvoje ir GEALAN ROMANIA gamyklos Bukarešte Rumunijoje kokybės vadybos sistemas, tenykščiai gamybos kompleksai buvo sėkmingai sertifikuoti ir pagal ISO 14001. 2011 m. liepą sertifikatas sėkmingai atnaujintas.

ISO 50001

Pradinis DQS sertifikatas patvirtina, kad GEALAN sistemingai taiko energetikos vadybos sistemą pagal ISO 50001. Vos per keturis mėnesius plastikinių langų ir durų profilių gamintoja sukūrė sistemą, tinkamą sertifikuoti pagal ISO 50001. Todėl GEALAN vienintelė sektoriuje turi vadybos sistemas pagal ISO 9001 (kokybės), ISO 14001 (aplinkosaugos) ir ISO 50001 (energetikos), taip pat yra sertifikuota pagal Bendrijos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemą EMAS III.
 
Kertinę sistemingai taikomos energetikos vadybos sistemos pagal ISO 50001 filosofiją sudaro strateginė ir organizacinė vadyba. Pagrindinis standarto uždavinys – nuolat tobulinti energinį naudingumą ir energinį efektyvumą bei taupyti energiją.

To siekiama sisteminga veikla, darbuotojus, o ypač užimančius vadovaujamas pareigas, supažindinant su nuoseklia ir ilgalaike energetikos vadyba. Tokiu būdu įmonė gali sutaupyti, kur įmanoma, įgyti konkurencinį pranašumą, reikšmingai pagerinti įvaizdį. Naujasis šios srities standartas įsigaliojo tik 2012 m. balandį, pakeitęs iki tol galiojusį Europos standartą EN 16001. Todėl dar nuostabiau, kad vos per keturis mėnesius GEALAN pavyko integruoti energetikos vadybos sistemą pagal ISO 50001.

EMAS – Eco-Management and Audit Scheme

1996 m., įdiegusi kokybės vadybos sistemą pagal ISO 9001, GEALAN pristatė aplinkosaugos vadybos sistemą pagal EB direktyvą dėl organizacijų savanoriško dalyvavimo Bendrijos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemoje. Vadovautasi tuo metu paskelbta negalutine ISO 14001 „Aplinkosaugos vadybos sistemos“ versija. 1996 m. birželį Oberkotzau ir Tanos kompleksai buvo pirmą kartą pagal šią sistemą sertifikuoti. Taigi GEALAN pirmoji iš Europos PVC gamintojų įdiegė šią griežtą vadybos sistemą.

2001 m. Bendrijos aplinkosaugos audito direktyvą pakeitė naujas EMAS reglamentas, apimantis ISO 14001, aktyvesnį darbuotojų dalyvavimą ir aplinkosaugos aspektų vertinimą (gamybos ir gaminių).

emas_transparent.png

Tvarumo ataskaita

GEALAN tvarumo programa

Aplinkos tvarumą užtikrinantis požiūris į gamybą yra pagrindinis GEALAN grupės požiūrio į save ramstis. Nuo pat pradžių įmonei buvo svarbu glaudžiai bendradarbiauti su klientais, tiekėjais ir kitomis sektoriaus įmonėmis. Atsakomybė prieš darbuotojus ir visuomenę, nuolatinis gaminių, procesų ir paslaugų tobulinimas – tai pagrindiniai įmonės sėkmę lėmę veiksniai.

Kintančios rinkos sąlygos arba nauji teisiniai reikalavimai GEALAN grupei visada buvo verslo iššūkis. Antai XX a. pabaigoje prasidėjus viešoms diskusijoms apie PVC, buvo nuspręsta dalyvauti senų PVC langų perdirbimo programoje. Po nepriklausomų tyrimų GEALAN 1994 m. pradėjo siūlyti tokių gaminių perdirbimo koncepciją.

Savanoriški įsipareigojimai

Organizacijos, kurioms priklausome

Siekdama užtikrinti aplinkosaugą ir tvarią plėtrą, GEALAN bendradarbiauja su keliais partneriais. Siekdami tikslų ir keistis žiniomis bei patirtimi, priklausome toliau nurodytoms organizacijoms.

Bavarijos aplinkosaugos paktas – tvarus XXI a. verslas

Bavarijos aplinkosaugos paktas – tai savanoriška Bavarijos pramonės ir Bavarijos žemės valdžios sutartis, siekiant kartu spręsti tvariosios plėtros klausimus.

Tiuringijos tvarumo susitarimas

Tiuringijos tvarumo susitarimas – tai savanoriška Tiuringijos pramonės ir Tiruingijos žemės valdžios sutartis. Ja siekiama nuolat tobulinti žemės ir pramonės bendradarbiavimą tvariosios plėtros srityje.

Rewindo GmbH Fenster-Recycling-Service

Kartu su kitomis žinomais Vokietijos plastikinių profilių gamintojais, GEALAN įsteigė asociaciją REWINDO, kuri pakeitė anksčiau veikusią langų perdirbimo asociaciją FREI. REWINDO sudaro buvusios FREI narės ir įmonė VEKA AG. Taigi ji apima apie 80 proc. Vokietijos plastikinių langų rinkos.

AgPU

Darbinis PVC ir aplinkosaugos kooperatyvas išsikėlė užduotį „harmonizuoti PVC gamybą ir siekius apsaugoti aplinką“. Greta kitų dalykų, dėl to buvo pradėtos kelios PVC perdirbimo programos.

ÖAKF

ÖAKF – tai svarbiausių Austrijos rinkoje veikiančių profilių sistemų tiekėjų platforma. Jos sritis – teikti nuo gamintojų nepriklausomą informaciją apie plastikinius langus. Ji skatina perdirbti senus langus, tokiu būdu vykdant savanorišką Europos pramonės įsipareigojimą.

Ieškote GEALAN langų gamintojo?
Aplankykite GEALAN langų gamintojų paieškos puslapį
Turite klausimų?

Susisiekite su mumis tiesiogiai!

GEALAN ACADEMY

GEALAN ACADEMY langų gamintojams, architektams, projektuotojams, statybininkams ir visiems besidominantiems siūlo įdomius specializuotus seminarus su langais susijusiomis temomis.

Nepraleiskite jokių naujienų!

Noriu gauti GEALAN naujienas ir naujienlaiškį apie pavyzdinius mėnesio objektus nurodytu el. paštu. Naujienlaiškis nemokamas ir jo galima atsisakyti bet kuriuo metu.

Gealan

GEALAN – tarptautinė įmonių grupė yra viena iš Europoje pirmaujančių plastikinių langų ir durų profilių sistemų gamintojų.

©2021 GEALAN Fenster-Systeme GmbH
©2021 GEALAN Fenster-Systeme GmbH