Gealan Logo

SYSTEMATISCHE INNOVATIE

Het bedrijf GEALAN

Missieverklaring

De missieverklaring brengt onze gerichtheid op prestaties tot uitdrukking en is de basis voor ons dagelijkse werk binnen de GEALAN-groep. Dit geeft vorm aan de samenwerking met onze belanghebbenden in binnen- en buitenland.

Rendabiliteit en groei

We streven consequent naar een winstgevende groei om de waarde van onze onderneming blijvend te verhogen. Om deze doelstelling te bereiken, vindt in elke individuele onderneming een bewuste en continue groei plaats, zonder daarbij een hoge mate van kostenbewustzijn uit het oog te verliezen. Daartoe worden onze bedrijfsprocessen permanent binnen de gehele groep gecontroleerd en voortdurend geoptimaliseerd. Door de continue uitbreiding van onze capaciteiten en onze kennis binnen de groep, vergroten we het synergie-effect.


In order to see the Video, you have to accept the Cookies. Please go to https://www.gealan.de/nl/content/colofon#website-cookies and change your settings.

Medewerkers:
de motor van ons succes

We zien iedere individuele medewerker in de groep als sleutelfactor voor ons resultaat. Diens persoonlijkheid, competentie, ervaring en doelgericht engagement dienen tot het bereiken van onze doelen. In een door wederzijds respect en een open, positieve kritische dialoog gekenmerkte onderneming sporen we aan tot topprestaties. Tegelijkertijd investeren we in de verdere ontwikkeling van onze medewerkers en kennisoverdracht tussen de locaties. We ondersteunen onze medewerkers bij het bereiken van hun doelen, want hun doelgerichtheid helpt ons vooruit.

Klanten en markten:
oriëntatie van ons handelen

We ontwikkelen marktgerichte oplossingen die aan een behoefte voldoen voor het ontsluiten en benutten van marktpotentieel. Daarbij zijn klanten en markten de belangrijkste oriëntatiedoelen voor ons denken en handelen binnen de groep. Door het beschikbaar stellen van intelligente, innovatieve en kwalitatief hoogwaardige producten en diensten versterken we de positie van onze klanten in de markt. Het is ons doel om een duurzame vertrouwensbasis met onze klanten te scheppen. Want hun succes is ook ons succes.

Leveranciers:
partnerschap voor een gemeenschappelijk succes

We verwachten van onze leveranciers wat we ook onze klanten bieden: competentie, kwaliteit, betrouwbaarheid, tijdige levering, markt- en prijsgerichte producten en flexibiliteit. Gebaseerd op wederzijds vertrouwen is partnerschap de basis voor een gemeenschappelijk succes. Het begrip van onze leveranciers voor onze specifieke eisen is een noodzakelijke en belangrijke voorwaarde voor optimale klantoplossingen.

Directie

GEALAN-directieWij, de GEALAN-groep, beschouwen geloofwaardigheid, betrouwbaarheid en rationeel economisch denken en handelen als de centrale waarden die succes op de internationale markt mogelijk maken. Deze waarden, in combinatie met open communicatie en informatie, vormen de basis voor een vertrouwde samenwerking met onze belanghebbenden (onze klanten en medewerkers, de eigenaars, de raad van commissarissen, onze leveranciers, de overheid en de maatschappij).

We zien in de geglobaliseerde markt en de culturele diversiteit de voorwaarde en de kans voor onze toekomst en voor verdere groeimogelijkheden. De in het verleden betreden weg naar groei zullen we ook in de toekomst volgen. Uitgaande van onze Duitstalige thuismarkten blijven we de weg naar internationalisering consequent volgen en zullen we tevens de mogelijkheden buiten Europa testen en benutten.

We vergroten voortdurend de concurrentiekracht van de GEALAN-groep, door ons te richten op onze kerncompetenties en de voortdurende verbetering van de bedrijfsprocessen. De voorwaarde hiervoor wordt gevormd door onze prestatiecultuur, innovatiekracht, flexibiliteit, ons kwaliteitsbewustzijn en de consequente omzetting van de mogelijkheid om als eerste op de markt te ageren in plaats van te reageren. Daarbij streven we naar een grote klanttevredenheid met een blijvende klantenbinding.

We combineren een alomvattende benadering met een hoog kostenbewustzijn en scheppen daarmee de basis voor het succes van de onderneming en voor de veiligstelling van bestaande en het ontstaan van nieuwe arbeidsplaatsen. Daarbij zijn we ons bewust van onze economische, ecologische en sociale verantwoordelijkheid en zullen deze ook recht doen.

We streven naar een positie bij de top 3 van pvc-systeemleveranciers en fabrikanten van kunststofprofielen voor ramen, deuren en rolluiken in de door ons actief bewerkte markten en regio's.

De directie

Geschiedenis van de onderneming

1921   

Oprichting van de onderneming door Adam Fickensher als bontverwerkend bedrijf.

1956

Opname van de bedrijfstak kunststofverwerking.

1968

Ontwikkeling van het eerste raamprofiel. Consequente doorontwikkeling tot de hoogwaardige GEALAN-kunststofprofielen voor ramen en deuren.

1979

De productnaam GEALAN wordt bedrijfsnaam.

1980

Uitbrengen van de gekleurde raamprofielen acrylcolor. De coëxtrusie van gekleurd acrylglas met het pvc-profiel is een productinnovatie met het beste slijtage- en kleurduurzaamheidsgedrag.

1988

De verwerking en confectie van bont wordt beëindigd.

1992

Oprichting van GEALAN Tanna Fenster-Systeme GmbH en bouw van de extrusiefabriek in Tanna/Thüringen.

1994

Het technische trainingscentrum GEALAN TECHNIKUM in Döhlau opent zijn deuren.

1995

Nieuwbouw van het hoofdkantoor van GEALAN in Oberkotzau.
Met de bouw van een magazijn wordt de fabriek in Tanna uitgebreid.

1997

GEALAN ROMANIA wordt in het handelsregister geregistreerd.
Opening van de productie van GEALAN BALTIC door de president van Litouwen, Algirdas Brazauskas.
GEALAN POLSKA wordt in het handelsregister geregistreerd.
De tweede bouwfase in Tanna met uitbreiding van de productie en een eigen mengerij wordt voltooid.

1998

De bondspresident Roman Herzog bezoekt de GEALAN-fabriek in Oberkotzau.

1999

Opening nieuwbouw productie, beheer en logistiek van GEALAN ROMANIA.
Oprichting van GEALAN Dienstleistung GmbH.

2001

Ingebruikname van het logistieke centrum van GEALAN.
Opening nieuwbouw beheer en logistiek van GEALAN POLSKA.

2002

Ruimtelijke en machinetechnische uitbreiding van de fabriek in Oberkotzau.
Verwerving aandelen door de internationale financieringsgroep Halder met geïntegreerde MBO.

2003

Start van extrusie onder licentie in St. Petersburg/Rusland.

2004

Start van de profielextrusie bij de vestiging Rzgow in Polen.
Oprichting distributiebedrijf GEALAN d.o.o. in Zagreb (Kroatië).
Uitbreiding van het logistieke centrum van GEALAN in Tanna.
Oprichting vestiging GEALAN raamsystemen in Rusland.
Overdracht van het meerderheidsbelang van het Belgische GIMV N.V. in GEALAN aan AXA PRIVATE EQUITY, gevestigd in Frankfurt en Parijs. GIMV N.V. verkrijgt een minderheidsbelang.

2005

Uitbreiding voor beheer en werktuigbouw op de locatie Oberkotzau.
Oprichting distributiebedrijf IQ Service spol. s r.o. in Kroměříž/Tsjechië.
Oprichting distributiebedrijf GEALAN S.A.R.L. in Dijon/Frankrijk.
Start van extrusie onder licentie in Novosibirsk/Rusland.

2006

Begin van de bouw voor uitbreiding van de capaciteit in Oberkotzau.
Opening kantoor, logistieke afdeling en technisch centrum van GEALAN S.A.R.L.
Oprichting vestiging GEALAN raamsystemen in Oekraïne.

2007

Uitbreiding productie, beheer en logistiek bij GEALAN Polska.
Oprichting van het technisch centrum van IQ Service, Kroměříž/Tsjechië.
Oprichting van OOO GEALAN raamprofielen in Moskou.

2009

Uitbreiding van de directie van GEALAN.
OOO raamprofielen begint met de eigen extrusie in de voorstad Zheleznodorozhnyi bij Moskou.

2010

Start van het innovatie-offensief met STV® en IKD®.
Verhuizing van GEALAN S.A.R.L. naar de nieuwe logistieke locatie.

2011

Overdracht van het meerderheidsbelang in GEALAN aan de Duitse financierder Halder.

2012

Op de markt brengen van het nieuwe systeem S 9000.

2013

De Duitse minister van binnenlandse zaken Dr. Friedrich bezoekt GEALAN Fenster-Systeme GmbH.
Op de markt brengen van GEALAN-FUTURA® in november 2013.

2014

Overname van de GEALAN-groep door VEKA AG.

2015

Concentratie van de profielextrusie in Duitsland in de vestiging Tanna.

2016

Première van het nieuwe volglassysteem GEALAN-KUBUS® op FENSTERBAU FRONTALE

Verantwoordelijkheden

 • De kwaliteit en betrouwbaarheid van onze innovatieve producten en diensten zijn toonaangevend en erkend in heel Europa. Reeds in 1995 hebben we kwaliteitsbeheer ontwikkeld en ingevoerd conform de internationale norm DIN EN ISO 9001.

  Dat betekent enerzijds een continue bewaking en optimalisering van de stabiliteit en effectiviteit van onze bedrijfsprocessen. Anderzijds vindt zowel een voortdurende verdere ontwikkeling plaats conform de eisen en verwachtingen van onze klanten, partners en medewerkers evenals een regelmatige controle door interne en externe auditors.

 • In de afgelopen jaren hebben we grote inspanningen verricht om de onderwerpen veiligheid en bescherming van de gezondheid sterker te integreren in de dagelijkse werkzaamheden.

  Regelmatige instructies, trainingen, veiligheids-, gezondheids- en noodgevalconcepten behoren net als de beoordeling van risico's tot de dagelijkse praktijk. We werken nauw samen met de vakbond voor grondstoffen en chemische industrie. Een vrijwillig op ons genomen verplichting van onze leiding tot een actieve bevordering van een preventieve cultuur rondt onze activiteiten af.

  Hieruit voortgekomen zijn onze richtlijnen voor de bescherming van ons personeel:

  1. Gezondheid van de medewerkers

  Gezondheid is ons hoogste goed. Gezonde medewerkers zijn een belangrijke voorwaarde voor de prestaties en het economische succes van onze onderneming en voor de veiligstelling van arbeidsplaatsen.

  1. Bescherming en veiligheid

  Bescherming van de gezondheid, het voorkomen van ongevallen en het waarborgen van de veiligheid op onze locaties zijn daarom basisdoelen van onze onderneming. We voeren alle noodzakelijke en passende maatregelen uit om de gezondheid en het welbevinden van onze medewerkers op de werkplek te bevorderen.

  1. Leidinggeven door voorbeelden te stellen

  Veiligheid en bescherming van de gezondheid behoren in bijzondere mate tot de taken van het leidinggevend personeel. Ze zijn tot een voorbeeldfunctie verplicht en ze zorgen ervoor dat iedere medewerker uitgebreid wordt geïnformeerd over aanwijzingen, gevaren en beschermende maatregelen.

  1. Ontwerp en herkenning van risico's

  Bij het ontwerp van producten, processen, procedures en installaties worden veiligheids- en gezondheidsbelangen mede betrokken, om veiligheidsrisico's tijdig te herkennen en te voorkomen.

  1. Eigen verantwoordelijkheid

  Alle medewerkers volgen de voor hun werkgebied geldende bepalingen en aanwijzingen. Ze dragen naar beste weten en kunnen persoonlijke verantwoordelijkheid voor de eigen veiligheid en die van anderen.

 • Dat economische groei ook in samenhang met de natuur mogelijk is, bewijzen onze resultaten op het gebied van milieubescherming. Zo is GEALAN Europa's eerste fabrikant van kunststof raamprofielen met EG-eco-audit. De validatie van onze beide locaties GEALAN Fenster-Systeme GmbH in Oberkotzau en GEALAN Tanna Fenster-Systeme GmbH vond reeds in juni 1996 plaats.

  Met de daarop volgende certificering conform het wereldwijd geldige ISO 14001 in maart 1997 konden we onze positie als branchepionier op het gebied van milieubescherming verder versterken. Tussen 1999 en 2011 volgden de hervalidaties conform EG-eco-audit, nu EMAS III. De twee dagen durende controles vonden op beide Duitse locaties plaats in een gemeenschappelijke audit op basis van DIN EN ISO 14001 en het systeem voor kwaliteitsbeheer DIN EN ISO 9001.

  Ook in 2012 is een controlevalidatie uitgevoerd; de daaruit volgende "bijgewerkte milieuverklaring" kunt u downloaden in het downloadgedeelte. Met behulp van het extern bewaakte systeem voor milieubeheer is een milieubewuste productie van GEALAN-raamprofielen gegarandeerd. In het kader van de productverantwoordelijkheid en als afsluiting van de grondstoffenkringloop biedt GEALAN zijn klanten de volledige GEALAN-milieuverklaring aan.

 • De milieuvriendelijke productie van producten is voor de GEALAN-groep een centrale pijler. Vanaf het begin werd daarbij ingezet op een nauwe samenwerking met klanten, leveranciers en andere ondernemingen in de branche. Bewustzijn van de verantwoordelijkheid jegens medewerkers en maatschappij, evenals de continue verdere ontwikkeling van producten, procedures en diensten hebben in belangrijke mate bijgedragen tot het succes van de onderneming.

  Veranderde marktomstandigheden of nieuwe wettelijke eisen zijn door de GEALAN-groep altijd beschouwd als een uitdaging voor het handelen van de onderneming. Toen bijvoorbeeld halverwege de jaren 90 over de grondstof pvc een openbare discussie ontstond, besloot men zich intensief bezig te houden met het milieuvriendelijk afdanken van gebruikte pvc-ramen. Na eigen onderzoek biedt GEALAN reeds sinds 1994 een recyclingconcept voor deze producten aan.

  Meer over duurzaamheid bij GEALAN

Contact

GEALAN Fenster-Systeme GmbH (Kantoor Benelux)

Kraaivenstraat 25-16, NL-5048 AB Tilburg
Telefoon
+31 (0) 13 533 50 08
E-mail
info@gealan.nl

Mark Beukert

Country Sales Manager Netherlands
Mobil
+ 31 (0) 621 838 842
E-mail
mark.beukert@gealan.nl

Harm Bielsma

buitendienst
Mobil
+ 31 (0) 610 647 926
E-mail
harm.bielsma@gealan.nl

Bas van den Eerenbeemt

Adviseur architecten/Woningcooperaties/Vastgoed ontwikkelaars
Mobil
+31 (0) 655 696 913
E-mail
bas.eerenbeemt@gealan.nl