GEALAN Innovation mit System

Fascynuje nas inspirowanie ludzi!

Dzięki innowacyjnym systemom okien, i metodom uszlachetniania ich powierzchni oraz rozwiązaniom cyfrowym ustanawiamy trendy i tworzymy ramy dla świata okien.

Twórca systemów GEALAN

Grupa GEALAN jest jednym z wiodących producentów profili okiennych i drzwiowych z tworzyw sztucznych w Europie.

 

Profile GEALAN są opracowywane, produkowane i dystrybuowane we własnym zakresie. Stanowią one podstawę do nadawania oknom, drzwiom i nowoczesnym rozwiązaniom przesuwnym estetycznego wyglądu, wyjątkowej stabilności i bezpieczeństwa oraz najwyższych współczynników izolacyjności cieplnej.

 

GEALAN, jako innowacyjny dostawca systemów do produkcji okien i drzwi z tworzyw sztucznych, świadczy również kompleksowe usługi dla kontrahentów. Nasza oferta w zakresie doradztwa architektonicznego i inżynierii budowlanej wspiera architektów i planistów w ich codziennej pracy. Inteligentne narzędzia upraszczają proces planowania i procedury przetargowe. Dzięki szkoleniom i seminariom nasi partnerzy są stale na bieżąco w kwestii rozwiązań GEALAN.

 

W całej Europie GEALAN zatrudnia ponad 1600 osób, zaś w 2022 roku firma osiągnęła roczne przychody w wysokości 390 milionów euro. Od 2014 roku GEALAN jest częścią rodzinnej firmy VEKA AG z siedzibą w niemieckiej miejscowości Sendenhorst (Westfalia).

zarząd firmy

W firmie GEALAN codziennie inspirujemy się na nowo. Motto naszej codziennej pracy brzmi: Chcemy fascynować i inspirować ludzi naszymi działaniami i naszymi rozwiązaniami. Z całą pewnością możemy powiedzieć o sobie: Firma GEALAN Fenster-Systeme wyznacza realne trendy na rynku dzięki najbardziej innowacyjnym systemom profili z tworzywa sztucznego, powierzchniom i rozwiązaniom cyfrowym, oraz tworzy ramy dla świata okien.

Kręgosłupem naszej rodzinnej firmy są ludzie. Pracownice i pracownicy mogą się u nas rozwijać. Nowe technologie i postępująca digitalizacja umożliwiają zdobywanie nowych doświadczeń w GEALAN i otwierają nowe kompetencje dla całej organizacji. Dzięki stale rosnącemu potencjałowi wiedzy nie tylko zwiększamy konkurencyjność naszego przedsiębiorstwa, ale także przyczyniamy się do pomyślnego rozwoju naszych partnerów w biznesie.

 

Wspólnie z nimi dążymy do stałego rozwoju. Naszą siłą napędową jest konsekwentne opracowywanie innowacji i ciągłe doskonalenie procesów. Podstawowymi wartościami są tu wzajemny szacunek, praca zespołowa, zaufanie, otwarta komunikacja i profesjonalizm wszystkich zaangażowanych osób. Na ich podstawie pracownicy GEALAN sami określili, w jaki sposób traktujemy siebie nawzajem i jak współpracujemy ze sobą. Dotyczy to nie tylko naszej grupy przedsiębiorstw, ale również kręgu naszych partnerów i klientów.

Wszędzie tam, gdzie aktywnie obsługujemy rynki naszymi systemami do okien, drzwi i rozwiązań przesuwnych, chcemy być postrzegani jako innowacyjny i niezawodny partner biznesowy. Poznawanie potrzeb klientów i wspólne poszukiwanie nowych rozwiązań jest dla nas sprawą oczywistą. Zasada ta wpisuje się w równym stopniu w DNA firmy GEALAN, co zrównoważony rozwój. Odnoszone przez nas sukcesy w dziedzinie ochrony środowiska dowodzą, że wzrost gospodarczy może przebiegać w harmonii z przyrodą.

Nasz zespół składa się z młodych i doświadczonych koleżanek i kolegów z całej Europy. Dzięki zdrowej mieszance zróżnicowanych szkoleń, ścieżek kariery i specjalizacji, ale również dzięki pasji do nowości, nasi pracownicy stanowią gwarancję rentowności firmy GEALAN w przyszłości.

Zarząd

Ivica Maurović (prezes zarządu i dyrektor zarządzający ds. sprzedaży, marketingu i rozwoju systemów)
Tino Albert (dyrektor zarządzający ds. techniki i finansów)

gl-2021.jpg

Wizja: Nasza inspiracją jest zachwycać ludzi!

Wspólnie kreujemy ramy dla świata okien - innowacyjne, zorientowane na klienta i dbające o zrównoważony rozwój. 

Razem z klientami, dostawcami i partnerami tworzymy najlepsze produkty. Obejmuje to również usługi i rozwiązania wspierające. Wraz ze wszystkimi pracownikami grupy GEALAN, niezależnie od podziałów i granic państwowych, dążymy do najlepszych rozwiązań. 

Inspirujemy innowacjami, które oferują prawdziwą wartość dodaną dla wszystkich zaangażowanych stron. Żyjemy w kulturze innowacji, co oznacza dla nas nowoczesne środowisko pracy, metody i procesy. Nie robimy tego sami - systematycznie napędzamy innowacje wraz z naszymi partnerami branżowymi.  

Zrównoważony rozwój to nasza podstawa. Od wielu lat działamy w sposób zrównoważony - jeszcze bardziej intensyfikujemy ten cel. Zrównoważony rozwój rozumiemy kompleksowo: środowisko, zasoby, projektowanie produktów, kwestie społeczne, efektywność ekonomiczna. Promujemy tę świadomość zrównoważonego rozwoju w całej firmie. 

Rozszerzamy naszą orientację na klienta w całym łańcuchu wartości. Znamy i rozumiemy naszych partnerów. Dzięki naszym produktom i usługom optymalnie odpowiadamy na ich potrzeby i tworzymy prawdziwą wartość dodaną. Zachwycamy również dealerów okien, architektów i klientów końcowych naszymi doskonałymi usługami. 

Dokładając wszelkich starań, chcemy inspirować naszych klientów, partnerów i pracowników. 

Priorytety strategiczne

Aby zrealizować naszą wizję, realizujemy trzy strategiczne priorytety:

 • Nieustannie dążymy do rentownego wzrostu dzięki innowacyjnym produktom premium – przede wszystkim naszej unikalnej powierzchni GEALAN-acrylcolor® .   
 • Zapewniamy doskonałe usługi i rozwiązania planistyczne towarzyszące produktowi, dostosowane do potrzeb klienta w całym naszym łańcuchu wartości.   
 • Wydajność operacyjna naszych procesów ma zasadnicze znaczenie. Nieustannie wystawiamy się na próbę, aby spełnić nasze standardy jakości w dłuższej perspektywie.  

Nasza strategia opiera się na czterech kluczowych obszarach:  

 • Żyjemy i oddychamy innowacjami. Naszym celem jest konsekwentny rozwój i wdrażanie nowych innowacji w firmie. Chcemy być postrzegani jako lider innowacji na rynku.   
 • Cyfryzacja wspiera nas w znacznym stopniu.  Jest obecna w całej organizacji, a także wśród naszych klientów i grup referencyjnych. Nieustannie podążamy za nowymi rozwiązaniami technologicznymi a także nie ustajemy w optymalizacji wszystkich procesów.    
 • Niezbędne i ważniejsze niż kiedykolwiek jest nasze podejście do zrównoważonego rozwoju. Takie podejście do rozwoju stosujemy w całej naszej organizacji.
 • Podstawą wszystkich naszych inicjatyw strategicznych są nasi pracownicy, którzy angażują się we wdrażanie pomysłów, a tym samym inspirują ludzi.  

We wszystkich działach wspólnie pracujemy nad wieloma inicjatywami strategicznymi, aby nadal pozycjonować GEALAN na przyszłość i rentowny wzrost. 

Wyszukiwarka zakładów

Zakłady

Główna siedziba grupy GEALAN znajduje się w Oberkotzau w Górnej Frankonii, a centralnym miejscem produkcji i logistyki jest miejscowość Tanna w niemieckiej Turyngii. Ponadto GEALAN prowadzi produkcję i sprzedaż swoich profili z tworzyw sztucznych w szesnastu innych europejskich zakładach: na Litwie, w Polsce i Rumunii (ekstruzja), w Chorwacji, Rosji i Francji (oddziały handlowe) oraz w Belgii, Bośni i Hercegowinie, Włoszech, Holandii, Portugalii, Serbii i Czarnogórze, Słowacji, Hiszpanii, Czechach i na Węgrzech (przedstawicielstwa).

międzynarodowa historia firmy

Adam Fickenscher zakłada firmę zajmującą się obróbką wyrobów futrzarskich.

jakość

Już w 1995 r. opracowaliśmy i wdrożyliśmy system zarządzania jakością zgodnie z międzynarodową normą DIN EN ISO 9001.

Z jednej strony oznacza to stały nadzór i optymalizację stabilności i efektywności naszych procesów biznesowych, z drugiej zaś strony oznacza to stały rozwój zgodnie z wymogami i oczekiwaniami naszych klientów, partnerów i pracowników, a także przeprowadzanie regularnych kontroli przez wewnętrznych i zewnętrznych audytorów.

ochrona środowiska

Nasze sukcesy w dziedzinie ochrony środowiska świadczą o tym, że wzrost gospodarczy może odbywać się w zgodzie z naturą. Firma GEALAN została pierwszym w Europie producentem profili z tworzyw sztucznych, który uzyskał audyt środowiskowy Unii Europejskiej. Już w czerwcu 1996 r. nastąpiła walidacja obu naszych filii - GEALAN Fenster-Systeme GmbH w Oberkotzau oraz GEALAN Tanna Systeme GmbH.

Po certyfikacji światowym znakiem jakości ISO 14001 w maju 1997 r. wzmocniliśmy naszą pozycję branżowego lidera w dziedzinie ochrony środowiska naturalnego. W latach 1999-2011 odbywały się rewalidacje audytu środowiskowego UE, obecnie EMAS III. Dwudniowe testy przeprowadzano równocześnie w obu naszych filiach jako audyt dla uzyskania znaku DIN EN ISO 14001 oraz kontrola systemu zarządzania jakością według DIN EN ISO 9001.

Również w 2012 r. przeprowadzono walidację kontrolną, której wynikiem jest nowo sporządzona „Zaktualizowana deklaracja środowiskowa”, dostępna w zakładce „materiały do  pobrania”. Zewnętrznie nadzorowany system zarządzania ochroną środowiska gwarantuje ekologiczną produkcję profili okiennych firmy GEALAN. W ramach przejmowania odpowiedzialności za własny produkt i w celu zamknięcia obiegu surowcowego, swoim klientom GEALAN oferuje podjęcie wspólnych ustaleń ekologicznych.

zrównoważony rozwój w GEALAN

W GEALAN produkcja przyjazna dla środowiska stanowi centralny filar samoświadomości Grupy. Od samego początku stawiano przy tym na współpracę z klientami, dostawcami i innymi przedsiębiorstwami z branży. Świadomość odpowiedzialności wobec pracowników i spółki, a także kontynuacja rozwoju produktów, procesów i usług w znacznym stopniu przyczyniły się do sukcesu przedsiębiorstwa.

Zmianę warunków rynkowych czy też wprowadzenie nowych wymogów ustawowych Grupa GEALAN zawsze postrzegała jako wyzwanie dla przedsiębiorczości: np. gdy w połowie lat 90. rozgorzały publiczne dyskusje na temat tworzywa sztucznego PVC, w firmie zapadła decyzja o podjęciu intensywnych prac nad kwestią ponownego wykorzystania zużytych okien PVC w ekologiczny sposób. Po przeprowadzeniu własnych, niezależnych badań, GEALAN już od 1994 r. oferuje metodę recyclingu tych produktów.

bezpieczeństwo i higiena pracy

W ostatnich latach podjęliśmy szereg wysiłków, mających na celu zwrócenie większej uwagi na kwestie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w naszej codziennej pracy.

Regularne udzielanie instrukcji, kursy doszkalające, opracowywanie koncepcji dotyczących bezpieczeństwa, zdrowia i planów awaryjnych, a także przeprowadzanie oceny ryzyka to w naszej firmie powszechnie stosowane praktyki. Ściśle współpracujemy z Branżową Kasą Ubezpieczeń Społecznych ds. surowców i przemysłu chemicznego (Berufsgenossenschaft Rohstoffe und chemische Industrie). Dopełnieniem naszej strategii jest dobrowolne zobowiązanie naszych managerów do aktywnego działania na rzecz praktyki zapobiegania wypadkom.

Na tej podstawie opracowaliśmy nasze wytyczne dotyczące bezpieczeństwa pracy:

 1. Zdrowie pracowników

Zdrowie to nasze najwyższe dobro. Istotnym wymogiem, decydującym o wydajności i sukcesie ekonomicznym naszego przedsiębiorstwa, a także o zapewnieniu miejsc pracy, jest zdrowie naszych pracowników.

 1. Ochrona i bezpieczeństwo

Ochrona zdrowia, zapobieganie wypadkom i bezpieczeństwo w zakładzie są zatem podstawowymi celami przestrzeganymi w naszym przedsiębiorstwie. Podejmujemy wszystkie niezbędne i odpowiednie działania aby wspierać zdrowie i dobre samopoczucie naszych pracowników w miejscu pracy.

 1. Wzorowe zarządzanie

Dbanie o bezpieczeństwo i ochronę zdrowia to wyjątkowo ważne zadanie naszych managerów. Są oni zobowiązani do dawania wzorowego przykładu swoim zachowaniem i dbają o to, by każdy pracownik otrzymywał szczegółowe informacje dotyczące instrukcji pracy, zagrożeń i środków bezpieczeństwa.

 1. Planowanie i identyfikacja ryzyka

Kwestie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są uwzględniane podczas planowania produktów, procesów, procedur i urządzeń, by zapewnić możliwość wczesnego wykrywania zagrożeń i ich unikania.

 1. Odpowiedzialność własna

Wszyscy pracownicy mają obowiązek przestrzegać przepisów i poleceń obowiązujących na ich obszarze działania i ponoszą osobistą odpowiedzialność za bezpieczeństwo własne i bezpieczeństwo pozostałych osób w zakładzie.

kierownicy regionów - kontakt z producentami okien

Dariusz Dąbrowski

Key Account Manager - cała Polska
Mobil +48 692 447 283
e-mail Dariusz.Dabrowski@gealan.pl

 

Herbert Litwin

kierownik regionu - Polska południowa
Mobil + 48 604 275 066
e-mail hlitwin@gealan.pl

Region:

 • całe województwo podkarpackie
 • całe województwo małopolskie
 • całe województwo świętokrzyskie
 • całe województwo lubelskie
 • całe województwo łódzkie
 • częśc województwa śląskiego: powiat kłobucki, częstochowski, lubliniecki, myszkowski, zawierciański, bieruńsko-lędziński, pszczyński, bielski, cieszyński, Dąbrowa Górnicza, Sosnowiec, Jaworzno, Mysłowice, Tychy, żywiecki
 • część województwa mazowieckiego:
 •  powiat lipski, szydłowiecki, zwoleński, przysuski, radomski, białobrzeski, kozienicki, garwoliński, grójecki, żyrardowski, piaseczyński, otwocki, grodziski
 • część powiatów z województwa mazowieckiego- granica autostrada A2 (na południe): sochaczewski, warszawski, pruszkowski, miński, siedlecki, łosicki

Krzysztof Chrzan

Kierownik regionu - Polska północno-wschodnia
Mobil +48 534 444 521
e-mail Krzysztof.Chrzan@gealan.pl

Region:
 • część województwa pomorskiego: powiat gdański, nowodworski, tczewski, malborski, sztumski, kwidzyński, pucki, wejherowski, starogradzki, kartuski, kościerski, Gdynia, Sopot, Gdańsk
 • całe województwo warmińsko-mazurskie
 • całe województwo podlaskie
 • całe województwo kujawsko-pomorskie
 • część województwa mazowieckiego: powiat ostrołęcki, żuromiński, mławski, przasnyski, sierpecki, ciechanowski, makowski, ostrowski, płocki, płoński, nowodworski, pułtuski, wyszkowski, węgrowski, sokołowski, legionowski, wołomiński, gostyniński
 • część powiatów z województwa mazowieckiego - granica autostrada A2 (na północ): sochaczewski, warszawski, pruszkowski, miński

Daniel Bedlechowicz

Kierownik regionu - Polska zachodnia
Mobil +48 604 570 103
e-mail Daniel.Bedlechowicz@gealan.pl

Region:

 • całe województwo dolnośląskie
 • całe województwo lubuskie
 • całe województwo wielkopolskie
 • całe województwo zachodnio-pomorskie
 • część województwa śląskiego:
 • powiat tarnogórski, będziński, gliwicki, mikołowski, rybnicki, raciborski, wodzisławski, Gliwice, Zabrze, Bytom, Piekary Śląskie, Siemianowice Śl., Świętochłowice, Chorzów, Ruda Śl., Katowice, Rybnik, Żary, Jastrzębie Zdrój,
 • część województwa pomorskiego: powiat lęborski, słupski, bytowski, chojnicki, człuchowski

Działania lokalne

Koncentrując się na prowadzeniu etycznego i odpowiedzialnego biznesu w kontekście globalnym nie zapominamy o naszym najbliższym, lokalnym otoczeniu. Jako GEALAN Polska Sp. z o.o. współpracujemy z dwoma instytucjami z naszego regionu, są to:

 • Dzienny Dom Opieki Społecznej dla Osób Starszych i Niepełnosprawnych w Rzgowie oraz
 • Dom Dziecka nr 7 w Łodzi.

Nasza pomoc realizowana jest dwutorowo, jako wsparcie udzielane przez zarząd spółki oraz spontaniczne inicjatywy z udziałem pracowników. Jesteśmy przekonani, że nasze działania wiążą się z obopólną korzyścią zarówno dla nas jak i dla instytucji, z którymi współpracujemy.

Ponadto jesteśmy sponsorem Gminnego Klubu Piłkarskiego Husaria Rzgów, którego prezesem jest nasz wieloletni pracownik Rafał Stachurski a kilku naszych pracowników jest piłkarzami klubu.

gealan_kids_aus_2_27.png
Poszukujesz producentów okien w swojej okolicy?

Skorzystaj z naszej wyszukiwarki producenta.

Czy masz jakieś pytania?

Porozmawiaj z nami

GEALAN ACADEMY

Fachowe szkolenia dla partnerów GEALAN skierowane do szerokiego grona specjalistów.

Nie przegap żadnych informacji!

Chcę na podany adres e-mail co miesiąc otrzymywać informacje o obiekcie referencyjnym (około dwa razy w miesiącu).

Gealan

Koncern GEALAN należy do wiodących w Europie producentów profili okiennych i drzwiowych z tworzyw sztucznych.

©2024 GEALAN Fenster-Systeme GmbH
Aktualności gealan