Sistemi i inovacionit GEALAN MIT

Frymëzimi ynë - për të magjepsur njerëzit!

Me sistemet më inovative, sipërfaqet dhe zgjidhjet dixhitale ne vendosim trendet kryesore dhe formojmë standart ne botën e dritareve.

Sistemi Provider GEALAN

Grupi i kompanive GEALAN është një nga prodhuesit kryesorë të profileve plastike të Evropës për sistemet e dritareve dhe dyerve.

 

Profilet GEALAN janë projektuar, prodhuar dhe shpërndarë nga vet kompania. Ato dallohen në realizimin e sistemeve të dritareve, dyerve me rrëshqitje të cilat jane jashtëzakonisht të sigurta, të forta, me cilësi të lartë termoizolimi por edhe esetikisht të bukura. GEALAN është vet prodhues i mjeteve të ekstruzionit, sipas një teknologjie te automatizuar shumë cilësore.

 

Si një ofrues inovativ në realizimin e profileve të dritareve dhe dyerve plastike, GEALAN mund t 'u ofrojë partnerëve të saj një gamë gjithëpërfshirëse shërbimesh. Shërbimet tona perfshijnë edhe konsulenca në arkitekturë dhe inxhenieri ndërtimi të cilat kanë funksion ndihmues dhe mbështetës për arkitektët dhe inxhinierët në punën e tyre të përditshme. Mjetet inteligjente thjeshtësojnë planifikimin dhe tenderimin. Kurset e trajnimit dhe seminaret pajisin me informacion partnerët tanë duke i informuar per risit e fundit të GEALAN

 

Në të gjithë Evropën, GEALAN punëson më shumë se 1,600 njerëz dhe gjeneron një qarkullim vjetor prej më shumë se 390 milion EUR në 2022. Që nga viti 2014, GEALAN ka qenë pjesë e familjes së drejtuar nga VEKA AG, me seli në Sendenhorst, Westphalia.

Bordi menaxhues

Ne në GEALAN frymëzohemi çdo ditë e më shumë. Qëllimi i punës sonë të përditshme: ne duam të magjepsim dhe frymëzojmë njerëzit me vendimet dhe zgjidhjet tona. Mund të themi me besim: GEALAN Fenster-Systeme ka vendosur trende në botën e driatreve, nga profilet plastike, sipërfaqet, si edhe zgjidhjet dixhitale shume inovative.

Shtylla kurrizore e kompanisë tonë familjare janë njerëzit tanë. Me ne, punonjësit mund të rriten dhe përmirësohen. Në GEALAN, teknologjitë e reja dhe rritja e dixhitalizimit të jep mundësinë e eksperiecave dhe kompetencave të reja, për të gjithë organizatën. Për shkak të rritjes së vazhdueshme në marrjen e njohurive dhe informacionit, ne jo vetëm rrisin konkurrencën e kompanisë sonë por gjithashtu kontribuojmë në zhvillimin e suksesshëm të partnerëve tanë të biznesit.

Së bashku me partnerët tanë, ne përpiqemi për të patur një zhvillim në të ardhmen. Ne udhëhiqemi nga zhvillimi sistematik inovativ dhe përmirësimi i vazhdueshëm i proceseve tona. Në thelb qëndron vlerësimi, fryma e ekipit, besimi, komunikimi i hapur dhe profesionalizmi i të gjithë atyre që janë të përfshirë në kompani: me këto vlera korporative, GEALAN’ punonjësit kanë përcaktuar veten dhe në këtë formë bashkpunojmë me njëri tjetrin. Jo vetëm brenda grupit tonë të kompanive, por edhe me partnerët dhe klientët tanë.

Kudo që ne në mënyrë aktive u shërbejmë tregjeve me sistemet tona për dritare, dyer dhe zgjidhjes së problemeve për dyer dhe dritare me rrëshqitëse, ne duam të perceptohemi si një partner inovativ dhe i besueshëm biznesi. Njohja e nevojave të klientëve dhe gjetja e zgjidhjeve është synimi kryesor i kompanisë sonë. Pjesë e ADN-së e koorparatës GEALAN është të qënit i qëndrueshëm në treg. Suksesi ynë në fushën e mbrojtjes së mjedisit dëshmon se rritja ekonomike mund të jetë edhe në harmoni me natyrën.

 

Ekipi ynë përbëhet nga punonjës të rinj me përvojë nga e gjithë Evropa. Me eskperiencat e tyre të ndryshme, trajnimet, fushat e ndryshme të eskpertizës, botëkuptimi, si edhe pasioni për trendet e reja, janë një garanci e fortë për kompaninë tonë si edhe një qëndrueshmëri në të ardhmen.

Bordi Ekzekutiv

Ivica Maurović (Zëdhënës për Bordin Ekzekutiv dhe Drejtor Menaxhues për Shitjet, Marketingun dhe Zhvillimin e Sistemeve)
.TinoAlbert (Drejtor Menaxhues për Teknologjinë dhe Financat)

gl-2021.jpg

Vizioni: Frymëzimi ynë - për të frymëzuar njerëzit!

Së bashku, ne krijojmë kornizën për botën e dritareve – novatore, të qëndrueshme, të orientuara nga klientët.  

Së bashku me klientët, furnizuesit dhe partnerët, ne realizojmë produktet më të mira. Kjo përfshin edhe shërbimet dhe zgjidhjet e inkuadrimit. Përtej ndarjeve dhe kufijve kombëtarë, ne përpiqemi për zgjidhjet më të mira me të gjithë punonjësit e Grupit GEALAN.  

Ne frymëzohemi me risi që ofrojnë vlerë reale të shtuar për të gjitha palët e përfshira. Ne jetojmë një kulturë të inovacionit, e cila për ne do të thotë mjedise moderne pune, metoda dhe procese. Ne nuk e bëjmë këtë vetëm – ne gjithashtu në mënyrë sistematike nxisim inovacionin me partnerët tanë të industrisë.  

Qëndrueshmëria është baza jonë. Ne kemi vepruar në mënyrë të qëndrueshme për shumë vjet - ne po e intensifikojmë këtë fokus edhe më tej. Ne e kuptojmë qëndrueshmërinë në mënyrë gjithëpërfshirëse: mjedisi, burimet, dizajni i produktit, çështjet sociale, efikasiteti ekonomik. Ne promovojmë këtë ndërgjegjësim për qëndrueshmërinë në të gjithë kompaninë. 

Ne po zgjerojmë orientimin tonë të klientit përgjatë gjithë zinxhirit të vlerës. Ne i njohim dhe i kuptojmë partnerët tanë. Me produktet dhe shërbimet tona, ne u përgjigjemi në mënyrë optimale nevojave të tyre dhe krijojmë vlerë reale të shtuar. Ne gjithashtu impresionojmë tregtarët e dritareve, arkitektët dhe klientët fundorë me shërbimet tona të shkëlqyera. 

Me gjithë përpjekjet tona, ne duam të frymëzojmë klientët, partnerët dhe punonjësit tanë. 

Prioritetet strategjike

Për të realizuar vizionin tonë, ne ndjekim tre prioritete strategjike:

  • Ne vazhdojmë të përpiqemi për rritje fitimprurëse me produkte premium novatore – mbi të gjitha sipërfaqen tonë unike GEALAN-acrylcolor® .   
  • Ne ofrojmë shërbime të shkëlqyera dhe zgjidhje planifikimi për të shoqëruar produktin, të përshtatura sipas nevojave të klientëve përgjatë gjithë zinxhirit tonë të vlerës.   
  • Efikasiteti operacional i proceseve tona është thelbësor. Ne vazhdimisht e vëmë veten në provë në mënyrë që të përmbushim standardet tona të cilësisë në afat të gjatë.  

Strategjia jonë bazohet në katër fusha kryesore:  

  • Jetojmë dhe marrim frymë nga novacioni. Qëllimet tona janë një kulturë konsistente e inovacionit në kompani dhe një perceptim i qartë si një lider i inovacionit në treg.   
  • Digjitalizimi na mbështet ndjeshëm dhe bëhet kudo në kompani si dhe tek klientët tanë dhe grupet e referencës. Ne po ecim përpara me qasjet dhe optimizimet e reja teknologjike.   
  • Gjithashtu e domosdoshme dhe më e rëndësishme se kurrë është qasja jonë holistike ndaj qëndrueshmërisë. Ne jetojmë dhe e respektojmë këtë në të gjitha fushat e kompanisë.  
  • Themeli thelbësor i të gjitha nismave tona strategjike: punonjësit tanë, të cilët janë të angazhuar në zbatimin e ideve dhe kështu frymëzimin e njerëzve.  

Në të gjitha ndarjet, ne po punojmë së bashku për një numër të madh nismash strategjike në mënyrë që të vazhdojmë të pozicionojmë GEALAN për të ardhmen dhe të rritemi në mënyrë fitimprurëse. 

Kërko uebfaqet

Site

Zyra qendrore e grupit të kompanive GEALAN është në Oberkotzau në Frankoninë e Epërme, ndërsa vendndodhja jonë qendrore e prodhimit dhe logjistikës është në Tanna në Thuringia. GEALAN gjithashtu prodhon dhe shet profilet e saj plastike në gjashtëmbëdhjetë vende të tjera evropiane në Lituani, Poloni dhe Rumani (ekstruzion), Kroaci, Rusi dhe Francë (degë tregtare) si dhe në Belgjikë, Bosnje-Hercegovinë, Itali, Hollandë, Portugali, Serbi-Mali i Zi, Sllovaki, Spanjë, Republikën Çeke dhe Hungari (zyra përfaqësuese).

Historiku i kompanisë

1921.jpg

Fondacioni i kompanisë nga Adam Fickenscher si një kompani e përpunimit të gëzofit

GEANOVA - Revista GEALAN

Hidhni një sy "prapaskenave" në GEALAN - në revistën e kompanisë tonë GEANOVA. Lexoni histori frymëzuese nga përditshmëria e biznesit të mesëm, në vendet gjermane si edhe vendet e tjera europiani ku operon Gealan, histori të cilat kanë në fokus njerëzit. 

Punonjësit prezantojnë punën e tyre të përditshme, flasin për sfidat dhe zgjidhjet e zgjuara, si dhe për partnerët që i mbështesin ata në mënyrë aktive. Përfshirja në raporte autentike, intervista dhe pikëpamje individuale, nuk mungojnë as njohuritë shumë personale. 

GEANOVA e gjeni në dy forma në versionin e printuar si edhe në versionin online.

Teaser_Startseite_GEANOVA-3_en.jpg

A jeni duke kërkuar për prodhuesit e dritareve në zonën tuaj?

Use our manufacturer locator.

Ka pyetje?

Flisni me ne

AKADEMIA GEALAN

AKADEMIA GEALAN ofron seminare të orientuara drejt tregut mbi tema të tilla si ligji i ndërtimit, shitjet dhe teknologjia e dritareve.

Mos humbisni asnjë lajm!

Dua të marr buletinin "Ndërtesa e Referuar e Muajit" dhe lajmet e GEALAN me E-Mail (afërsisht dy herë në muaj) - pa pagesë dhe që mund t'i shkëpus në çdo kohë.

Gealan

Grupi korporativ GEALAN është një nga prodhuesit kryesorë në Evropë të profileve të vinilit për dritare dhe dyer.

©2024 GEALAN Fenster-Systeme GmbH