Systematische innovatie, zelfs in moeilijke tijden

GEALAN-GL-2022.png

GEALAN is prepared for headwinds: The two managing directors Ivica Maurović and Tino Albert see their company well positioned for the future. (Photo: GEALAN)

GEALAN Fenster-Systeme volgt zijn visie en blijft groeien en investeren in de toekomst van het bedrijf. Ondanks turbulente omstandigheden als gevolg van COVID-19, de oorlog in Oekraïne, kostenexplosies en volatiele markten, kan voor 2022 een recordomzet worden voorspeld. Bovendien blijft GEALAN ook in moeilijke tijden investeren in innovatie en infrastructuur. Een andere strategische pijler is de duurzaamheid van het bedrijf en zijn producten.

Onvoorspelbare algemene omstandigheden met steeds nieuwe barrières in 2022: Na de Covid-beperkingen en schaarse, dus dure grondstoffen, stelden de Oekraïne-oorlog en verdere prijs- en kostenexplosies de economie aan het begin van het jaar voor onvoorziene uitdagingen. Niettemin is het GEALAN-concern op weg naar een nieuwe recordomzet: na in 2021 nog ongeveer 327 miljoen euro te hebben omgezet, verwacht GEALAN in 2022 een omzetstijging van ongeveer 20% tot ongeveer 390 miljoen euro. 

Tweedelig jaar 2022 

Achteraf gezien had GEALAN te maken met een in tweeën gedeeld jaar: Tot het midden van het jaar was er een extreem hoge vraag naar GEALAN-producten, die alleen met gezamenlijke inspanningen van alle bedrijfsonderdelen kon worden beheerst. In de tweede helft van het jaar daalde de vraag merkbaar - gedreven door de stijgende inflatie en hogere prijzen, en dus bouwprojecten die werden geannuleerd of uitgesteld. "De algemene situatie eind 2022 is voor ons bevredigend", benadrukt Ivica Maurović, woordvoerder van de directie van GEALAN, terugkijkend op de afgelopen maanden. "We werden echter geconfronteerd met grote uitdagingen die we alleen samen met grote inzet en flexibiliteit hebben kunnen overwinnen. Onze dank gaat uit naar onze medewerkers en naar alle partners en klanten van GEALAN die geholpen hebben." 
 

De daling van de vraag werd in de zomer efficiënt gebruikt om de voorraden aan te vullen, waardoor GEALAN na een moeilijke periode weer optimaal kon leveren. "Het veiligstellen van ons vermogen om te leveren was een van onze belangrijkste punten in 2022", legt Tino Albert, directeur technologie en financiën, uit. "Ondertussen was de vraag zo groot geworden, dat we de bestelde hoeveelheden alleen met de grootste inspanning konden produceren. Mede dankzij onze solide financiële basis waren we echter flexibel en konden we hier te allen tijde handelen." 

 

GEALAN blijft investeren en groeien 

Ondanks alle uitdagingen heeft GEALAN verdere investeringen gedaan of geïnitieerd. Alleen al in 2022 werd in totaal 25 miljoen euro geïnvesteerd in de hele groep. Het huidige vuurtorenproject is het volledig geautomatiseerde hoogbouwmagazijn op de Tanna-site, waarin meer dan 5.000 palletopslagplaatsen worden gecreëerd en waarvoor in mei 2022 de eerste steen werd gelegd. GEALAN heeft dit jaar ongeveer 5 miljoen euro in dit project geïnvesteerd en zal in 2023 nog eens 7 miljoen euro in de nieuwbouw investeren. Ook in Tanna werd in 2022 een nieuwe opslaghal voor grondstoffen in gebruik genomen. De nieuwe opslagruimte werd noodzakelijk omdat de volumes extern recyclagemateriaal voor GEALAN-profielen bleven toenemen. 

In Kroatië verdubbelde GEALAN de opslagruimte van de logistiek daar met een nieuwe hal. Deze stap is ook gepland in Frankrijk. In 2022 investeerde GEALAN ongeveer 5 miljoen euro in nieuwe gereedschapssystemen, bijvoorbeeld voor het premiumsysteem GEALAN-KONTUR®, beschikbaar vanaf het eerste kwartaal van 2023, inclusief een mogelijk GEALAN-acrylcolor® oppervlak (beschikbaar vanaf 2024).  

Verdere investeringen werden gedaan voor de invoering van SAP in de bij GEALAN aangesloten bedrijven in Polen en Roemenië, in diverse digitaliserings- (bijvoorbeeld nieuwe e-shop, nieuw CRM-systeem) en automatiseringsprojecten, alsmede in een nieuwe dubbelzijdige lamineerinstallatie in Tanna.  

Bovendien is de uitbreiding van de eigen gereedschapmakerij in de vestiging in Oberkotzau nu voltooid: Daar heeft GEALAN in de afgelopen maanden haar capaciteit om zelf zeer efficiënt nieuwe gereedschappen te vervaardigen met 50% verhoogd. 

Ook voor 2023 plant GEALAN verdere miljoeneninvesteringen. De ontwikkeling van innovatieve systemen waaronder nieuwe gereedschappen voor echte topproducten maakt daar evenzeer deel van uit als belangrijke investeringen op het gebied van energievoorziening om de vestigingen onafhankelijk van olie- en gasprijzen te kunnen verwarmen. In totaal zal GEALAN het komende jaar ongeveer 23 miljoen euro investeren. 

Dicht bij partners en klanten, zelfs in moeilijke tijden 

Terugkijkend op het jaar 2022 wordt duidelijk dat GEALAN altijd dicht bij haar partners en klanten stond, ondanks de eenmalige afgelasting van haar beursoptreden op Fensterbau Frontale vanwege COVID-19. Het International Future Forum 2022 was begin juni twee dagen lang het eerste hybride evenement voor gasten uit heel Europa - met bijna 300 bezoekers in de evenementententen in Oberkotzau en ongeveer 500 deelnemers die de boeiende presentaties in in totaal tien talen via livestream volgden. De grote GEALAN-branchebijeenkomst over de landsgrenzen heen, waar belangrijke brancheonderwerpen en spannend productnieuws een groot podium krijgen, is voor 2023 opnieuw gepland.  
Op de kalender van GEALAN staan ook de komende grote beurzen: de deelname aan de BAU-beurs in München in april 2023 staat al vast, en ook een GEALAN-optreden op de volgende Fensterbau Frontale in Neurenberg in maart 2024 is gepland.  

GEALAN 2022 was vanaf het voorjaar al goed zichtbaar: Hier werd een grote internationale marketingcampagne gelanceerd met "We create the frame" - in tekst, foto's en video's en in totaal 19 talen, voorbereid voor al onze doelgroepen, om het complete GEALAN portfolio van producten en diensten te laten zien.  

Het feit dat GEALAN's Building Information Modeling data-aanbod de jury van de ARCHITECTS' DARLING® Award 2022 opnieuw wist te overtuigen en voor de derde keer op rij, na 2020 en 2021, landelijk werd uitgeroepen tot de beste oplossing in de bouwsector, toont aan: GEALAN heeft zich ook gevestigd als absolute pionier in de planningsmethode van de toekomst. En begrepen wat haar partners en klanten in hun dagelijkse werkzaamheden nodig hebben. 

In 2023 blijft de focus op klanten en hun behoeften de leidraad voor GEALAN. GEALAN wil niet alleen dicht bij hen blijven, maar nog beter begrijpen op welk punt in de toeleverings- en waardeketen zij gerichte ondersteuning kan bieden.   

Door de mensen en voor de mensen 

Met de onderscheiding als LEADING EMPLOYER 2022 mag GEALAN zich rekenen tot de TOP 1% van alle werkgevers in Duitsland. Volgens haar website selecteert het initiatief alle bekroonde bedrijven in een "onafhankelijk uitgevoerde studie op basis van enkele miljoenen metadata." In de studie zou "het grote geheel" worden geëvalueerd, zoals het zegt: "werknemerstevredenheid, arbeidsomstandigheden, begrip van waarden, werkzekerheid, welvaart, HR-expertise, imago, milieubewustzijn en nog veel meer." 

Vooruitzichten: Kernthema's: duurzaamheid, recycling, koolstofvoetafdruk 

In 2018 heeft GEALAN haar huidige strategie bepaald en zich gericht op vier prioriteiten: Medewerkers, Groei, Innovatie en Efficiëntie. Vanaf dat moment hebben deze strategie en de gepraktiseerde bedrijfswaarden voor stabiliteit gezorgd en GEALAN in staat gesteld zich in deze periode te ontwikkelen.  

Ondanks vele uitdagingen heeft GEALAN haar tussentijdse strategische doelstellingen bereikt. "Samen met collega's, met onze partners, analyseren en identificeren we nieuwe doelstellingen, nieuwe toegevoegde waarden", onthult Ivica Maurović. "We blijven trouw aan onze strategische prioriteiten, maar voegen de kwestie van duurzaamheid toe, die niet alleen belangrijk is voor onze industrie, maar als basis voor ons overleven op deze planeet." 

GEALAN werkt al jaren aan zijn koolstofvoetafdruk. De omschakeling naar 100% hernieuwbare energie voor de stroomvoorziening van de twee Duitse vestigingen was een mijlpaal in 2020. Intussen test GEALAN CO2-gereduceerde polymeerformuleringen: Samen met partners onderzoekt het bedrijf de mogelijkheid om kalk te winnen uit de as van Estse olieschalie. Mogelijk is het calciumcarbonaat dat het bevat binnenkort geschikt als component in PVC-formuleringen. Bijzonder spannend is dat er geen CO2 vrijkomt om de stof terug te winnen - integendeel, het proces heeft zelfs een negatieve CO2-balans. En zou zo een echte mijlpaal kunnen worden in de ontwikkeling van duurzame productieprocessen. Maar GEALAN-experts werken ook samen met onderzoekspartners op het gebied van hout en biopolymeren om te analyseren hoe grondstoffen de productie van PVC-profielen zinvol en duurzaam kunnen beïnvloeden. 

Sinds het einde van de jaren 90 denkt GEALAN na over recycling tijdens de productontwikkeling. Dit geldt voor het ontwerp van nieuwe gereedschappen voor de productie van profielen, voor de productie van de profielen zelf, maar ook als het gaat om de recycleerbaarheid van het eindproduct. GEALAN-producten worden dus in hun geheel duurzaam ontworpen, van de eerste ontwerpschets tot het recycleerbare eindproduct. Een reeds aanzienlijk gebruik van gerecycleerde materialen in de productie bespaart grote hoeveelheden CO2: Voor elke ton gebruikt gerecycled materiaal is dat ongeveer twee ton CO2. Concreet: In 2021 gebruikte GEALAN ongeveer 21.500 ton gerecycled materiaal, wat neerkomt op ongeveer 43.000 ton CO2-besparing ten opzichte van het gebruik van nieuw materiaal.  

GEALAN is een co-partner van REWINDO, het recyclinginitiatief van Duitse PVC-profielfabrikanten. In het kader van dit initiatief heeft GEALAN zich ertoe verbonden gerecycleerd oud raammateriaal te gebruiken in de binnenkern van GEALAN-profielen. Dit wordt al meer dan 25 jaar verkregen in de volledig gesloten recyclingcyclus van de raamindustrie. Zo wordt PVC uit oude ramen op ecologisch verantwoorde wijze hergebruikt in nieuwe, sterk isolerende raamprofielen. Naast oude ramen brengt GEALAN ook 100% van zijn eigen productieresten terug in de uiterst efficiënte recyclagecyclus.  Nu al is ongeveer 33% van het bij GEALAN gebruikte PVC in 2022 gerecycleerd materiaal - en de trend stijgt. 

Een gedetailleerd overzicht van de laatste GEALAN-activiteiten op het gebied van duurzaamheid vindt u hier: https://www.gealan.de/nl/nieuws/gealan-de-pionier-al-meer-dan-25-jaar-proactief-streven-naar-duurzaamheid/

 

"Klaar voor de volgende stap" 

GEALAN heeft er in 2022 ongeveer 100 nieuwe werknemers bij gekregen. "Ons personeelsbestand is zeer jong voor dat van een industrieel bedrijf", legt Tino Albert uit, "de gemiddelde leeftijd bij GEALAN is slechts 42 jaar. Die aantrekkingskracht voor jongeren kunnen we alleen creëren als we toekomstgerichte banen kunnen aanbieden." Er worden momenteel nieuwe, moderne kantoorwerelden gebouwd, de kantines in beide Duitse vestigingen zijn in 2021 in gebruik genomen en de leerlingenwerkplaats in Tanna is net zo nieuw.  

GEALAN ondersteunt haar medewerkers ook in moeilijke tijden met maatregelen zoals de betaling van energiebesparingsgelden of een inflatiecompensatiepremie.  

Ook de productie wordt verfijnd: Meer en meer hoogwaardige kwaliteitsproducten zijn het doel van GEALAN, zoals hierboven vermeld. Een voorbeeld is de beproefde oppervlaktetechnologie GEALAN-acrylcolor®, die al ongeveer 30 procent van de GEALAN-profielen op de Duitse markt beschermt en afwerkt. Op andere markten heeft deze technologie echter nog veel potentieel. 

Wat brengt 2023 voor GEALAN? Algemeen directeur Ivica Maurović is voorzichtig optimistisch: "Volgend jaar zal niet makkelijker worden. We verwachten een omzetdaling van ongeveer 15 procent voor onze sector. Maar wij van GEALAN hebben ons de afgelopen jaren al voorbereid en zijn goed gepositioneerd. Ons doel: Wij willen ons nog beter ontwikkelen dan de markt! Met al onze maatregelen, met onze collega's achter ons en onze klanten en partners aan onze zijde, zijn we klaar om de volgende stap te zetten." 

 

GEALAN is de weg naar de toekomst ingeslagen. Zelfs in turbulente tijden volgt de leverancier van PVC-systemen onwrikbaar zijn visie en missie om te evolueren, te groeien en mensen te inspireren door middel van innovatieve oplossingen. Met de beschreven investeringen in uitdagende tijden zet GEALAN Fenster-Systeme zich ook duidelijk in voor de locaties Oberkotzau en Tanna en toont de mensen in de regio: Wij scheppen ook hier het kader. 
 

Marc-Schenk

Marc Schenk

20-12-2022

Raamfabrikant in uw regio vinden

Bent u op zoek naar een GEALAN-fabrikant bij u in de buurt? Gebruik onze fabrikantzoekopdracht.

Heeft u nog vragen?

Spreek ons gerust aan/contact opnemen

GEALAN ACADEMY

De GEALAN ACADEMY biedt marktgerichte seminars over onderwerpen als bouwrecht, verkoop en raamtechniek.

Mis geen nieuws!

Ik wil informatie met betrekking tot referentie-objecten en GEALAN News via e-mail ontvangen (ongeveer twee keer per maand) - kostenloos en ten alle tijde opzegbaar.

Gealan

De GEALAN-groep is een van Europa's toonaangevende fabrikanten van pvc profielen voor ramen en deuren.

©2024 GEALAN Fenster-Systeme GmbH
Pers en nieuws
©2024 GEALAN Fenster-Systeme GmbH