Sytemowo innowacyjnie również w wymagających czasach

GEALAN-GL-2022.png

Członkowie Zarządu GEALAN Fenster Systeme GmbH: Ivica Maurović i Tino Albert są przekonani, że firma jest gotowa, by poradzić sobie z przeciwnościami losu

GEALAN konsekwentnie podąża za swoją wizją, kontynuując rozwój oraz inwestując w przyszłość przedsiębiorstwa. Pomimo burzliwych okoliczności spowodowanych pandemią koronawirusa, wojną w Ukrainie, wzrostem kosztów oraz zmiennością rynków, zarząd GEALAN spodziewa się zamknięcia roku 2022 rekordową wartością obrotów. Ponadto nawet w tych wymagających czasach firma w dalszym ciągu inwestuje w innowacyjne rozwiązania i infrastrukturę, nie zapominając o kolejnym strategicznym filarze, jakim jest zrównoważony rozwój przedsiębiorstwa i jego produktów.

Nieprzewidywalne warunki i coraz to nowe przeszkody w 2022 roku –  niska dostępność surowców spowodowana pandemią Covid-19, przekładająca się na ich wysokie ceny, wojna w Ukrainie i dalsze rekordowe wzrosty cen oraz kosztów – ponownie postawiły gospodarkę przed niespodziewanymi wyzwaniami. Pomimo tego grupa GEALAN jest na dobrej drodze do osiągnięcia rekordowych obrotów: po odnotowaniu obrotów na poziomie około 327 milionów euro w 2021 roku, na koniec 2022 roku GEALAN spodziewa się wzrostu obrotów o około 20%, do poziomu około 390 milionów euro.

Dwie połowy 2022 roku

Patrząc z perspektywy czasu, mijający rok obrotowy w GEALAN był wyraźnie podzielony na dwie części: w pierwszej połowie roku odnotowaliśmy niezwykle wysoki popyt na produkty GEALAN, na który byliśmy w stanie odpowiedzieć tylko dzięki wspólnym wysiłkom wszystkich działów przedsiębiorstwa. W drugiej połowie roku nastąpił wyraźny spadek popytu – czego powodem była narastająca inflacja i wzrost cen, a co za tym idzie, decyzje o anulowaniu lub odłożeniu realizacji inwestycji budowlanych. „Ogólna sytuacja na koniec 2022 roku jest dla nas zadowalająca” – podkreśla Ivica Maurović, prezes zarządu w GEALAN, podsumowując minione miesiące. „Musieliśmy jednak zmierzyć się z poważnymi wyzwaniami, które udało nam się pokonać tylko dzięki wspólnemu ogromnemu zaangażowaniu i elastyczności. Podziękowania kierujemy tutaj do wszystkich naszych pracowników, a także do wszystkich partnerów i klientów GEALAN, którzy wspierali nas na każdym etapie.”

Spadek popytu został efektywnie wykorzystany latem na uzupełnienie stanów magazynowych i tym samym zoptymalizowanie zdolności GEALAN do realizacji ponownych dostaw po zakończeniu tego trudnego okresu. „Zabezpieczenie naszej zdolności do realizacji dostaw było dla nas jedną z najistotniejszych kwestii w 2022 roku” – wyjaśnia Tino Albert, dyrektor zarządzający ds. technologii i finansów. „W międzyczasie popyt wzrósł tak znacznie, że z największym trudem byliśmy w stanie wyprodukować zamawiane ilości. Jednak przez cały czas zdołaliśmy zachować elastyczność i gotowość do działania, po części dzięki naszej solidnej bazie finansowej.”

 

GEALAN kontynuuje inwestycje i rozwój

Pomimo tych wszystkich wyzwań GEALAN zdołał zrealizować lub zainicjować kolejne inwestycje. Tylko w 2022 roku inwestycje w całej grupie wyniosły łącznie 25 milionów euro. Aktualnie realizowanym projektem jest w pełni zautomatyzowany magazyn wysokiego składowania w miejscowości Tanna, gdzie powstaje ponad 5 000 miejsc do składowania palet. W tym roku GEALAN zainwestował w ten projekt około 5 milionów euro, a w 2023 roku zainwestuje kolejne 7 milionów euro w nowy budynek. Również w Tannie w 2022 roku oddano do użytku halę magazynową do składowania surowców. Nowa przestrzeń magazynowa stała się niezbędna z powodu coraz większych ilości pochodzących od dostawców zewnętrznych odpadów do recyclingu, przeznaczonych do produkcji profili GEALAN.
Dzięki nowej hali w Chorwacji GEALAN podwoił powierzchnię magazynową w tym regionie. Podobny krok planowany jest również we Francji. W 2022 roku firma zainwestowała około 5 milionów euro w nowe systemy narzędziowe, m.in. dla systemu premium GEALAN-KONTUR®, który będzie dostępny w sprzedaży w pierwszym kwartale 2023 roku. 
Dalsze inwestycje dotyczyły wprowadzenia systemu SAP w spółkach zależnych GEALAN w Polsce i Rumunii, różnych projektów z zakresu digitalizacji (np. nowy sklep internetowy, nowy system CRM) i automatyzacji, a także nowej linii do oklinowania dwustronnego w zakładzie w miejscowości Tanna. 
Ponadto zakończona została rozbudowa własnej narzędziowni w zakładzie w Oberkotzau: gdzie w ostatnich miesiącach GEALAN zdołał zwiększyć o 50% zdolność do wysokowydajnej produkcji własnej nowych narzędzi.
Na rok 2023 GEALAN planuje kolejne milionowe inwestycje. Rozwój innowacyjnych systemów, w tym nowych narzędzi do produkcji produktów premium, jest równie ważny jak kluczowe inwestycje w obszarze zaopatrzenia w energię w celu zapewnienia ogrzewania w zakładach niezależnie od cen ropy oraz gazu. Łącznie na inwestycje firma GEALAN przeznaczy w nadchodzącym roku około 23 miliony euro. 

Bliskie relacje z partnerami i klientami nawet w trudnych czasach

Podsumowując rok 2022, widzimy jasno, że GEALAN zawsze podtrzymywała bliskie relacje ze swoimi partnerami i klientami, pomimo jednorazowego odwołania udziału w targach Fensterbau Frontale z powodu pandemii koronawirusa. Na początku czerwca odbyło się pierwsze hybrydowe wydarzenie International Future Forum 2022 dla gości z całej Europy, w którym stacjonarnie wzięło w udział prawie 300 gości i około 500 uczestników, śledziło wydarzenie transmitowane na żywo z tłumaczeniem w dziesięciu językach. Kolejne wielkie międzynarodowe spotkanie branżowe GEALAN, podczas którego poruszone zostaną kluczowe kwestie branżowe i zaprezentowane zostaną nowości produktowe, planowane jest ponownie na rok 2023.
W kalendarzu GEALAN ponownie zagościły również nadchodzące duże targi: udział w targach Messe BAU w Monachium w kwietniu 2023 roku jest pewny, planowany jest również udział GEALAN w kolejnych targach Fensterbau Frontale w Norymberdze w marcu 2024 roku.

GEALAN zadbał również o swoją widoczność w mediach. Wiosną 2022: pod hasłem „Wykraczamy poza ramy” wystartowała międzynarodowa kampania marketingowa – teksty, zdjęcia, filmy wideo, łącznie w 19 językach, przygotowane zostały dla wszystkich  grup docelowych.

Natomiast fakt, że oferta danych Building Information Modeling opracowana przez GEALAN po raz kolejny przekonała do siebie jury konkursu ARCHITECTS´ DARLING® Award 2022 i po raz trzeci z rzędu została uznana za najlepsze rozwiązanie w branży budowlanej w Niemczech, świadczy o jednym: GEALAN okazał się absolutnym pionierem również w zakresie metody projektowania przyszłości i doskonale rozumie też, czego partnerzy i klienci potrzebują w swojej codziennej działalności.

W 2023 roku myślą przewodnią w GEALAN pozostaje skupianie się na klientach i ich potrzebach. Firma pragnie nie tylko podtrzymywać z nimi bliskie relacje, ale też jeszcze lepiej zrozumieć, w którym punkcie łańcucha dostaw i łańcucha budowania wartości może zaoferować ukierunkowane wsparcie.

Zakorzenieni w regionie: od ludzi i dla ludzi

Dzięki wyróżnieniu jako LEADING EMPLOYER 2022, GEALAN może zaliczyć się do TOP 1% wszystkich pracodawców w Niemczech. Inicjatywa ta polega na wyłonieniu najlepszych pracodawców poprzez „niezależnie badanie przeprowadzone na podstawie kilku milionów metadanych”. Badanie obejmuje „całościową ocenę” a więc „zadowolenie pracowników, warunki pracy, rozumienie wartości, bezpieczeństwo w miejscu pracy, wellbeing, kompetencje HR, wizerunek, świadomość ekologiczną i wiele innych.”

Wiosną 2022 roku GEALAN został wyróżniony tytułem „Najlepszego Przedsiębiorstwa Szkoleniowego”. Tym wyróżnieniem Izba Przemysłowo-Handlowa Turyngii Wschodniej (IHK Ostthüringen) w Gerze potwierdza wybitne zaangażowanie GEALAN w zdobywanie orientacji zawodowej, kształcenie zawodowe i pozyskiwanie umiejętności specjalistycznych przez młodych ludzi.

Jeszcze przed 2022 rokiem GEALAN dał się poznać jako nowoczesny pracodawca w regionie. W tym roku ponownie potwierdzone zostało stałe zaangażowanie przedsiębiorstwa w lokalne wydarzenia i stowarzyszenia: GEALAN wspiera lokalne inicjatywy sportowe jako główny sponsor regionalnej serii biegów z przeszkodami Rockman Run, a także jako sponsor premium drużyny wyższej ligi piłki ręcznej SV 04 Oberlosa, której pomimo spadku notowań drużyny męskiej niezmiennie zapewnia takie samo wsparcie finansowe. W ramach corocznie realizowanego projektu #GEALANTeamSupport, firma wspiera trzy kluby z regionu oraz ich projekty kwotą 1 000 euro dla każdego klubu. Ponadto GEALAN także w 2022 roku zrezygnuje z prezentów świątecznych dla klientów i ponownie przekaże 5 000 euro na rzecz regionalnego projektu „Pomoc dla sąsiadów”. Dzięki wszystkim swoim inwestycjom GEALAN trwale związał się z regionem i również w 2023 roku pozostanie związany z mieszkańcami okolicy niemieckich zakładów w Oberkotzau i Tannie.

Perspektywy: Najważniejsze zagadnienia – zrównoważony rozwój, recykling, ślad węglowy

W 2018 roku nakreślona została aktualna strategia GEALAN, która koncentruje się na czterech priorytetach: pracownicy, wzrost, innowacje i efektywność. Od tego momentu strategia ta, jak również realizowane wartości korporacyjne, zapewniły firmie stabilność i umożliwiły jej dalszy rozwój.

Pomimo wielu wyzwań GEALAN zdołał osiągnąć swoje cele strategiczne. „Razem z koleżankami i kolegami, a także z naszymi partnerami, analizujemy i wyznaczamy nowe cele, nowe wartości dodane” – zdradza Ivica Maurović. „Pozostajemy wierni naszym strategicznym priorytetom a także koncentrujemy się na kwestii zrównoważonego rozwoju, która jest ważna nie tylko w naszej branży, ale też stanowi podstawę naszego przetrwania na tej planecie”.

GEALAN od lat pracuje również nad swoim śladem węglowym. Przejście na 100% energii z odnawialnych źródeł w celu zasilania dwóch niemieckich zakładów było kamieniem milowym, który został osiągnięty w 2020 roku. W międzyczasie dział R&D testuje receptury tworzyw sztucznych o obniżonej zawartości CO2: razem z naszymi partnerami sprawdzamy możliwość pozyskiwania kredy z popiołów estońskich łupków bitumicznych. Możliwe, że zawarty w nich węglan wapnia będzie wkrótce nadawać się do zastosowania jako składnik receptur PVC. Co ciekawe odzyskiwanie tej substancji nie wiąże się z uwalnianiem dwutlenku węgla – wprost przeciwnie, proces ma wręcz ujemny bilans CO2. Tym samym może stać się prawdziwym przełomem w rozwoju zrównoważonych procesów produkcyjnych. Eksperci GEALAN wraz z partnerami badawczymi analizują również drewno i biologiczne tworzywa sztuczne, aby przekonać się, czy surowce te mogłyby w znaczący i zrównoważony sposób wpłynąć na produkcję profili z tworzyw sztucznych.

Od końca lat 90-tych myślenie o recyklingu towarzyszy GEALAN już na etapie opracowywania nowych produktów. Zasada ta dotyczy projektowania nowych narzędzi do produkcji profili, produkcji samych profili, ale także możliwości poddania produktu końcowego recyklingowi. Produkty GEALAN są więc projektowane w sposób zrównoważony od momentu wykonania pierwszego szkicu, aż po produkt końcowy nadający się do recyklingu. Już znaczące wykorzystanie materiałów z recyklingu na etapie produkcji pozwala zaoszczędzić ogromne ilości CO2: na każdą tonę użytych odpadów do recyclingu przypadają około dwie tony CO2. W 2021 roku GEALAN wykorzystał około 21 500 ton materiału z recyklingu, oszczędzając w ten sposób około 43 000 ton CO2 w porównaniu z wykorzystaniem materiału pierwotnego

GEALAN jest też partnerem REWINDO, inicjatywy recyklingowej niemieckich producentów profili z tworzyw sztucznych. W jej ramach firma zobowiązała się do stosowania do produkcji wewnętrznego rdzenia profili GEALAN m.in. elementów zużytych okien poddanych recyclingowi. Materiał ten pozyskuje się w branży stolarki okiennej już od ponad 25 lat w całkowicie zamkniętym cyklu recyklingu. W ten sposób tworzywo PVC ze starych okien zostaje ponownie wykorzystane w ekologiczny sposób w nowych profilach okiennych, oferujących najwyższe właściwości termiczne. Poza zużytymi oknami GEALAN wprowadza również 100% pozostałości z własnej produkcji do wysokowydajnego obiegu recyklingu. Już w 2022 roku około 33% PVC wykorzystywanego w GEALAN to materiał pochodzący z recyklingu – odsetek ten stale rośnie.

Szczegółowe podsumowanie ostatnich działań firmy GEALAN na rzecz zrównoważonego rozwoju dostępne jest tutaj:

https://www.gealan.de/pl/newsy/vorreiter-gealan-vorrausschauend-nachhaltig-seit-mehr-als-25-jahren/

„Gotowi na następny krok”

W 2022 roku zatrudnienie w grupie GEALAN znalazło ponad 100 osób. „Nasi pracownicy są bardzo młodzi jak na przedsiębiorstwo z branży przemysłowej”, wyjaśnia Tino Albert, „średnia wieku w GEALAN to 42 lata. Będziemy atrakcyjni dla młodych ludzi tylko wtedy, gdy będziemy w stanie zaoferować atrakcyjne miejsca pracy.” Obecnie powstają nowoczesne budynki biurowe a stołówki w obu niemieckich zakładach zostały oddane do użytku już w 2021 roku, nowe jest również centrum szkoleniowe w miejscowości Tanna.

Optymalizowana jest też produkcja: celem GEALAN, jak już wspomniano powyżej, jest zwiększanie produkcji wyższej jakości produktów klasy premium. Za przykład może posłużyć tutaj sprawdzona technologia GEALAN-acrylcolor®, która odpowiada za ochronę i wykończenie już około 30% wszystkich profili GEALAN na rynku niemieckim. Na innych rynkach wciąż istnieje niewykorzystany jeszcze potencjał dla tej technologii.

Jaki będzie rok 2023 w GEALAN? Ivica Maurović jest ostrożnym optymistą: „Przyszły rok wcale nie będzie łatwiejszy. Spodziewamy się w naszej branży spadku obrotów o około 15%. Ale ostatnie lata w GEALAN zostały poświęcone na wdrożenie wielokierunkowych działań, dzięki którym jesteśmy dobrze przygotowani. Nasz cel brzmi: chcemy się rozwijać szybciej niż rynek! Wyposażeni w skuteczne metody działania, mając wsparcie wszystkich naszych koleżanek i kolegów, naszych klientów oraz mając solidnych partnerów u boku, jesteśmy gotowi na kolejny krok.”

GEALAN wyrusza w drogę ku przyszłości. Nawet w tak burzliwych czasach dostawca systemów z tworzyw sztucznych niezmiennie podąża za swoją wizją i misją, aby rozwijać się, wzrastać i inspirować ludzi poprzez wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań.

114-apple-touch-icon

GEALAN Polska

20.12.2022

Poszukujesz producentów okien w swojej okolicy?

Skorzystaj z naszej wyszukiwarki producenta.

Czy masz jakieś pytania?

Porozmawiaj z nami

GEALAN ACADEMY

Fachowe szkolenia dla partnerów GEALAN skierowane do szerokiego grona specjalistów.

Nie przegap żadnych informacji!

Chcę na podany adres e-mail co miesiąc otrzymywać informacje o obiekcie referencyjnym (około dwa razy w miesiącu).

Gealan

Koncern GEALAN należy do wiodących w Europie producentów profili okiennych i drzwiowych z tworzyw sztucznych.

©2024 GEALAN Fenster-Systeme GmbH
Aktualności gealan