Systematické inovace i v náročných časech

GEALAN-GL-2022.png

Společnost GEALAN je připravena na protivítr: Dva jednatelé Ivica Maurović a Tino Albert vidí svou společnost dobře připravenou na budoucnost. (Foto: GEALAN)

GEALAN Fenster-Systeme sleduje svou vizi a nadále roste a investuje do budoucnosti společnosti. Navzdory turbulentním podmínkám kvůli Covidu, ukrajinské válce, explozím nákladů a nestálým trhům lze na rok 2022 předpovídat rekordní prodeje. GEALAN také pokračuje v investicích do inovací a infrastruktury i v náročných časech. Další strategický pilíř je definován jako udržitelnost společnosti a jejích produktů.

Nesnesitelné rámcové podmínky se stále novými překážkami v roce 2022: Po omezeních způsobených Covidem a vzácnými, tedy drahými surovinami, ukrajinská válka a další cenové a nákladové exploze postavily ekonomiku na začátku roku před nečekané výzvy. Přesto je skupina GEALAN na cestě k novému rekordnímu obratu: Poté, co GEALAN vygeneroval v roce 2021 tržby ve výši okolo 327 milionů eur, očekává se, že tržby v roce 2022 vzrostou o přibližně 20 % na zhruba 390 milionů eur.

Dvoudílný rok 2022

Zpětně se GEALAN musel v uplynulém finančním roce potýkat s dvojím rokem: Až do poloviny roku byla po produktech GEALAN extrémně vysoká poptávka, kterou bylo možné zvládnout jen společným úsilím napříč divizemi. Poptávka ve druhé polovině roku znatelně poklesla – tažena rostoucí inflací a vyššími cenami a tedy chybějícími nebo odloženými stavebními projekty. „Celková situace je pro nás na konci roku 2022 uspokojivá,“ zdůrazňuje Ivica Maurović, mluvčí představenstva GEALAN, když se ohlíží za uplynulými měsíci. "Museli jsme se však potýkat s velkými výzvami, které jsme mohli zvládnout jen společně s velkým nasazením a vysokou flexibilitou. Náš dík patří našim zaměstnancům, stejně jako všem partnerům a zákazníkům GEALAN, kteří pomáhali."

Klesající poptávka byla v létě efektivně využita k doplnění zásob a tím k optimalizaci schopnosti GEALANU dodávat po náročné fázi. „Zajištění naší schopnosti dodávat bylo jedním z našich nejdůležitějších témat v roce 2022,“ vysvětluje Tino Albert, výkonný ředitel pro technologie a finance. "Poptávka mezitím narostla natolik, že jsme byli schopni vyrobit objednané množství jen s velkým úsilím. I díky našemu solidnímu finančnímu základu jsme však byli flexibilní a vždy schopni jednat."

 

GEALAN investuje a pokračuje v růstu

Navzdory všem výzvám GEALAN provedl nebo zahájil další investice. Jen v roce 2022 bylo v celé skupině investováno celkem 25 milionů EUR. Současným projektem majáku je plně automatizovaný vysokoregálový sklad v areálu Tanna, kde bude vytvořeno více než 5 000 paletových skladovacích míst a pro který se v květnu 2022 uskutečnilo slavnostní zahájení. GEALAN v tomto roce investoval přibližně 5 milionů eur, a dalších 7 milionů eur bude investováno do nové budovy v roce 2023. Také v Tanně byl v roce 2022 uveden do provozu nový sklad surovin. Nové skladovací prostory se staly nezbytností, protože množství externího recyklovaného materiálu pro profily GEALAN stále pokračují v růstu.

V Chorvatsku GEALAN zdvojnásobil skladovací prostory své logistiky novou halou. Tento krok plánují i ve Francii. GEALAN investoval v roce 2022 přibližně 5 milionů eur do nových nástrojových systémů, například do prémiového systému GEALAN-KONTUR®, který bude dostupný od prvního čtvrtletí roku 2023, včetně možného povrchu GEALAN-acrylcolor® (dostupný od roku 2024).

Další investice byly vynaloženy na zavedení SAP v přidružených společnostech GEALAN v Polsku a Rumunsku, do různých projektů digitalizace (např. nový e-shop, nový CRM systém) a automatizačních projektů a také do nového systému oboustranného laminování v Tanně.

Kromě toho byla nyní dokončena expanze vlastní nástrojárny v závodě Oberkotzau: V posledních měsících GEALAN navýšil svou kapacitu na výrobu nových nástrojů sám vysoce efektivním způsobem o 50 %.

GEALAN také plánuje další mnohamilionové investice na rok 2023. Patří sem vývoj inovativních systémů včetně nových nástrojů pro opravdové prémiové produkty a také klíčové investice v oblasti dodávek energie, které umožní vytápět lokality nezávisle na cenách ropy a plynu. GEALAN v příštím roce investuje celkem přibližně 23 milionů EUR.

Blízko partnerům a zákazníkům i v těžkých časech

Když se podíváme zpět na rok 2022, je jasné, že GEALAN byl letos vždy nablízku partnerům a zákazníkům navzdory jednorázovému zrušení jeho veletržního vystoupení na Fensterbau Frontale souvisejícím s koronou: Na začátku června se konalo International Future Forum 2022 a stala se první hybridní akcí pro hosty z celé Evropy, která byla připravena na dva dny – s téměř 300 návštěvníky ve stanech akce v Oberkotzau a přibližně 500 účastníky, kteří prostřednictvím živého přenosu sledovali vzrušující přednášky v celkem deseti jazycích. Na rok 2023 je opět plánováno velké mezinárodní setkání GEALAN napříč národními hranicemi, na kterém budou mít významná průmyslová témata a zajímavé produktové novinky.


Nadcházející velké veletrhy GEALAN jsou také pevně v kalendáři GEALAN: o účasti na veletrhu BAU v Mnichově v dubnu 2023 již bylo rozhodnuto a plánuje se také vystoupení GEALANU na příštím Fensterbau Frontale v březnu 2024 v Norimberku.

GEALAN 2022 se stal jasně viditelným již na jaře: zde byla zahájena velká mezinárodní marketingová kampaň „   Vytváříme rám(ec)“ – v textu, fotografiích a videích a celkem 19 jazycích, připravená pro všechny naše cílové skupiny, abychom ukázali kompletní portfolio produktů a služeb GEALAN.

Skutečnost, že nabídka dat Building Information Modeling společnosti GEALAN opět přesvědčila porotu v soutěži ARCHITECTS' DARLING® Award 2022 a byla po letech 2020 a 2021 potřetí v řadě vyhlášena nejlepším řešením v Německu ve stavebnictví, ukazuje, že GEALAN se také etabloval jako absolutní průkopník v metodě plánování budoucnosti. A pochopil, co jeho partneři a zákazníci potřebují ve svém každodenním podnikání.

V roce 2023 zůstane hlavní zásada GEALAN zaměřena na zákazníky a jejich potřeby. GEALAN zde chce nejen zůstat blízko, ale také lépe pochopit, ve kterém bodě dodavatelského a hodnotového řetězce může poskytovat cílenou podporu.

Zakořeněné v regionu: lidmi a pro lidi

S oceněním LEADING EMPLOYER 2022 se GEALAN může počítat mezi TOP 1 % všech zaměstnavatelů v Německu. Iniciativa podle svých webových stránek vybírá všechny oceněné společnosti v „nezávisle provedené studii založené na několika milionech metadat“. Studie by hodnotila "celkový obraz", jak se říká: "spokojenost zaměstnanců, pracovní podmínky, porozumění hodnotám, jistota zaměstnání, prosperita, odbornost v oblasti lidských zdrojů, celkový obraz, povědomí o životním prostředí a mnoho dalšího."

Výhled: Hlavní témata udržitelnost, recyklace, CO2 stopa

V roce 2018 byla současná strategie GEALAN definována a zaměřena na čtyři priority: lidé, růst, inovace a efektivita. Od té doby tato strategie a podnikové hodnoty, které společnost žila, zajistily stabilitu a umožnily společnosti GEALAN pokračovat v rozvoji během této doby.
Navzdory mnoha výzvám GEALAN dosáhl svých strategických průběžných cílů. „Společně s kolegy, s našimi partnery analyzujeme a identifikujeme nové cíle, novou přidanou hodnotu,“ prozrazuje Ivica Maurović. "Zůstáváme věrni našim strategickým prioritám, ale přidáváme otázku udržitelnosti, která je důležitá nejen pro náš průmysl, ale jako základ pro naše přežití na této planetě."
GEALAN pracuje na své CO2 stopě již roky. Přechod na 100% obnovitelné zdroje energie pro napájení těchto dvou německých závodů byl milníkem v roce 2020. Plastové formulace se sníženým obsahem CO2 jsou nyní testovány v GEALAN: Společně s partnery zkoumají, jak extrahovat křídu z popela estonské roponosné břidlice. Je možné, že v nich obsažený uhličitan vápenatý bude brzy vhodný jako složka PVC formulací. Obzvláště zajímavé: Při regeneraci látky se neuvolňuje žádný CO2 – naopak: proces má dokonce zápornou bilanci CO2. A mohl by se tak stát skutečným milníkem ve vývoji udržitelných výrobních procesů. V případě dřeva a bioplastů odborníci GEALAN spolupracují s výzkumnými partnery na analýze toho, jak by suroviny mohly rozumně a udržitelně ovlivnit výrobu plastových profilů.
Od konce 90. let se GEALAN Recycling podílí na vývoji produktů. To platí pro koncepci nových nástrojů pro výrobu profilů, tedy výrobu samotných profilů, ale také pokud jde o recyklovatelnost konečného produktu. Tímto způsobem jsou produkty GEALAN důsledně navrhovány udržitelným způsobem od prvního náčrtu až po recyklovatelný konečný produkt. Již tak značné využití recyklovaného materiálu ve výrobě šetří velké množství CO2: na tunu použitého recyklovaného materiálu to představuje přibližně dvě tuny CO2. Konkrétně: V roce 2021 GEALAN spotřeboval kolem 21 500 tun recyklátů, čímž ušetřil asi 43 000 tun CO2 ve srovnání s použitím čerstvého materiálu.

GEALAN je spolupartnerem REWINDO, recyklační iniciativy německých výrobců plastových profilů. V této souvislosti se společnost zavázala používat recyklovaný starý okenní materiál ve vnitřním jádru profilů GEALAN. Toho bylo dosaženo již více než 25 let ve zcela uzavřené recyklační smyčce okenního průmyslu. Například PVC ze starých oken se ekologicky rozumným způsobem znovu používá v nových, vysoce tepelně izolačních okenních profilech. Kromě starých oken vrací GEALAN také 100 % zbytků z vlastní výroby do vysoce účinného recyklačního cyklu. Přibližně 33 % PVC použitého ve společnosti GEALAN v roce 2022 již tvoří recyklovaný materiál – a tento trend stoupá.

Podrobné shrnutí nejnovějších aktivit GEALAN v oblasti udržitelnosti naleznete zde: https://www.gealan.de/cz/noviny/gealan-prukopnik-proaktivne-usiluje-o-udrzitelnost-jiz-vice-nez-25-let/

 

"Připraven udělat další krok"

Společnost GEALAN získala v roce 2022 přibližně 100 nových zaměstnanců. „Naše pracovní síla je na pracovní sílu v průmyslové společnosti velmi mladá,“ vysvětluje Tino Albert, „průměrný věk ve společnosti GEALAN je pouhých 42 let. Tuto atraktivitu pro mladé lidi můžeme vytvořit pouze tehdy, kdy nabídneme pracovní místa orientovaná na budoucnost." V současné době vznikají nové, moderní kancelářské světy, jídelny v obou německých lokalitách byly uvedeny do provozu v roce 2021 a stejně tak nová je školicí dílna v Tanně. 

GEALAN také podporuje své zaměstnance v těžkých časech opatřeními, jako je vyplácení peněz za energie nebo prémie na kompenzaci inflace.

Dolaďuje se i výstup: Jak již bylo zmíněno výše, GEALAN míří na stále více kvalitnějších prémiových produktů. Jedním z příkladů je osvědčená povrchová technologie GEALAN-acrylcolor®, která již na německém trhu chrání a dokončuje přibližně 30 procent profilů GEALAN. Na jiných trzích je však stále velký potenciál.

Co přinese rok 2023 pro GEALAN? Výkonný ředitel Ivica Maurović je opatrně optimistický: "Příští rok to nebude snazší. Očekáváme pokles tržeb našeho odvětví o zhruba 15 procent. Ale my v GEALAN jsme se v posledních letech již připravili a máme dobrou pozici. Náš cíl: Chceme se vyvíjet lépe než trh! Se všemi našimi opatřeními, s našimi kolegy za námi, našimi zákazníky a partnery na naší straně jsme připraveni udělat další krok."

GEALAN se vydal do budoucnosti. I v turbulentních časech poskytovatel plastových systémů neochvějně sleduje svou vizi a poslání dále se rozvíjet, růst a inspirovat lidi prostřednictvím inovativních řešení. S výše popsanými investicemi v náročných časech se GEALAN Fenster-Systeme také jasně zavázala k závodům Oberkotzau a Tanna a ukázala lidem v regionu, že i zde vytváříme rámec.

Marc-Schenk

Marc Schenk

20.12.2022

Poslední novinky

header-IFF2023.jpg

Mezinárodní fórum budoucnosti 2023: GEALAN sleduje průmyslové trendy se svými partnery

Čtyři zajímavé odborné prezentace s výhledem do budoucnosti trhu s okny, živě překládané do osmi jazyků – připravené pro partnery GEALANu a zájemce z celé Evropy, kteří se informovali na místě nebo se připojili virtuálně: Kromě příležitosti k výměně novinek a inovací se na Mezinárodním fóru budoucnosti 2023 objevily také velmi kvalitní výhledy na budoucí výzvy a příležitosti v tomto odvětví. K tomu to byl navíc dojem z vybraných produktových novinek a dalšího vývoje společnosti GEALAN. Na místě konání v hlavním sídle společnosti GEALAN v Oberkotzau bylo živě přítomno přibližně 400 hostů ze 14 zemí Evropy a dalších 300 účastníků se připojilo prostřednictvím živého vysílání.

header-tanna-recyclat.jpg

Obsah recyklovaného materiálu v profilech se neustále zvyšuje: Závod GEALAN v Tanně získal další silo

Ve výrobním a logistickém areálu společnosti GEALAN v Tanně byla nedávno nasazena těžká technika: pomocí dvou jeřábů bylo u vjezdu do areálu postaveno nové silo, které je vidět už z dálky. Kontejner, který váží přibližně 7 tun, byl přivezen předešlou noc těžkou dopravou.

GEALAN-KONTUR-Alut.jpg

GEALAN-KONTUR® nyní s hliníkovými obkladovými plášti

Prémiový profilový systém GEALAN-KONTUR® spojuje prvotřídní konstrukční řešení se špičkovými hodnotami tepelné izolace, ochrany proti vloupání a hluku. Jeho jasný, lineární design je symbolem moderní okenní architektury. GEALAN nyní tuto silnou stránku designu ještě rozšiřuje: Od nynějška je GEALAN-KONTUR® k dispozici s hliníkovými obkladovými plášti.

Hledáte výrobce oken ve Vašem okolí?

Využijte náš jednoduchý přehled zpracovatelů.

Máte dotaz?

Neváhejte nás oslovit, rádi se Vám budeme věnovat.

GEALAN ACADEMY

GEALAN ACADEMY nabízí tržně orientované semináře k tématům jako je stavební právo, prodej a technologie oken.

Nezmeškejte žádné novinky!

Přeji si, aby mi byly e-mailem zasílány informace k refenčním objektům a GEALAN News (cca dvakrát měsíčně) - a to zdarma a s možností okamžité výpovědi této služby.

Gealan

GEALAN je jedním z předních evropských výrobců plastových profilů pro okna a dveře.

©2023 GEALAN Fenster-Systeme GmbH
©2023 GEALAN Fenster-Systeme GmbH