Udział w inicjatywie recyklingu Recovinyl: certyfikowana ochrona zasobów dla większego zrównoważonego rozwoju

Recovinyl-Cover.jpg

Tematy zrównoważonego rozwoju i gospodarki o obiegu zamkniętym stają się coraz ważniejsze w wielu różnych branżach, w tym w firmach zajmujących się przetwórstwem tworzyw sztucznych. Od wielu lat GEALAN kładzie szczególny nacisk na rozwój wytwarzanych produktów w sposób jak najbardziej zrównoważony i zasobooszczędny w całym procesie produkcyjnym. Dowodem na to jest zaangażowanie firmy w inicjatywę Recovinyl.

VinylPlus: Dobrowolne zaangażowanie branży PVC

Wraz z utworzeniem VinylPlus, uczestniczące w nim firmy z branży tworzyw sztucznych dobrowolnie zobowiązały się do opracowania podejść, które umożliwią bardziej odpowiedzialną produkcję, wykorzystanie i recykling PVC. Program jest zgodny z 17 celami zrównoważonego rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych oraz celami gospodarki o obiegu zamkniętym. VinylPlus obejmuje wszystkie sektory europejskiego przemysłu PVC: producentów surowców i dodatków, a także przetwórców i recyklerów tworzyw sztucznych.  
VinylPlus Deutschland e.V. to grupa robocza, która łączy ponad 50 firm i partnerów w całym łańcuchu wartości PVC, którzy postawili sobie za cel konsekwentne wzmacnianie zrównoważonego wykorzystania tego materiału.  

Recovinyl: Jednostka certyfikująca w zakresie recyklingu recyklatów 

VinylPlus opiera się na trzech filarach. Oprócz tworzenia międzynarodowych partnerstw, a także dekarbonizacji i minimalizacji wpływu branży na środowisko, duży nacisk kładzie się na recykling odpadów PCV. W tym celu w 2003 roku firma Vinylplus założyła inicjatywę Recovinyl. Certyfikuje firmy, które poddają recyklingowi odpady PVC, a także zatwierdzone firmy przetwórcze, które kupują PVC z recyklingu i wykorzystują je do produkcji nowych produktów z PVC. Recovinyl tworzy platformę, która poprawia wykorzystanie zasobów w przemyśle poprzez zwiększenie przepływu  recyklatów. W Recovinyl uczestniczy 150 firm z całej Europy, które mają nie tylko siedziby w ponad 15 państwach członkowskich UE, ale także w Szwajcarii, Norwegii i Wielkiej Brytanii.  

Recykling ponad 810 000 ton PVC w 2022 roku

Dzięki wysiłkom Recovinyl, tylko w 2022 roku firmy uczestniczące w projekcie ponownie przetworzyły i poddały recyklingowi ponad 810 000 ton zużytego PVC. Nowe zobowiązanie VinylPlus wyznacza cel zwiększenia tej liczby do 900 000 ton do 2025 roku. Do 2030 roku firmy dążą nawet do tego, aby co najmniej 1 milion ton PVC pochodzącego z recyklingu było zbierane rocznie do produkcji nowych produktów. 

Recycling-Kreislauf GEALAN

Cechą szczególną jest to, że materiał pochodzący z recyklingu pochodzi nie tylko z recyklingu poprodukcyjnego i poprzemysłowego, ale także z recyklingu pokonsumenckiego. Oznacza to, że recyklingowi poddawane są nie tylko produkty, które były wadliwe w procesie produkcji lub są zwracane przez producentów okien, ale także stare okna.  

Konkretnie oznacza to, że GEALAN co kwartał raportuje do VEKA AG ilości zakupionych i przetworzonych materiałów pochodzących z recyklingu. W ten sposób dane są wprowadzane do RecoTrace, systemu akwizycji™ danych firmy Recovinyl.  
Na przykład w całym 2022 roku GEALAN przetworzył 36 233 ton recyklatu. 

Udział w tym projekcie przyczynia się do wzrostu świadomości tematu gospodarki o obiegu zamkniętym, a także realnych działań na rzecz środowiska. Niezależna instytucja udowadnia, że GEALAN nie tylko planuje lub twierdzi, że działa w sposób zrównoważony i oszczędzający zasoby, ale faktycznie to robi.  

Od starego okna do nowego profilu 

Cechą szczególną tego podejścia jest recykling pokonsumencki, czyli fakt, że ze starych okien powstają nowe profile i w ten sposób powstaje nowy produkt o takich samych właściwościach. Stoi to w sprzeczności z powszechną praktyką większości firm. Stare plastikowe ramy wykorzystywane są do produkcji produktów niższej jakości, takich jak rury kanalizacyjne itp.
Nasze podejście wykorzystuje proces potrójnej ekstruzji do tworzenia profili okiennych. Profile te mają wewnątrz rdzeń z materiału pochodzącego z recyklingu, który jest pokryty cienką warstwą nowego PVC. Całości dopełnia na przykład pierwszorzędna technologia powierzchni premium GEALAN-acrylcolor®.  

114-apple-touch-icon

GEALAN Polska

12.12.2023

Poszukujesz producentów okien w swojej okolicy?

Skorzystaj z naszej wyszukiwarki producenta.

Czy masz jakieś pytania?

Porozmawiaj z nami

GEALAN ACADEMY

Fachowe szkolenia dla partnerów GEALAN skierowane do szerokiego grona specjalistów.

Nie przegap żadnych informacji!

Chcę na podany adres e-mail co miesiąc otrzymywać informacje o obiekcie referencyjnym (około dwa razy w miesiącu).

Gealan

Koncern GEALAN należy do wiodących w Europie producentów profili okiennych i drzwiowych z tworzyw sztucznych.

©2024 GEALAN Fenster-Systeme GmbH
Aktualności gealan