o GEALAN

systemowo innowacyjny

Koncern GEALAN należy do wiodących w Europie producentów profili okiennych i drzwiowych z tworzyw sztucznych.

zarząd

My, pracownicy koncernu GEALAN, za największe wartości uważamy wiarygodność, niezawodność, solidne myślenie ekonomiczne oraz działania, które umożliwiają sukces na rynkach międzynarodowych. Wartości te jak również otwarta komunikacja w atmosferze pełnej zaufania oraz rzetelna informacja są podstawą współpracy z naszymi partnerami: klientami, pracownikami, inwestorami, dostawcami, państwem i społeczeństwem.

W zglobalizowanych rynkach, jak również w różnorodności kulturowej dostrzegamy warunek i szansę dla dalszego wzrostu. W przeszłości wkroczyliśmy na drogę rozwoju i będziemy ją kontynuować w przyszłości. Począwszy od niemieckiego rynku mamy zamiar konsekwentnie kontynuować proces rozwoju na innych rynkach europejskich, a także sprawdzić i poznać nasze możliwości poza Europą.

Nasz koncern jest bardzo konkurencyjny i wciąż dążymy do stałego wzmocnienia swojej pozycji. Dlatego szczególną uwagę przywiązujemy do kultury świadczonych usług, elastyczności oraz jakości. Naszym nadrzędnym celem jest bycie liderem w oferowaniu innowacyjnych rozwiązań. Szczególnie istotne przy tym jest dla nas zadowolenie klienta i stworzenie z nim trwałej więzi

Kompleksowe działanie łączymy z wysoką świadomością kosztów - tworzymy w ten sposób podstawę dla sukcesu przedsiębiorstwa i zabezpieczenia istniejących miejsc pracy oraz tworzenia nowych. Jesteśmy przy tym świadomi naszej ekonomicznej, ekologicznej i społecznej odpowiedzialności. 

Dążymy do zdobycia miejsca wśród pierwszej trójki producentów systemów i profili z tworzyw sztucznych do okien, drzwi i rolet na rynkach i w regionach o priorytetowym znaczeniu.

Zarząd
Ivica Maurović, Tino Albert
gl-01.jpg

rentowność i rozwój

Konsekwentnie dążymy do poprawy rentowności i trwałego wzrostu naszej firmy. Naszym celem jest świadomy i stały rozwój każdej spółki wchodzącej w skład koncernu przy jednoczesnym właściwym zarządzaniu kosztami. Stale i konsekwentnie sprawdzamy procesy w firmie GEALAN. Poprzez ciągły rozwój naszych zdolności produkcyjnych oraz know-how zwiększamy efekt synergii w naszej grupie.

klienci i rynki: nasze procesy i działania

Ciągle opracowujemy rozwiązania przystosowane do bieżącej sytuacji na rynku i zgodne z aktualnym zapotrzebowaniem. Rozwiązania te mają na celu odkrycie i korzystanie z możliwości rynkowych. Klient i rynek to centralne punkty myślenia i działania pracowników naszego przedsiębiorstwa. Oferując nowoczesne produkty i wysokiej jakości usługi, wzmacniamy pozycję rynkową naszych klientów. Jednocześnie budujemy relację opartą na wzajemnym zaufaniu. Sukces naszych klientów jest także naszym sukcesem.

dostawcy: partnerstwo dla wspólnego sukcesu

Od dostawców oczekujemy tego, co oferujemy naszym klientom: kompetencji, dobrej jakości, niezawodności, punktualności, dyspozycyjności oraz produktów spełniających wymagania rynkowe i cenowe. Bazując na wzajemnym zaufaniu, partnerstwo jest podstawą wspólnego sukcesu. Wyrozumiałość dostawców dla naszych specjalnych wymagań jest ważnym i koniecznym warunkiem optymalnych rozwiązań dla klientów.

pracownicy: źródło naszego sukcesu

W każdym pracowniku naszego koncernu dostrzegamy źródło naszego sukcesu. Osobowość, kompetencja, doświadczenie i zaangażowanie przyczyniają się do osiągania naszych celów. Stwarzając atmosferę wzajemnego poszanowania i otwartego konstruktywnego dialogu, motywujemy naszych pracowników do osiągania najlepszych wyników. Jednocześnie inwestujemy w kształcenie i doszkalanie oraz w transfer wiedzy między przedsiębiorstwami w ramach naszego koncernu. Wspieramy naszych pracowników w osiąganiu celów, gdyż ich determinacja przyczynia się do rozwoju naszej firmy.

Lokalizacje GEALAN

lokalizacje GEALAN

Główna siedziba GEALAN znajduje się w Niemczech, w Bawarii w miejscowości Oberkotzau. Również w Niemczech w miejscowości Tanna zlokalizowane jest centrum produkcyjno-logistyczne. Inne zakłady produkcyjne GEALAN są w Polsce (Rzgów), na Litwie (Wilno) oraz w Rumunii (Bukareszt). Spółki handlowe są w Chorwacji (Sesvete), Rosji (Zheleznodorozhnyj) i Francji (Gevrey Chambertin), natomiast w Bośni i Hercegowinie (Tuzla) oraz w Serbii (Belgrad) znajdują się spółki reprezentujące.

międzynarodowa historia firmy

Adam Fickenscher zakłada firmę zajmującą się obróbką wyrobów futrzarskich.

jakość

Już w 1995 r. opracowaliśmy i wdrożyliśmy system zarządzania jakością zgodnie z międzynarodową normą DIN EN ISO 9001.

Z jednej strony oznacza to stały nadzór i optymalizację stabilności i efektywności naszych procesów biznesowych, z drugiej zaś strony oznacza to stały rozwój zgodnie z wymogami i oczekiwaniami naszych klientów, partnerów i pracowników, a także przeprowadzanie regularnych kontroli przez wewnętrznych i zewnętrznych audytorów.

ochrona środowiska

Nasze sukcesy w dziedzinie ochrony środowiska świadczą o tym, że wzrost gospodarczy może odbywać się w zgodzie z naturą. Firma GEALAN została pierwszym w Europie producentem profili z tworzyw sztucznych, który uzyskał audyt środowiskowy Unii Europejskiej. Już w czerwcu 1996 r. nastąpiła walidacja obu naszych filii - GEALAN Fenster-Systeme GmbH w Oberkotzau oraz GEALAN Tanna Systeme GmbH.

Po certyfikacji światowym znakiem jakości ISO 14001 w maju 1997 r. wzmocniliśmy naszą pozycję branżowego lidera w dziedzinie ochrony środowiska naturalnego. W latach 1999-2011 odbywały się rewalidacje audytu środowiskowego UE, obecnie EMAS III. Dwudniowe testy przeprowadzano równocześnie w obu naszych filiach jako audyt dla uzyskania znaku DIN EN ISO 14001 oraz kontrola systemu zarządzania jakością według DIN EN ISO 9001.

Również w 2012 r. przeprowadzono walidację kontrolną, której wynikiem jest nowo sporządzona „Zaktualizowana deklaracja środowiskowa”, dostępna w zakładce „materiały do  pobrania”. Zewnętrznie nadzorowany system zarządzania ochroną środowiska gwarantuje ekologiczną produkcję profili okiennych firmy GEALAN. W ramach przejmowania odpowiedzialności za własny produkt i w celu zamknięcia obiegu surowcowego, swoim klientom GEALAN oferuje podjęcie wspólnych ustaleń ekologicznych.

zrównoważony rozwój w GEALAN

W GEALAN produkcja przyjazna dla środowiska stanowi centralny filar samoświadomości Grupy. Od samego początku stawiano przy tym na współpracę z klientami, dostawcami i innymi przedsiębiorstwami z branży. Świadomość odpowiedzialności wobec pracowników i spółki, a także kontynuacja rozwoju produktów, procesów i usług w znacznym stopniu przyczyniły się do sukcesu przedsiębiorstwa.

Zmianę warunków rynkowych czy też wprowadzenie nowych wymogów ustawowych Grupa GEALAN zawsze postrzegała jako wyzwanie dla przedsiębiorczości: np. gdy w połowie lat 90. rozgorzały publiczne dyskusje na temat tworzywa sztucznego PVC, w firmie zapadła decyzja o podjęciu intensywnych prac nad kwestią ponownego wykorzystania zużytych okien PVC w ekologiczny sposób. Po przeprowadzeniu własnych, niezależnych badań, GEALAN już od 1994 r. oferuje metodę recyclingu tych produktów.

bezpieczeństwo i higiena pracy

W ostatnich latach podjęliśmy szereg wysiłków, mających na celu zwrócenie większej uwagi na kwestie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w naszej codziennej pracy.

Regularne udzielanie instrukcji, kursy doszkalające, opracowywanie koncepcji dotyczących bezpieczeństwa, zdrowia i planów awaryjnych, a także przeprowadzanie oceny ryzyka to w naszej firmie powszechnie stosowane praktyki. Ściśle współpracujemy z Branżową Kasą Ubezpieczeń Społecznych ds. surowców i przemysłu chemicznego (Berufsgenossenschaft Rohstoffe und chemische Industrie). Dopełnieniem naszej strategii jest dobrowolne zobowiązanie naszych managerów do aktywnego działania na rzecz praktyki zapobiegania wypadkom.

Na tej podstawie opracowaliśmy nasze wytyczne dotyczące bezpieczeństwa pracy:

 1. Zdrowie pracowników
Zdrowie to nasze najwyższe dobro. Istotnym wymogiem, decydującym o wydajności i sukcesie ekonomicznym naszego przedsiębiorstwa, a także o zapewnieniu miejsc pracy, jest zdrowie naszych pracowników.
 1. Ochrona i bezpieczeństwo
Ochrona zdrowia, zapobieganie wypadkom i bezpieczeństwo w zakładzie są zatem podstawowymi celami przestrzeganymi w naszym przedsiębiorstwie. Podejmujemy wszystkie niezbędne i odpowiednie działania aby wspierać zdrowie i dobre samopoczucie naszych pracowników w miejscu pracy.
 1. Wzorowe zarządzanie
Dbanie o bezpieczeństwo i ochronę zdrowia to wyjątkowo ważne zadanie naszych managerów. Są oni zobowiązani do dawania wzorowego przykładu swoim zachowaniem i dbają o to, by każdy pracownik otrzymywał szczegółowe informacje dotyczące instrukcji pracy, zagrożeń i środków bezpieczeństwa.
 1. Planowanie i identyfikacja ryzyka
Kwestie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są uwzględniane podczas planowania produktów, procesów, procedur i urządzeń, by zapewnić możliwość wczesnego wykrywania zagrożeń i ich unikania.
 1. Odpowiedzialność własna

Wszyscy pracownicy mają obowiązek przestrzegać przepisów i poleceń obowiązujących na ich obszarze działania i ponoszą osobistą odpowiedzialność za bezpieczeństwo własne i bezpieczeństwo pozostałych osób w zakładzie.

kierownicy regionów - kontakt z producentami okien


adm_pl_04-2021-2.png 

Dariusz Dąbrowski

Key Account Manager - cała Polska
Mobil +48 692 447 283
e-mail Dariusz.Dabrowski@gealan.pl

 

Jakub Konieczny

kierownik regionu - Polska południowa
Mobil + 48 604 275 066
e-mail jakub.konieczny@gealan.pl

Region:
 • całe województwo podkarpackie
 • całe województwo małopolskie
 • całe województwo świętokrzyskie
 • całe województwo lubelskie
 • całe województwo łódzkie
 • częśc województwa śląskiego: powiat kłobucki, częstochowski, lubliniecki, myszkowski, zawierciański, bieruńsko-lędziński, pszczyński, bielski, cieszyński, Dąbrowa Górnicza, Sosnowiec, Jaworzno, Mysłowice, Tychy, żywiecki
 • część województwa mazowieckiego:
 •  powiat lipski, szydłowiecki, zwoleński, przysuski, radomski, białobrzeski, kozienicki, garwoliński, grójecki, żyrardowski, piaseczyński, otwocki, grodziski
 • część powiatów z województwa mazowieckiego- granica autostrada A2 (na południe): sochaczewski, warszawski, pruszkowski, miński, siedlecki, łosicki 

Krzysztof Chrzan

Kierownik regionu - Polska północno-wschodnia
Mobil +48 534 444 521
e-mail Krzysztof.Chrzan@gealan.pl

Region:
 • część województwa pomorskiego: powiat gdański, nowodworski, tczewski, malborski, sztumski, kwidzyński, pucki, wejherowski, starogradzki, kartuski, kościerski, Gdynia, Sopot, Gdańsk
 • całe województwo warmińsko-mazurskie
 • całe województwo podlaskie
 • całe województwo kujawsko-pomorskie
 • część województwa mazowieckiego: powiat ostrołęcki, żuromiński, mławski, przasnyski, sierpecki, ciechanowski, makowski, ostrowski, płocki, płoński, nowodworski, pułtuski, wyszkowski, węgrowski, sokołowski, legionowski, wołomiński, gostyniński
 • część powiatów z województwa mazowieckiego - granica autostrada A2 (na północ): sochaczewski, warszawski, pruszkowski, miński

dział obiektowy - kontakt z architektami, deweloperami


 

Mariusz Babski

manager działu obiektowego - Polska zachodnia
Mobil +48 534 444 753
e-mail Mariusz.Babski@gealan.pl

 
Region:
 • całe województwo zachodniopomorskie
 • całe województwo pomorski
 • całe województwo lubuskie
 • całe województwo wielkopolskie
 • całe województwo kujawsko-pomorskie
 • część województwa łódzkiego: powiat kutnowski, łęczycki, pajęczański, poddębicki, sieradzki, wieluński, wieruszowski
 • całe województwo dolnośląskie
 • całe województwo opolskie
 • całe województwo śląskie

dzial-obiektowy-2021-3.jpg
 

Działania lokalne

Koncentrując się na prowadzeniu etycznego i odpowiedzialnego biznesu w kontekście globalnym nie zapominamy o naszym najbliższym, lokalnym otoczeniu. Jako GEALAN Polska Sp. z o.o. współpracujemy z dwoma instytucjami z naszego regionu, są to:
 • Dzienny Dom Opieki Społecznej dla Osób Starszych i Niepełnosprawnych w Rzgowie oraz
 • Dom Dziecka nr 7 w Łodzi.

Nasza pomoc realizowana jest dwutorowo, jako wsparcie udzielane przez zarząd spółki oraz spontaniczne inicjatywy z udziałem pracowników. Jesteśmy przekonani, że nasze działania wiążą się z obopólną korzyścią zarówno dla nas jak i dla instytucji, z którymi współpracujemy.
gealan_kids_aus_2_27.png
Poszukujesz producentów okien w swojej okolicy?
Skorzystaj z naszej wyszukiwarki producenta.
Czy masz jakieś pytania?

Porozmawiaj z nami

GEALAN ACADEMY

Fachowe szkolenia dla partnerów GEALAN skierowane do szerokiego grona specjalistów.

Nie przegap żadnych informacji!

Chcę na podany adres e-mail co miesiąc otrzymywać informacje o obiekcie referencyjnym (około dwa razy w miesiącu).

Gealan

Koncern GEALAN należy do wiodących w Europie producentów profili okiennych i drzwiowych z tworzyw sztucznych.

©2021 GEALAN Fenster-Systeme GmbH
Aktualności gealan
©2021 GEALAN Fenster-Systeme GmbH