Zrównoważony rozwój

w GEALAN

ISO 9001:2015

Już w 1995 r. opracowaliśmy i wdrożyliśmy system zarządzania jakością zgodnie z międzynarodową normą DIN EN ISO 9001. Z jednej strony oznacza to stały nadzór i optymalizację stabilności i efektywności naszych procesów biznesowych, z drugiej zaś strony oznacza to stały rozwój zgodnie z wymogami i oczekiwaniami naszych klientów, partnerów i pracowników, a także przeprowadzanie regularnych kontroli przez wewnętrznych i zewnętrznych audytorów.

wytyczne dotyczące jakości w firmie GEALAN:

 • Nasze zasady dotyczące jakości obowiązują w całym przedsiębiorstwie dla wszystkich pracowników, dostawców, dla wszystkich naszych produktów, procesów i usług.
 • Jakość jest dla nas istotnym wymogiem gwarantującym zadowolenie klienta i osiąganie trwałych sukcesów.
 • W naszej firmie jakość podlega stałemu doskonaleniu.
 • To nasi klienci i wymagania rynku kształtują nasze wymogi dotyczące jakości.
 • Nasze cele dotyczące jakości są starannie planowane, mierzone, weryfikowane i regularnie analizowane pod kątem zasadności.
 • Zapewnienie informacji, szkoleń oraz możliwości kształcenia i doszkalania pracowników gwarantuje realizację celów dotyczących jakości.

ISO 14001:2015

Po uzyskaniu pozytywnej walidacji wg EMAS (rozporządzenie w sprawie dobrowolnego udziału organizacji w systemie ekozarządzania i audytu we Wspólnocie), system zarządzania ochroną środowiska w firmie GEALAN w maju 1997 r. poddano dodatkowej certyfikacji DIN EN ISO 14001. Tym samym firma GEALAN stała się w zakresie ochrony środowiska nie tylko europejskim liderem w branży ale i przedsiębiorstwem wiodącym na skalę światową.

Decyzję o dalszej certyfikacji podjęto w związku z rozpoczęciem działalności poza Europą oraz w krajach sąsiednich Europy Wschodniej. W krajach leżących poza Unią Europejską trudno jest przybliżyć klientom ideę uczestnictwa w systemie audytu środowiskowego UE, jednak norma ISO 14001 jest respektowana w dziedzinie jakości na równi z normą ISO 9000.

Zakłady produkcyjne GEALAN BALTIC w Wilnie (Litwa) oraz GEALAN ROMANIA w Bukareszcie (Rumunia) po zakończonej sukcesem certyfikacji systemów zarządzania jakością wg ISO 9001:2000 pozytywnie przeszły także certyfikację według normy ISO 14001.W lipcu 2011 r. norma została po raz kolejny potwierdzona!

ISO 50001:2011

Pierwszy certyfikat wystawiony przez DQS GmbH (Niemieckie Towarzystwo Certyfikacji Systemów Zarządzania) zaświadcza, że firma GEALAN dysponuje systemem zarządzania energią zgodnym z normą ISO 50001. W ciągu zaledwie 4 miesięcy producentowi profili okiennych i drzwiowych z tworzyw sztucznych udało się opracować odpowiedni system podlegający certyfikacji. Tym samym GEALAN jest jedynym przedsiębiorstwem w branży, które dysponuje systemami zarządzania ISO 9001 (Jakość), ISO 14001 (Środowisko) i ISO 50001 (Energia), a jednocześnie posiada certyfikat wspólnotowego systemu ekozarządzania i audytu środowiskowego Unii Europejskiej, EMAS III.

Kluczowa myśl systemowego zarządzania energią wg ISO 50001 dotyczy przede wszystkim strategicznych i organizacyjnych podstaw zarządzania. Istotnym celem normy jest ciągła optymalizacja naszej wydajności i efektywności energetycznej oraz uzyskanie oszczędności energetycznych.
 

Dzieje się to poprzez systematyczne wdrażanie wśród pracowników firmy, a zwłaszcza pracowników na szczeblu kierowniczym, prostego i długoterminowego sposobu zarządzania energią. Tą drogą można wykorzystać istniejące możliwości oszczędzania energii oraz uzyskać korzyści w postaci poprawy konkurencyjności, a także znaczące zyski jeśli chodzi o wizerunek przedsiębiorstwa. Leżąca u podstaw tego zagadnienia nowa norma została wprowadzona w życie dopiero w kwietniu 2012 i zastąpiła obowiązującą dotąd europejską normę EN 16001. Tym bardziej wart zauważenia jest fakt, że w GEALAN udało się nam wdrożyć System Zarządzania Energią zgodny z ISO 50001 w ciągu zaledwie 4 miesięcy.

EMAS – Eco-Management and Audit Scheme

W 1996 roku, po wprowadzeniu systemu zarządzania jakością zgodnie z DIN ISO 9001, firma GEALAN rozpoczęła wdrażanie nowego systemu zarządzania środowiskiem zgodnie z rozporządzeniem EG-Verordnung w sprawie dobrowolnego udziału zakładów przemysłowych we wspólnotowym systemie zarządzania środowiskiem i kontroli oddziaływania przedsiębiorstwa na środowisko (EWG). Skorzystano tu z dawnego projektu ISO 14001 „Systemy zarządzania środowiskiem”. W czerwcu 1996 roku nastąpiła walidacja zakładów w Oberkotzau i w Tannie. Tym samym spółka GEALAN stała się pierwszym w Europie przedsiębiorstwem przetwarzającym PVC, które zaczęło stosować ten wymagający system zarządzania. W 2001 roku rozporządzenie w sprawie audytów środowiskowych zostało zastąpione nowym rozporządzeniem EMAS (Eco-Management and Auditing Scheme), uwzględniającym normę ISO 14001 i wymagającym większego zaangażowania pracowników oraz oceny aspektów środowiskowych (produkcja, produkty). 

emas_transparent.png

zrównoważony rozwój

zrównoważony rozwój w GEALAN

W GEALAN produkcja przyjazna dla środowiska stanowi centralny filar samoświadomości Grupy. Od samego początku stawiano przy tym na współpracę z klientami, dostawcami i innymi przedsiębiorstwami z branży. Świadomość odpowiedzialności wobec pracowników i spółki, a także kontynuacja rozwoju produktów, procesów i usług w znacznym stopniu przyczyniły się do sukcesu przedsiębiorstwa.

Zmianę warunków rynkowych czy też wprowadzenie nowych wymogów ustawowych Grupa GEALAN zawsze postrzegała jako wyzwanie dla przedsiębiorczości: np. gdy w połowie lat 90. rozgorzały publiczne dyskusje na temat tworzywa sztucznego PVC, w firmie zapadła decyzja o podjęciu intensywnych prac nad kwestią ponownego wykorzystania zużytych okien PVC w ekologiczny sposób. Po przeprowadzeniu własnych, niezależnych badań, GEALAN już od 1994 r. oferuje metodę recyclingu tych produktów.

dobrowolne zobowiązania

jesteśmy aktywni w następujących inicjatywach

GEALAN współpracuje z licznymi partnerami, działając na rzecz ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju w branży. Aby osiągnąć nasze cele i móc wymieniać się doświadczeniami przystąpiliśmy do następujących organizacji:
 

Bawarski Pakt na Rzecz Środowiska - zrównoważona gospodarka w XXI wieku

Bawarski Pakt na Rzecz Środowiska jest inicjatorem dobrowolnego porozumienia między bawarskim sektorem gospodarczym a rządem Bawarii, i ma na celu wypracowanie wspólnej drogi do długofalowego rozwoju.

Porozumienie dotyczące zrównoważonego rozwoju w Turyngii

Porozumienie dotyczące zrównoważonego rozwoju w Turyngii jest dobrowolnym porozumieniem zawartym pomiędzy sektorem gospodarczym a rządem Turyngii. Jego celem jest stała poprawa współpracy pomiędzy państwem a sektorem gospodarczym w dziedzinie długofalowego rozwoju.

Rewindo GmbH Fenster-Recycling-Service

Rewindo GmbH Fenster-Recycling-Service Wspólnie z innymi wiodącymi niemieckimi producentami profili z tworzyw sztucznych, w 2002 r. firma GEALAN utworzyła nowe przedsiębiorstwo zajmujące się recyklingiem starych okien, będące następcą dotychczasowej inicjatywy FREI. Nowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nosi nazwę „Rewindo” i skupia w swoich szeregach dotychczasowych wspólników Inicjatywy Recyklingu Okien (Fenster Recycling Initiative, FREI) oraz przedsiębiorstwo VEKA AG. Obejmuje ona tym samym około 80% niemieckiego rynku okien z tworzyw sztucznych.

VinylPlus

Pod hasłem VinylPlus kryje się zaproponowany przez europejski przemysł PVC w formie dobrowolnego zobowiązania program mający na celu wprowadzania w życie koncepcji długofalowego rozwoju, a w dalszej perspektywie realizację wynikających z niego założeń związanych z recyklingiem.

AgPU

Zespół roboczy ds. PVC i środowiska (Arbeitsgemeinschaft PVC und Umwelt e.V.) postawił sobie za zadanie „pogodzenie produkcji PVC ze wszystkimi kwestiami ochrony środowiska”. Udaje mu się to osiągnąć m.in poprzez wspieranie różnego rodzaju inicjatyw na rzecz recyklingu PVC.

ÖAKF

ÖAKF jest platformą najważniejszych systemodawców na rynku austriackim. Platforma ta dostarcza informacje na temat problematyki okien z tworzyw sztucznych, niezależnie od konkretnego producenta. Wspiera ona recykling starych okien i tym samym realizację dobrowolnego zobowiązania branży w Europie.

polityka jakości i ochrony środowiska gealan polska sp. z o.o.

Zgodnie z strategią grupy GEALAN naszym celem podstawowym jest:
- prowadzenie działalności handlowej i produkcyjnej w zakresie profili PVC z nieplastyfikowanego polichlorku winylu, przeznaczonych do wytwarzania stolarki okiennej i drzwiowej
- spełnienie wymagań klientów, oferując im korzyści, będące efektem współzawodnictwa na rynku.

Naszym zamiarem jest zdobycie wiodącej pozycji na rynku polskim w perspektywie 3 latl. Jednocześnie zobowiązujemy się do zapobiegania zanieczyszczeniom środowiska naturalnego.

Powyższe cele chcemy osiągnąć poprzez:

 • inteligentne, wysokiej jakości wyroby, gwarantujące, trwałość, niezawodność, łatwość montażu, odporność na wpływy atmosferyczne
 • zastosowanie innowacyjnych urządzeń do wietrzenia pomieszczeń oraz wyjątkowej technologii barwienia profili kolorowych warstwą PMMA
 • niezawodność i szybkość dostarczania naszych wyrobów
 • kompleksowy i wysoce profesjonalny serwis w zakresie doradztwa handlowego i technicznego
 • współpracę z dostawcami w dążeniu do wspólnego spełniania wszelkich wymagań klienta
 • produkowanie wyrobów "dobrze za pierwszym razem"
 • ciągłe doskonalenie kwalifikacji zawodowych poprzez włączenie rozwoju indywidualnej kariery pracowników GEALAN w plan ogólnej strategii rozwoju firmy
 • ciągłe doskonalenie skuteczności zintegrowanego systemu zarządzania jakością i środowiskiem
 • spełnienie prawnych i innych wymagań dotyczących naszej działalności i środowiska naturalnego
 • zobowiązanie do ochrony środowiska w tym do zapobiegania zanieczyszczeniom
 • istotne zobowiązania dla kontekstu organizacji

Zarząd GEALAN Polska Sp. z o.o. zobowiązuje się do zapewnienia zasobów niezbędnych do realizacji tej polityki, a pracowników do jej przestrzegania. W realizacji tych celów Zarząd będzie ściśle współpracował z organizacjami i instytucjami, których działalność dotyczy ochrony środowiska naturalnego, bezpieczeństwa pracy i jakości wyrobów.

Poszukujesz producentów okien w swojej okolicy?
Skorzystaj z naszej wyszukiwarki producenta.
Czy masz jakieś pytania?

Porozmawiaj z nami

GEALAN ACADEMY

Fachowe szkolenia dla partnerów GEALAN skierowane do szerokiego grona specjalistów.

Nie przegap żadnych informacji!

Chcę na podany adres e-mail co miesiąc otrzymywać informacje o obiekcie referencyjnym (około dwa razy w miesiącu).

Gealan

Koncern GEALAN należy do wiodących w Europie producentów profili okiennych i drzwiowych z tworzyw sztucznych.

©2021 GEALAN Fenster-Systeme GmbH
Aktualności gealan
©2021 GEALAN Fenster-Systeme GmbH