BIM – Building Information Modelling

Modely oken pro architekty

Co je BIM?

Building Information Modeling (BIM) – metoda plánování budoucnosti

Není pochyb - BIM je plánovací metoda budoucnosti. Vzhledem k tomu, že stále panuje vysoká neznalost ohledně informačního modelování budov nebo kontroverzních názorů, rádi bychom zde vše k metodě plánování BIM objasnili.
 

Chceme ukázat, proč se plánování s BIM pro architekty, projektanty a inženýry brzy stane standardem a jak se k tomuto tématu staví GEALAN, kompetentní partner pro okna a dveře. GEALAN mimo jiné patří mezi první poskytovatele dat pro BIM.

Co znamená BIM?

Termín Building Information Modeling, zkráceně BIM, byl vytvořen společností Autodesk, americkou softwarovou společností pro digitální 2D a 3D design. Renomovaní tvůrci CADu umožňují architektům a inženýrům vytvářet parametrické modely budov pomocí populárních BIM softwarových programů pro architekty (Revit®, ARCHICAD a Allplan) a vizualizovat tak výstavbu a plánování ve 3D. Abychom pochopili povahu BIM, je třeba nejprve uvést, že samotný BIM není software, ale spíše plánovací metoda. Pokud tedy zaslechnete termín BIM program, je tím myšlen software CAD a ukazuje, že poskytovatel CAD je "bimready".
 
Význam BIM lze vysvětlit na následujícím příkladu.
V konstrukci klasických budov architekt používá CAD systémy k vytvoření návrhu/výkresu. Mimo jiné jsou tyto plány předkládány odborným inženýrům, úředníkům a odborníkům v oblasti požární bezpečnosti, kteří vždy musí být informováni o nejnovějším vývoji. Nejen pro smluvní architektonickou kancelář je také zásadní, aby odhadovaný rozpočet byl reálný a mohl být dodržen. Výpočet nákladů se provádí stanovením potřebného množství materiálu na základě výkresů. To nevyhnutelně vede ke kombinaci množstevně definovaných komponent s monetárními jednotkami - výsledkem je položkový seznam, resp. rozpočet . Ale co se stane, když například změna půdorysu ovlivní komponenty, jako jsou okna a dveře?

 
Zejména při větších projektech dochází ke změnám během fáze plánování a často i po zahájení výstavby. Pokud k tomu dojde, musí být všechny výkresy změněny a stanovena nová potřebná množství. Všichni účastníci výstavby pak obdrží aktualizované výkresy, aby je mohli koordinovat s příslušným technickým plánováním. Tímto způsobem dochází k významnému úsilí v oblasti práce a koordinace, které také nese potenciální zdroje chyb. Modely BIM se zabývají právě tímto problémem. Nejde jen o zachycení geometrických struktur budovy, ale také o centrální zachycení všech dat a atributů souvisejících s budovami, aby bylo možné je podle potřeby aktualizovat. Proto metoda BIM výrazně optimalizuje plánování budov a také podporuje správu zařízení během jeho životnosti.
BIM_Allgemein.jpg

BIM

Architekt.jpg

Plánování s BIM má své výhody

Plánování ve 3D pomocí dat BIM umožňuje holistický přístup ke stavebnímu projektu. Prostřednictvím "modelování BIM" probíhá nepřetržitá příprava dat během celého životního cyklu budovy. Ještě před prvním kopnutím do země jsou prostorové struktury, BIM objekty a řemeslné práce zachyceny a opatřeny odpovídajícími atributy (typ komponentu, funkce jako jsou BIM okna a BIM dveře, použité materiály, zařízení, stavebně fyzikální vlastnosti, náklady, atd). Pokud dojde ke změně konstrukce, okamžitě je začleněna do modelů BIM. Aktualizované údaje BIM jsou pak okamžitě k dispozici všem zúčastněným.
 
Předpokládejme, že v tak důležité části, jako jsou okna a dveře, dojde ke konstrukčním změnám. Výrobce oken, který již pracuje podle inovativní metody BIM a je tak optimálně propojen, může okamžitě zareagovat a učinit nezbytné kroky při plánování své výroby. BIM pro architekty také do budoucna znamená efektivnější komunikaci mezi zákazníkem a jednotlivými dodavateli. Protože jsou k dispozici „centrální modely BIM“, které znázorňují okno v 3D do posledního detailu - a jež jsou opatřeny potřebnými atributy - mohou výrobci (dodavatelé) rychle odevzdat konkrétní nabídky. Fasádní prvky BIM zůstávají po celou dobu přehledné a lze je snadno porovnávat, protože jsou zobrazeny všechny atributy komponent. Ve skutečnosti se okno BIM stává "skleněnou komponentou", která se transparentně otevírá všem zúčastněným poskytnutím veškerých dat. Ve srovnání s konvenčním přístupem je veškerá práce při plánování s BIM výrazně redukována. Propojením s atributy ukazují BIM modely všechny své výhody: zvýšení kvality projektu, redukce plánovacích rizik, termíny jsou dodrženy a kontrola nákladů optimalizována - prostřednictvím větší transparentnosti a důsledné kontroly v průběhu celého procesu výstavby.

Dobrá výbava do budoucna

Otázkou už není, zda plánování s BIM ano či ne, ale spíše kdy bude modelování pomocí BIM prohlášeno za standard. USA, Velká Británie a skandinávské země již rozpoznaly potenciál metody BIM a zavádějí ji do praxe.
 
V některých případech zákonodárci také zavedli metodu BIM jako povinnou. V Německu, ale i Česku a Slovensku se metoda BIM používá prozatím zřídka. Ačkoli modely BIM umožňují znázornit průběh stavby, simulují inženýrské sítě, detekují metrické konflikty i komplexně řídí náklady, je pro mnoho uživatelů jejich aplikace i přidaná hodnota stále vzdálenou budoucností.
 
My v GEALANu si myslíme, že to tak nemůže zůstat napořád. Jako dodavatel profilových systémů z PVC pro okna a dveře, které jsou používány výrobci oken pro výrobu vysoce kvalitních a energeticky úsporných elementů (vhodných i do pasivních domů), se tedy aktivně zabýváme metodou BIM.

K tématu BIM se společnost GEALAN angažuje nad rámec svých podnikových aktivit. A to proto aby potenciál digitálních služeb výrobců spolupřetvářela v konzistentní využití metody BIM. Proto byla založena iniciativa výrobců "Digitální stavební produkty" (productsforbim).

 
Cílem je zajistit praktickou implementaci digitálních informací od výrobců tak, aby byly digitálními procesy předány projektantům, zpracovatelům, dodavatelům i provozovatelům budov. GEALAN je součástí iniciativy výrobců "Digitální stavební produkty" (productsforbim) a je registrovaným členem spolkové asociace Stavební systémy.

products for bimBundesverband BausystemeVFF Arbeitsgruppe BIM
 
 

Řešení od GEALANu

Již nyní je GEALAN schopný na požádání vytvořit manuálně všechna data BIM a to pro Revit® & IFC-format (Industry Foundation Classes = otevřený standard organizace buildingSmart). V současné době pracujeme intenzivně na nové verzi našeho plánovacího softwaru. V nové verzi již bude možné automaticky generovat vlastní BIM okna a dveře pro Revit® & IFC. Současně řešíme rozšiření našeho plánovacího softwaru směrem k programu ARCHICAD - CAD / BIM software, který používá více než 200 000 architektů/projektantů po celém světě. Taktéž se zabýváme programem Allplan - protože software CAD dělá BIM stejně efektivním i pro architekty a je k dispozici v 20 jazycích světa. Plánování pomocí BIM znamená také využití databáze předpřiravených projektů, které lze jednoduše doplnit o vlastní informace. Mohou to být vlastní masky, do kterých příslušný odborný projektant zadá potřebné informace. Aby byly BIM objekty úspěšné, musí výrobci BIM data zpracovat absolutně transparentně a poskytnout jich dostatek.
BIM data ke stažení poskytne GEALAN s radostí a jde tak do v rámci podpory svých zákazníků hluboko do detailu.

 
Náš plánovací program jasně ukazuje, kam vede (datová) cesta a na co se architekti, projektanti a výrobci oken mohou v budoucnu při plánování s BIM spolehnout. Parametry, jako je typ prvku, profilový systém, barva, rám, křídlo, sloupek, štulp, sklo, zasklívací lišta a spojovací profil, tvoří rámec návrhu pro BIM okna. Plastové okno v BIM dále obsahuje atributy, jako jsou výsledky výpočtu hodnoty U. "PVC okno s BIM" taktéž na první pohled informuje textem o pozici a statickém dimenzování o všech ostatních vlastnostech elementu.

Chcete-li použít zásuvný modul aplikace Revit® nebo doplněk Archicad®, postupujte takto:

  1. Stáhněte a nainstalujte požadovanou verzi
  2. Zaregistrujte se na domovské stránce GEALAN: https://www.gealan.de/cz/account/registration/
  3. Jednorázový přístup k webovému plánovači Software 3.0: https://www.gealan.de/cz/architekti-a-projektanti/planersoftware/ (Klikněte na "ACCESS TO PLANNER SOFTWARE 3.0" a postupujte podle pokynů)
  4. Přihlaste se do modulu plug-in aplikace Revit / doplňku ArchiCAD v části "Nastavení"

Poté můžete plně využít výhod doplňku Revit® plug-in / Archicad®. To je také znovu ukázáno v tutoriálovém videu 1: https://www.gealan.de/cz/architekti-a-projektanti/bim/#revit-tutorials

Dostupné doplňky Archicad®

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

BIM_und_GEALAN.jpg
 

Dostupné doplňky Revit®

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

K použití modulu doplňku Revit je nutná registrace. Použijte k tomu tlačítko PŘIHLÁŠENÍ. Po registraci lze modul doplňku aktivovat v aplikaci Revit pomocí přístupových údajů.

Nápovědu k instalaci modulu doplňku zobrazíte kliknutím zde »
Nápovědu k ovládání modulu doplňku zobrazíte kliknutím zde »
Videonávody o registraci, konfiguraci a používání pluginů zobrazíte kliknutím zde »

Pro záznam změn modulu plug-in aplikace Revit® a doplňku ArchiCAD® klikněte zde »

Videonávody, jak používat modul doplňku Revit®

Od registrace až po použití modulu doplňku

Toto video znázorňuje proces od registrace po nastavení modulu doplňku.
 

Práce s modulem plug-in Revit®

Seznamte se se základními funkcemi a začněte s plug-in modulem Planersoftware 3.0.

Práce s funkcí projektu

Nakonfigurujte si vlastní tvary oken a dveří

Volná konstrukce umožňuje vytvoření každého představitelného okenního nebo dveřního prvku.

Nastavitelné parametry kolem okna

Aby bylo možné optimálně navrhnout situaci instalace vašeho prvku, existuje mnoho parametrů týkajících se okna v aplikaci Revit, které lze pro tento účel nastavit.

Video tutoriály k doplňku Archicad®

ČÁST 1 | Od registrace k používání doplňku

ČÁST 2 | Práce s doplňkem v ArchiCADu®

ČÁST 3 | Práce s funkcí projektu

ČÁST 4 | Konfigurace vlastních tvarů oken a dveří

ČÁST 5 | Nastavitelné parametry kolem okenního systému

Ocenění ARCHITECTS' DARLING®

Řešení BIM společnosti GEALAN opět na prvním místě v německém stavebnictví.
Opět ZLATO pro GEALAN! Po 3. místě v roce 2019 a 1. místě v roce 2020 naše řešení BIM opět přesvědčilo prvotřídní porotu v roce 2021. Společnost Heinze získala již podruhé za sebou ocenění ARCHITECTS' DARLING®. Do soutěže se mohly přihlásit všechny společnosti působící ve stavebnictví v celém Německu.

Nabídka BIM od společnosti GEALAN podporuje architekty a projektanty volně plánovatelnými a zejména realistickými okenními a dveřními prvky. Předem zkontroluje technickou proveditelnost - a to vše zdarma. Tento jedinečný celkový balíček přesvědčil porotu, aby opakovaně zvolila naše řešení "Informační modelování budov" na první místo v kategorii NEJLEPŠÍ NABÍDKA BIM DAT.

Nominace BIM modelů GEALANu

BIMobject - největší platforma pro modelování digitálních budov na světě s miliónem uživatelů zvolila GEALAN mezi sedm nejlepších z více než 1200 účastníků.
 
"Developers Choice Award" bude udělena u příležitosti konference "BIMobject Live 2018", pořádané ve dnech 9. a 10. října ve Švédsku. Z pohledu vývojářů softwaru, kteří mimo jiné hodnotí přizpůsobivost digitálního modelu v prostředí BIMobject, zanechal především jeden systém vynikající dojem - systém S 9000 je zastoupen hned třemi základními typy oken.
bo-awards-nominated-labels-horisontal.png

Naše elementy v BIMobject

Chtěli byste získat první představu o tom, jak může vypadat podpora BIM?
Naše data již nyní nalaznete na platformě BIMobject. BIM data elementů z profilů GEALAN neustále rozšiřujeme.


bim_logo_600x600.png

Poradenství k BIM

Naši odborníci jsou Vám rádi k dispozici

Je pochopitelné, že máte mnoho otázek ohledně plánování s BIM. Rádi vám poskytneme odpovědi. Naše poradenství pro architekty poskytuje prvotřídní podporu ve vztahu k BIM. "GEALAN: Inovace se systémem" - motto, které bude v budoucnu začleněno do stavebních projektů. Podílejte se společně s GEALANem, kompetentním partnerem, na budoucnosti plánování staveb - Building Information Modeling.
Hledáte výrobce oken ve Vašem okolí?

Využijte náš jednoduchý přehled zpracovatelů.

Máte dotaz?

Neváhejte nás oslovit, rádi se Vám budeme věnovat.

GEALAN ACADEMY

GEALAN ACADEMY nabízí tržně orientované semináře k tématům jako je stavební právo, prodej a technologie oken.

Nezmeškejte žádné novinky!

Přeji si, aby mi byly e-mailem zasílány informace k refenčním objektům a GEALAN News (cca dvakrát měsíčně) - a to zdarma a s možností okamžité výpovědi této služby.