BIM – statinio informacinis modeliavimas

Langų modeliai architektams

Kas yra BIM?

BIM – ateities projektavimo metodas

Abejonių nekyla – statinio informacinis modeliavimas BIM yra ateities projektavimo metodas. Kadangi dėl statinio informacinio modeliavimo vis dar esama daug netikrumo ir susiduriama su prieštaringomis nuomonėmis, siekiame pateikti skaidrią informaciją apie šį projektavimo metodą.
Norime parodyti, kodėl projektavimas taikant BIM metodą architektams, projektuotojams ir inžinieriams jau netrukus taps norma ir koks yra įmonės GEALAN, kaip novatorės ir kompetentingos partnerės langų ir durų srityje, požiūris į statinio informacinį modeliavimą.

Ką reiškia BIM?

Sąvoką „Building Information Modeling“ (BIM) sukūrė JAV įmonė „Autodesk“, gaminanti skaitmeniniam dvimačiam ir trimačiam projektavimui skirtą programinę įrangą. Žinomi kompiuterinio projektavimo (CAD) įrankių kūrėjai architektams ir inžinieriams suteikia galimybę taikant tarp architektų populiarias BIM skirtas programinės įrangos programas „Revit®“, ARCHICAD ir „Allplan“ kurti parametrinius pastatų modelius, kitaip tariant, trimates statybos ir projektavimo vizualizacijas. Siekiant atskleisti BIM esmę, pirmiausia reikia paminėti, kad pats BIM yra ne programinė įranga, o projektavimo metodas. Sąvoka „BIM programos“ iš tikrųjų yra susijusi su CAD programine įranga ir tai reiškia, kad CAD sistemos teikėjas yra pasiruošęs taikyti BIM („bimready“). BIM reikšmę galima paaiškinti toliau pateiktu pavyzdžiu.
 
Kai statinys projektuojamas įprastai, architektas taikydamas CAD sistemas parengia projektinį brėžinį. Šie planai, be kita ko, pateikiami atitinkamos specializacijos inžinieriams, institucijoms ir priešgaisrinės saugos specialistams, kurie turi būti visada informuoti apie naujausią padėtį. Darbus atliekančiam architektų biurui taip pat labai svarbu, kad nebūtų viršijamas nustatytas biudžetas. Apskaičiuojant išlaidas pirmiausia pagal brėžinius nustatomi kiekiai. Taip geometriniai parametrai neišvengiamai susiejami su pinigine išraiška apibrėžtomis paslaugos sudedamosiomis dalimis – susumavus išsamius duomenis apie atskirus kiekius ir į skaičiavimus įtrauktas paslaugų dalis, sudaromas paslaugų pozicijų sąrašas. Tačiau kaip būna tuomet, kai, pavyzdžiui, bendro plano pakeitimai apima tokius statybinius elementus, kaip langai ir durys?
 
Projektavimo etape, o neretai ir pradėjus statybos darbus, daromi visų pirma didelių projektų pakeitimai. Tokiu atveju turi būti keičiami visi brėžiniai ir koreguojami apskaičiuoti kiekiai. Visi su objekto statyba susiję asmenys gauna atnaujintus brėžinius, kad juos galėtų koordinuoti su kitais specialiaisiais planais. Dėl to atsiranda didelės darbo ir koordinavimo sąnaudos, kyla ir klaidų pavojus. BIM modeliai skirti kaip tik šioms problemoms spręsti. Svarbu ne vien aprėpti geometrines pastato struktūras, bet ir centralizuotai pažymėti visus statiniui reikšmingus duomenis ir požymius, kad prireikus juos būtų galima atnaujinti. Taigi taikant BIM metodą galima gerokai optimizuoti pastato projektavimą ir netgi įrenginių valdymą naudojimo laikotarpiu.
BIM_Allgemein.jpg

BIM privalumai

Architekt.jpg

Projektavimo taikant BIM privalumai

Trimatė statyba ir trimatis projektavimas naudojant BIM duomenis reiškia galimybę taikyti kompleksinį požiūrį į statinio projektą. Taikant nekilnojamojo turto objekto „BIM modeliavimą“, per visą pastato naudojimo ciklą duomenys yra nuolat apdorojami. Dar prieš pradedant statymo darbus pažymimos erdvinės struktūros, BIM objektai ir statinio elementai ir jiems priskiriami atitinkami požymiai (statinio dalies tipas, statinio elementai, tokie kaip BIM langai ir BIM durys, naudojamos medžiagos, įranga, savybės statybinės fizikos aspektu, išlaidos ir pan.). Jei daromas statinio pakeitimas, jis tuoj pat įtraukiamas į BIM modelius. Taip visi su statiniu susiję asmenys iškart mato atnaujintus BIM duomenis.
 
Tarkime, daromi tokių svarbių statinio elementų kaip langai ir durys konstrukciniai pakeitimai. BIM langų gamintojas, kuris jau taiko inovatyvų BIM metodą, – tai reiškia dirba puikiai susietame tinkle, – gali nedelsdamas reaguoti ir imtis būtinų savo gamybos planavimo veiksmų. BIM ateityje architektams taip pat reikš veiksmingesnę užsakovų ir gamintojų komunikaciją. Kadangi sukuriami „pagrindiniai BIM modeliai“, kuriuose iki mažiausių smulkmenų pavaizduoti, pavyzdžiui, trimačiai langai ir jiems priskirti atitinkami požymiai, gamintojai gali greitai pateikti konkrečius pasiūlymus. BIM fasadų elementus galima bet kada peržiūrėti ir lengvai palyginti, nes rodomi visi statinio elemento požymiai. Taip BIM langas tampa „stikliniu statinio elementu“, kuris visiems su statiniu susijusiems asmenims skaidriai „atveria“ savo duomenis. Dėl to bendros BIM projektavimo sąnaudos, palyginti su įprastu metodu, gerokai sumažėja. Statinio elementus susiejus su požymiais, atsiskleidžia visi BIM modelių privalumai: pagerėja projekto kokybė, sumažėja projektavimo rizika, laikomasi terminų ir optimizuojama išlaidų kontrolė – ir visa tai dėl per visą statybos procesą užtikrinamo didesnio skaidrumo ir nuosekliai vykdomos priežiūros.

BIM ir GEALAN – pasiruošę ateičiai

Klausimas yra ne tai, ar BIM projektavimas bus pradėtas naudoti pas mus, o greičiau tai, kada jis įsigalės ir taps norma. JAV, Didžioji Britanija ir Skandinavijos šalys jau pripažino BIM metodo sėkmės potencialą ir jį įtvirtino.
Šiose šalyse būtinybė taikyti BIM yra iš dalies numatyta teisės aktuose. Vokietijoje CAD sistemoms skirta „BIM taikomoji programa“ taikoma dar retai. Nors taikant BIM modelius galima imituoti statybos proceso ir techniniams įrenginiams konstruoti reikalingas situacijas, aptikti geometrines neatitiktis ir visapusiškai valdyti išlaidas, vertę kuriantis jų pritaikymas daugeliui dar yra tolima ateitis.

 
Mes, GEALAN, manome, kad taip tęstis negali. Todėl mūsų įmonė, kaip langams ir durims skirtų PVC profilių – kuriuos langų gamintojai naudoja gamindami aukščiausios kokybės ir energetinio efektyvumo statybinius elementus ir netgi pritaiko pasyviuosiuose namuose – sistemos teikėja, aktyviai taiko BIM metodą.
 
BIM tema GEALAN aktuali ir už įmonės ribų. Siekiant kartu plėtoti gamintojų skaitmeninių paslaugų potencialą ir užtikrinti pastovų BIM metodo taikymą, buvo pradėta gamintojų Skaitmeninių statybos produktų iniciatyva „Bauprodukte Digital“ („productsforbim“).

 
Tikslas – užtikrinti skaitmeninės gamintojų informacijos naudojimą praktikoje, siekiant spartinti projektuotojams, perdirbėjams, produktų gamintojams ir pastatų eksploatuotojams svarbius skaitmeninius procesus. GEALAN yra gamintojų iniciatyvos „Bauprodukte Digital“ („productsforbim“) dalyvė ir registruotoji Vokietijos statybos sistemų asociacijos „Bundesverband Bausysteme“ narė.

products for bimBundesverband BausystemeVFF Arbeitsgruppe BIM
 
 

GEALAN BIM sprendimai

Jau šiandien, gavę prašymą, GEALAN specialistai gali sukurti visus BIM failus, skirtus „Revit®“ ir IFC („Industry Foundation Classes“ – organizacijos „buildingSmart“ atvirasis standartas) formatui. Taigi mūsų įmonė, kaip viena iš pirmųjų sistemos teikėjų, jau gali sukurti programinei įrangai „Revit®“ reikalingus BIM duomenis, skirtus beveik kiekvienam įmanomam GEALAN produktui langų ir durų srityje. Kaip pavyzdys, galime savo inovatyviosios GEALAN-KUBUS® sistemos langų elementus jau labai ankstyvame projektavimo etape integruoti į architektų atliekamą projektavimą. GEALAN palaiko ryšius su įvairiais architektų ir projektuotojų biurais ir jau teikia jiems BIM duomenis.
 
Mūsų naujoji GEALAN Planersoftware 3.0 langų projektavimo programa ir jos įskiepiai (angl. "Plug-In") gali automatiškai kurti BIM langų ir durų modelius skirtus „Revit®“ ir IFC. Taip pat mes ir toliau sparčiai tobuliname savo Planersoftware 3.0 langų projektavimo programą, skirtą ARCHICAD, t. y. CAD/BIM programinei įrangai, kurią visame pasaulyje naudoja daugiau kaip 200 000 projektuotojų. Dirbame ir su „Allplan“, nes šią CAD programinę įrangą architektai gali veiksmingai pritaikyti BIM ir ji prieinama visame pasaulyje 20 kalbų. Projektavimas taikant BIM metodą taip pat reiškia, kad naudojama projektui skirta duomenų bazė, į kurią galima įterpti savo informaciją. Tai gali būti atskiri įvesties šablonai, į kuriuos atitinkamos specializacijos projektuotojas įrašo ir įtraukia visą reikalingą informaciją. Kad taikant BIM sukurti objektai būtų sėkmingi, BIM taikantys gamintojai turi užtikrinti visišką skaidrumą ir teikti pakankamus BIM duomenis – GEALAN savo klientams parsisiųsti mielai teikia išsamius su langais ir durimis susijusius BIM duomenis.
Iš GEALAN Planersoftware 3.0 langų projektavimo programos ir jos įskiepių aiškiai matyti, į kur nukreipiami (duomenų) srautai ir kuo ateityje taikydami BIM galės pasitikėti architektai, projektuotojai ir langų gamintojai. Tokie parametrai kaip elemento tipas, profilių sistema, spalva, rėmai, varčia, stakta, atvartas, stiklas, stiklo juostelė ir jungties profilis sudaro BIM lango formavimo sistemą. Taikant BIM, suprojektuotas plastikinis langas taip pat apima tokius požymius kaip šilumos perdavimo koeficiento apskaičiavimo rezultatai. Iš teksto ir išankstinio statinių matmenų apskaičiavimo, pateikiamų prie „taikant BIM suprojektuoto PVC lango“, iš pirmo žvilgsnio matomos visos kitos statinio elemento savybės.

Norėdami naudoti Revit® įskiepį arba ArchiCAD® priedą, atlikite šiuos veiksmus:

  1. Atsisiųskite ir įdiekite reikiamą versiją
  2. Registruokitės GEALAN pagrindiniame puslapyje: https://www.gealan.de/lt/account/registration/
  3. Vienkartinė prieiga prie Plannersoftware 3.0: https://www.gealan.de/lt/projektavimo-palaikymas/planersoftware/ (Spustelėkite ACCESS TO PLANNERSOFTWARE 3.0 ir atlikite nurodytus veiksmus)
  4. Prisijunkite prie Revit® įskiepio / ArchiCAD® priedo skiltyje NUSTATYMAI

Tada galėsite naudotis visomis Revit® įskiepio / ArchiCAD® priedo galimybėmis. Tai vaizdžiai parodyta 1 mokomajame vaizdo įraše: https://www.gealan.de/lt/projektavimo-palaikymas/bim/#revit-tutorials

BIM_und_GEALAN.jpg
 

Revit®-Plug-Ins

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Norint naudoti Revit įskiepius, būtina registracija. Naudokite mygtuką Prisijungti šio puslapio viršutiniame dešiniame kampe. Po registracijos duomenys gali būti naudojami suaktyvinti „Revit“ įskiepius.

Įskiepio diegimo instrukcija (Vokiečių kalba).
Įskiepio naudojimo instrukcija (Vokiečių kalba).

Norėdami pamatyti visus mokomuosius vaizdo įrašus apie registraciją, konfigūraciją ir Revit papildinių naudojimą - spustelėkite čia.
 

Norėdami gauti "Revit®" papildinio ir "ArchiCAD®" priedo pakeitimų žurnalą, spustelėkite čia »

Vaizdo medžiaga apie Revit Plug-In įskiepių/papildinių naudojimą

Nuo registracijos iki įskiepio naudojimo

Šiame vaizdo įraše parodytas procesas nuo registracijos iki papildinio nustatymo.
 

Darbas su Revit papildiniu

Susipažinkite su pagrindinėmis funkcijomis, kad galėtumėte pradėti dirbti su langų projektavimo GEALAN Planersoftware 3.0 programinės įrangos Revit papildiniu.
 

Darbas su projekto funkcija

Projektuokite savo langus ir duris bei jų formas

Laisva konstrukcija leidžia sukurti kiekvieną įsivaizduojamą langą ar durų elementą.

Keičiami parametrai aplink langą

Norint optimaliai suplanuoti elemento montavimo vietą, Revit programoje galima nustatyti daugybę parametrų susijusių su langu ir jo pozicija sienoje.
 

Mokomieji vaizdo įrašai apie "Archicad®" priedą

1 DALIS | Nuo registracijos iki priedo naudojimo

2 DALIS | Darbas su "ArchiCAD®" priedu

3 DALIS | Darbas su projekto funkcija

4 DALIS | Konfigūruokite savo langų ir durų formas

5 DALIS | Reguliuojami parametrai aplink langų sistemą

ARCHITEKTŲ DARLING® apdovanojimai

GEALAN BIM sprendimas trečią kartą pripažintas geriausiu Vokietijos statybų pramonėje

Vokietijos statybų pramonės konkurso „Heinze's ARCHITECTS' DARLING®“ kategorijoje „Geriausias BIM duomenų pasiūlymas“ aukščiausias apdovanojimas ir vėl atiteko GEALAN! Tai jau trečias kartas iš eilės, kai po 2020 ir 2021 metų GEALAN savo darbu įtikino kompetentingą vertinimo komisiją ir mūsų BIM duomenų pasiūlymas dar kartą buvo pripažintas geriausiu ir trečią kartą iš eilės apdovanotas auksu.

GEALAN BIM pasiūlymas padeda architektams ir projektuotojams laisvai planuoti ir ypač realius langų ir durų elementus. Naudojant GEALAN BIM pasiūlymą, galima realistiškai modeliuoti realius gaminius įvairiais detalumo lygiais. Galima naudoti jau iš anksto sukurtus ir laikomus duomenų bazėje sprendimus, o taip pat kurti naujus bet kurio tipo ir formos projektuojamus langų ir durų elementus. Be to BIM vartotojas gali iš anksto patikrinti norimo projekto technines galimybes. Šis unikalus bendras paketas trečią kartą iš eilės įtikino žiuri mūsų "Statinio informacinio modeliavimo" sprendimą nominuoti pirmąja vieta.

GEALAN BIM modeliai nominuoti apdovanojimams

Didžiausia pasaulyje skaitmeninio pastatų modeliavimo platforma „BIMobject“ iš daugiau nei 1200 pretendentų išrinko ir nominavo septynis, tarp kurių buvo ir GEALAN.
 
„Kūrėjų pasirinkimo apdovanojimas“ buvo įteiktas BIM konferencijoje „BIMobject Live 2018“ Švedijoje. Programinės įrangos kūrėjų, kurie, be kita ko, vertina skaitmeninio modelio pritaikomumą „BIMobject“, požiūriu, GEALAN modeliai sukurti aukščiausiame lygyje o juos pritaikyti ypač paprasta: GEALAN langų ir durų sistema S 9000 pateikta trimis pagrindiniais langų tipais.
bo-awards-nominated-labels-horisontal.png

GEALAN elementai BIMobject platformoje

Norite išvysti, kaip gali atrodyti BIM pagalba? Mes jau esame platformoje „BIMobject“, iš kurios galite parsisiųsti mūsų BIM duomenis. Juos pamažu pildysime kitais BIM objektais.

bim_logo_600x600.png

Konsultacijos BIM klausimais

Konsultacijos BIM klausimais – mūsų ekspertai Jūsų paslaugoms

Suprantama, kad dėl projektavimo taikant BIM jums kils daugybė klausimų. Mielai į juos atsakysime. Mūsų architektų konsultacijos – tai aukščiausios kokybės pagalba BIM srityje. „GEALAN: sisteminė inovacija“ – šūkis, kuris ateityje, savaime suprantama, bus neatsiejamas nuo statybos projektų. Kartu kurkime statybos projektavimo ateitį – reiškia statinių informacinį modeliavimą ir Jūsų kompetentingą partnerę GEALAN.

Ieškote GEALAN langų gamintojo?

Aplankykite GEALAN langų gamintojų paieškos puslapį

Turite klausimų?

Susisiekite su mumis tiesiogiai!

GEALAN ACADEMY

GEALAN ACADEMY langų gamintojams, architektams, projektuotojams, statybininkams ir visiems besidominantiems siūlo įdomius specializuotus seminarus su langais susijusiomis temomis.

Nepraleiskite jokių naujienų!

Noriu gauti GEALAN naujienas ir naujienlaiškį apie pavyzdinius mėnesio objektus nurodytu el. paštu. Naujienlaiškis nemokamas ir jo galima atsisakyti bet kuriuo metu.

Gealan

GEALAN – tarptautinė įmonių grupė yra viena iš Europoje pirmaujančių plastikinių langų ir durų profilių sistemų gamintojų.

©2024 GEALAN Fenster-Systeme GmbH