BIM – Building Information Modelling

Modele okienne dla architektów

Co to jest BIM?

Building Information Modeling (BIM) – najnowocześniejsza metoda projektowania

Nie ma co do tego żadnych wątpliwości – BIM to najnowocześniejsza metoda projektowania. Ponieważ technologia modelowania informacji o budynku (Building Information Modeling, BIM) wciąż jeszcze jest stosunkowo mało znana, ponadto istnieją na ten temat sprzeczne opinie, pragniemy w tym miejscu jasno i zrozumiale objaśnić, na czym polega metoda projektowania BIM.
 
Chcemy pokazać, dlaczego projektowanie z wykorzystaniem technologii BIM już wkrótce będzie stanowić standardowy element pracy architektów, projektantów i inżynierów; pragniemy także zaprezentować stanowisko firmy GEALAN, która jako kompetentny partner w dziedzinie stolarki okiennej i drzwiowej już teraz korzysta z technologii modelowania informacji o budynku.

Co oznacza BIM?

Termin Building Information Modeling, w skrócie BIM, został wprowadzony przez firmę Autodesk – amerykańskiego producenta oprogramowania do tworzenia cyfrowych projektów 2D oraz 3D. Przy pomocy popularnego oprogramowania BIM dla architektów Revit®, ARCHICAD & Allplan – renomowani producenci oprogramowania CAD – umożliwiają architektom i inżynierom tworzenie parametrycznych modeli budynków, a tym samym również wizualizację procesu budowlanego i projektowego w 3D. Aby zgłębić istotę BIM należy w pierwszej kolejności wspomnieć, że w przypadku technologii BIM nie mamy do czynienia z właściwym oprogramowaniem, lecz raczej z metodą projektowania. Jeśli gdzieś pojawia się termin „oprogramowanie BIM”, zasadniczo odnosi się on do oprogramowania CAD i wskazuje, że producent przygotował system CAD do obsługi BIM. Znaczenie technologii BIM można wyjaśnić na przykładzie:
 
W przypadku klasycznego projektowania budynku architekt przygotowuje rysunek projektowy przy pomocy systemów CAD. Projekty te przedkładane są między innymi inżynierom, urzędom oraz rzeczoznawcom do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, którzy zawsze powinni posiadać możliwie najbardziej aktualne informacje. Dla pracowni architektonicznej, której zlecono projekt, niezwykle istotne jest, by oszacowany budżet nie wymknął się spod kontroli. W celu oszacowania kosztów na podstawie rysunków projektowych tworzone jest zestawienie ilościowe różnorodnych geometrii. Następnie dochodzi do połączenia geometrii z kosztami usług - poszczególne pozycje usług z dokładnymi danymi ilościowymi są sumowane i przedstawiane w formie zestawienia. Ale co jeśli okaże się, że zmiany wprowadzone np. w rzucie poziomym będą oddziaływać na takie elementy budowlane jak okna czy drzwi?
 
Szczególnie w przypadku większych inwestycji zmiany często wprowadza się na etapie projektowania, a nierzadko nawet po rozpoczęciu budowy. W takim wypadku konieczne jest zaktualizowanie wszystkich rysunków projektowych i dostosowanie budżetu. W tym celu wszyscy uczestnicy procesu inwestycyjnego otrzymują zaktualizowane rysunki, tak aby mogli skoordynować je z danymi projektami specjalistycznymi. Powoduje to powstanie znacznych nakładów pracy oraz nakładów związanych z działaniami koordynacyjnymi, a ponadto stanowi potencjalne źródło błędów. Modele BIM to odpowiedź na ten właśnie problem. Nie chodzi tutaj o samo przedstawienie struktur geometrycznych danego budynku, lecz również o zgromadzenie w jednym miejscu wszystkich danych oraz parametrów istotnych z punktu widzenia procesu inwestycyjnego, tak aby w razie potrzeby możliwa była ich aktualizacja. Metoda BIM umożliwia zatem znaczną optymalizację procesów związanych z projektowaniem budynków oraz zapewnia wsparcie procesów związanych z zarządzaniem budynkiem w czasie jego użytkowania.
BIM_Allgemein.jpg

BIM

Architekt.jpg

Zalety projektowania w technologii BIM

Budowanie i projektowanie w 3D przy pomocy danych BIM umożliwia zastosowanie kompleksowego podejścia do projektu budowlanego. Modelowanie nieruchomości w technologii BIM zapewnia nieustanne przetwarzanie danych podczas całego cyklu życia budynku. Jeszcze przed wbiciem pierwszej łopaty następuje analiza struktury przestrzennej, obiektów BIM oraz robót branżowych, którym nadawane są odpowiednie atrybuty (typ komponentów budowlanych, roboty branżowe takie jak np. BIM okna, BIM drzwi, wykorzystane materiały, wyposażenie, właściwości zgodne z zasadami fizyki budowlanej, koszty itd.). W razie dokonania zmian konstrukcyjnych są one natychmiast wprowadzane w modelach BIM. Dzięki temu wszyscy użytkownicy procesu projektowego uzyskują błyskawiczny dostęp do zaktualizowanych danych.
 
Przyjmijmy, że dojdzie do wprowadzenia zmian konstrukcyjnych w przypadku tak istotnych robót branżowych jak stolarka okienna i drzwiowa. Producent stolarki okiennej korzystający już z innowacyjnej metody BIM a więc tym samym posiadający doskonały dostęp do przepływu informacji, może wówczas natychmiast zareagować i wdrożyć niezbędne działania już na etapie planowania produkcji. Technologia BIM dla architektów oznacza w przyszłości także możliwość bardziej wydajnej komunikacji pomiędzy zleceniodawcą a producentem. Dzięki dostępności „centralnych modeli BIM”, na których szczegółowo zaprezentowano przykładowo okna 3D – i którym zostały nadane odpowiednie atrybuty – producenci okien mogą w krótkim czasie przedstawiać konkretne oferty. Elementy elewacji BIM są zawsze transparentne i można je łatwo porównywać, ponieważ wyświetlane są wszystkie atrybuty danego elementu budowlanego. W rzeczywistości zatem okno BIM staje się „szklanym elementem budowlanym”, którego dane są jasne dla wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego. W porównaniu z tradycyjnymi metodami pracy można zauważyć, że nakłady związane z projektowaniem przy użyciu technologii BIM są istotnie mniejsze. Dzięki połączeniu z atrybutami modele BIM oferują pełnię swoich zalet: wyższa jakość projektu, ograniczenie ryzyka związanego z projektem, dotrzymanie terminów i optymalizacja kontroli kosztów – dzięki większej przejrzystości i konsekwentnemu kontrolingowi podczas całego okresu prowadzenia budowy.

BIM z firmą GEALAN – gotowi na przyszłość

Należy zadać sobie nie tyle pytanie, czy metoda projektowania przy użyciu technologii BIM się przyjmie, lecz raczej pytanie, kiedy metoda BIM zostanie uznana za zwycięską i ogłoszona powszechnie obowiązującym standardem. USA, Wielka Brytania oraz kraje skandynawskie już dostrzegły tkwiący w metodzie BIM potencjał i wprowadziły ją do użytku.
 
W krajach tych obowiązek korzystania z BIM został częściowo ustanowiony ustawowo. W Niemczech BIM Applikation do systemów CAD jest jeszcze stosunkowo rzadko wykorzystywana. Pomimo, że modele BIM umożliwiają przeprowadzenie symulacji przebiegu prac budowlanych, symulacji projektowania systemów technicznych, wykrywanie konfliktów geometrycznych oraz kompleksowe zarządzanie kosztami, dla wielu użytkowników czerpanie korzyści z tego oprogramowania wciąż jeszcze pozostaje kwestią odległej przyszłości.
 
W GEALAN uważamy, że należy to zmienić. Dlatego jako producent systemów profili okiennych i drzwiowych z PVC, wykorzystywanych przez producentów stolarki okiennej do wyrobu najwyższej jakości energooszczędnych elementów budowlanych, w tym również do zastosowania w budownictwie pasywnym, aktywnie wprowadzamy projektowanie przy użyciu technologii BIM.

W dziedzinie BIM firma GEALAN angażuje się również w działania prowadzone poza przedsiębiorstwem. W celu przekształcenia potencjału usług cyfrowych producentów w ogólnie przyjętą metodę BIM powołana została inicjatywa producentów "Bauprodukte Digital" (productsforbim).

Celem tej inicjatywy jest zapewnienie praktycznej implementacji cyfrowych informacji producentów, tak aby przyspieszyć wykorzystanie cyfrowych procesów przez projektantów, przetwórców, producentów oraz administratorów budynków. Firma GEALAN jest częścią inicjatywy producentów "Bauprodukte Digital" (productsforbim) oraz zarejestrowanym członkiem Federalnego Stowarzyszenia Systemów Budowlanych (Bundesverband Bausysteme).

products for bimBundesverband BausystemeVFF Arbeitsgruppe BIM
 
 

Rozwiązania od GEALAN

Już dziś na specjalne zapytanie w firmie GEALAN istnieje możliwość manualnego wygenerowania wszystkich plików BIM kompatybilnych z Revit® & IFC (Industry Foundation Classes = otwarty standard organizacji buildingSmart). Tym samym jako jeden z pierwszych producentów systemów okiennych jesteśmy już w stanie wygenerować dane BIM do oprogramowania Revitt® w odniesieniu do niemal wszystkich możliwych produktów GEALAN z oferty stolarki okiennej i drzwiowej. W szczególności jesteśmy w stanie zintegrować nasze elementy okienne systemu GEALAN-KUBUS® z procesem projektowym architektów na bardzo wczesnym etapie projektowania. Firma GEALAN pozostaje w kontakcie z szeregiem różnych biur architektonicznych oraz projektowych, udostępniając dane BIM.
 
Ponadto prowadzimy zaawansowane prace nad naszym nowym oprogramowaniem Okno Kostruktor GEALAN, które umożliwi automatyczne generowanie plików BIM okna & drzwi kompatybilnych z Revit® & IFC. Oprócz tego intensywnie pracujemy również nad optymalizacją naszego oprogramowania Okno Konstruktor GEALAN do ARCHICAD – oprogramowania CAD/BIM, z którego korzysta ponad 200 000 projektantów na całym świecie. W obszarze naszych zainteresowań pozostaje również Allplan – jako że oprogramowanie CAD pozwala architektom na równie efektywną pracę z BIM i jest dostępne na całym świecie w 20 językach. Projektowanie z BIM oznacza również korzystanie z przygotowanej dla danego projektu bazy danych oraz dodawanie własnych informacji do tych już istniejących. Mogą to być osobne okna wprowadzania, przy pomocy których dany projektant może wprowadzić wszystkie potrzebne informacje. Aby sukces obiektów BIM był możliwy, producenci muszą wykazać się absolutną transparentnością oraz udostępnić wystarczającą ilość danych BIM – firma GEALAN chętnie udzieli swoim klientom szczegółowych informacji dotyczących pobierania danych BIM w zakresie stolarki okiennej i drzwiowej.
Nasze oprogramowanie Okno Konstruktor GEALAN bardzo wyraźnie pokazuje, w jakim kierunku zmierza praca (z danymi) i na jakich rozwiązaniach architekci, projektanci i producenci będą mogli polegać podczas projektowania przy użyciu BIM w przyszłości. Parametry takie jak typy elementów, systemy profili, kolory, ościeżnice, skrzydła, słupki, słupki ruchome, szklenie, listwy przyszybowe i profile łączeniowe stanowią ramy twórcze podczas pracy z BIM okna. Okno z tworzywa sztucznego dla BIM obejmuje ponadto również takie atrybuty jak wynik obliczenia współczynnika przenikania ciepła. Ponadto „Okno PVC z BIM” za pośrednictwem tekstu objaśniającego pozycję oraz wstępnego wymiarowania statycznego już na pierwszy rzut oka dostarcza informacji o wszystkich pozostałych właściwościach elementu budowlanego.

Wykonaj następujące kroki, aby użyć wtyczki Revit® lub dodatku Archicad®:

  1. Pobierz i zainstaluj wymaganą wersję
  2. Zarejestruj się na stronie głównej GEALAN: https://www.gealan.de/pl/account/registration/
  3. Jednorazowy dostęp do oprogramowania Web Planner 3.0: https://www.gealan.de/pl/architekci-i-planisci/planersoftware// (Kliknij "DOSTĘP DO PLANNER SOFTWARE 3.0" i postępuj zgodnie z instrukcjami)
  4. Zaloguj się do wtyczki Revit® / dodatku ArchiCAD® w "Ustawieniach"

Następnie możesz w pełni korzystać z wtyczki Revit® / dodatku Archicad®. Jest to również pokazane ponownie w filmie instruktażowym 1: https://www.gealan.de/pl/architekci-i-planisci/bim/#revit-tutorials

BIM_und_GEALAN.jpg
 

Dostępne wtyczki Revit®

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Do korzystania z wtyczki w programie Revit wymagana jest rejestracja. Proszę użyć funkcji LOGIN. Po rejestracji wtyczkę można będzie aktywować w programie Revit przy użyciu danych dostępu.

Aby uzyskać pomoc przy instalacji wtyczki, proszę kliknąć tutaj »
Aby uzyskać pomoc przy obsłudze wtyczki, proszę kliknąć tutaj »
Tutoriale wideo dotyczące rejestracji, konfiguracji i korzystania z wtyczek dostępne są tutaj »

Aby uzyskać dziennik zmian wtyczki Revit® i dodatku ArchiCAD®, kliknij tutaj »

Tutoriale wideo dot. korzystania z wtyczki Revit®

Od rejestracji po użytkowanie wtyczki

W tym wideo zaprezentowana zostanie cała procedura od rejestracji po konfigurację wtyczki.
 

Praca z wtyczką w Revit®

Poznaj podstawowe funkcje, by rozpocząć pracę z wtyczką Okno-Konstruktor 3.0.

Praca z funkcją projektu

Konfigurowanie własnych kształtów okien i drzwi

Swobodne konstruowanie pozwala na stworzenie dowolnego możliwego elementu okiennego czy drzwiowego.

Edytowalne parametry dotyczące okna

Aby stworzyć optymalny projekt wybranego elementu, w Revit dostępnych jest wiele parametrów związanych z oknem, które można odpowiednio ustawiać.

Samouczki wideo na temat dodatku Archicad®

CZĘŚĆ 1 | Od rejestracji do korzystania z dodatku

CZĘŚĆ 2 | Praca z dodatkiem w ArchiCAD®

CZĘŚĆ 3 | Praca z funkcją projektu

CZĘŚĆ 4 | Konfigurowanie własnych kształtów okien i drzwi

CZĘŚĆ 5 | Regulowane parametry wokół systemu okiennego

Nagroda DARLING® ARCHITEKTÓW

Rozwiązanie BIM firmy GEALAN utrzymuje pierwsze miejsce w branży budowlanej w Niemczech

PO RAZ TRZECI Z RZĘDU ZŁOTO DLA GEALAN! Po zdobyciu pierwszego miejsca w konkursie ARCHITECTS‘ DARLING® w latach 2020 i 2021, nasze rozwiązanie BIM przekonało wybitnych członków jury także w 2022 roku. Do udziału w konkursie mogły zgłaszać się wszystkie firmy z branży budowlanej z terenu całych Niemiec.

Oferta BIM firmy GEALAN wspiera architektów i projektantów, zapewniając możliwość dowolnego projektowania i wyjątkowo realistyczne wizualizacje elementów stolarki okiennej i drzwiowej. Z wyprzedzeniem sprawdza też techniczną wykonalność – a to wszystko bezpłatnie. Ten wyjątkowy pakiet po raz kolejny skłonił jury do przyznania pierwszego miejsca w kategorii NAJLEPSZA OFERTA DANYCH BIM naszemu rozwiązaniu „Building Information Modeling”.

Nasze elementy w BIMobject

Chcieliby Państwo przekonać się, jak może wyglądać wsparcie pracy przy użyciu technologii BIM? Nasza firma jest już obecna na platformie BIMobject, gdzie można pobrać nasze dane BIM. Sukcesywnie będziemy poszerzać dostępny tam asortyment o kolejne obiekty BIM.

bim_logo_600x600.png

Nasze doradztwo w zakresie korzystania z BIM

Jeśli mają Państwo pytania związane z projektowaniem przy użyciu BIM, chętnie udzielimy na nie odpowiedzi za pośrednictwem naszego działu obiektowego. Nasze motto „GEALAN – systemowo innowacyjny” – powinno w przyszłości w sposób oczywisty pojawiać się w kontekście projektów budowlanych. Razem kreujmy przyszłość w dziedzinie projektowania budynków w technologii Building Information Modeling.

Poszukujesz producentów okien w swojej okolicy?

Skorzystaj z naszej wyszukiwarki producenta.

Czy masz jakieś pytania?

Porozmawiaj z nami

GEALAN ACADEMY

Fachowe szkolenia dla partnerów GEALAN skierowane do szerokiego grona specjalistów.

Nie przegap żadnych informacji!

Chcę na podany adres e-mail co miesiąc otrzymywać informacje o obiekcie referencyjnym (około dwa razy w miesiącu).

Gealan

Koncern GEALAN należy do wiodących w Europie producentów profili okiennych i drzwiowych z tworzyw sztucznych.

©2024 GEALAN Fenster-Systeme GmbH
Aktualności gealan