Gealan Logo

Įmonė GEALAN

sisteminė inovacija

Įmonės misija

Įmonės misijoje suformuluota, kaip įsivaizduojame savo įmonę, orientuotą į veiklos rezultatus. Ja kasdien vadovaujamasi GEALAN grupės darbe. Nuo jos priklauso, kaip bendradarbiaujame su vietiniais ir užsienio partneriais.
 

Ekonomika ir augimas

Nuolat siekiame pelningai augti, kad užtikrintume stabilią ir gerą įmonės vertę. Siekdami šio tikslo nuolat sąmoningai vykdome visų grupės įmonių plėtrą, niekada nepamiršdami rentabilumo. Todėl reguliariai peržiūrime verslo procesus, tobuliname juos visoje grupėje. Visą laiką didindami grupės įmonių pajėgumus ir praktines žinias, užtikriname didesnę įmonių sinergiją.

Darbuotojai:
mūsų sėkmės garantas

Kiekvienas grupės darbuotojas laikomas esminiu sėkmės veiksniu. Jo asmenybė, žinios, patirtis ir ambicijos – visa tai padeda siekti tikslų. Skatiname maksimalų našumą, kurdami darbo aplinką, išsiskiriančią tarpusavio pagarba ir atviru, konstruktyviu dialogu. Sykiu investuojame į švietimą, tobulinimąsi ir žinių mainus tarp komandų. Padedame darbuotojams siekti tikslų, nes jų ambicijos ir mus neša pirmyn.
 

Klientai ir rinkos:
jiems skirti mūsų veiksmai

Ieškodami ryšio su rinkos potencialu ir siekdami juo pasinaudoti, kuriame į rinką ir poreikius orientuotus sprendimus. Todėl diskusijose ir veikloje grupė daug dėmesio skiria kliento ir rinkos poreikiams. Siūlydami intelektinius, novatoriškus ir kokybiškus produktus bei paslaugas stipriname klientų padėtį rinkoje. Turime tikslą kurti tvirtus, ilgalaikius, pasitikėjimu pagrįstus santykius su klientais. Jų sėkmė – mūsų sėkmė.
 

Tiekėjai:
partnerystė abipusei sėkmei

Iš tiekėjų tikimės to, ką siūlome savo klientams – kompetencijos, kokybės, patikimumo, laiku vykdomų užsakymų, sąžiningų kainų, į rinką orientuotų produktų ir lankstumo. Remiantis tarpusavio pasitikėjimu, tokia partnerystė užtikrina abipusę sėkmę. Siekiant klientams siūlyti optimalius sprendimus, tikėjams būtina ir svarbu suprasti specialius mūsų poreikius.

Įmonės valdyba

GEALAN board of executivesMums, GEALAN įmonių grupei, pasitikėjimas, patikimumas ir solidi ūkinė praktika yra kertinės vertybės, užtikrinančios sėkmę tarptautinėse rinkose. Kartu su atviru dialogu ir informacija, šios vertybės – tai pasitikėjimą skatinančio bendradarbiavimo su suinteresuotomis grupėmis (klientais, darbuotojais, savininkų šeima, tiekėjais, vyriausybe ir bendruomene) pagrindas.

Pasaulinė rinka ir kultūrinė įvairovė – mūsų ateities ir potencialo toliau augti laidas ir galimybė. Nenukrypsime nuo augimo kelio, kurį pasirinkome praeityje. Atsispyrę nuo vokiškai kalbančių pagrindinių rinkų, toliau sieksime dirbti tarptautiniu mastu, tyrinėdami galimybes dirbti už Europos ribų ir jas išnaudodami.

Palaikydami ir plėsdami GEALAN grupės konkurencinį pajėgumą, visą dėmesį skiriame svarbiausioms kompetencijoms ir nuolat tobuliname verslo procesus. Tam pagrindą sudaro veiklos struktūra, inovacijos, lankstumas, suvokta kokybė ir gebėjimas rinkoje žengti pirmiems, užuot reagavus į įvykius. Sykiu siekiame, kad klientų pasitenkinimas ir lojalumas išliktų aukštas.

Integruotą požiūrį deriname su ypatingu dėmesiu sąnaudoms. Tai sukuria pagrindą sėkmei ir saugioms darbo vietoms, taip pat padeda kurti naujas darbo vietas. Nepamirštame ekonominių, aplinkosaugos ir socialinių pareigų ir jas vykdome.

Aptarnaujamose rinkose siekiame patekti į geriausių langams, durims ir langinėms skirtų PVC profilių gamintojų trejetuką.

GEALAN valdyba

Įmonės istorija

1921   

Adomas Fikenšeris įsteigė odos ir kailių apdirbimo įmonę.

1956

Kompanijos įkūrėjo Adomo Fikenšerio sūnus Tomas Fikenšeris įkuria plastmasės perdirbimo gamyklą.

1968

Pagamintas pirmasis GEALAN plastikinių langų profilis, paleidžiama pirmoji PVC profilių ekstruzijos linija.

1979

Įsteigta įmonė GEALAN WERK Fickenscher GmbH.

1980

Koekstruzijos būdu – sulydant spalvotą akrilą su baltu PVC profilio pagrindu - pradėti gaminti spalvoti ACRYLCOLOR profiliai langams ir durims.

1988

PVC profilių gamyba tampa vienintele ir pagrindine GEALAN veiklos sritimi.

1992

Tannos mieste Tiuringijoje įkuriama kompanija GEALAN Tanna Fenster-Systeme GmbH ir pastatome PVC profilių ekstruzijos gamykla.

1994

Döhlau mieste pradeda veikti GEALAN TECHNIKUM – GEALAN techninio apmokymo centras.

1995

Oberkotzau mieste pastatytas modernus GEALAN koncerno administracinis pastatas, o Tannoje pastatyti modernūs sandėlių kompleksas ir plečiama čia esanti gamybos įmonė.

1997

Įkuriama GEALAN BALTIC bendrovė ir pradedama PVC profilių gamyba Lietuvoje, taip pat įkuriama GEALAN ROMANIA Rumunijoje bei GEALAN POLSKA Lenkijoje. Tannoje pradėjo veikti antroji mišinių gamybos komplekso linija ir toliau plečiama gamyba.

1998

Vokietijos prezidentas Roman Herzog apsilanko GEALAN gamykloje Oberkotzau.

1999

Rumunijoje pradeda veikti naujai pastatytas gamybos, sandėliavimo ir administracinis GEALAN ROMANIA kompleksas. Įkuriama bendrovė GEALAN rinkodaros padalinys GEALAN Dienstleistung GmbH.

2001

Tannoje pradeda veikti naujas modernus GEALAN logistikos centras.

2002

Oberkotzau plečiama ir modernizuojama profilių bei ekstruzijos įrangos gamyba. Tarptautinių investavimo grupė HALDER įsigyja didžiąją dalį GEALAN akcijų.

2003

Pradeda veikti licencijuota PVC profilių eksruzijos gamykla Sankt-Peterburge, Rusijoje.

2004

Pradeda veikti nauja GEALAN POLSKA gamykla Lenkijoje Rzgow mieste. Kroatijoje įkuriama GEALAN d.o.o. Modernizuojamas gamybos, sandėliavimo ir logistikos centras Tannoje. Įkuriama GEALAN atstovybė Rusijoje. Belgijos investicinis fondas GIMV N.V. parduoda didžiają dalį GEALAN akcijų AXA PRIVATE EQUITY fondui, kuris įsikūręs Frankfurte ir Paryžiuje. GIMV N.V. pasilieka mažą akcijų dalį.

2005

Oberkotzau patatytas naujas administracinis pastatas ir plečiama instrumentų gamyba. Kroměříž mieste Čekijoje pradeda veikti bendra įmonė IQ Service spol. s.r.o. Prancūzijoje, Dijon mieste, atidaroma atstovybė GEALAN S.A.R.L. Pagal suteiktą licenziją GEALAN profiliai pradedami gaminti Novosibirske, Rusija.

2006

Plečiama gamyba Oberkotzau.Pastatytas administracinis gamybos ir sandėliavimo komplekso pastatas ir atidarytas mokymo centras su bandomosios gamybos baze GEALAN S.A.R.L. Atidaroma GEALAN atstovybė Ukrainoje.

2007

Išplėstas GEALAN POLSKA gamybos, sandėliavvimo ir administracinis kompleksas Lenkijoje. Čekijoje atidarytas IQ Service spol. s r.o. mokymo centras su bandomosios gamybos baze. Įsteigiama OOO GEALAN Fenster-Profile, Maskvoje, Rusijoje.

2009

Atidaromas naujas GEALAN BALTIC gamybos, sandėliavimo ir logistikos centras. Įmonės pajėgumai padidėja kelis kartus.GEALAN valdyba padidėja iki penkių narių. OOO GEALAN Fenster-Profile pradeda gamybą Maskvos priemiestyje, Zheleznodorozhnyi, Rusija.

2010

Pristatomos GEALAN STV® ir IKD® inovacinės sistemos. Prancūzijos atstovybė GEALAN S.A.R.L. persikelia į naują logistikos centrą.

2011

Kontrolinį GEALAN akcijų paketą įsigyja Vokietijos investicinis fondas HALDER.

2012

Pristatoma nauja GEALAN S 9000 profilių sistema.

2013

Vokietijos vidaus reikalų ministras Dr. Hans-Peter Friedrich apsilanko GEALAN Fenster-Systeme GmbH gamykloje Oberkotzau. 2013 m. lapkritį pristatoma GEALAN-FUTURA® sistema.

2014

GEALAN koncernas susijungia su VEKA AG.

2015

Pradedami tiekti spalvoti GEALAN ACRYLCOLOR® S 9000 sistemos profiliai.

2016

FENSTERBAU FRONTALE parodoje iškilmingai pristatoma nauja GEALAN-KUBUS® profilių sistema.

Įmonės Atsakomybė

 • Pripažįstama, kad kokybe ir patikimumu mūsų novatoriški gaminiai ir paslaugos pirmauja Europoje. Jau 1995 m. sukūrėme ir įdiegėme kokybės vadybos sistemą pagal tarptautinį standartą ISO 9001.

  Viena vertus, tai reiškia, kad nuolat stebime ir optimizuojame verslo procesų stabilumą ir efektingumą. Kita vertus, tai reiškia, kad įmonė nuolat vystoma, siekiant patenkinti klientų, partnerių ir darbuotojų reikalavimus ir lūkesčius, reguliariai atliekamas vidinis ir išorinis auditas.

 • Pastaraisiais metais daug dirbome, kad sauga ir sveikata taptų neatsiejama nuo kasdienės darbų tvarkos. Reguliarūs instruktažai, kursai ir saugos, sveikatos bei ypatingųjų situacijų sąvokos yra tokia pati kasdienybė kaip rizikos vertinimas. Paskutinė dėlionės detalė – savanoriškas vadovų įsipareigojimas aktyviai skatinti prevencijos kultūrą.

  Tuo vadovaudamiesi parengėme toliau pristatomas darbuotojų saugos gaires:

  1. Darbuotojų sveikata
  Sveikata – mūsų didžiausias turtas. Sveiki darbuotojai yra nepaprastai svarbūs rezultatams, įmonės ekonominei sėkmei ir saugioms darbo vietoms.


  2. Apsauga ir sauga
  Todėl sveikatos apsauga, avarijų prevencija ir saugios gamyklos yra esminiai įmonės uždaviniai. Visomis būtinomis ir priimtinomis priemonėmis siekiame darbuotojų sveikatos ir gerovės darbe.

  3. Pavyzdžio rodymas
  Įmonės vadovų atsakomybė saugos ir sveikatos atžvilgiu yra ypatinga. Jie turi rodyti pavyzdį ir pasirūpinti, kad kiekvienas darbuotojas gautų visą informaciją apie direktyvas, pavojus ir apsaugos priemones.

  4. Planavimas ir rizikos nustatymas
  Planuojant gaminius, procesus, sistemas ir gamyklas atsižvelgiama į saugos ir sveikatos klausimus, kad kuo anksčiau nustatytume saugumo riziką ir jos išvengtume.

  5. Asmeninė atsakomybė
  Visi darbuotojai laikosi jų veiklai taikomų nuostatų ir direktyvų. Pagal žinias ir galimybes jie asmeniškai atsako už savo ir kitų saugą.

 • Ekonominis augimas gali harmoningai derėti su gamta. Tai įrodo mūsų sėkmė saugant aplinką. GEALAN tapo pirmąja Europos plastikinių langų profilių gamintoja, taikančia EB aplinkosaugos auditą. Abi pagrindinės GEALAN gamyklos Vokietijoje gavo patvirtinimą 1996 m. birželį.

  1997 m. gegužę sertifikuoti pagal pasaulinį standartą ISO 14001 galėjome toliau stiprinti rinkos lyderio pozicijas aplinkosaugos srityje. 1999-2011 m. kelis kartus buvo atnaujintas patvirtinimas, kad atitinkame EB aplinkosaugos audito sistemos, dabar žinomos pavadinimu EMAS III, reikalavimus. Atliekant bendrą kokybės vadybos sistemos pagal ISO 14001 ir ISO 9001 auditą, abu kompleksai Vokietijoje buvo tikrinami dvi dienas.

  2012 m. taip pat patvirtinta stebėjimo sistema. Tuo metu parengtą „Atnaujintą aplinkosaugos deklaraciją“ galima atsisiųsti tam skirtoje skiltyje. Ekologiškai atsakinga GEALAN langų profilių gamyba užtikrinama naudojant išorinių stebėtojų prižiūrimą aplinkosaugos vadybos sistemą. Būdama atsakinga už gaminamą produktą ir siekdama kurti uždarą medžiagų ciklą, GEALAN siūlo klientams pasirašyti bendradarbiavimo aplinkosaugos srityje sutartį.

 • Aplinkos tvarumą užtikrinantis požiūris į gamybą yra pagrindinis GEALAN grupės požiūrio į save ramstis. Nuo pat pradžių įmonei buvo svarbu glaudžiai bendradarbiauti su klientais, tiekėjais ir kitomis sektoriaus įmonėmis. Atsakomybė prieš darbuotojus ir visuomenę, nuolatinis gaminių, procesų ir paslaugų tobulinimas – tai pagrindiniai įmonės sėkmę lėmę veiksniai.

  Kintančios rinkos sąlygos arba nauji teisiniai reikalavimai GEALAN grupei visada buvo verslo iššūkis. Antai XX a. pabaigoje prasidėjus viešoms diskusijoms apie PVC, buvo nuspręsta dalyvauti senų PVC langų perdirbimo programoje. Po nepriklausomų tyrimų GEALAN 1994 m. pradėjo siūlyti tokių gaminių perdirbimo koncepciją.

  Daugiau apie GEALAN tvarumo programą