GEALAN-CAIRE® smart - Veelgestelde vragen

Vragen en antwoorden over slimme ventilatie met warmteterugwinning

Planning

Vraag Antwoord
Waar kan ik de ventilatierooster kopen? Bij een partner van GEALAN / raamfabrikant: Raamfabrikant zoeken
Kan het ventilatiesysteem toevoerlucht genereren voor een permanente luchtafvoer in de badkamer (voor badkamers zonder raam)? Nee, er is een voortdurende uitwisseling van gebruikte lucht en verse lucht. Het puur en alleen aanzuigen van verse lucht is momenteel (nog) niet mogelijk.
Hoeveel kost het ventilatiesysteem GEALAN-CAIRE® smart? De prijs is afhankelijk van de installatievariant van de ventilatierooster en de kozijngrootte. Neem contact op met een partner van GEALAN om een offerte op te laten stellen.
Waar moet bij het gebruik van de GEALAN-CAIRE® smart in combinatie met een afzuigkap op gelet worden? De voor de afzuigkap benodigde luchttoevoer moet afzonderlijk gepland en geregeld worden. In deze situatie gedraagt het ventilatiesysteem zich neutraal. Het kan niet worden gebruikt voor de toevoer van lucht.
Kan de ventilatierooster achteraf in een bestaand raam inbouwen? Nee, achteraf inbouwen is niet mogelijk. GEALAN-CAIRE® smart-ventilatiesystemen kunnen alleen samen met een nieuw raam geïnstalleerd worden.
Welke stimuleringsprogramma's zijn er beschikbaar voor de installatie van een GEALAN-CAIRE® smart-ventilatiesystem (KfW, etc.)? Er zijn stimuleringsprogramma beschikbaar van de KfW-bank. Dat zijn bijvoorbeeld: KfW-stimuleringsprogramma nr. 153 "Energie-efficiënt bouwen" en stimuleringsprogramma nr. 430 "Energie-efficiënt renoveren".
Hoeveel ventilatieroosters zijn er nodig voor een gemiddeld appartement (60 m²)/huis (140 m²)? Het vereiste luchtvolume is afhankelijk van een aantal factoren (locatie van het gebouw, thermische isolatienorm, bewoners, enz.) en is af te leiden uit het ventilatieplan.
Vraag Antwoord
Waarop moet worden gelet bij het gebruik van het ventilatiesysteem in combinatie met haarden, open haarden en tegelkachels? In de zogenaamde Feuerungsverordnungen (verordeningen inzake stookinrichtingen) van de deelstaten zijn hiervoor specificaties opgenomen. In de verordening van de deelstaat Beieren staat bijvoorbeeld het volgende:

(2) 1 De bedrijfsveiligheid van ruimteluchtafhankelijke haarden mag niet in het gedrang komen door de werking van luchtafvoersystemen in de ruimte, zoals ventilatie- of warmeluchtverwarmingssystemen, afzuigkappen, wasdrogers.
2 Aan deze voorwaarde is voldaan, wanneer
1. veiligheidsvoorzieningen de gelijktijdige werking van de haarden en de luchtafvoersystemen verhinderen,
2. speciale veiligheidsinrichtingen de afvoer van uitlaatgassen bewaken,
3. luchtafvoersystemen de rookgassen van de open haarden afvoeren, of
4. vanuit technisch oogpunt is gewaarborgd dat er geen gevaarlijke onderdruk kan ontstaan tijdens het gebruik van de haarden.

De ventilatie-eenheid kan alleen onderdruk creëren in de vorstbeveiligingsmodus. Om te voldoen aan de Feuerungsverordnung moet hier een zogenaamde 4-Pascal-meting worden uitgevoerd, bijv. door de schoorsteenveger. De ventilatierooster mag in de ruimte waar deze gebruikt wordt geen onderdruk van meer dan 4 Pascal veroorzaken. Als de ventilatierooster een hogere onderdruk veroorzaakt, dan moeten er tegenmaatregelen worden genomen.

Dit kan bijvoorbeeld gebeuren met een luchtdrukbewaker. De luchtdrukbewaker voorkomt dat een daarop aangesloten apparaat blijft werken als de luchtdruk in de woonruimte ten opzichte van de buitendruk met meer dan 4 Pa daalt. Het apparaat wordt automatisch uitgeschakeld en weer ingeschakeld zodra de druk is gecompenseerd.

Een andere mogelijkheid is het gebruik van extra sponningsventilatieroosters, zoals de GEALAN-CAIRE® flex.

Techniek

Vraag Antwoord
Hoe hoog is de warmteterugwinning?

Hoe hoog zijn de geluids- en warmte-isolatiewaarden?

Hoe hoog zijn de geluidsvermogenwaarden?
Deze antwoorden vindt u in het technische gegevensblad
Is een tijdregeling van het ventilatiesysteem mogelijk? Dit is momenteel alleen mogelijk als het ventilatiesysteem geïntegreerd is in de domotica.
Hoe kan ik de ventilatierooster integreren in de bestaande domotica? Dit is momenteel alleen mogelijk in combinatie met de Mediola Gateway en de Mediola IQONTROL-Neo-app.
Helpt het ventilatiesysteem tegen de verspreiding van virussen en bacteriën? Het ventilatiesysteem filtert virussen zelf niet en bacteriën slechts gedeeltelijk. De constante luchtverversing vermindert echter de concentratie van besmettelijke deeltjes in de lucht. GEALAN-CAIRE® smart draagt bij aan een betere luchthygiëne:
  1. de ventilator onttrekt schadelijke stoffen ventilator aan de binnenlucht (bijv. CO2, VOC, enz.)
  2. Er wordt frisse lucht de kamer in geblazen (door ingebouwde filters ontdaan van pollen, eventueel fijn stof, enz.)
  3. Dankzij de gescheiden luchtkanalen wordt de binnenlucht, die schadelijke stoffen bevat, niet vermengd met de gezuiverde buitenlucht.
  4. De voortdurende luchtafzuiging zorgt ervoor dat gefilterde deeltjes niet terug de binnenruimte in geblazen kunnen worden.
Welke sensoren heeft de ventilatierooster en welke waarden meet de ventilatierooster? De ventilatierooster heeft sensoren voor de temperatuur en de luchtvochtigheid. De ventilatierooster meet de kamertemperatuur en de relatieve vochtigheid in de ruimte, evenals de buitentemperatuur en de relatieve vochtigheid buiten.
Vraag Antwoord
Hoe gedraagt de ventilatierooster zich bij permanent lage temperaturen in de ruimte resp. bij permanent lage luchtaanvoertemperaturen? De ventilatoreenheid controleert met tussenpozen van 60 minuten of de temperatuur van de aanvoerlucht boven de ingestelde drempelwaarde ligt. Als dit het geval is, dan schakelt de ventilatierooster terug naar de NORMALE MODUS.

Als dit niet het geval is, dan blijft de ventilatierooster een luchtvolumestroom van 4 m3/u van de kamerzijde naar buiten transporteren. Volgens het gecertificeerde testcentrum voor vorstbescherming is dit een vereiste procedure om schade aan de warmtewisselaar uit te sluiten.

Het apparaat schakelt in de vorstbeveiligingsmodus nooit volledig uit. Als de temperatuur van de buitenlucht en de ruimtelucht permanent laag zijn, dan ontstaat er geen condenswater en is er dus geen gevaar voor ijsvorming.
Kan de ventilatie-eenheid permanent op niveau 5 gebruikt worden?

De voortdurende looptijd van het apparaat op niveau 5 is beperkt tot maximaal 60 minuten. Deze "tijdsperiode van 60 minuten" regenereert terwijl de eenheid op een lager niveau werkt.

Bijvoorbeeld: de ventilatie-eenheid wordt gedurende 30 minuten op niveau 5 gebruikt en zou nog eens 30 minuten op niveau 5 gebruikt kunnen worden.

Als u het apparaat nu op een lager niveau instelt (niveau 1-4) en 15 minuten in deze modus laat draaien, dan is de "tijdsperiode van 60 minuten" van niveau 5 weer met deze 15 minuten geregenereerd. Na deze 15 minuten kunt u dus gedurende 45 minuten weer overschakelen op niveau 5.

Als de ventilatie-eenheid echter nog eens 15 minuten op een lager niveau wordt gebruikt, dan is de "tijdsperiode van 60 minuten" volledig geregenereerd. U kunt het apparaat dan op elk moment weer gedurende 60 minuten op niveau 5 laten draaien.

Wat wordt er in de automatische modus geregeld?

In de automatische modus probeert de ventilatie-eenheid de relatieve vochtigheid in de kamer op een waarde tussen 40 en 60% te houden.

Als de relatieve vochtigheid in de ruimte binnen het bovengenoemde bereik ligt, dan schakelt het apparaat automatisch over naar niveau 2. Het apparaat blijft draaien op dit niveau tot de relatieve vochtigheid in de ruimte verandert en onder 40% of boven 60% komt.

Als de relatieve vochtigheid in de kamer lager is dan 40%, dan controleert het apparaat de relatieve vochtigheid van de aanvoerlucht.

Als deze boven 40% ligt (omgerekend naar de huidige kamertemperatuur), dan verhoogt het apparaat de luchtaanvoer om de relatieve
vochtigheid in de kamer te verhogen. Als de relatieve vochtigheid in de ruimte stijgt tot een waarde hoger dan 40%, dan schakelt het apparaat automatisch terug naar niveau 2.

Als de relatieve luchtvochtigheid in de ruimte lager is dan 40% en als de relatieve luchtvochtigheid (omgerekend naar kamertemperatuur) van de aanvoerlucht ook lager is dan 40%, dan schakelt het toestel apparaat over naar niveau 1. Deze overschakeling beperkt een verdere daling van de luchtvochtigheid in de ruimte tot een minimum.

Als de relatieve vochtigheid in de ruimte hoger is dan 60% en als de relatieve vochtigheid (omgerekend naar kamertemperatuur) van de
aanvoerlucht ook hoger is dan 60%, dan schakelt het toestel automatisch over naar niveau 1. Deze overschakeling beperkt een verdere stijging van de luchtvochtigheid in de ruimte tot een minimum.

Als de relatieve vochtigheid in de kamer hoger is dan 60% en als de relatieve vochtigheid (omgerekend naar kamertemperatuur) van de aanvoerlucht lager is dan 60%, dan schakelt het apparaat automatisch over naar niveau 3 of 4 om de kamer te ontvochtigen.

Als de relatieve luchtvochtigheid in de ruimte hoger is dan 85% en die van de aanvoerlucht omgerekend naar kamertemperatuur lager, dan schakelt
de ventilatie-eenheid over naar niveau 4 of 5 (indien beschikbaar vanwege de looptijdbeperking) om de ruimte te ontvochtigen.

Als de relatieve vochtigheid in de ruimte daalt tot een waarde lager dan 60% bereikt, dan schakelt het apparaat automatisch terug naar niveau 2.

Service & ondersteuning

Service

Vraag Antwoord

Wie levert de ondersteuning bij storingen van het ventilatiesysteem GEALAN-CAIRE® smart?

Verzoeken voor ondersteuning moeten gericht worden aan de desbetreffende partner waarmee de overeenkomst is gesloten (raamfabrikant / dealer).

Hoe breng ik verbinding tot stand tussen de ventilatierooster en de GEALAN-app?

  1. Download de GEALAN Home-app
  2. Open de app
  3. Volg de aanwijzingen in de app

Hoe kan ik de ventilatierooster integreren in een bestaand WLAN-netwerk?

  1. Download de GEALAN Home-app
  2. Open de app
  3. Volg de aanwijzingen in de app

Hoelang gaan de filters mee?

De filters moeten ongeveer een keer per jaar vervangen worden. Bij omstandigheden met een slechtere buitenlucht (bijv. hoge pollenbelasting/hoge fijnstofbelasting) indien nodig vaker.

Hoe kan ik de filters vervangen?

Raadpleeg de gebruiksaanwijzing

Kan ik de filters rechtstreeks bij GEALAN kopen?

Vervangende filters voor de GEALAN-CAIRE® smart kunt u bij GEALAN-partners/raamfabrikanten kopen.

Kan het ventilatiesysteem bevriezen?

Nee, om dit te voorkomen is een vorstbeveiligingsmodus in het systeem geïntegreerd.

Zolang het systeem niet permanent wordt uitgeschakeld , kan het niet bevriezen.

Hoeveel onderhoud heeft het ventilatiesysteem GEALAN-CAIRE® smart nodig?

Bij de GEALAN-CAIRE® smart moeten een keer per jaar de filters vervangen worden.

Wie verzorgt de ondersteuning bij storingen in het domoticasysteem waarmee het GEALAN-CAIRE® smart-ventilatiesysteem verbonden is?

De fabrikant van het domoticasysteem verzorgt de ondersteuning.

Ondersteuning

Vraag Antwoord

Hoe lang loopt de garantie?

Er is geen garantie, alleen een waarborg.

De waarborg is in overeenstemming met de wettelijke bepalingen (2 jaar).

Kan ik indien nodig een afdekkap nabestellen?

Ja, de kappen kunnen in een set (2 stuks) nabesteld worden (Art 5421 ..). Neem contact op met de desbetreffende partner waarmee de overeenkomst is gesloten (dealer, raamfabrikant)

Kan ik indien nodig een hor nabestellen?

Ja, de horren kunnen in een set (2 stuks) nabesteld worden (Art 5444 ..). Neem contact op met de desbetreffende partner waarmee de overeenkomst is gesloten (dealer, raamfabrikant)

Kan de handmatige bediening uitgeschakeld worden (bijv. in het geval van begeleid wonen)?

Nee, de bedieningssensor op de ventilatie-eenheid zelf kan niet gedeactiveerd worden.

Deactivering is alleen mogelijk bij een externe knop.

Raamfabrikant in uw regio vinden

Bent u op zoek naar een GEALAN-fabrikant bij u in de buurt? Gebruik onze fabrikantzoekopdracht.

Heeft u nog vragen?

Spreek ons gerust aan/contact opnemen

GEALAN ACADEMY

De GEALAN ACADEMY biedt marktgerichte seminars over onderwerpen als bouwrecht, verkoop en raamtechniek.

Mis geen nieuws!

Ik wil informatie met betrekking tot referentie-objecten en GEALAN News via e-mail ontvangen (ongeveer twee keer per maand) - kostenloos en ten alle tijde opzegbaar.

Gealan

De GEALAN-groep is een van Europa's toonaangevende fabrikanten van pvc profielen voor ramen en deuren.

©2024 GEALAN Fenster-Systeme GmbH
Pers en nieuws
©2024 GEALAN Fenster-Systeme GmbH