GEALAN-CAIRE® smart – DUK

Klausimai ir atsakymai išmanaus vėdinimo su šilumos rekuperacija tema

Vėdinimo projektavimas

Klausimas Atsakymas
Kur galima įsigyti vėdinimo įrenginį? Kreipkitės į GEALAN partnerius - langų gamintojus: Ieškoti langų gamintojo
Ar vėdinimo sistema gali užtikrinti nuolatinę oro kaitą vonios kambaryje (kai vonios kambaryje nėra langų)? Ne, vyksta nuolatinė panaudoto ir šviežio oro kaita. Šiuo metu tiesioginės šviežio oro įsiurbimo galimybės pasiūlyti (dar) negalime.
Kiek kainuoja vėdinimo sistema GEALAN-CAIRE® smart? Kaina priklauso nuo įrenginio montavimo tipo ir lango dydžio. Susisiekite su GEALAN partneriu ir gaukite konkretų pasiūlymą.
Į ką reikėtų atkreipti dėmesį, kai GEALAN-CAIRE® smart naudojamas kartu su gartraukiu? Gartraukiui reikalingas oro tiekimas turi būti projektuojamas ir užtikrinamas atskirai. Vėdinimo sistema šiuo atveju yra neutrali ir negali būti naudojama oro tiekimui.
Ar galima vėdinimo prietaisą įrengti jau esančiame lange? GEALAN-CAIRE® smart vėdinimo sistemą galima montuoti tik kartu su nauju langu.
Kokių esama GEALAN-CAIRE® smart vėdinimo sistemos įrengimo finansavimo galimybių?

Nėra duomenų apie finansavimo galimybes ar skatinimo programas Baltijos šalyse.

Vokietijos rekonstrukcijos projektų skatinimo bankas "KfW" siūlo projektų finansavimo programas, pavyzdžiui: finansavimo programa Nr. 153: „Energetiškai efektyvios statybos“ ir finansavimo programa Nr. 430 „Energetiškai efektyvus renovavimas“.

Kiek reikia įrengti vėdinimo prietaisų vidutiniam butui (60 m²) arba namui (140 m²)? Reikalingas oro kiekis priklauso nuo daugelio veiksnių (pastato vietos, šilumos izoliacijos standarto, žmonių skaičiaus ir kt.) ir gali būti nustatomas pagal vėdinimo koncepciją.
Klausimas Atsakymas
Į ką reikėtų atkreipti dėmesį, kai vėdinimo sistema naudojama kartu su uždarais ir atvirais židiniais bei koklinėmis krosnimis? Tam yra parengti Vokietijos federalinių žemių Direktyvų dėl kūryklų potvarkiai. Pavyzdžiui, Bavarijos direktyva skelbia:

(2) 1 Patalpos orą naudojančių krosnių saugaus eksploatavimo reikalavimai neleidžia kartu naudoti iš patalpos orą ištraukiančių sistemų, tokių kaip vėdinimo ar šildymo karštu oru sistemų, gartraukių, kondensacinių drabužių džiovyklų.
2 Laikoma, kad reikalavimas įvykdytas, jei
1. vienalaikį krosnių ir oro traukimo sistemų veikimą regulioja specialūs apsaugos įtaisai,
2. išmetamųjų dujų šalinimą kontroliuoja specialūs apsaugos įtaisai,
3. iš krosnių išmetamosios dujos pašalinamos per oro ištraukimo sistemas arba
4. sistemos konstrukcija užtikrina, kad krosnių veikimo metu negali susidaryti pavojingas neigiamas slėgis.

Vėdinimo įranga neigiamą slėgį gali sukelti tik apsaugos nuo šalčio režime. Kad būtų išlaikyti Direktyvos dėl kūryklų reikalavimai (vok. „Feuerungsverordnung“, FeuVo), šiuo atveju turi būti atliekami „4 paskalių matavimai“, privalo atlikti specialistai, pavyzdžiui, kaminkrėčiai. Negalima, kad tokioje patalpoje veikiantis vėdinimo įrenginys sąlygotų didesnį nei 4 Pa neigiamą slėgį. Jei prietaiso veikimas sąlygoja didesnį neigiamą slėgį, būtina imtis papildomų priemonių.

Pavyzdžiui, panaudoti kontrolinį oro slėgio jutiklį. Kontrolinis oro slėgio jutiklis sustabdo prietaiso veikimą, jei oro slėgis gyvenamojoje patalpoje, lyginant jį su išoriniu slėgiu, sumažėja daugiau nei 4 Pa. Prietaisas automatiškai išsijungia, o kai tik slėgis išsilygina – vėl pats įsijungia.

Kitas būdas yra papildomų orlaidžių lange, pvz.: GEALAN-CAIRE® flex, įrengimas.

Technologija

Klausimas Atsakymas
Koks šilumos rekuperacijos dydis?

Kokios yra garso ir šilumos izoliacijos vertės?

Kaip garsiai veikia įrenginys?
Visus šiuos duomenis rasite: Techninių duomenų aprašas GEALAN-CAIRE smart
Ar įmanoma nustatyti vėdinimo sistemos veikimo laiką? Šiuo metu tai įmanoma tik vėdinimo sistemą integravus į išmaniųjų namų sistemą.
Kaip vėdinimo sistemos valdymą integruoti į turimą išmaniųjų namų sistemą? Šiuo metu tai įmanoma tik naudojant „Mediola Gateway“ ir „Mediola IQONTROL-Neo“ programėles.
Ar vėdinimo sistema padeda užkirsti kelią virusų ir bakterijų plitimui? Pačių virusų ventiliacijos sistema neišfiltruoja, o bakterijas išfiltruoja tik dalinai. Tačiau dėl nuolat vykstančių oro mainų mikroorganizmų koncentracija ore sumažinama. GEALAN-CAIRE® smart prisideda prie geresnės oro kokybės palaikymo:
  1. iš patalpos oro ištraukiamos kenksmingos medžiagos (pvz.: CO2, lakiieji organiniai junginiai ir kt.)
  2. Į patalpą paduodamas šviežias oras (įmontuotų filtrų pagalba išvalytas nuo žiedadulkių, tam tikrų kietųjų dalelių ir pan.).
  3. Įtekančio ir ištekančio oro kanalai yra atskirti, todėl kenksmingomis medžiagomis prisotintas patalpų oras nesimaišo su išvalytu lauko oru.
  4. Nuolatinis oro išsiurbimas užtikrina, kad filtrų dėka sulaikytos kenksmingos dalelės nepatektų atgal į patalpas.
Kokie jutikliai yra įrengti vėdinimo sistemoje ir kokias vertes jis matuoja? Vėdinimo sistemoje įrengti temperatūros ir oro drėgmės jutikliai. Jie matuoja patalpos temperatūrą ir santykinę patalpos oro drėgmę, o taip pat ir lauko temperatūrą ir santykinę lauko oro drėgmę.
Klausimas Atsakymas
Kaip veikia vėdinimo sistema, nuolat esant žemai patalpos temperatūrai arba žemai tiekiamo oro temperatūrai? Kas 60 minučių yra tikrinama, ar tiekiamo oro temperatūra neviršija nustatytos ribinės vertės. Jei taip yra, grįžtama į NORMALŲJĮ REŽIMĄ.

Jei taip nėra, vėdinimo sistema ir toliau iš patalpų į išorę šalina 4 m3/h oro srautą. Pasak sertifikuotos Apsaugos nuo šalčio kontrolės tarnybos, tai yra būtina procedūra, kad būtų išvengta šilumokaičio gedimo.

Būdamas apsaugos nuo užšalimo režime, prietaisas niekada visiškai neišsijungia. Jei lauko ir patalpos oro temperatūra yra nuolat žema, kondensatas neatsiranda, todėl nekyla ir apledėjimo pavojus.
Ar vėdinimo įrenginį galima eksploatuoti jam nuolat esant 5 lygyje?

Prietaiso nepertraukiamo veikimo laikas, jam esant 5 lygyje, ribojamas iki daugiausia 60 minučių, o šis „60 minučių veikimo rezervas“ vėl atkuriamas prietaisui kurį laiką veikiant žemesniame lygyje.

Pavyzdžiui: vėdinimo prietaisas 30 minučių eksploatuojamas 5 lygyje ir gali 5 lygyje veikti dar 30 minučių.

Jei dabar jis nustatomas į žemesnį lygį (1–4 lygį) ir jame veikia 15 minučių, 5 lygio „60 minučių laiko rezervas“ vėl pasipildo 15 minučių. Tai reiškia, kad po šių 15 minučių prietaisas 45 minutėms vėl gali būti perjungtas į 5 lygį.

Tačiau jei vėdinimo prietaisas žemesniame lygyje veikia dar 15 minučių, „60 minučių rezervas“ atsinaujina visiškai ir prietaisą vėl bet kada 60 minučių gali dirbti 5 lygio režimu.

Kas yra reguliuojama, kai prietaisas veikia automatiniu režimu?

Veikdama automatiniu režimu, vėdinimo sistema stengiasi palaikyti santykinę patalpos drėgmę nuo 40 iki 60%.

Jei santykinė patalpos oro drėgmė yra anksčiau nurodyto diapazono ribose, prietaisas automatiškai persijungia į 2 lygį. Tame lygyje dirba tol, kol santykinė patalpos oro drėgmė pasikeičia ir tampa mažesnė nei 40% arba didesnė nei 60%.

Jei santykinė drėgmė patalpoje yra mažesnė nei 40%, prietaisas tikrina santykinę tiekiamo oro drėgmę.

Je santykinė drėgmė patalpoje (apskaičiavus dabartinės patalpos temperatūros sąlygomis) viršija 40%, prietaisas padidina oro tiekimą, kad santykinė drėgmė patalpoje padidėtų. Kai santykinė patalpos drėgmė pasiekia 40%, prietaisas automatiškai persijungia į 2 lygį.

Jei santykinė patalpos oro drėgmė yra mažesnė nei 40%, o tiekiamo oro santykinė drėgmė (apskaičiavus pagal patalpos temperatūrą) taip pat mažesnė nei 40%, prietaisas automatiškai persijungia į 1 lygį. Taip sumažinama drėgmės patalpoje mažėjimo galimybė.

Jei santykinė patalpos oro drėgmė yra didesnė nei 60%, o tiekiamo oro santykinė drėgmė (apskaičiavus pagal patalpos temperatūrą) taip pat didesnė nei 60%, prietaisas automatiškai persijungia į 1 lygį, kad būtų sumažinta drėgmės patalpoje  didėjimo galimybė.

Jei santykinė patalpos oro drėgmė didesnė nei 60%, o tiekiamo oro santykinė drėgmė (apskaičiavus pagal kambario temperatūrą) mažesnė nei 60%, prietaisas automatiškai persijungia į 3 arba 4 lygį, kad drėgmė patalpoje sumažėtų.

Jei santykinė patalpos drėgmė didesnė nei 85%, o tiekiamo oro drėgmė, apskaičiavus kambario temperatūros sąlygomis, mažesnė, vėdinimo prietaisas persijungia į 4 arba 5 lygį (jei tai įmanoma dėl egzistuojančios eksploatavimo laiko ribos), kad drėgmė patalpoje sumažėtų.

Jei santykinė patalpos drėgmė tampa mažesnė nei 60%, prietaisas automatiškai persijungia į 2 lygį.

Aptarnavimas ir priežiūra

Aptarnavimas

Klausimas Atsakymas

Kur kreiptis dėl GEALAN-CAIRE® smart vėdinimo sistemos gedimo ir priežiūros?

Dėl aptarnavimo prašome kreiptis į atitinkamą tiekėją pagal sutartį (langų gamintoją ar pardavėją).

Kaip vėdinimo įrenginio valdymą integruoti į GEALAN programėlę?

  1. Atsisiųskite „GEALAN Home“ programėlę
  2. Paleiskite programėlę
  3. Vykdykite programėlės nurodymus

Kaip vėdinimo įrenginio valdymą integruoti į turimą belaidžio ryšio tinklą?

  1. Atsisiųskite „GEALAN Home“ programėlę
  2. Paleiskite programėlę
  3. Vykdykite programėlės nurodymus

Kiek laiko tarnauja filtrai?

Filtrai turėtų būti keičiami maždaug kartą per metus. Esant prastoms lauko oro sąlygoms (pvz.: daug žiedadulkių / daug kietųjų dalelių), filtrus reikia keisti dažniau.

Kaip pakeisti filtrus?

Žr. Naudojimo instrukciją

Ar filtrus galima užsisakyti tiesiogiai iš GEALAN?

GEALAN-CAIRE® smart filtrus galima įsigyti pas GEALAN partnerius / langų gamintojus.

Ar vėdinimo sistema gali užšalti?

Ne, sistemoje yra integruotas apsaugos nuo užšalimo režimas.

Jei sistema neišjungiama visam laikui, ji užšalti negali.

Ar GEALAN-CAIRE® smart vėdinimo sistema reikalauja labai intensyvios priežiūros?

GEALAN-CAIRE® smart filtras turi būti keičiamas kartą per metus.

Kur kreiptis, sutrikus išmaniųjų namų sistemai, prie kurios prijungta išmanioji GEALAN-CAIRE® smart vėdinimo sistema?

Pagalbą teikia išmaniųjų namų sistemos gamintojas.

Priežiūra

Klausimas Atsakymas

Kiek laiko galioja garantija?

Suteikiama tik įstatyminė garantija, papildoma garantija nesuteikiama.

Įstatyminė garantija atitinka įstatymų nuostatų reikalavimus (suteikiama 2 metams).

Ar prireikus galima papildomai užsisakyti dangtelį?

Taip – papildomai galima užsisakyti dangtelių rinkinius (rinkinyje 2 vnt.) (Produkto Nr. 5421). Susisiekite su savo tiekėju pagal sutartį (pardavėju, langų gamintoju)

Ar prireikus galima papildomai užsisakyti tinklelį nuo vabzdžių?

Taip – papildomai galima užsisakyti tinklelių nuo vabzdžių rinkinius (rinkinyje 2 vnt.) (Produkto Nr. 5444). Susisiekite su savo tiekėju pagal sutartį (pardavėju, langų gamintoju)

Ar galima išjungti rankinį valdymą (pvz.: globos namuose)?

Ne, valdymo jutiklio ant paties ventiliatoriaus bloko išjungti negalima.

Galima deaktyvuoti tik išorinį mygtuką.

Ieškote GEALAN langų gamintojo?

Aplankykite GEALAN langų gamintojų paieškos puslapį

Turite klausimų?

Susisiekite su mumis tiesiogiai!

GEALAN ACADEMY

GEALAN ACADEMY langų gamintojams, architektams, projektuotojams, statybininkams ir visiems besidominantiems siūlo įdomius specializuotus seminarus su langais susijusiomis temomis.

Nepraleiskite jokių naujienų!

Noriu gauti GEALAN naujienas ir naujienlaiškį apie pavyzdinius mėnesio objektus nurodytu el. paštu. Naujienlaiškis nemokamas ir jo galima atsisakyti bet kuriuo metu.

Gealan

GEALAN – tarptautinė įmonių grupė yra viena iš Europoje pirmaujančių plastikinių langų ir durų profilių sistemų gamintojų.

©2024 GEALAN Fenster-Systeme GmbH