Zrównoważony rozwój – systemowo

Jako grupa GEALAN w sposób odpowiedzialny i przyjazny dla środowiska produkujemy wysokiej jakości profile z tworzyw sztucznych do okien i drzwi. Od ponad 25 lat udowadniamy, że pro ekologiczne działanie nie jest sprzeczne z rentownością firmy.

Z uwagi na środowisko

Firma GEALAN wprowadziła swój pierwszy system zarządzania środowiskiem już w roku 1996. W czerwcu w/w roku w obu zakładach – w miejscowościach Oberkotzau i Tanna – odbyła się walidacja zgodna z unijnym rozporządzeniem o audytach środowiskowych. Tym samym firma GEALAN stała się pierwszym przetwórcą PCV w Europie posiadającym tak wymagający system zarządzania. Oznacza to również, że od ponad 25 lat GEALAN prowadzi produkcję, handel i zarządzanie przy zachowaniu udokumentowanej odpowiedzialności względem przyrody i środowiska.

Zrównoważony rozwój w praktyce ma wiele aspektów. Oszczędność energii i surowców przy produkcji naszych profili z tworzyw sztucznych to jego dwie podstawy. Jako część grupy VEKA pracujemy również w zamkniętym obiegu recyklingu. Już około 33% PVC stosowanego w firmie GEALAN pochodzi z recyklingu – i tendencja ta stale rośnie. Zarówno stare okna, jak i pozostałości z naszej własnej produkcji trafiają do wysokowydajnego obiegu recyklingowego.

Firma GEALAN jest świadoma swojej odpowiedzialności wobec naszego środowiska i świata przyszłości. Dlatego recykling w obiegu zamkniętym jest tylko jednym z wielu stosowanych instrumentów. Wykorzystanie energii odnawialnych, coraz bardziej wydajne procesy produkcyjne, odpowiedzialne korzystanie z zasobów i surowców oraz współpraca z partnerami regionalnymi na wszystkich możliwych polach stały się dla nas oczywistością.

Recykling oszczędza surowce i CO2

Grupa VEKA jest pionierem w dziedzinie obiegu recyklingu: Nasze własne pozostałości PVC oraz te od producentów okien, a także stare okna, są wprowadzane do zamkniętego obiegu, zaś cenne surowce zostają ponownie wykorzystane w nowych produktach. Profile z tworzyw sztucznych marki GEALAN już teraz składają się w dużej mierze z materiałów pochodzących z recyklingu. Jednak to nie wszystko: Pozwala to zaoszczędzić firmie GEALAN już teraz ponad 49 tys. ton dwutlenku węgla rocznie. Do związania takiej ilości CO2 potrzeba odpowiednika w postaci około 4 milionów drzew.

100% naszych odpadów produkcyjnych jest ponownie wykorzystywanych dzięki najnowocześniejszym systemom do recyklingu. Dzięki nowej linii recyklingowej w zakładzie w Tanna, GEALAN jest na drodze od ręcznego do zautomatyzowanego procesu recyklingu. Nowa linia wspiera wieloetapowy proces sortowania. Rozdrobnione odrzuty profili są automatycznie oczyszczane z pyłu i miękkich uszczelek PCV. Następnie za pomocą kamer o wysokiej rozdzielczości następuje ich sortowanie na przeznaczony do zmielenia materiał biały i innego koloru. Biały wsad wraca bezpośrednio do wytłaczania nowych profili, a większość kolorowego recyklatu jest finalnie przetwarzana na granulat, który również można ponownie wykorzystać do wytłaczania i przetworzenia na nowe profile.

recycling-tanna.jpg

Zrównoważone produkty

Jeśli chodzi o zrównoważony rozwój, produkty z PVC dobrze sprawdzają się zarówno z ekologicznego, jak i społecznego oraz ekonomicznego punktu widzenia. Kluczowymi wskaźnikami tego są niskie koszty cyklu życia (tzn. wszystkie koszty inwestycji ponoszone przez jej właściciela od momentu nabycia do wycofania z eksploatacji), długi okres użytkowania i możliwość recyklingu wysokiej jakości produktów – jak wyjaśnia sieć VinylPlus Deutschland e.V., która od ponad 25 lat angażuje się w zrównoważony rozwój PVC jako materiału produkcyjnego.

W firmie GEALAN recykling uwzględniany jest już podczas projektowania produktu. Dotyczy to opracowywania koncepcji nowych narzędzi do wytwarzania profili, produkcji samych profili, ale także możliwości recyklingu produktu końcowego. Dzięki temu produkty GEALAN są projektowane w sposób zrównoważony od pierwszego szkicu aż po produkt końcowy nadający się do powtórnego użycia.

Innowacje GEALAN oszczędzają więcej surowców i zasobów: Zoptymalizowane współczynniki izolacyjności cieplnej profili GEALAN oraz nasza stale rozwijana technologia powierzchni GEALAN-acrylcolor® zapewniają ponadto wyjątkowo energooszczędne i jeszcze bardziej trwałe okna.

W ten sposób nasze okna z PVC stają się zrównoważonym wyborem.

Zaangażowanie w GEALAN

Zrównoważony rozwój jest dla nas czymś więcej niż tylko trendem: działamy w sposób ekonomiczny, obchodząc się oszczędnie ze wszystkimi zasobami. I robimy to już od ponad 25 lat.

Nasze zarządzanie środowiskowe i zrównoważony rozwój naszych produktów są odpowiednio certyfikowane i poddawane systematycznym kontrolom. Firma GEALAN współpracuje z licznymi partnerami w celu promowania ochrony środowiska oraz zrównoważonego rozwoju w biznesie oraz ich ciągłego rozwijania poprzez regularną wymianę.

100% naszej energii elektrycznej pochodzi z odnawialnych źródeł energii, 100% odpadów z naszej produkcji jest ponownie wykorzystywanych dzięki najnowocześniejszym liniom recyklingowym. Zoptymalizowana logistyka pozwala nam ograniczać długość tras transportowych.

Dlaczego EMAS, VINYLPLUS®, REWINDO i inne?

Świadomość ekologiczna i zrównoważony rozwój mają w GEALAN wyjątkowe znaczenie. Od wielu lat angażujemy się w członkostwa w różnego rodzaju organizacjach, partnerstwa i dobrowolnie podejmowane zobowiązania. Dzięki temu zrównoważona praca w GEALAN cechuje się transparentnością i jest mierzalna. Jakość i ilość różnorodnych działań i kryteriów jest regularnie poddawana ocenie.

Wykraczamy poza ramy

Dowiedz się więcej o naszej kampanii

Przejdź do podglądu kampanii
Poszukujesz producentów okien w swojej okolicy?

Skorzystaj z naszej wyszukiwarki producenta.

Masz jakieś pytanie?

Porozmawiaj z nami.

Zrównoważony rozwój – systemowo

Dowiedz się więcej o aspektach zrównoważonego rozwoju w GEALAN.

Nie przegap żadnych informacji!

Chcę na podany adres e-mail co miesiąc otrzymywać informacje o obiekcie referencyjnym (około dwa razy w miesiącu).

Gealan

Koncern GEALAN należy do wiodących w Europie producentów profili okiennych i drzwiowych z tworzyw sztucznych.

©2024 GEALAN Fenster-Systeme GmbH
Aktualności gealan