Sustenabilitate

la GEALAN

ISO 9001:2008

Încă din anul 1995 am dezvoltat și implementat un management de calitate în sensul normei internaționale DIN EN ISO 9001. Acest lucru înseamnă, pe de o parte, o monitorizare și optimizare continuă a stabilității și eficienței proceselor noastre economice.

Pe de altă parte se realizează atât o perfecționare continuă în funcție de cerințele și așteptările clienților, partenerilor și angajaților noștri, cât și o verificare periodică de către auditori interni și externi.

Directivele în domeniul calității în cadrul GEALAN:

  • Principiile noastre în domeniul calității sunt aplicabile la nivelul întregii întreprinderi pentru toți angajații, furnizorii, pentru produsele, procesele și serviciile noastre.
  • Calitatea reprezintă pentru noi condiția pentru satisfacția clienților și succesul durabil.
  • Calitatea este dezvoltată permanent.
  • Cerințele noastre de calitate sunt determinate de către clienții noștri, precum și de cerințele pieței.
  • Obiectivele noastre în domeniul calității sunt planificate, măsurate, verificate și puse periodic sub semnul întrebării.
  • Atingerea obiectivelor de calitate este garantată prin informarea, școlarizarea, precum și prin instruirea și perfecționarea personalului.

ISO 14001:2009

După efectuarea validării conform EMAS (Regulamentul privind auditul ecologic), sistemul de management al mediului a fost certificat la GEALAN în luna mai 1997 în mod suplimentar conform normei DIN EN ISO 14001. În acest mod, GEALAN nu a preluat doar rolul de pionierat la nivelul branșei în Europa, ci deține calitatea de lider și la nivel european.

Decizia de continuare a procesului de certificare a fost adoptată în baza activităților în afara Europei și în statele estice învecinate. În statele din afara Uniunii Europene este dificilă promovarea în rândul clienților a participării la sistemul de audit ecologic CE. Pe de altă parte, norma ISO 14001 este acceptată asemenea normei ISO 9000ff. în domeniul calității.

Centrele de producție ale GEALAN BALTIC din Vilnius (Lituania) și GEALAN ROMANIA din București (România) sunt certificate de asemenea cu succes conform normei ISO 14001 în urma certificărilor de succes ale sistemelor de management al calității conform normei ISO 9001:2000. În luna iulie 2011, norma a fost confirmată din nou cu succes!

ISO 50001:2011

Prin intermediul certificării inițiale, societatea de certificare DQS certifică faptul că GEALAN dispune de un sistem sistematic de management al energiei conform normei ISO 50001. Pe parcursul unui termen de numai 4 luni, producătorul de profiluri de material plastic pentru ferestre și uși a reușit să dezvolte un sistem care să permită o certificare corespunzătoare. În acest mod, GEALAN este unica întreprindere din branșă care dispune atât de sistemele de management ISO 9001 (Calitate) ISO 14001 (Mediu) și ISO 50001 (Energie) și care este certificată concomitent conform normei EMAS III, în baza sistemului comunitar pentru managementul mediului și verificarea ecologică a întreprinderii în cadrul Uniunii Europene.

Ideea principală a unui management sistematic al energiei în sensul normei ISO 50001 include în special elemente strategice și organizatorice de management. Obiectivul principal al normei este reprezentat de perfecționarea continuă a serviciilor noastre în domeniul energetic și a eficienței noastre energetice, precum și de a obține reduceri ale consumului de energie.

Acest demers se realizează prin intermediul unei abordări sistematice, care îi sensibilizează pe angajați și, în special, personalul de conducere cu privire la un management în linie dreaptă și pe termen lung în domeniul energetic. În acest mod pot fi valorificate potențialele de reducere a costurilor și pot fi obținute avantaje competitive, precum și o îmbunătățire semnificativă a imaginii pentru întreprindere. Noua normă aflată la bază a intrat în vigoare abia din luna aprilie 2012 și înlocuiește norma europeană EN 16001 valabilă până în prezent. Cu atât mai remarcabil este faptul că GEALAN a reușit să instaleze în numai 4 luni un sistem de management energetic conform normei ISO 50001.

EMAS – Eco-Management and Audit Scheme

În anul 1996, după implementarea sistemului de management al calității conform normei DIN ISO 9001, GEALAN a inițiat un sistem de management al mediului în sensul directivei CE cu privire la participarea voluntară a întreprinderilor industriale la un sistem comunitar pentru managementul de mediu și auditul ecologic al întreprinderii (CEE). În acest scop a fost utilizat proiectul din perioada respectivă al normei ISO 14001 „Sisteme de management al mediului”. În luna iulie 1996 s-a efectuat validarea în cele două locații Oberkotzau și Tanna. Astfel, GEALAN a devenit prima firmă europeană specializată în domeniul prelucrării profilurilor din PVC care a aplicat acest sistem existent de management.

Regulamentul CE cu privire la auditul în domeniul ecologic a fost înlocuit în anul 2001 cu noul regulament EMAS, care integrează ISO 14001 și solicită o implicare mai puternică a personalului și o evaluare a aspectelor de mediu (producție, produse).

emas_transparent.png

Raport de sustenabilitate

Sustenabilitatea la GEALAN

Fabricarea în condiții ecologice a produselor constituie pentru grupul GEALAN un pilon central al propriei imagini. Încă de la început s-a mizat pe o strânsă cooperare cu clienții, furnizorii și alte întreprinderi din branșă. Responsabilitatea față de angajați și societate, precum și perfecționarea continuă a produselor, proceselor și serviciilor au contribuit decisiv la succesul întreprinderii.

Modificările condițiilor de piață sau noile cerințe legale au fost interpretate în toate situațiile de către grupul GEALAN ca o provocare pentru inițiativele antreprenoriale: De exemplu la mijlocul anilor 90, când materialul PVC a făcut obiectul discuțiilor publice, s-a decis acordarea unei atenții sporite valorificării ecologice a ferestrelor PVC scoase din uz. În urma verificărilor efectuate pe cont propriu, GEALAN oferă încă din anul 1994 un concept de reciclare pentru aceste produse.

Obligațiile noastre proprii voluntare

În acest cadru suntem implicațI ca membru activ

GEALAN cooperează cu numeroși parteneri pentru a promova protecția mediului și o dezvoltare durabilă. Pentru a ne atinge obiectivele și a realiza un schimb de experiență, deținem calitatea de membri în cadrul următoarelor organizații.

Parcul ecologic Bavaria – desfășurarea activităților economice în condiții durabile în secolul 21

Parcul ecologic Bavaria reprezintă un acord voluntar între economia bavareză și guvernul landului Bavaria, având ca scop parcurgerea unei căi comune pentru asigurarea dezvoltării durabile.

Acordul de sustenabilitate Turingia

Acordul de sustenabilitate Turingia reprezintă un acord voluntar între economia Turingiei și guvernul landului Turingia. Acest demers se realizează cu scopul asigurării unei perfecționări continue a cooperării între stat și economie în domeniul dezvoltării durabile.

Rewindo GmbH - recilare ferestre

Împreună cu alți producători germani de profile PVC, GEALAN a înființat o companie de reciclare a ferestrelor în 2002 ca succesor al FREI. Compania poartă denumirea „Rewindo” și unește în rândurile sale acționarii anteriori ai inițiativei de reciclare a ferestrelor FREI și compania VEKA AG. Astfel, este acoperit aproximativ 80% din piața germană de ferestre din PVC.

VinylPlus

Prin VinylPlus, industria europeană a producătorilor de PVC și-a definit, sub forma unei obligații asumate pe cont propriu, un program care urmărește lansarea unei dezvoltări durabile și realizarea pe termen lung a obiectivelor de reciclare în temeiul acestora.

AgPU

Consorțiul PVC und Umwelt e.V. și-a asumat ca sarcină „asigurarea conformității PVC-ului cu toate cerințele impuse de protecția mediului”. Realizarea acestui obiectiv a fost asigurată, printre altele, în calitate de susținător al diferitelor inițiative de reciclare a PVC-ului.

ÖAKF

ÖAKF reprezintă o platformă care concentrează cei mai importanți furnizori de sistem pe piața austriacă. Aceasta este disponibilă pentru o informare independentă de producător pentru subiectul reprezentat de ferestrele din material plastic. Aceasta promovează reciclarea ferestrelor vechi și astfel, îndeplinirea angajamentului voluntar al branșei europene.

Căutați producători de ferestre din zona dvs.?
Aveți întrebări?

GEALAN ACADEMY

GEALAN ACADEMY este un program special creat pentru dezvoltarea dumneavoastră profesională.

Nu pierdeți noutățile!

Doresc să primesc informații legate de lucrări de referință și știri GEALAN pe E-Mail (de două ori pe lună) - în mod gratuit și revocabil oricând.

Gealan

Grupul de firme GEALAN face parte din categoria principalilor producător de profile din PVC pentru ferestre şi uşi din Europa.

©2021 GEALAN Fenster-Systeme GmbH
Presă și știri
©2021 GEALAN Fenster-Systeme GmbH