Casetă tehnică

și declarație cu privire la protecția datelor

Copyright/cuprins

Copyright ©2024 GEALAN Fenster-Systeme GmbH. Toate drepturile rezervate. Informațiile sunt în proprietatea societății GEALAN Fenster-Systeme GmbH sau a surselor menționate.

În lipsa acordului expres în formă scrisă nu este admisă multiplicarea, modificarea și/sau publicarea integrală sau parțială a elementelor de conținut sau stocarea acestora într-un sistem de informații.

Denumirile mărcilor utilizate fac obiectul dreptului de autor al întreprinderilor în cauză.

Toate drepturile rezervate. Rezervat dreptul de apariție a greșelilor și erorilor de tipar. Logourile, denumirile de firme și de produse utilizate în cadrul acestei prezențe pe internet reprezintă mărci înregistrate ale producătorilor respectivi.

Adrese

GEALAN Fenster-Systeme GmbH

Hofer Straße 80
95145 Oberkotzau
Germany

Tel.: +49 - 92 86 / 77-0
Fax: +49 - 92 86 / 77-22 22
E-mailinfo@gealan.de
Websitewww.gealan.de
Commercial register: AG Hof, HRB 702
Managing Directors: Ivica Maurović, Tino Albert

GEALAN Tanna Fenster-Systeme GmbH

Gewerbegebiet Kapelle-Nord 23
07922 Tanna/Thuringia
Germany

Tel.: +49 - 3 66 46 / 3 06-0
Fax: +49 - 3 66 46 / 3 06-50 42
E-mailinfo@gealan.de
Websitewww.gealan.de
Commercial register: AG Jena, HRB 202763
Managing Directors: Tino Albert, Ivica Maurović

Coduri de identificare în calitate de plătitor al taxei pe valoarea adăugată

GEALAN Holding GmbH: DE 813 535 942
GEALAN Fenster-Systeme GmbH: DE 219 388 958
GEALAN Tanna Fenster-Systeme GmbH: DE 232 544 006
________________________________________
WEEE-Reg.-Nr.: DE 35001489

GEALAN S.A.R.L.: FR 07 483 279 089
QI Sistemi S.R.L.: IT06914560963
UAB GEALAN BALTIC S.A.: LT 107 648 716
GEALAN Polska Sp. z o.o.: PL 833 122 3577
S.C. GEALAN Romania SRL: RO 914 10 46
GEALAN D.O.O.: HR 029 283 765 09
GEALAN RS D.O.O.: RS103862018

Mențiune legală/excluderea răspunderii

Mențiune legală

Link-urile externe către oferte puse la dispoziție de terți publicate pe pagina www.gealan.de reprezintă trimiteri la conținuturile furnizorilor respectivi și nu intră în responsabilitatea www.gealan.de. Aceste trimiteri corespunzătoare pot fi identificate ca atare în context sau sunt evidențiate distinct. Nu putem influența sub nicio formă elementele de conținut puse la dispoziție la nivelul paginilor respective și nu ne asumăm sub nicio formă referințele respective. Ne distanțăm în special expres de informațiile care pot fi accesate prin link-urile respective. În mod suplimentar, poate fi justificată o responsabilitate numai în situația în care ne sunt cunoscute încălcările prevederilor legale și dacă dispunem de posibilitatea tehnică și este rezonabil din punctul nostru de vedere să prevenim utilizarea acestora (§ 5 alineatul 2 din legea privind serviciile electronice la distanță/acordul interstatal privind serviciile media). Am verificat elementele de conținut aparținând terților cu privire la încălcările potențiale de drepturi într-o pondere rezonabilă pentru noi. Nu au fost evidențiate încălcări ale drepturilor de autor, de marcă sau de personalitate sau încălcări ale dreptului concurenței pe paginile de internet ale furnizorilor terți în asociere cu aceste conținuturi și nu s-a constatat prezența elementelor constitutive ale unei infracțiuni.

Excluderea răspunderii

Răspunderea pentru propriile elemente de conținut și link-uri
În ciuda diligenței deosebite manifestate la crearea paginii noastre de internet și a elementelor de conținut ale acesteia, nu ne putem asuma nicio garanție cu privire la caracterul complet, corectitudinea și actualitatea conținuturilor de pe paginile noastre de internet, însă le verificăm periodic într-o pondere rezonabilă și eliminăm fără întârziere elementele de conținut care încalcă prevederile legale, după momentul în care luăm la cunoștință existența acestora. Pagina noastră de internet conține și link-uri suplimentare de trimitere la pagini de internet ale terților, ale căror conținuturi nu sunt influențate de noi și pe care nu ni le asumăm prin includerea referințelor respective. Din aceste considerente nu ne putem asuma nicio garanție pentru aceste conținuturi terțe. Aceste trimiteri corespunzătoare pot fi identificate ca atare în context sau sunt evidențiate distinct și au fost verificate cu privire la încălcările posibile de drepturi într-o pondere rezonabilă pentru noi. Nu suntem responsabili pentru măsurile de protecție a datelor de la nivelul paginilor externe de internet, pe care le puteți accesa prin intermediul acestor link-uri. Vă rugăm să vă informați la adresele respective cu privire la protecția datelor acestor pagini externe de internet. Și elementele de conținut ale paginilor de internet la care se face trimitere prin intermediul link-urilor sunt verificate de noi într-o pondere rezonabilă și în cazul în care există indicii concrete cu privire la o încălcare a prevederilor legale și, în măsura în care există încălcări ale prevederilor legale, sunt eliminate fără întârziere de pe pagina noastră de internet.
Excluderea răspunderii se aplică și pentru cadrele integrate. Cadrele (respectiv cadrele in-line, iFrames) reprezintă conținuturi media sau componente ale site-ului web ale unui terț, care sunt încorporate optic pe site-ul nostru.

Declarație cu privire la protecția datelor

GEALAN Fenster-Systeme GmbH, în calitate de operator al acestei pagini, tratează cu deosebită seriozitate protecția datelor dumneavoastră cu caracter personal. Compania noastră tratează datele dumneavoastră cu caracter personal în mod confidențial și în conformitate cu Regulamentul general UE privind protecția datelor (UE-RGPD), cu legislația locală aplicabilă în țara dumneavoastră conformă cu Legea germană privind protecția datelor cu caracter personal (BDSG), precum și Legea Germană Telemedia (TMG).

Prezenta declarație cu privire la protecția datelor informează despre tipul, volumul și scopurile colectării și utilizării datelor vizitatorilor și utilizatorilor site-ului web al GEALAN Fenster-Systeme GmbH. Dacă aveți întrebări cu privire la protecția datelor cu caracter personal, contactați responsabilul nostru pentru protecția datelor, prin intermediul e-mail-ului, la adresa datenschutz@gealan.de sau la adresa de mai jos.

Obligație de informare conform articolului 13 din RGPD

Nume și date de contact ale organismului competent
GEALAN Fenster-Systeme GmbH
Hofer Str. 80
D-95145 Oberkotzau
Telefon: +49(0)9286 77-0
Telefax: +49(0)9286 77-2222
Website: www.gealan.de
E-Mail: info@gealan.deResponsabilul nostru pentru Protecția Datelor
Responsabil pentru Protecția Datelor
GEALAN Fenster-Systeme GmbH
Hofer Str.80
D-95145 Oberkotzau
E-Mail: datenschutz@gealan.de

Informații privind protecția datelor personale Pentru furnizori, clienți, parteneri de afaceri și persoane interesate

Colectarea și stocarea datelor cu caracter personal; tip, scop și utilizare 
Vă menționăm că toate datele cu caracter personal colectate de la furnizori, clienți, parteneri de afaceri și alte persoane interesate, mai ales, nume, adresă, număr de telefon, adresa de email, datele persoanelor de contact, număr client, precum și date de comandă sau de livrare sunt stocate, prelucrate și utilizate în scopul încheierii de contracte și pentru a îndeplini serviciile contractante, inclusiv livrare, plată și eventuala garanție.
 
Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt necesare în cadrul companiei noastre pentru încheierea și desfășurarea contractelor. Nu sunteți obligat să ni le furnizați, însă vă atragem atenția că fără aceste date, nu putem încheia un contract cu dumneavoastră. Compania noastră vă prelucrează datele în temeiul articolului 6 alineat 1 b din RGPD.
 
De asemenea, prelucrarea datelor dumneavoastră se realizează conform articolului 6, alineat 1 a din RGPD în baza consimțământului dumneavoastră (de exemplu pentru utilizarea domeniilor de Login.)
 
De asemenea, colectăm, stocăm, prelucrăm aceste date în scopul întreținerii relațiilor cu clienții, respectiv a relațiilor comerciale, în scopuri de marketing și pentru mediatizarea produselor și serviciilor noastre. Transmiterea datelor dumneavoastră se realizează în temeiul articolului 6 alineat 1 f RGPD. Interesul nostru legitim privind prelucrarea datelor dumneavoastră are astfel la bază dorința noastră de a ne face cunoscute și de a ne comercializa produsele și serviciile, precum și de a ne îmbunătăți operațiunile logistice și de a ne optimiza serviciile de suport.

De asemenea, prelucrăm datele obținute de la organismele economice, potrivit prevederilor legii (de exemplu de la Schufa) în scopul verificării bonității clienților sau altor parteneri de afaceri. . Transmiterea datelor dumneavoastră se realizează în temeiul articolului 6 alineat 1 f RGPD. Interesul nostru legitim privind prelucrarea datelor dumneavoastră are astfel la bază dorința noastră de a obține contraserviciul datorat prin contract pentru serviciile noastre (de exemplu plata). Nu există un sistem automat de luare a deciziilor.
 
Transmiterea de date către terți  
Transmiterea către terți a datelor personale nu este permisă, cu excepția următoarelor cazuri

 • Transmiterea către terți, care sunt angajați de către noi pentru ducerea la îndeplinire a raporturilor contractuale și de servicii, de exemplu către institute bancare/ prestator de servicii de plată unde sunt procesate plățile, precum și către companiile de transport/expediție, care realizează livrările;
 • Transmiterea către terți, angajați de noi în cadrul campaniilor de marketing și de promovare pentru produsele și serviciile noastre, de exemplu prestatorii de servicii de marketing sau către tipografii;
 • Transmiterea către prestatori specializați de servicii, care ne asigură servicii în cadrul obiectivelor mai sus menționate, sub instruirea și răspunderea noastră (persoană împuternicită de operator), de exemplu prestator de servicii IT.
 • Transmitere în cadrul companiei, pe baza așa numitului mic privilegiu al concernului (interes legitim potrivit  Art. 6 alin. 1f. RGPD)
 • Transmiterea către terți, față de care suntem obligați prin lege, de exemplu Administrația Financiară sau alte autorități de stat;
 • Transmiterea către terți, pentru ducerea la îndeplinire a obligațiilor comerciale sau fiscale, cum ar fi către consultantul nostru fiscal.
   

Transmiterea de date către o țară terță din afara Uniunii Europene, care nu este stat semnatar al Acordului privind Spațiul Economic European se realizează doar dacă această transmitere de date este necesară pentru ducerea la îndeplinire a contractului existent între noi și dumneavoastră (de exemplu livrarea către o terță țară).

Prelucrarea datelor dumneavoastră se realizează doar pe durata desfășurării raportului contractual sau de livrare și pe perioada existenței obligațiilor rezultate dintr-un contract sau raport de livrare, de exemplu eventualele obligații de garanție sau obligații privind răspunderea pentru produse, precum și pe durata perioadelor de păstrare pe baza articolului 6 alin. 1 c RGPD.

În cazul în care vă prelucrăm datele personale în scopuri de promovare, aveți oricând dreptul să vă opuneți prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal în astfel de scopuri. În cazul în care vă opuneți prelucrării datelor în scopuri de promovare, datele dumneavoastră cu caracter personal nu vor mai fi folosite în acest scop.

Drepturile dumneavoastră

 • Dreptul la revocare:. Puteți revoca consimțământul acordat în orice moment. Procesarea datelor care avea la bază consimțământul revocat nu se va mai realiza pe viitor.
 • Dreptul la informații: Aveți dreptul de a solicita accesul la informațiile dumneavoastră personale, care sunt prelucrate de noi. Acest lucru este valabil mai ales pentru informațiile privind scopurile prelucrării datelor, categoriile de date personale, dacă este cazul categoriile destinatarilor, durata de stocare, dacă este cazul originea datelor dumneavoastră precum și, dacă este cazul, informațiile privind existența unui proces automatizat de adoptare a deciziilor, inclusiv realizarea de profiluri.
 • Dreptul la rectificarea datelor: Aveți dreptul să solicitați rectificarea sau completarea imediată a datelor cu caracter personal incorecte, stocate de noi.
 • Dreptul la ștergerea datelor: Puteți solicita ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal, excepție făcând cazurile în care prelucrarea este necesară , pentru respectarea unei obligații legale sau în motive de interes public, în scopuri de arhivare în interes public sau pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.
 • Dreptul la restricționarea prelucrării: Aveți dreptul să solicitați o restricționare a prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal, în cazul în care contestați exactitatea datelor, prelucrarea este ilegală, dumneavoastră vă opuneți ștergerii datelor cu caracter personal. În plus, operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar dumneavoastră le solicitați pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță. În plus, beneficiați de acest drept dacă v-ați opus prelucrării.
 • Dreptul la portabilitatea datelor: Aveți dreptul de a obține datele cu caracter personal respective, pe care dumneavoastră ni le-ați pus la dispoziție, într-un format structurat, accesibil și care să permită citirea electronică. Alternativ, aveți posibilitatea să transferați aceste date unei alte persoane responsabile prin intermediul nostru, fără constrângeri.
 • Dreptul de a formula reclamație: În cazul în care considerați că prelucrarea datelor dumneavoastră personale contravine reglementărilor aplicabile privind protecția datelor, aveți dreptul, în orice moment să depuneți o plângere la autoritatea de supraveghere responsabilă.

 
Autoritatea noastră de reglementare a protecției datelor:
Consiliul Local de reglementare a protecției datelor, Bayern
Promenade 18
D-91522 Ansbach
Telefon: +49 (0) 981 180093-0
E-Mail: poststelle@lda.bayern.de

Utilizarea site-ului web

Oferta noastră nu se adresează în mod expres minorilor.
Toate datele recepționate și prelucrate în cadrul acestei oferte online sunt tratate în mod confidențial, în conformitate cu UE-RGPD și nu sunt divulgate terților.

Navigarea pe site-ul nostru web fără furnizarea datelor cu caracter personal
Utilizarea site-ului nostru este posibilă în afara secțiunii destinate partenerilor GEALAN, protejată prin parolă, fără a furniza date cu caracter personal.
În acest caz, noi aveam acces exclusiv la
• adresa dumneavoastră IP,
• denumirea site-ului accesat pe internet, respectiv fișierul vizualizat și momentul vizualizării, respectiv accesării,
• domeniile pe care le-ați accesat pe site-ul nostru
• volumul de date transferate și
• dacă vizualizarea și accesarea au avut succes. 
Datele sunt utilizate exclusiv pentru administrarea, optimizarea paginii de internet și la prelucrarea solicitărilor dumneavoastră.
Adresa IP poate fi o dată personală, deoarece, în anumite condiții, este posibilă aflarea identității proprietarului sistemului de acces la Internet utilizat, prin intermediul informațiilor oferite de furnizorul de internet respectiv.  
Compania noastră analizează adresa IP numai în cazul atacurilor asupra infrastructurii noastre de Internet. În acest caz, avem un interes legitim în sensul prevederilor din articolul 6 alineatul 1 f) din RGPD cu privire la prelucrarea adresei dumneavoastră IP. Acest interes legitim rezultă din necesitatea de a respinge un atac asupra infrastructurii de internet și de a identifica sursa atacului, pentru a putea urmări în justiție persoana răspunzătoare pentru atac în baza dreptului penal și civil, precum și să ne protejăm în mod eficient împotriva atacurilor ulterioare.
Adresa IP este ștearsă, când putem exclude eventualitatea unui atac asupra infrastructurii noastre de internet pornind de la aceasta. Acest demers are loc periodic, după șapte zile. 
În mod suplimentar, reținem domeniile de proveniență ale vizitatorilor noștri pe site-ul web. Analizăm, de asemenea, aceste date, pentru a recunoaște tendințele și pentru a întocmi statistici, însă ulterior ștergem din nou datele.
În mod suplimentar, aceste site-uri web conțin link-uri către alte site-uri web. Titularul drepturilor acestei pagini nu este responsabil pentru aplicarea reglementărilor privind protecția datelor sau pentru conținutul acestei pagini-site web. Dacă aveți întrebări sau comentarii referitoare la practica noastră privind protecția datelor personale, vă rugăm să ne contactați la adresa pentru datenschutz@gealan.de.
Acest site utilizează, în mod suplimentar, module „Cookies”. Dispuneți de posibilitatea de a evita stocarea Cookies prin intermediul unei setări corespunzătoare a software-ului dumneavoastră de navigare; totuși, în această situație, acest lucru poate să conducă la imposibilitatea de utilizare integrală a tuturor funcțiilor oferite de această pagină de internet.

Navigarea pe site-ul nostru web cu furnizarea datelor cu caracter personal
Atât timp cât ne comunicați pe pagina noastră datele dumneavoastră cu caracter personal (de exemplu, numele, adresa sau adresa de e-mail) în mod voluntar sau în cadrul înregistrării pentru domeniul partener GEALAN, acestea nu vor fi transmise mai departe către un terț, fără acordul dumneavoastră expres, respectiv în lipsa unui acord legal. Dacă vă înregistrați pentru domeniul partener GEALAN, se încheie un contract între companie și dumneavoastră cu privire la stocarea și disponibilitatea profilurilor respective.
În acest caz, compania noastră prelucrează datele dumneavoastră în temeiul articolului 6 b) din UE-RGPD pentru îndeplinirea unui contract între companie și dumneavoastră sau conform articolului 6 a) din RGPD în baza consimțământului dumneavoastră. Prelucrarea are loc cu scopul de a îndeplini servicii contractante și pentru procesarea ordinelor de plată, de a expedia servicii și produse reglementate contractual, de a transmite datele dumneavoastră de contact către întreprinderile de logistică pentru livrarea mărfurilor, precum și de a trimite informații interesante despre produse și campanii. Datele dumneavoastră vor fi transmise în cadrul companiei noastre pentru încheierea contractelor sau pentru adoptarea deciziilor de către persoanele implicate. Orice transmitere suplimentară către terți, care nu este acoperită de cerințele legale, se va efectua numai cu consimțământul dumneavoastră expres. Nu există un sistem automat de luare a deciziilor.
Prelucrăm datele dumneavoastră atât timp cât sunt necesare pentru îndeplinirea contractului nostru, a prevederilor legale aplicabile sau în baza motivului pentru transferul de date. În principiu, nu are loc o ștergere pe cont propriu a datelor cu caracter personal stocate de dumneavoastră în secțiunea dedicată partenerilor GEALAN, prin intermediul companiei noastre. Cu toate acestea, aveți în orice moment posibilitatea de a vă modifica propriile date din profilul dumneavoastră. O ștergere completă a datelor dumneavoastră cu caracter personal stocate, are loc la cerere, în cadrul profilului dumneavoastră, prin intermediul adresei de e-mail (prin intermediul specificării numelui dumneavoastră de utilizator) la adresa de e-mail datenschutz@gealan.de, în măsura în care stocarea ulterioară a acestor date nu este permisă în temeiul unei autorizări. Documentele comerciale sunt arhivate în conformitate cu termenele legale de arhivare și ulterior sunt șterse cu respectarea cerințelor privind protecția datelor.

Utilizarea furnizorilor de servicii externi
Noi colaborăm împreună cu furnizori de servicii, care prelucrează datele specificate la solicitarea noastră. Acest demers se realizează exclusiv în concordanță cu dreptul respectiv de protecție a datelor. Am încheiat cu furnizorii noștri de servicii, în special, acorduri cu privire la prelucrarea datelor la solicitare, care respectă cerințele articolului 28 din UE-RGPD.

Drepturile dumneavoastră:
Conform RGPD, aveți următoarele drepturi:
Dreptul la informații asupra prelucrării datelor dumneavoastră
Aveți dreptul de a solicita accesul la informațiile dumneavoastră, dacă și în situația în care orice date personale ale dumneavoastră au fost prelucrate de GEALAN Fenster-Systeme GmbH. Aveți dreptul la următoarele informații:

 • scopurile prelucrării
 • categoriile de date cu caracter personal, care au fost prelucrate
 • destinatarii sau categoriile de destinatari, cărora le-au fost divulgate deja datele cu caracter personal sau care urmează a fi divulgate.
 • dacă este posibil, durata stabilită de stocare a datelor dumneavoastră cu caracter personal sau, dacă acest demers nu este posibil, criteriile pentru stabilirea acestei durate;
 • dacă datele dumneavoastră cu caracter personal nu au fost colectate de la dumneavoastră, toate informațiile disponibile despre proveniența datelor
 • existența unui proces automatizat de adoptare a deciziilor, inclusiv stabilirea profilului, în conformitate cu articolul 22 din UE-RGPD și - cel puțin în aceste cazuri - informații relevante despre logica implicată, precum și despre domeniul de aplicare și efectele prevăzute ale unei asemenea prelucrări asupra dumneavoastră.

Vă punem la dispoziție o copie a datelor dumneavoastră cu caracter personal, care fac obiectul prelucrării. Dacă avem îndoieli întemeiate cu privire la identitatea persoanelor care solicită informații, vom solicita informații suplimentare pentru recunoașterea identității persoanelor vizate.
Dreptul la rectificarea datelor
Aveți dreptul să solicitați rectificarea imediată a respectivelor date cu caracter personal incorecte. Având în vedere scopurile prelucrării, aveți dreptul de a solicita completarea datelor cu caracter personal incomplete - inclusiv prin intermediul unei declarații suplimentare.
Dreptul la ștergerea datelor
O ștergere a datelor dumneavoastră cu caracter personal are loc în cazul în care susțineți o cerere de anulare în scris, iar drepturile sau obligațiile de stocare legale nu contravin acestei situații. În mod suplimentar, compania noastră șterge datele dumneavoastră cu caracter personal în toate situațiile în care datele nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopului aferent păstrării sau când stocarea acestora nu este permisă din motive legale suplimentare, iar ștergerea acestora nu contravine termenelor legale de arhivare.
Dreptul la restricționarea prelucrării
Aveți dreptul să solicitați o restricționare a prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal, în cazul în care nu este asigurată corectitudinea datelor dumneavoastră cu caracter personal,și, în mod implicit, durata permisă de GEALAN Fenster-Systeme GmbH pentru a verifica corectitudinea datelor dumneavoastră cu caracter personal. În măsura în care prelucrarea este ilegală și refuzați ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal, iar în loc de aceasta ne solicitați restricționarea utilizării datelor dumneavoastră cu caracter personal, vom da curs solicitării dumneavoastră. Astfel, ștergerea datelor nu are loc nici dacă acestea ne sunt necesare pentru afirmarea, exercitarea sau apărarea propriilor drepturi sau dacă v-ați opus prelucrării în conformitate cu articolul 21 alineatul 1 din UE-RGPD , atât timp cât nu este încă stabilit, dacă motivele întemeiate ale GEALAN Fenster-Systeme GmbH prevalează în raport cu motivele dumneavoastră.
Dreptul la opoziție față de prelucrarea datelor
Aveți dreptul să vă opuneți în orice moment prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal, care are loc în temeiul articolului 6 din UE-RGPD. În acest caz GEALAN Fenster-Systeme GmbH nu mai prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, exceptând situația în care putem dovedi că avem motive legitime imperative pentru prelucrarea acestora, care prevalează în raport cu interesele, drepturile și libertățile persoanei vizate sau în situația în care prelucrarea este destinată valorificării, exercitării sau apărării drepturilor.
Dreptul la portabilitatea datelor
Aveți dreptul de a obține datele cu caracter personal respective, pe care dumneavoastră ni le-ați pus la dispoziție, într-un format structurat, accesibil și care să permită citirea electronică și să transferați aceste date unei alte persoane responsabile prin intermediul nostru, fără constrângeri. Este necesar ca prelucrarea fie efectuată în temeiul unui consimțământ în conformitate cu articolul 6 sau articolul 9 din UE-RGPD sau al unui contract, iar prelucrarea să aibă loc prin intermediul procedurilor automatizate. În mod suplimentar, aveți dreptul să transferați datele cu caracter personal direct de la GEALAN Fenster-Systeme GmbH către o altă structură responsabilă, în măsura în care acest demers este posibil din punct de vedere tehnic.
Dreptul la revocarea consimțământului oferit de dumneavoastră cu efect pentru viitor
Puteți revoca consimțământul acordat în orice moment, cu efect pentru viitor. Pentru o revocare, contestare sau accesare a datelor, nu sunt generate costuri. Vă rugăm să transmiteți revocarea la adresa de e-mail info@gealan.de.
Dreptul de a formula reclamație la autoritatea de reglementare a protecției datelor
În cazul în care considerați că prelucrarea datelor dumneavoastră personale contravine reglementărilor aplicabile privind protecția datelor, aveți dreptul, în orice moment, conform articolului 77 din UE-RGPD, să depuneți o plângere la autoritatea de supraveghere responsabilă pentru landul dumneavoastră.

UTILIZAREA SERVICIULUI DE CHAT LIVE (LIVECHAT)

GEALAN Fenster-Systeme GmbH utilizeazã în cadrul acestui website software de chat în timp real furnizat de LiveChat, Inc., One International Place, Suite 1400 , Boston, USA, MA 02110-2619 în baza unui contract de procesare a comenzilor conform cu Art. 28 Par. 3 S.1 DSGVO. LiveChat, Inc. își ia angajamentul de a respecta prevederile Regulamentului European cu privire la Protecția Datelor (DSGVO). LiveChat utilizeazã cookies. Informația generatã de cookie cu privire la utilizatorul paginii noastre web este transferatã cãtre un server LiveChat și înmagazinatã. Serverele companiei care gãzduiește serviciile noastre de chat sunt localizate în Frankfurt am Main, Germania și Amsterdam, Olanda. Informațiile cu caracter personal nu sunt înmagazinate sau transferate cãtre țãri terțe nesigure.

Poți utiliza serviciul de chat live pentru a discuta cu personalul nostru de serviciu în timp aproape real. La începutul discuției vor fi transmise urmãtoarele informații:

 • adresa IP, tipul de browser și sistemul de operare utilizat
 • Data și ora solicitãrii
 • URL-ul paginilor web accesate anterior
 • detaliile de autentificare furnizate

În funcție de cursul discuției, poate fi necesar sã introduci informații personale suplimentare în fereastra de chat. Tipul acestor informații depinde strict de natura solicitãrii tale. Toți angajații noștri au fost și sunt instruiți cu privire la protecția datelor clienților noștri și la operarea în condiții de siguranțã a acestora.

Prin accesarea paginii web gealan.ro sau gealan.de/ro/, elementul grafic de chat se încarcã sub forma unui fișier JavaScript. Acesta reprezintã codul sursã tehnic care este executat pe calculatorul tãu și permite sesiunea de chat. În plus, LiveChat înmagazineazã istoricul discuțiilor atât timp cat este necesar pentru procesarea solicitãrii. Scopul acestei acțiuni este ca utilizatorul sã nu fie nevoit sã parcurgã un istoric lung de discuții. Dacã nu dorești sã facem acest lucru, ești binevenit sã ne informezi la adresa de email datenschutz@gealan.de si office@gealan.ro. În acest caz, discuțiile înmagazinate vor fi șterse imediat.

Pentru informații suplimentare legat de procesarea datelor de cãtre LiveChat, accesați politica de confidențialitate LiveChat la link-ul de mai jos www.livechatinc.com/legal/privacy-policy.

Politici de confidențialitate suplimentare privind serviciile terților utilizate pe site-ul nostru

Consimțământ cu privire la Cookiebot

Site-ul nostru folosește tehnologia Cookiebot privind consimțământul pentru a obține consimțământul dvs. cu privire la stocarea anumitor module cookie pe echipamentul dvs. terminal sau la utilizarea anumitor tehnologii și documentarea acestora în conformitate cu dispozițiile referitoare la protecția datelor. Furnizorul acestei tehnologii este Cybot A/S, Havnegade 39, 1058 Copenhaga, Danemarca (denumit în continuare „Cookiebot”).

Atunci când accesați site-ul nostru, este realizată o conexiune cu serverele Cookiebot în vederea obținerii consimțămintelor dvs. și a altor declarații cu privire la utilizarea modulelor cookie. Apoi, Cookiebot stochează un modul cookie în browserul dvs. pentru a vă putea aloca consimțămintele date sau retragerea acestora. Datele astfel înregistrate sunt stocate până când ne veți solicita ștergerea, veți șterge dvs. modulul cookie Cookiebot sau până când nu va mai exista scopul stocării datelor. Nu se aduce atingere obligațiilor legale imperative de păstrare.

Utilizarea Cookiebot are loc în scopul obținerii consimțămintelor prevăzute de lege privind utilizarea modulelor cookie. Temeiul juridic este constituit de articolul 6 alineatul (1) litera (c) din RGPD.

Prelucrarea prin persoane împuternicite

Am încheiat un contract privind prelucrarea prin persoane împuternicite cu furnizorul menționat mai sus. Este vorba despre un contract prevăzut de legislația referitoare la protecția datelor care garantează că furnizorul prelucrează datele cu caracter personal ale vizitatorilor site-ului nostru numai în conformitate cu instrucțiunile furnizate de noi și cu respectarea RGPD.

 

Meta Pixel (fostul Facebook Pixel)

Acest site utilizează pixelul de acțiune al vizitatorilor de la Facebook/Meta pentru măsurarea conversiilor. Furnizorul acestui serviciu este Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irlanda. Cu toate acestea, conform Facebook, datele colectate sunt transferate și în SUA și în alte țări terțe.

În acest fel, poate fi urmărit comportamentul vizitatorilor paginii după ce aceștia au fost redirecționați către site-ul web al furnizorului, făcând clic pe un anunț Facebook. Acest lucru permite evaluarea eficienței anunțurilor Facebook în scopuri statistice și de cercetare de piață și optimizarea viitoarelor măsuri publicitare.

Datele colectate sunt anonime pentru noi, în calitate de operator al acestui site web, nu putem trage nicio concluzie cu privire la identitatea utilizatorilor. Cu toate acestea, datele sunt stocate și procesate de Facebook, astfel încât să fie posibilă o conexiune cu profilul respectiv al utilizatorului și Facebook poate utiliza datele în scopuri publicitare proprii, în conformitate cu politica de utilizare a datelor Facebook (https://de-de.facebook.com/about/privacy/). Acest lucru permite Facebook să afișeze reclame pe paginile Facebook, precum și în afara Facebook. Această utilizare a datelor nu poate fi influențată de noi, în calitate de operator al site-ului.

Utilizarea acestui serviciu se bazează pe consimțământul dvs. în conformitate cu Art. 6, 1a GDPR și § 25, 1 TTDSG. Consimțământul poate fi revocat în orice moment.

Utilizăm funcția de potrivire avansată în cadrul meta pixelului.

Potrivirea avansată ne permite să transmitem către Meta (Facebook) diverse tipuri de date (de ex. locul de reședință, statul, codul poștal, adresele de e-mail hașurate, numele, sexul, data nașterii sau numărul de telefon) ale clienților noștri și ale potențialilor clienți pe care le colectăm prin intermediul site-ului nostru web. Această activare ne permite să ne adaptăm mai precis campaniile publicitare pe Facebook la persoanele care sunt interesate de ofertele noastre. În plus, potrivirea avansată îmbunătățește atribuirea conversiilor de pe site-ul web și îmbunătățește audiențele personalizate.

În măsura în care datele cu caracter personal sunt colectate pe site-ul nostru web cu ajutorul instrumentului descris aici și transmise către Facebook, noi și Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlanda, suntem responsabili în comun pentru această prelucrare a datelor (art. 26 GDPR). Responsabilitatea comună se limitează exclusiv la colectarea datelor și la transmiterea acestora către Facebook. Prelucrarea de către Facebook care are loc după transmitere nu face parte din responsabilitatea comună. Obligațiile care ne revin în comun au fost stabilite într-un acord de prelucrare comună. Textul acordului poate fi găsit la adresa: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. În conformitate cu acest acord, suntem responsabili pentru furnizarea de informații privind protecția datelor la utilizarea instrumentului Facebook și pentru implementarea securizată din punct de vedere al protecției datelor a instrumentului pe site-ul nostru. Facebook este responsabil pentru securitatea datelor din produsele Facebook. Puteți să vă exercitați drepturile persoanelor vizate (de exemplu, cereri de informații) cu privire la datele prelucrate de Facebook direct la Facebook. În cazul în care faceți valer drepturile persoanei vizate la noi, suntem obligați să le transmitem către Facebook.

Transferul de date către SUA se bazează pe clauzele contractuale standard ale Comisiei Europene. Detalii pot fi găsite aici: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum și https://en-en.facebook.com/help/566994660333381.

Puteți găsi mai multe informații privind protejarea confidențialității dumneavoastră în politica de confidențialitate a Facebook: https://de-de.facebook.com/about/privacy/.

De asemenea, puteți dezactiva funcția de remarketing "Custom Audiences" în secțiunea de setări ale anunțurilor: https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen. Pentru a face acest lucru, trebuie să fiți conectat la Facebook.

Dacă nu aveți un cont de Facebook, puteți dezactiva publicitatea bazată pe utilizare de la Facebook pe site-ul web al Alianței Europene pentru Publicitate Digitală Interactivă: http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/.

 

Google Maps

Acest site folosește serviciul de hărți Google Maps. Furnizorul este Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlanda.

Pentru utilizarea funcțiilor Google Maps este necesară stocarea adresei dvs. IP. De regulă, aceste informații sunt transferate către un server Google din SUA și stocate acolo. Furnizorul acestui site nu poate influența acest transfer de date. Atunci când Google Maps este activat, Google poate utiliza Google Web Fonts în scopul reprezentării unitare a fonturilor. La accesarea Google Maps, browserul dvs. încarcă fonturile web necesare în memoria cache a browserului în scopul afișării corecte a textelor și a fonturilor.

Utilizarea Google Maps are loc în interesul unei reprezentări optime a ofertelor noastre online și al găsirii cu ușurință a locurilor indicate de noi pe site. Acesta constituie un interes legitim în sensul articolului 6 alineatul (1) litera (f) din RGPD. În măsura în care a fost solicitat un consimțământ corespunzător, prelucrarea are loc exclusiv în temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (a) din RGPD și al articolului 25 alineatul (1) din TTDSG, în condițiile în care consimțământul include stocarea modulelor cookie sau accesul la informațiile de pe echipamentul terminal al utilizatorului (de exemplu Device Fingerprinting) în sensul TTDSG. Consimțământul poate fi retras în orice moment.

Transferul de date către SUA se bazează pe clauzele contractuale standard ale Comisiei UE. Detalii pot fi consultate aici: https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/ și https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/sccs/.

Informații suplimentare privind tratarea datelor utilizatorilor pot fi consultate în politica de confidențialitate Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Declarații suplimentare privind protecția datelor pentru serviciile unor terțe părțI utilizate pe site-ul nostru web

Declarație privind protejarea datelor pentru serviciul de analiză web Google Analytics
Această pagină de Internet utilizează Google Analytics, un serviciu de analiză web pus la dispoziție de Google Inc. („Google”). Google Analytics utilizează așa-numitele „Cookies”, ceea ce înseamnă fișiere text, stocate pe calculatorul dumneavoastră și care permit efectuarea unei analize a utilizării site-ului web. Informațiile generate prin intermediul Cookie cu privire la utilizarea de către dumneavoastră a acestui site web, sunt transmise de regulă unui server Google din SUA, unde sunt stocate. Am activat opțiunea de anonimizare a IP-ului. Pe acest site web, adresa dumneavoastră IP este astfel scurtată în prealabil pe teritoriul statelor membre ale Uniunii Europene sau în alte state semnatare ale Acordului privind Spațiul Economic European ulterior, de către Google. Numai în situații excepționale adresa IP completă este transmisă către un server Google din SUA, unde este scurtată. La solicitarea administratorului acestui site web, Google va utiliza aceste informații pentru a evalua modul de utilizare a acesteia de către dumneavoastră, pentru a întocmi rapoarte cu privire la activitățile la nivelul site-ului web și pentru a presta alte servicii asociate utilizării site-ului web și a internetului în raport cu administratorul paginii de internet. Adresa IP comunicată în cadrul Google Analytics de către browser-ul dumneavoastră nu este asociată de Google cu alte date. Dispuneți de posibilitatea de a evita stocarea Cookies prin intermediul unei setări corespunzătoare a software-ului dumneavoastră de navigare; vă atragem însă atenția asupra faptului că, în această situație, ar putea exista imposibilitatea de utilizare integrală a tuturor funcțiilor oferite de această pagină de internet. În mod suplimentar, dispuneți de posibilitatea de a împiedica colectarea de către Google a datelor generate de Cookie și a celor referitoare la utilizarea dumneavoastră a site-ului web (inclusiv adresa dumneavoastră IP), precum și prelucrarea acestor date de către Google prin descărcarea și instalarea plugin-ului de browser, disponibil la următorul link: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
Este aplicat un Opt-Out-Cookie care împiedică colectarea viitoare a datelor dumneavoastră la accesarea acestui site web.
Informații suplimentare cu privire la condițiile de utilizare și protecția datelor sunt disponibile la http://www.google.com/analytics/terms/gb.html , respectiv la https://policies.google.com. Vă atragem atenția asupra faptului că, acest site web, Google Analytics a fost extins cu codul „anonymizeIp“, pentru a garanta o colectare anonimizată a adresei dumneavoastră IP (așa-numitele IP-Masking).

Sistemul Tag Manager de la Google
Google Tag Manager este un serviciu oferit de Google Inc. („Google“) prin intermediul căruia se pot genera, actualiza și gestiona tag-uri.
Tag-urile reprezintă elemente de cod de mici dimensiuni de pe site-ul nostru web, care, printre altele, au rolul de a măsura traficul și conduita vizitatorului și de a determina efectele publicității online și ale canalelor sociale.
Atunci când vizitați site-ul nostru web, configurația de tag-uri este trimisă către browser-ul utilizatorului. Acestea conțin astfel instrucțiuni cu privire la numărul de tag-uri care trebuie inițiate. Funcția propriu-zisă nu colectează date cu caracter personal. Cu toate acestea, funcția asigură inițierea altor tag-uri, care, în anumite situații, colectează date.
Pentru informații suplimentare cu privire la privire la principiul de funcționare al Google Tag Manager, consultați: https://support.google.com/tagmanager/ și Politicile de utilizare: https://marketingplatform.google.com/about/analytics/tag-manager/use-policy/.

Declarație privind protejarea datelor pentru funcția „Google Remarketing“ și funcția „Grupuri țintă similare” a Google Inc.
Acest site web utilizează sistemul de remarketing, respectiv funcția „Grupuri țintă similare” a Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlanda („Google“). În acest mod puteți recepționa în mod concentrat publicitate, în cadrul căreia se regăsesc anunțuri personalizate și bazate pe categorii de interese, atunci când vizitați alte site-uri web din „Rețeaua de display Google”. „Google Remarketing”, respectiv funcția „Grupuri țintă similare”utilizează pentru aceasta așa-numitele „Cookies”, adică fișiere text, care sunt stocate pe calculatorul dumneavoastră și care permit efectuarea unei analize a utilizării site-ului web. Prin intermediul acestor fișiere text, sunt colectate atât date despre vizitele dumneavoastră pe site, cât și datele anonimizate cu privire la utilizarea acestuia. Datele cu caracter personal nu sunt stocate în acest context. Dacă accesați un alt site web din așa-numita „Rețea de display Google”, este posibil să vizualizați anunțuri publicitare care ar putea include categorii de produse și informații accesate anterior pe site-ul nostru. Dispuneți de posibilitatea de a evita „Google Remarketing”, respectiv funcția „Grupuri țintă similare” prin împiedicarea salvării modulelor Cookies, prin intermediul setării corespunzătoare a software-ului dumneavoastră de navigare. Vă atragem însă atenția asupra faptului că, în această situație, ar putea apărea imposibilitatea de utilizare integrală a tuturor funcțiilor oferite de această pagină de Internet. De asemenea, dispuneți de posibilitatea de a împiedica colectarea de către Google a datelor înregistrate de Cookie și a celor care se referă la utilizarea de către dumneavoastră a site-ului, precum și de a evita prelucrarea acestor date de către Google, prin descărcarea și instalarea plugin-ului pentru browser disponibil la următorul link: https://www.google.com/settings/ads/plugin?hl=de. În mod suplimentar, puteți dezactiva utilizarea fișierelor Cookies de către furnizorii terți, prin accesarea paginii de dezactivare a Network Advertising Initiative la link-ul http://www.networkadvertising.org/choices/ și să puneți în aplicare informațiile suplimentare enumerate acolo privind opțiunea Opt-Out. Declarația privind protejarea datelor de la Google cu privire la remarketing, precum și informații suplimentare despre acestea sunt disponibile la: www.google.com/privacy/ads/.

Declarație privind protecția datelor pentru funcția „Google AdWords Conversion-Tracking” a Google Inc.
Acest site web utilizează funcția „Google AdWords Conversion-Tracking” a Google Inc., Amphitheatre Parkway, Nr. 1600, Mountain View, CA 94043, Statele Unite ale Americii („Google“). Funcția Google AdWords Conversion-Tracking utilizează așa-numitele „Cookies“, ceea ce înseamnă fișiere text, care sunt stocate pe calculatorul dumneavoastră și care permit efectuarea unei analize a utilizării site-ului web. Modulele Cookies sunt valabile maxim 90 de zile. Datele cu caracter personal nu sunt stocate în acest context. Atât timp cât modulul Cookie este valabil, atât Google cât și compania noastră poate identifica în calitate de operatori ai site-ului web, dacă dumneavoastră ați dat click pe un anunț și dacă ați căutat o anumită pagină țintă (de exemplu, pagina de confirmare a comenzii, abonarea la newsletter). Aceste module Cookies nu pot fi urmărite pe mai multe site-uri web, de diferiți participanți AdWords. Prin intermediul Cookie se pot realiza statistici de conversie în funcția „Google AdWords”. În cadrul acestor statistici, este colectat numărul de utilizatori care au accesat anunțurile noastre. Mai mult decât atât, este calculat numărul de utilizatori care au accesat o pagină țintă, care este prevăzută cu funcția „Conversion-Tag”. Cu toate acestea, statisticile nu conțin date care ar putea conduce la identificarea dumneavoastră. Dispuneți de posibilitatea de a împiedica stocarea de Cookies pe hard-disk-ul dumneavoastră, prin selectarea funcției „nu accept Cookies” din setările browser-ului dumneavoastră (În browserul MS Internet Explorer la „Setări suplimentare> Opțiuni Internet> Protecția datelor> Setare”, iar în browser-ul Firefox la „Setări suplimentare> Setări > Protecția datelor> Cookies”); vă atragem însă atenția asupra faptului că, în această situație, ar putea fi imposibilă utilizarea integrală a tuturor funcțiilor oferite de această pagină de internet. Prin utilizarea acestui site web, declarați că sunteți de acord cu prelucrarea datelor colectate despre dumneavoastră de către Google în modul și în scopul menționat mai sus. Pentru informații suplimentare referitoare la modul în care Google utilizează datele de conversie, precum și declarația de protejare a datelor de la Google, accesați link-ul: https://support.google.com/adwords/answer/93148?ctx=tltp,http://www.google.de/policies/privacy/.

Youtube
Pagina noastră de internet utilizează plugin-uri ale paginii YouTube administrată de către Google, pentru a reda clipuri de pe Youtube pe pagina noastră de internet. Calitatea de administrator al paginilor este deținută de către YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, SUA. În situația în care accesați una dintre paginile noastre pe care este integrat un plugin YouTube, este stabilită o conexiune cu serverele YouTube. Cu această ocazie, serverul YouTube este informat cu privire la paginile noastre accesate de dumneavoastră. În mod suplimentar, Youtube poate stoca diferit fișiere cookie pe terminalul dumneavoastră. Cu ajutorul acestor fișiere cookie, Youtube poate obține informații cu privire la vizitatorii paginii noastre de internet. Aceste informații sunt utilizate, printre altele, pentru a înregistra statistici video, pentru a îmbunătăți condițiile de folosire pentru utilizatori și pentru a preveni încercările de fraudă. Fișierele cookies rămân pe terminalul dumneavoastră până la momentul la care le ștergeți. În situația în care sunteți autentificat cu contul dumneavoastră de YouTube, oferiți YouTube posibilitatea de a repartiza comportamentul dumneavoastră de navigare direct profilului dumneavoastră personal. Puteți evita acest demers prin deconectarea de pe contul dumneavoastră YouTube. Utilizarea YouTube se realizează în interesul unei prezentări atractive a ofertelor noastre online. Acest aspect constituie un interes justificat în sensul articolului 6 alineatul 1 litera f din Regulamentul General privind Protecția Datelor. Puteți consulta informații suplimentare cu privire la gestionarea datelor de utilizator în declarația de confidențialitate a YouTube la adresa: https://policies.google.com/privacy.

 

Informații și consimțământ pentru buletinul informativ

Următoarele informații vă explică conținutul buletinului nostru informativ, precum și procedura de înregistrare, expediere și evaluare statistică precum și drepturile dumneavoastră de opoziție. Abonându-vă la buletinul nostru informativ, sunteți de acord cu primirea acestuia și cu procedurile descrise.

Conținutul buletinului informativ:
Trimitem buletine informative și e-mailuri cu informații promoționale (denumite în continuare "buletin informativ") numai cu consimțământul destinatarilor sau cu o permisiune legală. Conținuturile definite în contextul unei înregistrări pentru buletinul informativ sunt decisive pentru consimțământul utilizatorilor.

Double-Opt-In (dublu consimțământ) și jurnalizare:
Înregistrarea pentru buletinul nostru informativ se realizează printr-o așa-numită procedură Double-Opt-In (dublu consimțământ), adică după înregistrare veți primi un e-mail în care vi se va cere să confirmați înregistrarea. Această confirmare este necesară pentru ca nimeni să nu se înregistreze cu adrese de e-mail ale altcuiva. Înregistrările pentru buletinul informativ sunt consemnate pentru a putea dovedi procesul de înscriere în conformitate cu cerințele legale. Aceasta include stocarea momentului înregistrării și confirmării, precum și a adresei IP. Modificările aduse datelor dumneavoastră stocate la SendinBlue sunt, de asemenea, consemnate.

Utilizarea furnizorului de servicii de expediere "Brevo.com":
Acest site utilizează Brevo pentru a trimite buletine informative. Furnizorul este SendinBlue GmbH, Köpenicker Straße 126, 10179 Berlin, Germania.

Vă rugăm să rețineți: Sendinblue GmbH folosește noul nume de marcă Brevo începând cu anul 2023.

SendinBlue este un serviciu cu ajutorul căruia, printre altele, poate fi organizată și analizată trimiterea de buletine informative. SendinBlue este un furnizor german, certificat, care a fost selectat în conformitate cu cerințele Regulamentului general privind protecția datelor și ale Legii federale privind protecția datelor. Pentru mai multe informații, faceți clic aici: de.sendinblue.com/informationen-newsletter-empfaenger. Datele pe care le introduceți în scopul primirii buletinului informativ vor fi stocate pe serverele SendinBlue din Germania.

Dacă nu doriți ca SendinBlue să vă analizeze datele, trebuie să vă dezabonați de la buletinul informativ. În acest scop, punem la dispoziție un link corespunzător în fiecare mesaj cu buletinul informativ.

Puteți vizualiza dispozițiile privind protecția datelor ale SendinBlue aici: https://de.sendinblue.com/legal/privacypolicy/

Date de înregistrare:
Pentru a vă abona la buletinul informativ, este suficient să indicați adresa dumneavoastră de e-mail. De asemenea, folosim și alte date, cum ar fi numele și prenumele, țara și grupul de clienți. Aceste informații sunt utilizate doar pentru personalizarea și segmentarea buletinului informativ.

Studii și analize statistice:
Buletinele informative conțin un așa-numit "web beacon", adică un fișier de dimensiunea unui pixel care este accesat de serverul SendinBlue atunci când este deschis buletinul informativ. În cadrul acestei accesări, sunt colectate inițial informații tehnice, cum ar fi informații despre browserul și sistemul dumneavoastră, precum și adresa dumneavoastră IP și momentul accesării. Aceste informații sunt utilizate pentru îmbunătățirea tehnică a serviciilor pe baza datelor tehnice sau a grupurilor țintă și a comportamentului lor de citire pe baza locațiilor de acces (care pot fi determinate cu ajutorul adresei IP) sau a timpilor de acces.


Studiile statistice includ, de asemenea, determinarea dacă buletinele informative sunt deschise, când sunt deschise și ce linkuri sunt accesate. Din motive tehnice, aceste informații pot fi atribuite fiecărui destinatar al buletinului informativ. Cu toate acestea, nu este nici intenția noastră, nici a SendinBlue de a monitoriza utilizatorii individuali. Evaluările ne servesc mult mai mult pentru a identifica obiceiurile de citire ale utilizatorilor noștri și pentru a ne adapta conținutul la acestea sau pentru a trimite conținuturi diferite, în funcție de interesele utilizatorilor noștri.

Gestionarea online a apelurilor și a datelor:
Există cazuri în care direcționăm destinatarii buletinelor informative către site-urile SendinBlue. De exemplu, buletinele noastre informative conțin un link cu ajutorul căruia destinatarii buletinelor informative le pot accesa online (de exemplu, în cazul unor probleme de afișare în programul de e-mail). În plus, destinatarii buletinelor informative pot vizualiza politica de confidențialitate a SendinBlue doar pe site-ul acestuia.
În acest context, am dori să subliniem faptul că pe site-urile SendinBlue sunt utilizate cookie-uri și că datele cu caracter personal sunt prelucrate de SendinBlue, partenerii și furnizorii acestuia de servicii (de exemplu, Google Analytics). Nu avem nicio influență asupra acestei colectări de date. Pentru mai multe informații, vă rugăm să consultați politica de confidențialitate a SendinBlue. De asemenea, dorim să vă atragem atenția asupra posibilității de a vă opune colectării de date în scopuri publicitare pe site-urile http://www.aboutads.info/choices/ și http://www.youronlinechoices.com/ (pentru spațiul european).

Anulare/Revocare:
Puteți anula primirea buletinului nostru informativ în orice moment, adică vă puteți revoca consimțământul. În același timp, consimțământul dumneavoastră pentru expedierea prin SendinBlue și pentru analizele statistice va expira. O revocare separată a expedierii prin SendinBlue sau a evaluării statistice nu este, din păcate, posibilă.

La sfârșitul fiecărui buletin informativ veți găsi un link pentru anularea buletinului informativ.

Perioada de stocare

Datele pe care ni le furnizați în scopul primirii buletinului informativ vor fi stocate de noi până când vă dezabonați de la buletinul informativ și vor fi șterse de pe serverele noastre, precum și de pe serverele SendinBlue după dezabonarea de la buletinul informativ. Datele stocate de noi în alte scopuri (de exemplu, adresele de e-mail pentru zona de membri) nu sunt afectate de acest lucru.

După ce v-ați dezabonat de la lista de distribuție a buletinului informativ, adresa dvs. de e-mail va fi stocată de noi sau de furnizorul de servicii de buletin informativ într-o listă neagră, dacă este necesar, pentru a evita expedierile viitoare. Datele din lista neagră vor fi utilizate numai în acest scop și nu vor fi combinate cu alte date. Acest lucru servește atât interesului dumneavoastră, cât și interesului nostru de a respecta cerințele legale atunci când trimitem buletine informative (interes legitim în sensul art. 6 alin. 1 lit. g KDG). Stocarea în lista neagră nu este limitată în timp. Puteți să vă opuneți stocării în cazul în care interesele dumneavoastră prevalează asupra interesului nostru legitim.

Pentru mai multe detalii, vă rugăm să consultați dispozițiile privind protecția datelor ale SendinBlue la: https://de.sendinblue.com/datenschutz-uebersicht

Încheierea unui contract de prelucrare a datelor la comandă

Am încheiat un contract cu SendinBlue prin care obligăm SendinBlue să protejeze datele clienților noștri și să nu le transmită unor terțe părți. Acest contract poate fi vizualizat la următorul link: https://de.sendinblue.com/wp-content/uploads/sites/3/2021/04/AV_Muster_DE_18.02.2021.pdf

Temeiul juridic Regulamentul general de protecție a datelor:
În conformitate cu cerințele Regulamentului general de protecție a datelor (RGPD), aplicabil începând cu 25 mai 2018, vă informăm că consimțământul pentru trimiterea de buletine informative la adresele de e-mail înregistrate se bazează pe art. 6 alin.1 lit. a, 7 RGPD, precum și pe art. 7 alin. 2 nr. 3, sau alin. 3 UWG (Legea privind concurența neloială). Utilizarea furnizorului de servicii de expediere SendinBlue, realizarea de studii și analize statistice, precum și jurnalizarea procesului de înregistrare se bazează pe interesele noastre legitime în conformitate cu art. 6 alin. 1 lit. f RGPD.
De asemenea, am dori să subliniem faptul că vă puteți opune în orice moment prelucrării viitoare a datelor dumneavoastră cu caracter personal în conformitate cu cerințele legale în temeiul art. 21 RGPD. Opoziția poate fi formulată în special împotriva prelucrării în scopuri de publicitate directă.


Rețele individuale de socializare în detaliu

Facebook

Avem un profil pe Facebook. Furnizorul acestui serviciu este Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlanda. Conform declarației Facebook, datele colectate vor fi transferate și în SUA și în alte țări terțe.
Am încheiat un acord privind prelucrarea comună (Controller Addendum) cu Facebook. În acest acord se stabiliește pentru ce operațiuni de prelucrare a datelor suntem responsabili noi sau Facebook, atunci când vizitați pagina noastră de Facebook. Puteți vizualiza acest acord la următorul link: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum.

Puteți adapta personal setările dvs. de publicitate în contul dvs. de utilizator. În acest scop faceți clic pe link-ul următor și logați-vă: https://www.facebook.com/settings?tab=ads.

Transferul de date către SUA se bazează pe clauzele contractuale standard ale Comisiei UE. Puteți găsi detalii aici: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum și https://de-de.facebook.com/help/566994660333381. Detalii pot fi găsite în politica de confidențialitate a Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/.

Instagram

Avem un profil pe Instagram. Furnizor este Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, SUA. Transferul de date către SUA se bazează pe clauzele contractuale standard ale Comisiei UE. Puteți găsi detalii aici: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendumhttps://help.instagram.com/519522125107875 și https://de-de.facebook.com/help/566994660333381.

Detalii privind modul în care gestionează datele dvs. personale pot fi găsite în politica de confidențialitate a Instagram: https://help.instagram.com/519522125107875.

Pinterest

Avem un profil pe Pinterest. Administrator este Pinterest Europe Ltd., Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Irlanda. Detalii privind modul în care gestionează datele dvs. personale pot fi găsite în politica de confidențialitate a Pinterest: https://policy.pinterest.com/de/privacy-policy.

XING

Avem un profil pe XING. Furnizor este New Work SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Germania. Detalii privind modul în care gestionează datele dvs. personale pot fi găsite în politica de confidențialitate a XING: https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung.

LinkedIn

Avem un profil pe LinkedIn. Furnizor este LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irlanda. LinkedIn utilizează cookie-uri de publicitate. Dacă doriți să dezactivați cookie-urile de publicitate LinkedIn, vă rugăm să utilizați link-ul următor: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out.

Transferul de date către SUA se bazează pe clauzele contractuale standard ale Comisiei UE. Puteți găsi detalii aici: https://www.linkedin.com/legal/l/dpa și https://www.linkedin.com/legal/l/eu-sccs.

Detalii privind modul în care gestionează datele dvs. personale pot fi găsite în politica de confidențialitate a LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

YouTube

Avem un profil pe YouTube. Furnizor este Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlanda. Detalii privind modul în care gestionează datele dvs. personale pot fi găsite în politica de confidențialitate a YouTube: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

 

Actualizarea acestei declarații privind protejarea datelor
Ocazional, este posibil să fie necesară o actualizare a acestei declarații privind protejarea datelor, de exemplu prin intermediul prevederilor legale sau administrative noi, precum și în baza ofertelor noi de pe pagina noastră de Internet. În acest caz, vă vom aduce la cunoștință acest lucru. În principiu, vă recomandăm să accesați această declarație privind protejarea datelor în mod regulat, pentru a verifica dacă nu s-au efectuat modificări în cadrul acesteia. Printre altele, puteți afla dacă s-au efectuat modificări prin actualizarea stării din partea de jos a acestui document. 

Tipărirea și stocarea acestei declarații privind protejarea datelor
Dispuneți de posibilitatea de a tipări și stoca direct această declarație privind protejarea datelor, de exemplu prin intermediul funcției de tipărire, respectiv stocare din browser-ul dumneavoastră

Căutați producători de ferestre din zona dvs.?

Aveți întrebări?

GEALAN ACADEMY

GEALAN ACADEMY este un program special creat pentru dezvoltarea dumneavoastră profesională.

Nu pierdeți noutățile!

Doresc să primesc informații legate de lucrări de referință și știri GEALAN pe E-Mail (de două ori pe lună) - în mod gratuit și revocabil oricând.

Gealan

Grupul de firme GEALAN face parte din categoria principalilor producător de profile din PVC pentru ferestre şi uşi din Europa.

©2024 GEALAN Fenster-Systeme GmbH
Presă și știri