Casetă tehnică

și declarație cu privire la protecția datelor

Adrese

GEALAN Fenster-Systeme GmbH

Hofer Straße 80
95145 Oberkotzau
Germany

Tel.: +49 - 92 86 / 77-0
Fax: +49 - 92 86 / 77-22 22
E-mailinfo@gealan.de
Websitewww.gealan.de
Commercial register: AG Hof, HRB 702
Managing Directors: Ivica Maurović, Tino Albert

GEALAN Tanna Fenster-Systeme GmbH

Gewerbegebiet Kapelle-Nord 23
07922 Tanna/Thuringia
Germany

Tel.: +49 - 3 66 46 / 3 06-0
Fax: +49 - 3 66 46 / 3 06-50 42
E-mailinfo@gealan.de
Websitewww.gealan.de
Commercial register: AG Jena, HRB 202763
Managing Directors: Tino Albert, Ivica Maurović

Coduri de identificare în calitate de plătitor al taxei pe valoarea adăugată

GEALAN Holding GmbH: DE 813 535 942
GEALAN Fenster-Systeme GmbH: DE 219 388 958
GEALAN Tanna Fenster-Systeme GmbH: DE 232 544 006
________________________________________
WEEE-Reg.-Nr.: DE 35001489
GEALAN S.A.R.L.: FR 07 483 279 089
UAB GEALAN BALTIC S.A.: LT 107 648 716
GEALAN Polska Sp. z o.o.: PL 833 122 3577
S.C. GEALAN Romania SRL: RO 914 10 46
GEALAN D.O.O.: HR 029 283 765 09

Declarație cu privire la protecția datelor

GEALAN Fenster-Systeme GmbH, în calitate de operator al acestei pagini, tratează cu deosebită seriozitate protecția datelor dumneavoastră cu caracter personal. Compania noastră tratează datele dumneavoastră cu caracter personal în mod confidențial și în conformitate cu Regulamentul general UE privind protecția datelor (UE-RGPD), cu legislația locală aplicabilă în țara dumneavoastră conformă cu Legea germană privind protecția datelor cu caracter personal (BDSG), precum și Legea Germană Telemedia (TMG).

Prezenta declarație cu privire la protecția datelor informează despre tipul, volumul și scopurile colectării și utilizării datelor vizitatorilor și utilizatorilor site-ului web al GEALAN Fenster-Systeme GmbH. Dacă aveți întrebări cu privire la protecția datelor cu caracter personal, contactați responsabilul nostru pentru protecția datelor, prin intermediul e-mail-ului, la adresa datenschutz@gealan.de sau la adresa de mai jos.

Obligație de informare conform articolului 13 din RGPD

Nume și date de contact ale organismului competent
GEALAN Fenster-Systeme GmbH
Hofer Str. 80
D-95145 Oberkotzau
Telefon: +49(0)9286 77-0
Telefax: +49(0)9286 77-2222
Website: www.gealan.de
E-Mail: info@gealan.deResponsabilul nostru pentru Protecția Datelor
Responsabil pentru Protecția Datelor
GEALAN Fenster-Systeme GmbH
Hofer Str.80
D-95145 Oberkotzau
E-Mail: datenschutz@gealan.de

Informații privind protecția datelor personale Pentru furnizori, clienți, parteneri de afaceri și persoane interesate

Colectarea și stocarea datelor cu caracter personal; tip, scop și utilizare 
Vă menționăm că toate datele cu caracter personal colectate de la furnizori, clienți, parteneri de afaceri și alte persoane interesate, mai ales, nume, adresă, număr de telefon, adresa de email, datele persoanelor de contact, număr client, precum și date de comandă sau de livrare sunt stocate, prelucrate și utilizate în scopul încheierii de contracte și pentru a îndeplini serviciile contractante, inclusiv livrare, plată și eventuala garanție.
 
Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt necesare în cadrul companiei noastre pentru încheierea și desfășurarea contractelor. Nu sunteți obligat să ni le furnizați, însă vă atragem atenția că fără aceste date, nu putem încheia un contract cu dumneavoastră. Compania noastră vă prelucrează datele în temeiul articolului 6 alineat 1 b din RGPD.
 
De asemenea, prelucrarea datelor dumneavoastră se realizează conform articolului 6, alineat 1 a din RGPD în baza consimțământului dumneavoastră (de exemplu pentru utilizarea domeniilor de Login.)
 
De asemenea, colectăm, stocăm, prelucrăm aceste date în scopul întreținerii relațiilor cu clienții, respectiv a relațiilor comerciale, în scopuri de marketing și pentru mediatizarea produselor și serviciilor noastre. Transmiterea datelor dumneavoastră se realizează în temeiul articolului 6 alineat 1 f RGPD. Interesul nostru legitim privind prelucrarea datelor dumneavoastră are astfel la bază dorința noastră de a ne face cunoscute și de a ne comercializa produsele și serviciile, precum și de a ne îmbunătăți operațiunile logistice și de a ne optimiza serviciile de suport.

De asemenea, prelucrăm datele obținute de la organismele economice, potrivit prevederilor legii (de exemplu de la Schufa) în scopul verificării bonității clienților sau altor parteneri de afaceri. . Transmiterea datelor dumneavoastră se realizează în temeiul articolului 6 alineat 1 f RGPD. Interesul nostru legitim privind prelucrarea datelor dumneavoastră are astfel la bază dorința noastră de a obține contraserviciul datorat prin contract pentru serviciile noastre (de exemplu plata). Nu există un sistem automat de luare a deciziilor.
 
Transmiterea de date către terți  
Transmiterea către terți a datelor personale nu este permisă, cu excepția următoarelor cazuri
 • Transmiterea către terți, care sunt angajați de către noi pentru ducerea la îndeplinire a raporturilor contractuale și de servicii, de exemplu către institute bancare/ prestator de servicii de plată unde sunt procesate plățile, precum și către companiile de transport/expediție, care realizează livrările;
 • Transmiterea către terți, angajați de noi în cadrul campaniilor de marketing și de promovare pentru produsele și serviciile noastre, de exemplu prestatorii de servicii de marketing sau către tipografii;
 • Transmiterea către prestatori specializați de servicii, care ne asigură servicii în cadrul obiectivelor mai sus menționate, sub instruirea și răspunderea noastră (persoană împuternicită de operator), de exemplu prestator de servicii IT.
 • Transmitere în cadrul companiei, pe baza așa numitului mic privilegiu al concernului (interes legitim potrivit  Art. 6 alin. 1f. RGPD)
 • Transmiterea către terți, față de care suntem obligați prin lege, de exemplu Administrația Financiară sau alte autorități de stat;
 • Transmiterea către terți, pentru ducerea la îndeplinire a obligațiilor comerciale sau fiscale, cum ar fi către consultantul nostru fiscal.
   
Transmiterea de date către o țară terță din afara Uniunii Europene, care nu este stat semnatar al Acordului privind Spațiul Economic European se realizează doar dacă această transmitere de date este necesară pentru ducerea la îndeplinire a contractului existent între noi și dumneavoastră (de exemplu livrarea către o terță țară).

Prelucrarea datelor dumneavoastră se realizează doar pe durata desfășurării raportului contractual sau de livrare și pe perioada existenței obligațiilor rezultate dintr-un contract sau raport de livrare, de exemplu eventualele obligații de garanție sau obligații privind răspunderea pentru produse, precum și pe durata perioadelor de păstrare pe baza articolului 6 alin. 1 c RGPD.

În cazul în care vă prelucrăm datele personale în scopuri de promovare, aveți oricând dreptul să vă opuneți prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal în astfel de scopuri. În cazul în care vă opuneți prelucrării datelor în scopuri de promovare, datele dumneavoastră cu caracter personal nu vor mai fi folosite în acest scop.

Drepturile dumneavoastră
 • Dreptul la revocare:. Puteți revoca consimțământul acordat în orice moment. Procesarea datelor care avea la bază consimțământul revocat nu se va mai realiza pe viitor.
 • Dreptul la informații: Aveți dreptul de a solicita accesul la informațiile dumneavoastră personale, care sunt prelucrate de noi. Acest lucru este valabil mai ales pentru informațiile privind scopurile prelucrării datelor, categoriile de date personale, dacă este cazul categoriile destinatarilor, durata de stocare, dacă este cazul originea datelor dumneavoastră precum și, dacă este cazul, informațiile privind existența unui proces automatizat de adoptare a deciziilor, inclusiv realizarea de profiluri.
 • Dreptul la rectificarea datelor: Aveți dreptul să solicitați rectificarea sau completarea imediată a datelor cu caracter personal incorecte, stocate de noi.
 • Dreptul la ștergerea datelor: Puteți solicita ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal, excepție făcând cazurile în care prelucrarea este necesară , pentru respectarea unei obligații legale sau în motive de interes public, în scopuri de arhivare în interes public sau pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.
 • Dreptul la restricționarea prelucrării: Aveți dreptul să solicitați o restricționare a prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal, în cazul în care contestați exactitatea datelor, prelucrarea este ilegală, dumneavoastră vă opuneți ștergerii datelor cu caracter personal. În plus, operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar dumneavoastră le solicitați pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță. În plus, beneficiați de acest drept dacă v-ați opus prelucrării.
 • Dreptul la portabilitatea datelor: Aveți dreptul de a obține datele cu caracter personal respective, pe care dumneavoastră ni le-ați pus la dispoziție, într-un format structurat, accesibil și care să permită citirea electronică. Alternativ, aveți posibilitatea să transferați aceste date unei alte persoane responsabile prin intermediul nostru, fără constrângeri.
 • Dreptul de a formula reclamație: În cazul în care considerați că prelucrarea datelor dumneavoastră personale contravine reglementărilor aplicabile privind protecția datelor, aveți dreptul, în orice moment să depuneți o plângere la autoritatea de supraveghere responsabilă.
 
Autoritatea noastră de reglementare a protecției datelor:
Consiliul Local de reglementare a protecției datelor, Bayern
Promenade 18
D-91522 Ansbach
Telefon: +49 (0) 981 53 1300
E-Mail: poststelle@lda.bayern.de

Utilizarea site-ului web

Oferta noastră nu se adresează în mod expres minorilor.
Toate datele recepționate și prelucrate în cadrul acestei oferte online sunt tratate în mod confidențial, în conformitate cu UE-RGPD și nu sunt divulgate terților.

Navigarea pe site-ul nostru web fără furnizarea datelor cu caracter personal
Utilizarea site-ului nostru este posibilă în afara secțiunii destinate partenerilor GEALAN, protejată prin parolă, fără a furniza date cu caracter personal.
În acest caz, noi aveam acces exclusiv la
• adresa dumneavoastră IP,
• denumirea site-ului accesat pe internet, respectiv fișierul vizualizat și momentul vizualizării, respectiv accesării,
• domeniile pe care le-ați accesat pe site-ul nostru
• volumul de date transferate și
• dacă vizualizarea și accesarea au avut succes. 
Datele sunt utilizate exclusiv pentru administrarea, optimizarea paginii de internet și la prelucrarea solicitărilor dumneavoastră.
Adresa IP poate fi o dată personală, deoarece, în anumite condiții, este posibilă aflarea identității proprietarului sistemului de acces la Internet utilizat, prin intermediul informațiilor oferite de furnizorul de internet respectiv.  
Compania noastră analizează adresa IP numai în cazul atacurilor asupra infrastructurii noastre de Internet. În acest caz, avem un interes legitim în sensul prevederilor din articolul 6 alineatul 1 f) din RGPD cu privire la prelucrarea adresei dumneavoastră IP. Acest interes legitim rezultă din necesitatea de a respinge un atac asupra infrastructurii de internet și de a identifica sursa atacului, pentru a putea urmări în justiție persoana răspunzătoare pentru atac în baza dreptului penal și civil, precum și să ne protejăm în mod eficient împotriva atacurilor ulterioare.
Adresa IP este ștearsă, când putem exclude eventualitatea unui atac asupra infrastructurii noastre de internet pornind de la aceasta. Acest demers are loc periodic, după șapte zile. 
În mod suplimentar, reținem domeniile de proveniență ale vizitatorilor noștri pe site-ul web. Analizăm, de asemenea, aceste date, pentru a recunoaște tendințele și pentru a întocmi statistici, însă ulterior ștergem din nou datele.
În mod suplimentar, aceste site-uri web conțin link-uri către alte site-uri web. Titularul drepturilor acestei pagini nu este responsabil pentru aplicarea reglementărilor privind protecția datelor sau pentru conținutul acestei pagini-site web. Dacă aveți întrebări sau comentarii referitoare la practica noastră privind protecția datelor personale, vă rugăm să ne contactați la adresa pentru datenschutz@gealan.de.
Acest site utilizează, în mod suplimentar, module „Cookies”. Dispuneți de posibilitatea de a evita stocarea Cookies prin intermediul unei setări corespunzătoare a software-ului dumneavoastră de navigare; totuși, în această situație, acest lucru poate să conducă la imposibilitatea de utilizare integrală a tuturor funcțiilor oferite de această pagină de internet.

Navigarea pe site-ul nostru web cu furnizarea datelor cu caracter personal
Atât timp cât ne comunicați pe pagina noastră datele dumneavoastră cu caracter personal (de exemplu, numele, adresa sau adresa de e-mail) în mod voluntar sau în cadrul înregistrării pentru domeniul partener GEALAN, acestea nu vor fi transmise mai departe către un terț, fără acordul dumneavoastră expres, respectiv în lipsa unui acord legal. Dacă vă înregistrați pentru domeniul partener GEALAN, se încheie un contract între companie și dumneavoastră cu privire la stocarea și disponibilitatea profilurilor respective.
În acest caz, compania noastră prelucrează datele dumneavoastră în temeiul articolului 6 b) din UE-RGPD pentru îndeplinirea unui contract între companie și dumneavoastră sau conform articolului 6 a) din RGPD în baza consimțământului dumneavoastră. Prelucrarea are loc cu scopul de a îndeplini servicii contractante și pentru procesarea ordinelor de plată, de a expedia servicii și produse reglementate contractual, de a transmite datele dumneavoastră de contact către întreprinderile de logistică pentru livrarea mărfurilor, precum și de a trimite informații interesante despre produse și campanii. Datele dumneavoastră vor fi transmise în cadrul companiei noastre pentru încheierea contractelor sau pentru adoptarea deciziilor de către persoanele implicate. Orice transmitere suplimentară către terți, care nu este acoperită de cerințele legale, se va efectua numai cu consimțământul dumneavoastră expres. Nu există un sistem automat de luare a deciziilor.
Prelucrăm datele dumneavoastră atât timp cât sunt necesare pentru îndeplinirea contractului nostru, a prevederilor legale aplicabile sau în baza motivului pentru transferul de date. În principiu, nu are loc o ștergere pe cont propriu a datelor cu caracter personal stocate de dumneavoastră în secțiunea dedicată partenerilor GEALAN, prin intermediul companiei noastre. Cu toate acestea, aveți în orice moment posibilitatea de a vă modifica propriile date din profilul dumneavoastră. O ștergere completă a datelor dumneavoastră cu caracter personal stocate, are loc la cerere, în cadrul profilului dumneavoastră, prin intermediul adresei de e-mail (prin intermediul specificării numelui dumneavoastră de utilizator) la adresa de e-mail datenschutz@gealan.de, în măsura în care stocarea ulterioară a acestor date nu este permisă în temeiul unei autorizări. Documentele comerciale sunt arhivate în conformitate cu termenele legale de arhivare și ulterior sunt șterse cu respectarea cerințelor privind protecția datelor.

Utilizarea furnizorilor de servicii externi
Noi colaborăm împreună cu furnizori de servicii, care prelucrează datele specificate la solicitarea noastră. Acest demers se realizează exclusiv în concordanță cu dreptul respectiv de protecție a datelor. Am încheiat cu furnizorii noștri de servicii, în special, acorduri cu privire la prelucrarea datelor la solicitare, care respectă cerințele articolului 28 din UE-RGPD.

Drepturile dumneavoastră:
Conform RGPD, aveți următoarele drepturi:
Dreptul la informații asupra prelucrării datelor dumneavoastră
Aveți dreptul de a solicita accesul la informațiile dumneavoastră, dacă și în situația în care orice date personale ale dumneavoastră au fost prelucrate de GEALAN Fenster-Systeme GmbH. Aveți dreptul la următoarele informații:

 • scopurile prelucrării
 • categoriile de date cu caracter personal, care au fost prelucrate
 • destinatarii sau categoriile de destinatari, cărora le-au fost divulgate deja datele cu caracter personal sau care urmează a fi divulgate.
 • dacă este posibil, durata stabilită de stocare a datelor dumneavoastră cu caracter personal sau, dacă acest demers nu este posibil, criteriile pentru stabilirea acestei durate;
 • dacă datele dumneavoastră cu caracter personal nu au fost colectate de la dumneavoastră, toate informațiile disponibile despre proveniența datelor
 • existența unui proces automatizat de adoptare a deciziilor, inclusiv stabilirea profilului, în conformitate cu articolul 22 din UE-RGPD și - cel puțin în aceste cazuri - informații relevante despre logica implicată, precum și despre domeniul de aplicare și efectele prevăzute ale unei asemenea prelucrări asupra dumneavoastră.

Vă punem la dispoziție o copie a datelor dumneavoastră cu caracter personal, care fac obiectul prelucrării. Dacă avem îndoieli întemeiate cu privire la identitatea persoanelor care solicită informații, vom solicita informații suplimentare pentru recunoașterea identității persoanelor vizate.
Dreptul la rectificarea datelor
Aveți dreptul să solicitați rectificarea imediată a respectivelor date cu caracter personal incorecte. Având în vedere scopurile prelucrării, aveți dreptul de a solicita completarea datelor cu caracter personal incomplete - inclusiv prin intermediul unei declarații suplimentare.
Dreptul la ștergerea datelor
O ștergere a datelor dumneavoastră cu caracter personal are loc în cazul în care susțineți o cerere de anulare în scris, iar drepturile sau obligațiile de stocare legale nu contravin acestei situații. În mod suplimentar, compania noastră șterge datele dumneavoastră cu caracter personal în toate situațiile în care datele nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopului aferent păstrării sau când stocarea acestora nu este permisă din motive legale suplimentare, iar ștergerea acestora nu contravine termenelor legale de arhivare.
Dreptul la restricționarea prelucrării
Aveți dreptul să solicitați o restricționare a prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal, în cazul în care nu este asigurată corectitudinea datelor dumneavoastră cu caracter personal,și, în mod implicit, durata permisă de GEALAN Fenster-Systeme GmbH pentru a verifica corectitudinea datelor dumneavoastră cu caracter personal. În măsura în care prelucrarea este ilegală și refuzați ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal, iar în loc de aceasta ne solicitați restricționarea utilizării datelor dumneavoastră cu caracter personal, vom da curs solicitării dumneavoastră. Astfel, ștergerea datelor nu are loc nici dacă acestea ne sunt necesare pentru afirmarea, exercitarea sau apărarea propriilor drepturi sau dacă v-ați opus prelucrării în conformitate cu articolul 21 alineatul 1 din UE-RGPD , atât timp cât nu este încă stabilit, dacă motivele întemeiate ale GEALAN Fenster-Systeme GmbH prevalează în raport cu motivele dumneavoastră.
Dreptul la opoziție față de prelucrarea datelor
Aveți dreptul să vă opuneți în orice moment prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal, care are loc în temeiul articolului 6 din UE-RGPD. În acest caz GEALAN Fenster-Systeme GmbH nu mai prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, exceptând situația în care putem dovedi că avem motive legitime imperative pentru prelucrarea acestora, care prevalează în raport cu interesele, drepturile și libertățile persoanei vizate sau în situația în care prelucrarea este destinată valorificării, exercitării sau apărării drepturilor.
Dreptul la portabilitatea datelor
Aveți dreptul de a obține datele cu caracter personal respective, pe care dumneavoastră ni le-ați pus la dispoziție, într-un format structurat, accesibil și care să permită citirea electronică și să transferați aceste date unei alte persoane responsabile prin intermediul nostru, fără constrângeri. Este necesar ca prelucrarea fie efectuată în temeiul unui consimțământ în conformitate cu articolul 6 sau articolul 9 din UE-RGPD sau al unui contract, iar prelucrarea să aibă loc prin intermediul procedurilor automatizate. În mod suplimentar, aveți dreptul să transferați datele cu caracter personal direct de la GEALAN Fenster-Systeme GmbH către o altă structură responsabilă, în măsura în care acest demers este posibil din punct de vedere tehnic.
Dreptul la revocarea consimțământului oferit de dumneavoastră cu efect pentru viitor
Puteți revoca consimțământul acordat în orice moment, cu efect pentru viitor. Pentru o revocare, contestare sau accesare a datelor, nu sunt generate costuri. Vă rugăm să transmiteți revocarea la adresa de e-mail info@gealan.de.
Dreptul de a formula reclamație la autoritatea de reglementare a protecției datelor
În cazul în care considerați că prelucrarea datelor dumneavoastră personale contravine reglementărilor aplicabile privind protecția datelor, aveți dreptul, în orice moment, conform articolului 77 din UE-RGPD, să depuneți o plângere la autoritatea de supraveghere responsabilă pentru landul dumneavoastră.

UTILIZAREA SERVICIULUI DE CHAT LIVE (LIVECHAT)

GEALAN Fenster-Systeme GmbH utilizeazã în cadrul acestui website software de chat în timp real furnizat de LiveChat, Inc., One International Place, Suite 1400 , Boston, USA, MA 02110-2619 în baza unui contract de procesare a comenzilor conform cu Art. 28 Par. 3 S.1 DSGVO. LiveChat, Inc. își ia angajamentul de a respecta prevederile Regulamentului European cu privire la Protecția Datelor (DSGVO). LiveChat utilizeazã cookies. Informația generatã de cookie cu privire la utilizatorul paginii noastre web este transferatã cãtre un server LiveChat și înmagazinatã. Serverele companiei care gãzduiește serviciile noastre de chat sunt localizate în Frankfurt am Main, Germania și Amsterdam, Olanda. Informațiile cu caracter personal nu sunt înmagazinate sau transferate cãtre țãri terțe nesigure.

Poți utiliza serviciul de chat live pentru a discuta cu personalul nostru de serviciu în timp aproape real. La începutul discuției vor fi transmise urmãtoarele informații:

 • adresa IP, tipul de browser și sistemul de operare utilizat
 • Data și ora solicitãrii
 • URL-ul paginilor web accesate anterior
 • detaliile de autentificare furnizate

În funcție de cursul discuției, poate fi necesar sã introduci informații personale suplimentare în fereastra de chat. Tipul acestor informații depinde strict de natura solicitãrii tale. Toți angajații noștri au fost și sunt instruiți cu privire la protecția datelor clienților noștri și la operarea în condiții de siguranțã a acestora.

Prin accesarea paginii web gealan.ro sau gealan.de/ro/, elementul grafic de chat se încarcã sub forma unui fișier JavaScript. Acesta reprezintã codul sursã tehnic care este executat pe calculatorul tãu și permite sesiunea de chat. În plus, LiveChat înmagazineazã istoricul discuțiilor atât timp cat este necesar pentru procesarea solicitãrii. Scopul acestei acțiuni este ca utilizatorul sã nu fie nevoit sã parcurgã un istoric lung de discuții. Dacã nu dorești sã facem acest lucru, ești binevenit sã ne informezi la adresa de email datenschutz@gealan.de si office@gealan.ro. În acest caz, discuțiile înmagazinate vor fi șterse imediat.

Pentru informații suplimentare legat de procesarea datelor de cãtre LiveChat, accesați politica de confidențialitate LiveChat la link-ul de mai jos www.livechatinc.com/legal/privacy-policy.

Declarații suplimentare privind protecția datelor pentru serviciile unor terțe părțI utilizate pe site-ul nostru web

Declarație privind protejarea datelor pentru serviciul de analiză web Google Analytics
Această pagină de Internet utilizează Google Analytics, un serviciu de analiză web pus la dispoziție de Google Inc. („Google”). Google Analytics utilizează așa-numitele „Cookies”, ceea ce înseamnă fișiere text, stocate pe calculatorul dumneavoastră și care permit efectuarea unei analize a utilizării site-ului web. Informațiile generate prin intermediul Cookie cu privire la utilizarea de către dumneavoastră a acestui site web, sunt transmise de regulă unui server Google din SUA, unde sunt stocate. Am activat opțiunea de anonimizare a IP-ului. Pe acest site web, adresa dumneavoastră IP este astfel scurtată în prealabil pe teritoriul statelor membre ale Uniunii Europene sau în alte state semnatare ale Acordului privind Spațiul Economic European ulterior, de către Google. Numai în situații excepționale adresa IP completă este transmisă către un server Google din SUA, unde este scurtată. La solicitarea administratorului acestui site web, Google va utiliza aceste informații pentru a evalua modul de utilizare a acesteia de către dumneavoastră, pentru a întocmi rapoarte cu privire la activitățile la nivelul site-ului web și pentru a presta alte servicii asociate utilizării site-ului web și a internetului în raport cu administratorul paginii de internet. Adresa IP comunicată în cadrul Google Analytics de către browser-ul dumneavoastră nu este asociată de Google cu alte date. Dispuneți de posibilitatea de a evita stocarea Cookies prin intermediul unei setări corespunzătoare a software-ului dumneavoastră de navigare; vă atragem însă atenția asupra faptului că, în această situație, ar putea exista imposibilitatea de utilizare integrală a tuturor funcțiilor oferite de această pagină de internet. În mod suplimentar, dispuneți de posibilitatea de a împiedica colectarea de către Google a datelor generate de Cookie și a celor referitoare la utilizarea dumneavoastră a site-ului web (inclusiv adresa dumneavoastră IP), precum și prelucrarea acestor date de către Google prin descărcarea și instalarea plugin-ului de browser, disponibil la următorul link: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
Este aplicat un Opt-Out-Cookie care împiedică colectarea viitoare a datelor dumneavoastră la accesarea acestui site web.
Informații suplimentare cu privire la condițiile de utilizare și protecția datelor sunt disponibile la http://www.google.com/analytics/terms/gb.html , respectiv la https://policies.google.com. Vă atragem atenția asupra faptului că, acest site web, Google Analytics a fost extins cu codul „anonymizeIp“, pentru a garanta o colectare anonimizată a adresei dumneavoastră IP (așa-numitele IP-Masking).

Sistemul Tag Manager de la Google
Google Tag Manager este un serviciu oferit de Google Inc. („Google“) prin intermediul căruia se pot genera, actualiza și gestiona tag-uri.
Tag-urile reprezintă elemente de cod de mici dimensiuni de pe site-ul nostru web, care, printre altele, au rolul de a măsura traficul și conduita vizitatorului și de a determina efectele publicității online și ale canalelor sociale.
Atunci când vizitați site-ul nostru web, configurația de tag-uri este trimisă către browser-ul utilizatorului. Acestea conțin astfel instrucțiuni cu privire la numărul de tag-uri care trebuie inițiate. Funcția propriu-zisă nu colectează date cu caracter personal. Cu toate acestea, funcția asigură inițierea altor tag-uri, care, în anumite situații, colectează date.
Pentru informații suplimentare cu privire la privire la principiul de funcționare al Google Tag Manager, consultați: https://support.google.com/tagmanager/ și Politicile de utilizare: https://marketingplatform.google.com/about/analytics/tag-manager/use-policy/.

Declarație privind protejarea datelor pentru funcția „Google Remarketing“ și funcția „Grupuri țintă similare” a Google Inc.
Acest site web utilizează sistemul de remarketing, respectiv funcția „Grupuri țintă similare” a Google Inc., Amphitheatre Parkway, Nr. 1600, Mountain View, CA 94043, Statele Unite ale Americii („Google“). În acest mod puteți recepționa în mod concentrat publicitate, în cadrul căreia se regăsesc anunțuri personalizate și bazate pe categorii de interese, atunci când vizitați alte site-uri web din „Rețeaua de display Google”. „Google Remarketing”, respectiv funcția „Grupuri țintă similare”utilizează pentru aceasta așa-numitele „Cookies”, adică fișiere text, care sunt stocate pe calculatorul dumneavoastră și care permit efectuarea unei analize a utilizării site-ului web. Prin intermediul acestor fișiere text, sunt colectate atât date despre vizitele dumneavoastră pe site, cât și datele anonimizate cu privire la utilizarea acestuia. Datele cu caracter personal nu sunt stocate în acest context. Dacă accesați un alt site web din așa-numita „Rețea de display Google”, este posibil să vizualizați anunțuri publicitare care ar putea include categorii de produse și informații accesate anterior pe site-ul nostru. Dispuneți de posibilitatea de a evita „Google Remarketing”, respectiv funcția „Grupuri țintă similare” prin împiedicarea salvării modulelor Cookies, prin intermediul setării corespunzătoare a software-ului dumneavoastră de navigare. Vă atragem însă atenția asupra faptului că, în această situație, ar putea apărea imposibilitatea de utilizare integrală a tuturor funcțiilor oferite de această pagină de Internet. De asemenea, dispuneți de posibilitatea de a împiedica colectarea de către Google a datelor înregistrate de Cookie și a celor care se referă la utilizarea de către dumneavoastră a site-ului, precum și de a evita prelucrarea acestor date de către Google, prin descărcarea și instalarea plugin-ului pentru browser disponibil la următorul link: https://www.google.com/settings/ads/plugin?hl=de. În mod suplimentar, puteți dezactiva utilizarea fișierelor Cookies de către furnizorii terți, prin accesarea paginii de dezactivare a Network Advertising Initiative la link-ul http://www.networkadvertising.org/choices/ și să puneți în aplicare informațiile suplimentare enumerate acolo privind opțiunea Opt-Out. Declarația privind protejarea datelor de la Google cu privire la remarketing, precum și informații suplimentare despre acestea sunt disponibile la: www.google.com/privacy/ads/.

Declarație privind protecția datelor pentru funcția „Google AdWords Conversion-Tracking” a Google Inc.
Acest site web utilizează funcția „Google AdWords Conversion-Tracking” a Google Inc., Amphitheatre Parkway, Nr. 1600, Mountain View, CA 94043, Statele Unite ale Americii („Google“). Funcția Google AdWords Conversion-Tracking utilizează așa-numitele „Cookies“, ceea ce înseamnă fișiere text, care sunt stocate pe calculatorul dumneavoastră și care permit efectuarea unei analize a utilizării site-ului web. Modulele Cookies sunt valabile maxim 90 de zile. Datele cu caracter personal nu sunt stocate în acest context. Atât timp cât modulul Cookie este valabil, atât Google cât și compania noastră poate identifica în calitate de operatori ai site-ului web, dacă dumneavoastră ați dat click pe un anunț și dacă ați căutat o anumită pagină țintă (de exemplu, pagina de confirmare a comenzii, abonarea la newsletter). Aceste module Cookies nu pot fi urmărite pe mai multe site-uri web, de diferiți participanți AdWords. Prin intermediul Cookie se pot realiza statistici de conversie în funcția „Google AdWords”. În cadrul acestor statistici, este colectat numărul de utilizatori care au accesat anunțurile noastre. Mai mult decât atât, este calculat numărul de utilizatori care au accesat o pagină țintă, care este prevăzută cu funcția „Conversion-Tag”. Cu toate acestea, statisticile nu conțin date care ar putea conduce la identificarea dumneavoastră. Dispuneți de posibilitatea de a împiedica stocarea de Cookies pe hard-disk-ul dumneavoastră, prin selectarea funcției „nu accept Cookies” din setările browser-ului dumneavoastră (În browserul MS Internet Explorer la „Setări suplimentare> Opțiuni Internet> Protecția datelor> Setare”, iar în browser-ul Firefox la „Setări suplimentare> Setări > Protecția datelor> Cookies”); vă atragem însă atenția asupra faptului că, în această situație, ar putea fi imposibilă utilizarea integrală a tuturor funcțiilor oferite de această pagină de internet. Prin utilizarea acestui site web, declarați că sunteți de acord cu prelucrarea datelor colectate despre dumneavoastră de către Google în modul și în scopul menționat mai sus. Pentru informații suplimentare referitoare la modul în care Google utilizează datele de conversie, precum și declarația de protejare a datelor de la Google, accesați link-ul: https://support.google.com/adwords/answer/93148?ctx=tltp,http://www.google.de/policies/privacy/.

Youtube
Pagina noastră de internet utilizează plugin-uri ale paginii YouTube administrată de către Google, pentru a reda clipuri de pe Youtube pe pagina noastră de internet. Calitatea de administrator al paginilor este deținută de către YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, SUA. În situația în care accesați una dintre paginile noastre pe care este integrat un plugin YouTube, este stabilită o conexiune cu serverele YouTube. Cu această ocazie, serverul YouTube este informat cu privire la paginile noastre accesate de dumneavoastră. În mod suplimentar, Youtube poate stoca diferit fișiere cookie pe terminalul dumneavoastră. Cu ajutorul acestor fișiere cookie, Youtube poate obține informații cu privire la vizitatorii paginii noastre de internet. Aceste informații sunt utilizate, printre altele, pentru a înregistra statistici video, pentru a îmbunătăți condițiile de folosire pentru utilizatori și pentru a preveni încercările de fraudă. Fișierele cookies rămân pe terminalul dumneavoastră până la momentul la care le ștergeți. În situația în care sunteți autentificat cu contul dumneavoastră de YouTube, oferiți YouTube posibilitatea de a repartiza comportamentul dumneavoastră de navigare direct profilului dumneavoastră personal. Puteți evita acest demers prin deconectarea de pe contul dumneavoastră YouTube. Utilizarea YouTube se realizează în interesul unei prezentări atractive a ofertelor noastre online. Acest aspect constituie un interes justificat în sensul articolului 6 alineatul 1 litera f din Regulamentul General privind Protecția Datelor. Puteți consulta informații suplimentare cu privire la gestionarea datelor de utilizator în declarația de confidențialitate a YouTube la adresa: https://policies.google.com/privacy.

Indicație cu privire la buletinul de știri și consimțămintele
Prin intermediul următoarelor indicații, vă vom informa despre conținutul newsletter-ului nostru, despre procedurile de înregistrare, expediere și evaluare statistică, precum și despre drepturile dumneavoastră de a formula opoziție. Prin abonarea la newsletter-ul nostru, declarați că sunteți de acord cu recepționarea acestuia și cu procedurile menționate mai sus.

Conținutul newsletter-ului:
Compania noastră trimite newsletter-uri și e-mailuri care conțin informații promoționale (denumite în continuare "newsletter") numai cu consimțământul destinatarului sau în baza unui acordul legal. Conținuturile colectate din cadrul unui abonament la newsletter sunt esențiale pentru acordul utilizatorilor.

Tipul de abonament prin intermediul e-mailului „Double-Opt-In” și înregistrarea:
Abonarea la newsletter-ul nostru are loc prin intermediul așa-numitei proceduri Double-Opt-In. Aceasta înseamnă că recepționați un e-mail ulterior abonării, în care vi se solicită confirmarea acesteia. Această confirmare este necesară pentru ca nicio persoană cu adrese de e-mail străine să se poată abona. Abonarea la newsletter este supusă unui protocol, pentru ca procesul de abonare să fie realizat în conformitate cu cerințele legale. Din această categorie face parte stocarea momentului abonării și confirmării, precum și adresa IP. În același mod, sunt înregistrate modificările datelor dumneavoastră stocate, de către serviciul MailChimp.

Utilizarea serviciului de e-mail marketing „MailChimp”:
Expedierea newsletter-ului nostru are loc prin intermediul „MailChimp”, o platformă de newsletter-uri a furnizorului din SUA Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE #5000, Atlanta, GA 30308, SUA. Adresa de e-mail a destinatarului newsletter-ului nostru, precum și cea a altora, în cadrul acestei indicații cu privire la datele menționate, sunt stocate pe serverele MailChimp din SUA.

MailChimp utilizează aceste informații pentru expedierea și evaluarea newsletter-urilor, la solicitarea noastră. În mod suplimentar, MailChimp poate utiliza aceste informații la optimizarea sau îmbunătățirea propriilor servicii, în funcție de propriile informații, cum ar fi, de exemplu, la optimizarea tehnică a expedierii și la afișarea newsletter-urilor sau în scopuri economice, pentru a determina din ce țări provin destinatarii. Cu toate acestea, MailChimp nu utilizează datele provenite de la destinatarul newsletter-urilor noastre pentru a le scrie direct acestora sau pentru a le transmite terților.

Avem încredere în fiabilitatea și siguranța IT, precum și cea a datelor oferite de MailChimp. MailChimp este certificat în baza acordului asupra protecției datelor „Privacy Shield“ între UE și SUA și îi revine obligația de a respecta prevederile legii privind protejarea datelor din UE. În mod suplimentar, compania noastră a încheiat cu MailChimp un acord privind respectarea datelor („Data-Processing-Agreement”). În acest sens este vorba despre un contract prin care MailChimp se obligă să protejeze datele utilizatorilor noștri, să le prelucreze în conformitate cu reglementările privind protecția datelor, la solicitarea noastră și, în special, să nu le divulge terților. Puteți consulta reglementările privind protecția datelor ale MailChimp la link-ul:https://mailchimp.com/legal/privacy/

Date de abonare:
Pentru a vă abona la un newsletter, este suficient ne comunicați adresa dumneavoastră de e-mail. În mod suplimentar, colectăm date suplimentare, precum numele și prenumele, țara și grupul de clienți din care faceți parte. Aceste informații sunt destinate exclusiv personalizării și segmentării newsletter-ului.

Evaluare și analize statistice :
Newsletter-urile conțin un așa-numit „web-beacon”, ceea ce înseamnă un fișier de mărimea unui pixel, care este accesat de pe serverul MailChimp la deschiderea newsletter-ului nostru. În cadrul acestei accesări, sunt colectate inițial informații tehnice, precum informații despre browser și sistemul dumneavoastră, precum și adresa dumneavoastră IP și momentul accesării. Aceste informații sunt utilizate pentru îmbunătățirea tehnică a serviciilor prin intermediul datelor tehnice sau a grupurilor țintă, precum și a comportamentului dumneavoastră de citire în baza locațiilor de accesare (care pot fi determinate cu ajutorul adresei IP) sau al datelor de accesare.

De asemenea, evaluările statistice includ și identificarea momentului de accesare a newsletter-urilor, precum și a link-urilor accesate. Din considerente tehnice, aceste informații pot fi asociate destinatarilor individuali ai newsletter-urilor. Cu toate acestea, nici intenția noastră, nici cea a MailChimp nu este aceea de a monitoriza utilizatorii individuali. Analizele ne ajută însă să recunoaștem obiceiurile de citire ale utilizatorilor noștri și să adaptăm conținuturile noastre în funcție de acestea sau să expediem o varietate de conținuturi conform intereselor utilizatorilor noștri.

Accesarea online și gestionarea datelor:
Există cazuri în care direcționăm destinatarii newsletter-ului către site-urile web ale MailChimp. De exemplu, newsletter-urile noastre conțin un link, prin intermediul căruia destinatarii newsletter-urilor pot accesa newsletter-urile online (de exemplu, în cazul problemelor de afișare într-un program de e-mail). În mod suplimentar, destinatarii newsletter-urilor pot accesa declarația privind protejarea datelor de la MailChimp numai pe pagina lor.

În acest context, atragem atenția asupra faptului că pe site-urile web ale MailChimp sunt utilizate Cookies și, astfel, sunt prelucrate date cu caracter personal prin intermediul MailChimp, al partenerilor lor și al furnizorilor noștri de servicii desemnați (de exemplu, Google Analytics). Nu dispunem de posibilitatea de a influența aceste colectări de date. Pentru informații suplimentare, puteți consulta declarația de protecție a datelor a MailChimp. În mod suplimentar, vă atragem atenția asupra posibilităților de formulare a opoziției cu privire la scopurile publicitare, prin intermediul site-urilor web:http://www.aboutads.info/choices/ und http://www.youronlinechoices.com/ (pentru Spațiul European).

Reziliere/revocare:
Puteți renunţa la recepţionarea newsletter-ului nostru în orice moment, ceea ce înseamnă că puteţi revoca consimțămintele. În același timp, sunt anulate și consimțămintele dumneavoastră cu privire la expediere prin intermediul MailChimp și la analizele statistice. Din păcate, nu aveți posibilitatea de a efectua o revocare separată privind expedierea prin intermediul MailChimp sau evaluarea statistică.
Un link de anulare a abonamentului la newsletter este inclus la finalul fiecărui newsletter.

Temeiuri legale Regulamentul general privind protecția datelor:
Conform prevederilor Regulamentului general privind protecția datelor (RGPD), care intră în vigoare începând cu data de 25 mai 2018, vă aducem la cunoștință faptul că acordurile cu privire la expedierea newsletter-ului la adresele de e-mail înregistrate sunt exprimate în temeiul articolului 6 alineatul 1 litera a, 7 din RGPD, precum și în sensul paragrafului 7 alineatul 2 punctul 3, respectiv alineatul 3 din legea privind practicile comerciale neloiale din Germania (UWG). Utilizarea serviciului de e-mail marketing „MailChimp”, realizarea evaluărilor și analizelor statistice, precum și înregistrarea procedurii de abonare au loc în baza intereselor noastre justificate conform articolului 6 alineatul 1 litera f din RGPD.

Vă atragem atenția în mod suplimentar asupra faptului că aveți dreptul de a vă opune, în orice moment, prelucrării ulterioare a datelor dumneavoastră cu caracter personal în conformitate cu cerințele legale din articolul 21 RGPD. Opoziția poate fi formulată în special împotriva prelucrării în scopurile marketingului direct.
Prezențele noastre pe rețelele de socializare
Prelucrarea datelor prin rețelele de socializare
Noi menținem profiluri accesibile în mod public pe rețelele de socializare. Rețele individuale utilizate de noi le puteți găsi mai jos. Rețelele de socializare precum Facebook pot de regulă analiza în mod detaliat comportamentul de utilizator al dumneavoastră cu ocazia vizitării site-ului lor de web sau un site de web cu conținuturi integrate de social media (de ex. butoane bannere publicitare). Prin accesarea paginilor noastre din rețelele de socializare sunt astfel declanșate numeroase procese de prelucrare cu relevanță pentru protecția datelor. Mai precis: dacă v-ați logat în contul dvs. de pe rețelele de socializare și vizitați paginile noastre de social media, operatorul portalului rețelei de socializare poate atribui această vizită contului dvs. de utilizator. Datele dvs. cu caracter personal pot fi însă înregistrate după caz chiar și atunci când nu sunteți logat sau nu dețineți un cont pe respectivul portal al rețelei de socializare. Această înregistrare a datelor se efectuează în acest caz spre exemplu prin cookies care sunt stocate pe dispozitivul dvs. terminal sau prin înregistrarea adresei dvs. de IP. Cu ajutorul datelor astfel colectate, operatorii portalurilor rețelelor de socializare pot întocmi profiluri ale utilizatorilor, pe cuprinsul cărora sunt înregistrate preferințele și interesele dumneavoastră. În acest mod vă poate fi afișată publicitate în cadrul și în afara prezenței respective de pe rețelele de socializare. În măsura în care dispuneți de un cont în respectiva rețea de socializare, publicitatea personalizată în funcție de interese poate fi astfel afișată pe toate dispozitivele pe care sunteți sau ați fost logat. Vă rugăm să mai aveți de asemenea în vedere că nu putem ține evidența tuturor proceselor de pe portalurile rețelelor de socializare. În funcție de furnizor poate fi astfel efectuate după caz de către operatorii portalurilor rețelelor de socializare și alte procese de prelucrare. Pentru mai multe detalii suplimentare vă rugăm să accesați Condițiile Generale de Utilizare și Prevederile de Protecție a Datelor ale respectivelor portaluri de social media.
Baze legale
Aparițiile noastre pe rețelele de socializare trebuie să garanteze o prezență cât mai detaliată în internet. În acest caz se face referire la un interes legitim în sensul Art. 6 Alin. 1f GDPR. Procesele de analiză inițiate de către rețelele de socializare pot să justifice prin baze legale diferite, care trebuie specificate de către operatorii rețelelor de socializare (de ex. acordul în conformitate cu Art. 6 Alin. 1a GDPR).
Persoană responsabilă și exercitarea drepturilor
Dacă vizitați una dintre paginile noastre prezente pe rețelele de socializare (de ex. Facebook) suntem astfel responsabili, împreună cu operatorii platformei rețelelor de socializare pentru procesele de prelucrare a datelor declanșate cu ocazia acestei vizite–însă răspunderea noastră și obligativitatea informării decurgând din aceasta se limitează doar la conținuturile generate de către noi. Puteți să vă exercitați drepturile ce vă revin (de informare, de rectificare, de ștergere, de limitare a prelucrării, de transferabilitate a datelor și de a depune reclamație) de regulă, ca principiu de bază, atât față de noi (privind conținuturile noastre) cât și față de operatorul portalului respectivei rețele de socializare (de ex. Facebook). Vă rugăm să aveți în vedere faptul că în ciuda răspunderii comune ce ne revine împreună cu operatorii portalurilor rețelelor de socializare nu putem controla în integralitate procesele de prelucrare a datelor ale portalurilor rețelelor de socializare. Posibilitățile disponibile nouă se determină în principal pe baza politicii firmei ale respectivului furnizor.
Durata stocării
Asupra datelor stocării datelor dumneavoastră, ce sunt memorate în scopuri proprii de către operatorii rețelelor de socializare nu putem exercita nici o influență. Pentru detalii suplimentare în acest sens vă rugăm să vă informați direct operatorii rețelelor de socializare (de ex. în Declarația lor de Protecție a Datelor, a se vedea mai jos).
Rețele individuale de socializare în detaliu
Facebook
Deținem un profil pe Facebook. Furnizorul este Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, SUA. Puteți să vă personalizați setările publicitare ale contului dvs. de utilizator. În acest scop, vă rugăm să dați click pe link-ul următor și să vă logați: https://www.facebook.com/settings?tab=ads. Pentru detalii suplimentare, vă rugăm să accesați Declarația de Protecție a Datelor a Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/
Instagram
Deținem un profil pe Instagram. Furnizorul este Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, SUA. Pentru detalii suplimentare privind prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal vă rugăm să accesați Declarația de Protecție a Datelor a Instagram: https://help.instagram.com/519522125107875
Pinterest
Deținem un profil pe Pinterest. Furnizorul este Pinterest Inc., 808 Brannan Street San Francisco, CA 94103-490, SUA (“Pinterest”). Pentru detalii suplimentare privind prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal vă rugăm să accesați Declarația de Protecție a Datelor a Pinterest:
https://policy.pinterest.com/de/privacy-policy
XING
Deținem un profil pe XING. Furnizorul este XING AG, strada Dammtor 29-32, 20354 Hamburg, Germania. Pentru detalii suplimentare privind prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal vă rugăm să accesați Declarația de Protecție a Datelor a XING:
https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung
LinkedIn
Deținem un profil pe LinkedIn. Furnizorul este die LinkedIn Ireland Unlimited CompanyWilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irlanda. 
Dacă doriți să dezactivați cookie-urile publicitare ale LinkedIn, vă rugăm să utilizați în acest scop următorul link:
https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out. Pentru detalii suplimentare privind prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal vă rugăm să accesați Declarația de Protecție a Datelor a LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
 

Actualizarea acestei declarații privind protejarea datelor
Ocazional, este posibil să fie necesară o actualizare a acestei declarații privind protejarea datelor, de exemplu prin intermediul prevederilor legale sau administrative noi, precum și în baza ofertelor noi de pe pagina noastră de Internet. În acest caz, vă vom aduce la cunoștință acest lucru. În principiu, vă recomandăm să accesați această declarație privind protejarea datelor în mod regulat, pentru a verifica dacă nu s-au efectuat modificări în cadrul acesteia. Printre altele, puteți afla dacă s-au efectuat modificări prin actualizarea stării din partea de jos a acestui document. 

Tipărirea și stocarea acestei declarații privind protejarea datelor
Dispuneți de posibilitatea de a tipări și stoca direct această declarație privind protejarea datelor, de exemplu prin intermediul funcției de tipărire, respectiv stocare din browser-ul dumneavoastră

Căutați producători de ferestre din zona dvs.?
Aveți întrebări?

GEALAN ACADEMY

GEALAN ACADEMY este un program special creat pentru dezvoltarea dumneavoastră profesională.

Nu pierdeți noutățile!

Doresc să primesc informații legate de lucrări de referință și știri GEALAN pe E-Mail (de două ori pe lună) - în mod gratuit și revocabil oricând.

Gealan

Grupul de firme GEALAN face parte din categoria principalilor producător de profile din PVC pentru ferestre şi uşi din Europa.

©2021 GEALAN Fenster-Systeme GmbH
Presă și știri
©2021 GEALAN Fenster-Systeme GmbH