Īsumā par uzņēmumu

un privātuma politika

Autortiesības/saturs

Autortiesības ©2023 GEALAN Fenster-Systeme GmbH. Visas tiesības paturētas. Informācija ir GEALAN Fenster-Systeme GmbH vai nosaukto avotu īpašums.

Bez tiešas rakstiskas atļaujas saturu nedrīkst visu vai daļēji nekādiem mērķiem nedrīkst pavairot, mainīt un/vai publicēt vai saglabāt informācijas sistēmā.

Izmantotās preču zīmes ir attiecīgo uzņēmumu īpašums.

Visas tiesības paturētas. Iespējami pārpratumi vai drukas kļūdas. Šajā interneta objektā izmantotie logotipi, uzņēmumu un produktu apzīmējumi ir attiecīgā ražotāja reģistrētas preču zīmes.

Adreses

GEALAN Fenster-Systeme GmbH

Hofer Straße 80
95145 Oberkotzau
Germany

Tel.: +49 - 92 86 / 77-0
Fax: +49 - 92 86 / 77-22 22
E-mailinfo@gealan.de
Websitewww.gealan.de
Commercial register: AG Hof, HRB 702
Managing Directors: Ivica Maurović, Tino Albert

GEALAN Tanna Fenster-Systeme GmbH

Gewerbegebiet Kapelle-Nord 23
07922 Tanna/Thuringia
Germany

Tel.: +49 - 3 66 46 / 3 06-0
Fax: +49 - 3 66 46 / 3 06-50 42
E-mailinfo@gealan.de
Websitewww.gealan.de
Commercial register: AG Jena, HRB 202763
Managing Directors: Tino Albert, Ivica Maurović

PVN identifikācijas numurs

GEALAN Holding GmbH: DE 813 535 942
GEALAN Fenster-Systeme GmbH: DE 219 388 958
GEALAN Tanna Fenster-Systeme GmbH: DE 232 544 006
________________________________________
WEEE-Reg.-Nr.: DE 35001489

GEALAN S.A.R.L.: FR 07 483 279 089
QI Sistemi S.R.L.: IT06914560963
UAB GEALAN BALTIC S.A.: LT 107 648 716
GEALAN Polska Sp. z o.o.: PL 833 122 3577
S.C. GEALAN Romania SRL: RO 914 10 46
GEALAN D.O.O.: HR 029 283 765 09
GEALAN RS D.O.O.: RS103862018

WEEE Richtlinie / ElektroG

EEIA (WEEE) direktīva / elektroiekārtas

WEEE-Reg.-Nr.: DE 35001489

Informācijas sniegšanas pienākumi Elektrisko un elektronisko iekārtu likuma 18. punkta 2. apakšpunktā: https://www.bmu.de/themen/wasser-abfall-boden/abfallwirtschaft/statistiken/elektro-und-elektronikaltgeraete/

Juridiskā atruna / atbildības atcelšana

Juridiskā atruna

www.gealan.de ietvaros citur norādošās ārējās saites uz trešo pušu piedāvājumiem ved uz attiecīgā piedāvātāja saturu, un tās neatrodas www.gealan.de atbildības sfērā. Šīs atsauces ir kā tādas atpazīstamas no konteksta vai ir īpaši atzīmētas. Mums nav nekādas ietekmes uz tur sniegto saturu, un ar savu atsauci mēs uz tām nepiesakām nekādas pretenzijas. Jo īpaši mēs distancējamies no tur izteiktajiem apgalvojumiem. Citādi atbildību ir iespējams pamatot tikai tad, ja mēs zinām par likumpārkāpumiem un mums ir tehniski iespējams un saprātīgi ierobežot izmantošanu (TDG / MDStV 5. punkta 2. apakšpunkts). Mēs esam mums saprātīgā apmērā pārbaudījuši ārējo saturu, vai tur nav likumpārkāpumu. Īpašnieka, preču zīmju vai personisko tiesību pārkāpumi vai konkurences likumu pārkāpumi trešo personu pakalpojumu sniedzēju vietnēs nav bijuši acīmredzami un mums ir bijuši tik pat maz zināmi kā tur veiktie krimināllikuma pārkāpumi.

Atbildības atcelšana

Atbildība par savu saturu un saitēm
Kaut esam veidojuši mūsu mājaslapu un tās saturu ar vislielāko uzmanību, mēs nevaram uzņemties nekādas garantijas attiecībā uz vietnes satura pilnīgumu, pareizību un aktuālumu, tomēr mēs saprātīgos apmēros to regulāri pārbaudām un izņemam likumus pārkāpjošu saturu, tiklīdz par tādu uzzinām. Mūsu mājaslapa satur arī ārējās saites uz trešo pušu interneta lapām, uz kuru saturu mums nav nekādas ietekmes un uz kurām mēs ar savu atsauci neizvirzām nekādas pretenzijas. Tādēļ mēs nevaram uzņemties par šo ārējo saturu nekādas garantijas. Šīs atsauces ir kā tādas atpazīstamas no konteksta vai ir īpaši atzīmētas, un tās ir mums saprātīgā apmērā pārbaudītas, vai tur nav likumpārkāpumu. Mēs neatbildam par datu aizsardzības pārkāpumiem ārējās vietnēs, kuras varat sasniegt, izmantojot šīs saites. Lūdzu, iepazīstieties tur ar šo ārējo vietņu datu aizsardzību. Mēs arī mums saprātīgā apmērā un ar konkrētiem atskaites punktiem pārbaudām saitēs norādītās lapas, vai tajās nav likumpārkāpumu; ja tādi tiek konstatēti, šīs saites no mūsu mājaslapas tiek nekavējoties noņemtas.
Atbildības atcelšana attiecas arī uz iegultajiem kadriem. Kadri (jeb iFrames) ir trešo pušu multivides saturs vai vietņu sastāvdaļas, kas ir optiski integrētas mūsu vietnē.

Data privacy statement

Privātuma politika

GEALAN Fenster-Systeme GmbH kā šīs vietnes īpašnieks uztver jūsu personas datu aizsardzību ļoti nopietni. Mēs apejamies ar jūsu personas datiem atbildīgi un atbilstoši ES Vispārīgai datu aizsardzības regulai (ES VDAR), jūsu valsts likumiem attiecībā uz datu aizsardzību un telemedijiem.

Šī privātuma politika sniedz informāciju par GEALAN Fenster-Systeme GmbH vietnes apmeklētāju un lietotāju datu ievākšanas un izmantošanas veidu, apmēru un mērķiem. Ja rodas jautājumi par datu aizsardzību, lūdzu, sazinieties ar mūsu atbildīgo par datu aizsardzību, izmantojot e-pastu under datenschutz@gealan.de vai zemāk norādīto adresi.

Informācijas sniegšanas pienākums atbilstoši VDAR 13. punktam

Atbildīgās organizācijas nosaukums un kontaktinformācija

GEALAN Fenster-Systeme GmbH
Hofer Str. 80
D-95145 Oberkotzau, Germany
Phone: +49(0)9286 77-0
Fax: +49(0)9286 77-2222
Website: www.gealan.de
Email: info@gealan.de

Mūsu atbildīgā par datu aizsardzību kontaktinformācija:
Data protection officer
GEALAN Fenster-Systeme GmbH
Hofer Str.80
D-95145 Oberkotzau, Germany
Email: datenschutz@gealan.de

Datu aizsardzības informācija piegādātājiem, klientiem, citiem darījumu partneriem un interesentiem

Personas datu ievākšana un glabāšana; veids, mērķis un izmantošana 
Mēs vēršam uzmanību uz to, ka mēs ievācam, glabājam, apstrādājam un izmantojam no mūsu piegādātājiem, klientiem, citiem darījumu partneriem un interesentiem ievāktos personas datus, jo īpaši vārdu, adresi, tālruņa numuru, e-pasta adresi, partneru kontaktdatus, klientu numurs, kā arī pasūtījumu un piegādes datus sekojošiem mērķiem: kontaktu nodibināšanai, līgumattiecību un piegāžu saistību pamatošanai un realizācijai, ieskaitot piegādi, maksājumus un attiecīgās garantijas un atbildību par produktu.

Jūsu personas dati ir nepieciešami līguma noslēgšanai un izpildīšanai. Jums nav pienākuma sniegt šos datus. Tomēr bez šiem datiem mēs nevaram noslēgt ar jums līgumu. Tiktāl jūsu datu apstrāde notiek saskaņā ar VDAR 6. punkta 1. apakšpunkta sadaļu b.

Jūsu personas datu apstrāde var notikt arī uz jūsu piekrišanas pamata saskaņā ar VDAR 6. punkta 1. apakšpunkta sadaļu a (piemēram, ierakstīšanās ziņojumu izmantošana). Papildus mēs šos datus ievācam, glabājam, apstrādājam un izmantojam, lai uzturētu klientu un darījuma attiecības, mūsu produktu un pakalpojumu mārketingam un reklāmai. Tiktāl jūsu datu apstrāde notiek saskaņā ar VDAR 6. punkta 1. apakšpunkta sadaļu f. Attiecīgi mūsu likumiskā interese apstrādāt jūsu datus izriet no mūsu tiekšanās padarīt mūsu produktus un pakalpojumus atpazīstamus un pārdot tos, kā arī uzlabot mūsu loģistikas procedūras un optimizēt mūsu pakalpojumus.

Papildus mēs apstrādājam datus, kurus mēs saņemam saskaņā ar likumā atrunātajām situācijām no uzņēmējdarbības datu bāzēm (piemēram, no Schufa), lai pārbaudītu kredītvēsturi attiecībā uz mūsu piegādātājiem, klientiem un citiem darījumu partneriem. Tiktāl jūsu datu apstrāde notiek saskaņā ar VDAR 6. punkta 1. apakšpunkta sadaļu f. Mūsu likumiskā interese apstrādāt šos datus izriet no no tā, lai saņemtu par mūsu pakalpojumiem likumā noteiktos pretpakalpojumus (piemēram, samaksu). Citādi mēs nepieņemam automatizētus lēmumus.

 
Datu nodošana trešajām pusēm 
Personas dati netiek nodoti trešajām pusēm, izņemot:

• Nodošanu trešajām pusēm, kuras mēs izmantojam līgumattiecību un piegādes saistību izpildīšanai, piemēram, maksājumus veicošās banku institūcijas / maksājumu pakalpojumu sniedzējus, kā arī piegādi veicošos transporta uzņēmumus / sūtījumu apkalpošanas uzņēmumus;

• Nodošana trešajām pusēm, kuras mēs izmantojam savu produktu un pakalpojumu mārketingam un reklāmai, piemēram, mārketinga pakalpojumu sniedzēji, kā arī iespiestuves;

• Nodošana specializētiem pakalpojumu sniedzējiem, kuri atbilstoši mūsu norādēm un uz mūsu atbildību iepriekš norādītos nolūkos nodrošina pakalpojumus (uzdevumu apstrādātāji), piemēram, IT pakalpojumu sniedzējs;

• Nodošana iekšēji uzņēmuma grupā saskaņā ar tā dēvēto mazo koncernu privilēģiju (likumiska interese saskaņā ar VDAR 6. punkta 1. apakšpunkta sadaļu f);

• Nodošana trešajām pusēm, pret kurām mums šādu pienākumu uzliek likums, piemēram, finanšu iestādēm vai citām valsts iestādēm;

• Nodošana trešajām pusēm, lai izpildītu mūsu uzņēmējdarbības un nodokļu saistības, piemēram, mūsu nodokļu konsultantam.

Datu nodošana trešajām pusēm, kas atrodas ārpus Eiropas Savienības un kas nav līgumslēdzēja puse attiecībā uz vienošanās par Eiropas Ekonomisko zonu, no tiek tikai tad, kad šāda datu nodošana ir nepieciešama, lai izpildītu starp jums un mums noslēgto līgumu (piemēram, piegādi trešajā valstī).

Jūsu datu apstrāde notiek kontaktu dibināšanas un līgumattiecību un piegāžu saistību realizācijas periodā, kā arī no līgumattiecībām un piegāžu saistībām izrietošo saistību pastāvēšanas laikā, piemēram, visas garantijas vai atbildības par produktu saistības, kā arī likumā noteikto glabāšanas laiku pamatojoties uz VDAR 6. punkta 1. apakšpunkta sadaļu c.

Ciktāl mēs apstrādājam personu datus reklāmai, jums ir tiesības jebkurā brīdī izteikt iebildumus pret jūsu skarošo personas datu apstrādi reklāmas nolūkos. Ja jūs iebilstat pret apstrādi reklāmas nolūkos, jūsu personas dati vairs netiks šiem mērķiem izmantoti.


Jūsu kā skartās personas tiesības

- Atsaukšanas tiesības: Jūs varat jebkurā brīdī atsaukt sevis mums sniegtās piekrišanas. Datu apstrāde, kas balstās uz atsauktās piekrišanas, turpmāk vairs nedrīkst tikt turpināta.

- Uzziņu tiesības: Jūs varat pieprasīt uzziņas par jūsu personas datiem, kurus apstrādājam. Tas jo īpaši attiecas uz datu apstrādes mērķiem, personas datu kategorijām vai saņēmēju kategorijām, glabāšanas laiku vai jūsu datu izcelsmi, kā arī automatizētas lēmumu pieņemšanas, kā profilēšanas, pastāvēšanu un netiešu informāciju par šīm detaļām.

- Labošanas tiesības: Jūs varat pieprasīt labot vai papildināt jūsu pie mums glabātos personas datus.

- Dzēšanas tiesības: Jūs varat pieprasīt dzēst jūsu pie mums glabātos personas datus, ciktāl to apstrāde nav nepieciešama viedokļa un informācijas brīvības tiesību realizācijai, likumiskiem pienākumiem, sabiedriskām interesēm vai prasību izvirzīšanai, likumisku pretenziju realizācijai vai aizsardzībai.

- Tiesības uz apstrādes ierobežošanu: Jūs varat pieprasīt savu personas datu apstrādes ierobežošanu, ciktāl jūs apstrīdat datu pareizību, ka apstrāde nav likumīga, tomēr noraidāt to dzēšanu. Papildus jums šādas tiesības ir, kad mums šie dati vairs nav nepieciešami, tomēr jums tie ir nepieciešami likumisku prasību izvirzīšanai, realizācijai vai aizsardzībai. Papildus jums šādas tiesības ir, kad esat izteicis iebildumus pret savu personas datu apstrādi.

- Tiesības uz datu nododamību: Jūs varat pieprasīt, lai mēs jūsu personas datus, kurus jūs mums esat sniedzis, nodotu jums strukturētā, vispārpieejamā un mašīnlasāmā formātā. Kā alternatīvu jūs drīkstat pieprasīt, lai mēs nododam jūsu personas datus, kurus esam mums sniedzis, citai atbildīgai pusei, ciktāl tas ir iespējams.

- Sūdzību tiesības: Jūs varat izteikt sūdzības datu aizsardzības uzraudzības iestādē, ja uzskatāt, ka mēs apstrādājam jūsu personas datus likumam neatbilstošā kārtībā.

 
Mūsu atbildīgā par datu aizsardzības uzraudzību iestāde ir:
Bayerisches Landesamt für Datenschutzaufsicht (BayLDA)
Promenade 18
D-91522 Ansbach, Germany
Telephone: +49 (0) 981 180093-0
Email: poststelle@lda.bayern.de

Vietnes izmantošana

Mūsu piedāvājums neattiecas uz nepilngadīgajiem.
Visi šī tiešsaistes piedāvājuma ietvaros saņemtie un apstrādātie dati tiek apstrādāti atbildīgi saskaņā ar ES VDAR un netiek nodoti trešajām pusēm.

Navigācija mūsu vietnē, nenorādot personas datus
Ir iespējams izmantot mūsu vietni ārpus paroles aizsargātās GEALAN partneru zonas, nesniedzot personas datus.
Tomēr šajā situācijā mēs uzzinām:
• jūsu IP adresi,
izsauktās interneta lapas vai izsauktā faila nosaukumu, kā arī izsaukšanas vai atsaukšanas laiku,
• domēnus, caur kuriem jūs nonācāt mūsu lapā
• nosūtīto datu daudzumu un
to, vai izsaukšana vai atsaukšana bija veiksmīga.

Dati tiek izmantoti tikai administrācijai, interneta piedāvājuma optimizēšanai un jūsu pieprasījumu apstrādei. IP adrese var būt personas dati, jo pie noteiktu priekšnoteikumu izpildīšanās ir iespējams, saņemot informāciju no interneta pakalpojumu sniedzēja, noskaidrot izmantotās interneta piekļuves identitāti.

Mēs izvērtējam IP adresi tikai, ja notiek uzbrukums mūsu interneta infrastruktūrai. Šajā gadījumā mums ir pamatota interese apstrādāt IP adresi saskaņā ar VDAR 6. punkta 1. apakšpunkta sadaļu f. Šī pamatotā interese izriet no nepieciešamības novērst uzbrukumu uz interneta infrastruktūru, noteikt uzbrukuma izcelsmi, lai varētu vērsties pret atbildīgo personu ar krimināl un civilprasībām, kā arī efektīvi novērstu citus uzbrukumus.

IP adrese tiek dzēsta, kad varam izslēgt, ka no tās ir noticis uzbrukums mūsu interneta infrastruktūrai. Tas notiek automātiski pēc septiņām dienām. Papildus mēs saglabājam, no kādiem domēniem nāk mūsu vietnes apmeklētāji. Mēs arī izvērtējam šos datus, lai atpazītu tendences un sastādītu statistisko ainu, bet pēc tam šos datus atkal dzēšam.

Papildus šī vietne saglabā saites uz citām vietnēm. Šī vietnes īpašnieks neatbild par šīs vietnes datu aizsardzības noteikumiem vai tās saturu. Ja jums rodas jautājumi vai komentāri par mūsu datu aizsardzības praksi, lūdzu, sazinieties ar mums, izmantojot datenschutz@gealan.de.

Papildus šī vietne izmanto sīkfailus ("Cookies"). Jūs varat novērst sīkfailu saglabāšanu, attiecīgi iestatot pārlūka programmatūru; tomēr tas var izraisīt, piemēram, to, ka jūs potenciāli nevarēsit pilnā apmērā izmantot visas šīs vietnes funkcijas.

Navigācija mūsu vietnē, norādot personas datus

Ciktāl jūs mūsu vietnē brīvprātīgi vai reģistrācijas GEALAN partneru zonai ietvaros sniedzat mums savus personas datus (piemēram, vārdu, adresi vai e-pasta adresi), šie dati netiek nodoti tālāk trešajai pusei bez jūsu tiešas piekrišanas vai likumā atrunātām situācijām. Ja reģistrējaties GEALAN partnera zonā, tad starp mums stājas spēkā līkums par attiecīgā profila saglabāšanu un uzturēšanu.

Šajā gadījumā mēs apstrādājam jūsu datus saskaņā ar ES VDAR 6. punkta sadaļu b), lai izpildītu starp mums noslēgtu līgumu, vai saskaņā ar ES VDAR 6. punkta sadaļu a), pamatojoties uz jūsu sniegto atļauju. Apstrāde notiek, lai izpildītu līgumsaistības, veiktu maksājumus, piegādātu līgumā pasūtītos produktus un pakalpojumus, lai nodotu jūsu adreses datus loģistikas uzņēmumam preču piegādei, kā arī nosūtītu interesējošo informāciju par produktiem un akcijām. Jūsu dati tiek nodoti tālāk mūsu uzņēmuma ietvaros personām, kas ir iesaistītas līguma izpildē vai lēmumu pieņemšanā. Nodošana trešajām pusēm, kas pārsniedz šīs robežas un nav pieprasīta likumā, notiek tikai ar jūsu tiešu piekrišanu. Nenotiek automātiska lēmumu pieņemšana.

Mēs apstrādājam jūsu datus tikai tik ilgi, cik tas nepieciešams mūsu līguma vai spēkā esošo normatīvo aktu prasību izpildei vai, pamatojoties uz nepieciešamību nosūtīt jūsu datus. Mēs principā neveicam patvaļīgu jūsu GEALAN partneru zonā saglabāto datu dzēšanu. Tomēr jums katru brīdi ir iespēja mainīt konkrētos datus savā profilā. Pilnīga jūsu profila izveides ietvaros saglabāto personas datu dzēšana notiek, nosūtot pieprasījumu uz e-pastu (norādot savu lietotājvārdu) datenschutz@gealan.de, ja vien šo datu tālāka glabāšana nav atļauta, pamatojoties uz papildu atļaujošiem nosacījumiem. Darījuma dokumentācija tiek glabāta saskaņā ar likumā noteiktajiem glabāšanas termiņiem un vēlāk dzēsta atbilstoši datu aizsardzības prasībām.

Ārējo pakalpojumu sniedzēju izmantošana

Mēs sadarbojamies ar pakalpojumu sniedzējiem, kas mūsu uzdevumā apstrādā noteiktus datus. Tas notiek tikai saskaņā ar spēkā esošiem datu aizsardzības tiesību aktiem. Jo īpaši mums ar mūsu pakalpojumu sniedzējiem ir vienošanās par datu apstrādi mūsu uzdevumā, kas atbilst VDAR 28. punkta prasībām.

Jūsu tiesības: A

tbilstoši VDAR mums ir šādas tiesības:

+ Tiesības pēc noklusējuma apstrādāt jūsu datus

Jums ir tiesības pieprasīt no mums uzziņas, vai (un, ja jā, tad kādi) jūsu personas dati tiek apstrādāti pie GEALAN Fenster-Systeme GmbH. Jums ir tiesības uz šādu informāciju:

apstrādes nolūki

jūsu personas datu kategorijas, kas tiek apstrādātas saņēmēji vai

saņēmēju kategorijas, kuriem personas dati ir tikuši vai tiks atklāti

ja iespējams, plānoto laiku, cik ilgi jūsu personas dati tiks glabāti, vai, ja tas nav iespējams, šī ilguma noteikšanas kritērijus;

kad jūsu personas dati nav iegūti no jums, visu pieejamo informāciju par datu izcelsmi

to, vai pastāv automātiska lēmumu pieņemšanas sistēma, ieskaitot profilēšanu, saskaņā ar ES VDAR 22. punktu, un — vismaz šajos gadījumos — izsmeļošu informāciju par izmantoto loģiku, kā arī šādas apstrādes sniedzamību un ietekmi uz jums.

Mēs jums piedāvājam personas datu, kas ir apstrādes objekts, kopiju. Ja mums ir pamatotas šaubas par uzziņu pieprasītāju, mēs pieprasīsim papildu informāciju, lai apstiprinātu attiecīgās personas identitāti.

+ Tiesības uz labošanu

Jums ir tiesības no mums pieprasīt nekavējoši labot jūsu skarošus un kļūdainus personas datus. Ņemot vērā apstrādes nolūkus, jums ir tiesības pieprasīt nepilnīgu personas datu papildināšanu — arī ar papildinošu paskaidrojumu.

+ Tiesības uz dzēšanu

Jūsu personas datu dzēšana notiek, ja jūs rakstiskā formā iesniedzat dzēšanas pieprasījumu un ja to neierobežo likumiskās glabāšanas tiesības vai pienākumi. Papildus mēs vienmēr dzēšam jūsu personas datus, kad dati vairs nav nepieciešami ar glabāšanu saistītajiem nolūkiem vai kad to glabāšana nav pieļaujama citu likumā atrunātu iemeslu dēļ, un dzēšana nav pretrunā likumā noteiktajiem glabāšanas termiņiem.

+ Tiesības uz apstrādes ierobežošanu

Jums ir tiesības pieprasīt jūsu personas datu apstrādes ierobežošanu, ja nav nodrošināta personas datu pareizība, turklāt uz tik ilgu laiku, lai GEALAN Fenster-Systeme GmbH varētu pārbaudīt personas datu pareizību. Ciktāl apstrāde nav likumīga un jūs noraidāt personas datu dzēšanu, tā vietā pieprasot no mums personas datu lietošanas ierobežošanu, mēs izpildām jūsu pieprasījumu. Datu dzēšana nenotiek arī tad, ja tie mums ir nepieciešami likumisku prasību izvirzīšanai, realizācijai vai aizsardzībai, vai arī jūs esat iesnieguši iebildumus saskaņā ar ES VDAR 21. punktu 1, kamēr nav konstatēts, vai GEALAN Fenster-Systeme GmbH likumiskais pamatojums ņem virsroku pār jūsu pamatojumu.

+ Tiesības iebilst pret apstrādi

Jums ir tiesības jebkurā brīdī iebilst pret jūsu personas datu apstrādi, kas notiek saskaņā ar ES VDAR 6. punktu. GEALAN Fenster-Systeme GmbH vairs neapstrādā jūsu personas datus iebilduma gadījumā, izņemot, ja mēs varam norādīt ārkārtējus un pamatotus iemeslus apstrādei, kas pārmāc skarto personu intereses, tiesības un brīvības vai arī apstrāde kalpo likumisku prasību izvirzīšanai, realizācijai vai aizsardzībai.

+ Tiesības uz datu nododamību

Jums ir tiesības saņemt no mums jūsu personas datus, kurus jūs mums esat sniedzis, nodotus jums strukturētā, vispārpieejamā un mašīnlasāmā formātā, un nodot šos datus citai atbildībai pusei bez šķēršļu likšanas no mūsu puses. Priekšnoteikums ir, lai apstrāde pamatotos uz piekrišanu saskaņā ar VDAR 6. punktu vai 9. punktu vai uz līgumu un, lai apstrāde notiktu ar automatizētām metodēm. Papildus jums ir tiesības pieprasīt, lai GEALAN Fenster-Systeme GmbH nodotu personas datus tieši citai atbildīgai pusei, ciktāl tas ir tehniski iespējams.

+ Tiesības atsaukt sevis sniegto piekrišanu ar spēkā stāšanos nākotnē

Sevis sniegtās piekrišanas atsaukšana var notikt jebkurā brīdī ar spēkā stāšanos nākotnē. Par atsaukšanu, iebildumiem vai uzziņām nav jāmaksā. Lūdzu, sūtiet savus iebildumus pa e-pastu uz info@gealan.de.

+ Tiesības iesniegt sūdzību datu aizsardzību uzraugošā iestādē

Ja jūs uzskatāt, ka jūsu personas datu apstrāde pārkāpj spēkā esošos datu aizsardzības noteikumus, tad jums jebkurā brīdī ir tiesības iesniegt sūdzību jūsu valsts atbildīgajai uzraudzības iestādei saskaņā ar ES VDAR 77. punktu.

Papildu privātuma politikas attiecībā uz mūsu vietnes ietvaros izmantotajiem trešo pušu pakalpojumiem

Piekrišana Cookiebot

Mūsu tīmekļa vietnē tiek izmantota Cookiebot piekrišanas tehnoloģija, lai saņemtu jūsu piekrišanu noteiktu sīkfailu saglabāšanai jūsu galaierīcē vai noteiktu tehnoloģiju lietošanai, kā arī lai dokumentētu šo piekrišanu atbilstoši datu aizsardzības prasībām. Šīs tehnoloģijas nodrošinātājs ir Cybot A/S, Havnegade 39, 1058 Kopenhagen, Dänemark (tālāk tekstā „Cookiebot“).

Kad apmeklējat mūsu tīmekļa vietni, tiek izveidots savienojums ar Cookiebot serveriem, lai saņemtu jūsu piekrišanu un citus paziņojumus par sīkfailu lietošanu. Pēc tam Cookiebot saglabā sīkfailu jūsu pārlūkā, lai varētu uz jums attiecināt piešķirtās piekrišanas vai to atsaukšanu. Šādi apkopotie dati tiek saglabāti, līdz jūs aicināt mūs tos dzēst, Cookiebot sīkfaili tiek dzēsti automātiski vai vairs nepastāv datu glabāšanas mērķis. Likumā noteiktie obligātie glabāšanas pienākumi paliek spēkā.

Cookiebot tiek izmantots, lai saņemtu likumā noteiktās piekrišanas sīkfailu lietošanai. Juridiskais pamats ir VDAR 6. punkta 1. apakšpunkta sadaļa c.

Pasūtījuma apstrāde

Esam noslēguši līgumu par pasūtījumu apstrādi (AVV) ar iepriekš minēto pakalpojuma sniedzēju. Runa ir par datu aizsardzības tiesību aktos noteikto līgumu, kurā tiek garantēts, ka pakalpojuma sniedzējs izmantos mūsu tīmekļa vietnes apmeklētāju datus tikai saskaņā ar mūsu norādījumiem un ievērojot VDAR.

 

Meta Pixel (agrāk Facebook Pixel)

Šī vietne izmanto Facebook/Meta apmeklētāju darbību pikseli konversiju mērīšanai. Šī pakalpojuma sniedzējs ir Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Īrija. Tomēr saskaņā ar Facebook sniegto informāciju savāktie dati tiek nosūtīti arī uz ASV un citām trešām valstīm.

Šādā veidā var izsekot lapas apmeklētāju uzvedībai pēc tam, kad viņi, noklikšķinot uz Facebook reklāmas, ir novirzīti uz pakalpojumu sniedzēja tīmekļa vietni. Tas ļauj novērtēt Facebook reklāmu efektivitāti statistikas un tirgus izpētes nolūkos un optimizēt turpmākos reklāmas pasākumus.

Savāktie dati mums kā šīs vietnes operatoram ir anonīmi, mēs nevaram izdarīt nekādus secinājumus par lietotāju identitāti. Tomēr datus glabā un apstrādā Facebook, lai būtu iespējama saikne ar attiecīgo lietotāja profilu un Facebook varētu izmantot datus saviem reklāmas mērķiem saskaņā ar Facebook datu izmantošanas politiku (https://de-de.facebook.com/about/privacy/). Tas ļauj Facebook rādīt reklāmas Facebook lapās, kā arī ārpus Facebook. Mēs kā vietnes operators nevaram ietekmēt šo datu izmantošanu.

Šī pakalpojuma izmantošana ir balstīta uz jūsu piekrišanu saskaņā ar Art. 6, 1.a VDAR un 25. panta 1. punktu TTDSG. Piekrišanu var atsaukt jebkurā laikā.

Mēs izmantojam uzlabotas atbilstības funkciju meta pikseļa ietvaros.

Paplašinātā saskaņošana ļauj mums pārsūtīt Meta (Facebook) dažāda veida datus (piemēram, dzīvesvietu, valsti, pasta indeksu, hashētās e-pasta adreses, vārdus, dzimumu, dzimšanas datumu vai tālruņa numuru) par mūsu klientiem un potenciālajiem klientiem, kurus mēs apkopojam, izmantojot mūsu tīmekļa vietni. Šī aktivizēšana ļauj mums precīzāk pielāgot mūsu reklāmas kampaņas sociālajā tīklā Facebook cilvēkiem, kurus interesē mūsu piedāvājumi. Turklāt uzlabotā saskaņošana uzlabo tīmekļa vietnes konversiju atribūciju un uzlabo pielāgotās auditorijas.

Ciktāl personas dati tiek vākti mūsu tīmekļa vietnē, izmantojot šeit aprakstīto rīku, un pārsūtīti Facebook, mēs un Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland, esam kopīgi atbildīgi par šo datu apstrādi (VDAR 26. pants). Kopīgā atbildība attiecas tikai uz datu vākšanu un pārsūtīšanu Facebook. Apstrāde, ko veic Facebook pēc pārsūtīšanas, nav kopīgās atbildības daļa. Mums kopīgi uzliktie pienākumi ir izklāstīti kopīgajā apstrādes līgumā. Līguma teksts ir pieejams tīmekļa vietnē: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. Saskaņā ar šo līgumu mēs esam atbildīgi par datu aizsardzības informācijas sniegšanu, izmantojot Facebook rīku, un par datu aizsardzības ziņā drošu rīka ieviešanu mūsu tīmekļa vietnē. Facebook ir atbildīgs par Facebook produktu datu drošību. Datu subjekta tiesības (piemēram, informācijas pieprasījumus) attiecībā uz Facebook apstrādātajiem datiem jūs varat izmantot tieši Facebook. Ja datu subjekta tiesības pieprasāt pie mums, mums ir pienākums tās pārsūtīt Facebook.

Datu pārsūtīšana uz ASV notiek, pamatojoties uz ES Komisijas standarta līguma klauzulām. Sīkāka informācija atrodama šeit: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum un https://en-en.facebook.com/help/566994660333381.

Papildu informāciju par jūsu privātuma aizsardzību varat atrast Facebook privātuma politikā: https://de-de.facebook.com/about/privacy/.

Jūs varat arī deaktivizēt "Custom Audiences" remārketinga funkciju reklāmas iestatījumu sadaļā: https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen. Lai to izdarītu, jums ir jābūt pieteicies Facebook.

Ja jums nav Facebook konta, jūs varat atspējot uz lietošanu balstītu reklāmu no Facebook Eiropas Interaktīvās digitālās reklāmas alianses tīmekļa vietnē: http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/.

 

Google Maps

Šī lapa izmanto karšu pakalpojumu Google Maps. Pakalpojuma sniedzējs ir Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Īrija.

Google Maps funkciju lietošanai ir nepieciešams saglabāt jūsu IP adresi. Šī informācija parasti tiek nosūtīta uz Google serveri ASV, un tur tā tiek saglabāta. Šīs lapas pakalpojuma sniedzējs nevar ietekmēt šo datu pārsūtīšanu. Ja ir aktivizēts Google Maps, vienotas fontu atveides mērķiem Google var izmantot Google Web Fonts. Atverot Google Maps, jūsu pārlūks ielādē nepieciešamos tīmekļa fontus jūsu pārlūka kešatmiņā, lai pareizi parādītu tekstus un burtu veidus.

Google Maps lietošana notiek, lai atbilstoši parādītu mūsu tiešsaistes piedāvājumus un viegli atrastu mūsu tīmekļa vietnē norādītās vietas. Tā ir pamatota interese nozīmē, kas atbilst VDAR 6. punkta 1. apakšpunkta sadaļai f. Tiklīdz tika pieprasīta atbilstoša piekrišana, tiek veikta apstrāde, pamatojoties tikai uz VDAR 6. punkta 1. apakšpunkta sadaļu a un Telekomunikāciju un telemēdiju datu aizsardzības likuma 25 § 1. apakšpunktu, ciktāl šā likuma izpratnē piekrišana attiecas uz sīkfailu saglabāšanu vai piekļuvi informācijai lietotāja galaierīcē (piemēram , pirkstu nospiedumi ierīcē). Piekrišanu var atsaukt jebkurā laikā.

Datu pārsūtīšana uz ASV balstās uz ES Komisijas standarta līguma punktiem. Detalizētu informāciju varat skatīt šeit: https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/ und https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/sccs/.

Plašāka informācija par apiešanos ar lietotāja datiem ir atrodama Google privātuma politikā: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Papildu privātuma politikas attiecībā uz mūsu vietnes ietvaros izmantotajiem trešo pušu pakalpojumiem

Privātuma politika attiecībā uz tīmekļa analītisko pakalpojumu Google Analytics
Šajā vietnē tiek izmantots Google Analytics, kas ir Google Inc. ("Google") tīmekļa analītiskais pakalpojums. Google Analytics izmanto tā dēvētos sīkfailus ("Cookies»), teksta failus, kas tiek saglabāti jūsu datorā un kas tādā veidā ļauj analizēt to, kā izmantojat vietni. No sīkfailiem iegūtā informācija par to, kā izmantojat šo vietni, parasti tiek nosūtīta uz Google serveri ASV un tur tiek glabāta. Mēs esam aktivizējuši IP anonimizāciju. Tādēļ Eiropas Savienības dalībvalstīs vai citās Eiropas Ekonomiskās zonas līguma valstīs Google pirms tam saīsina jūsu IP adresi. Tikai izņēmuma gadījumos uz Google serveri ASV tiek nosūtīta pilna IP adrese un saīsināta tur. Šīs vietnes īpašnieka uzdevumā Google izmantos šo informāciju, lai izvērtētu, kā jūs izmantojat šo vietni, lai sagatavotu ziņojumus par aktivitātēm vietnē, kā arī sniegtu vietnes īpašniekam pakalpojumus saistībā ar vietnes un interneta lietošanu. Google Analytics darbības ietvaros no jūsu pārlūka iegūtā IP adrese netiks sasaistīta ar citiem Google datiem. Jūs varat novērst sīkfailu saglabāšanu, attiecīgi iestatot pārlūka programmatūru; tomēr tas var izraisīt, piemēram, to, ka jūs potenciāli nevarēsit pilnā apmērā izmantot visas šīs vietnes funkcijas. Papildus jūs varat novērst datu, kas attiecas uz šīs vietnes izmantošanu (iesk. jūsu IP adresi), ievākšanu ar sīkfailiem un nodošanu Google, kā arī šo datu apstrādi no Google puses, ja lejupielādējat un instalējat sekojošā saitē pieejamo pārlūka spraudni: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. Tiek uzstādīts atteikšanās sīkfails, kas novērš jūsu datu ievākšanu nākotnē, kad apmeklējat šo vietni.
Plašāku informāciju par lietošanas nosacījumiem un datu aizsardzību varat atrast http://www.google.com/analytics/terms/de.html vai https://www.google.de/intl/de/policies/. Mēs vēršam jūsu uzmanību, ka šajā vietnē Google Analytics tika papildināta ar kodu „anonymizeIp“, lai IP adreses tiktu anonimizētas (tā dēvētā IP maskēšana).

Google Tag Manager
Google Tag Manager ir Google Inc. („Google“) pakalpojums, ar kuru izveido, aktualizē un pārvalda tagus.
Tagi ir mazi koda elementi mūsu vietnē, kas cita starpā kalpo tam, lai mērītu trafiku un apmeklētāju uzvedību, lai apkopotu informāciju par tiešsaistes reklāmas un sociālo kanālu iedarbību. Kad apmeklējat mūsu vietni, aktuālā tagu konfigurācija tiek nosūtīta uz lietotāja pārlūku. Tādā veidā tā satur norādes, kādus tagus jāaktivizē. Pats rīks nesatur nekādus personas datus. Tomēr rīks gādā par pārējo tagu aktivizāciju, kas savukārt noteiktos gadījumos var saturēt datus. Plašāka informācija par Google Tag Managers ir atrodama šeit: https://support.google.com/tagmanager/ un lietošanas vadlīnijās: https://marketingplatform.google.com/about/analytics/tag-manager/use-policy/. .

„Google Remarketing“ un Google Inc. „Līdzīgu mērķgrupu“ funkcijas privātuma politika
Šī vietne izmanto Remarketing vai „līdzīgu mērķgrupu“ funkciju, ko nodrošina Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Īrija („Google“). Tādā veidā jūs var uzrunāt ar reklāmu mērķorientēti, jo tiek ieslēgti personalizēti un interesēm atbilstoši piedāvājumi, kad apmeklējat visas vietnes tā dēvētā „Google Display tīklā“. „Google Remarketing“ vai „Līdzīgas mērķgrupas“ tam izmanto tā dēvētos sīkfailus ("Cookies»), teksta failus, kas tiek saglabāti jūsu datorā un kas tādā veidā ļauj analizēt to, kā izmantojat vietni. Izmantojot šos teksta failus, tiek ievākta informācija par jūsu apmeklējumiem, kā arī anonimizēti dati par šīs vietnes izmantošanu. Šajā procesā personas dati netiek saglabāti. Ja jūs apmeklējat kādu citu vietni tā dēvētajā „Google Display tīklā“, jums var tikt rādīti reklāmas iekļāvumi, kas ar lielu varbūtību atsaucas uz iepriekš mūsu vietnē izsauktu produktu un informācijas zonu. Jūs varat novērst „Google Remarketing“ vai „Citu mērķgrupu“ funkcijas darbību, novēršot sīkfailu saglabāšanu, attiecīgi iestatot savu pārlūka programmatūru. Tomēr tas var izraisīt, piemēram, to, ka jūs potenciāli nevarēsit pilnā apmērā izmantot visas šīs vietnes funkcijas. Papildus jūs varat novērst datu, kas attiecas uz šīs vietnes izmantošanu, ievākšanu ar sīkfailiem un nodošanu Google, kā arī šo datu apstrādi no Google puses, ja lejupielādējat un instalējat sekojošā saitē pieejamo pārlūka spraudni: https://www.google.com/settings/ads/plugin?hl=de. Jūs varat arī deaktivizēt trešo pušu sīkfailus, ja apmeklējat Network Advertising Initiative deaktivizācijas lapu http://www.networkadvertising.org/choices/ un izpildāt tur sniegtos tālākos norādījumus par atteikšanos. Google privātuma politika attiecībā uz Remarketing ar papildu informāciju ir atrodama šeit: www.google.com/privacy/ads/.

Google Inc. „Google AdWords Conversion-Tracking“ privātuma politika
Šī vietne izmanto „Google AdWords Conversion-Tracking“ funkciju no Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Amerikas Savienotās Valstis („Google“). Google AdWords Conversion-Tracking izmanto tā dēvētos sīkfailus ("Cookies»), teksta failus, kas tiek saglabāti jūsu datorā un kas tādā veidā ļauj analizēt to, kā izmantojat vietni, kad esat noklikšķinājis uz Google reklāmas. Sīkfaili ir derīgi maksimāli 90 dienas. Šajā procesā personas dati netiek saglabāti. Kamēr sīkfails ir derīgs, Google un mēs kā vietnes īpašnieks varam atpazīt, ka esat noklikšķinājis uz reklāmas un nonācis noteiktā mērķa lapā (piem., pasūtījuma apstiprinājuma lapā, apkārtraksta pieteikšanās lapā). Šie sīkfaili nenodrošina izsekošanu vairākās vietnēs no dažādiem AdWords dalībniekiem. Izmantojot sīkfailu, „Google AdWords“ veido Conversion statistiku. Šajā statistikā tiek apkopots lietotāju, kas ir noklikšķinājuši uz kādu no mūsu reklāmām, skaits. Papildus tiek saskaitīts, cik daudzi lietotāji ir nonākuši mērķa lapā, kas ir aprīkota ar „Conversion“ tagu. Tomēr šī statistika nesatur datus, kas ļautu jūs identificēt. Jūs varat novērst sīkfailu saglabāšanu savā cietajā diskā, ja izvēlaties sava pārlūka iestatījumos «nepieņemt sīkfailus» (pārlūkā MS Internet-Explorer šis iestatījums ir atrodams «Papildu > Interneta opcijas > Datu aizsardzība > Iestatījumi"; pārlūkā Firefox «Papildu > Iestatījumi > Datu aizsardzība > Sīkfaili"); mēs tomēr atgādinām, ka noteiktās situācijās jūs nevarēsit pilnā apmērā izmantot visas šīs vietnes funkcijas. Izmantojot šo vietni, jūs piekrītat, ka Google apstrādā no jums iegūtos datus iepriekš aprakstītajā veidā un iepriekš nosauktajiem nolūkiem. Plašāka informācija par to, kā Google izmanto Conversion datus, kā arī Google privātuma politika ir atrodama šeit: https://support.google.com/adwords/answer/93148?ctx=tltp, http://www.google.de/policies/privacy/.

YouTube
Mūsu vietne izmanto spraudņus no Google uzturētās vietnes YouTube, lai mūsu vietnē rādītu Youtube videoklipus. Attiecīgās vietnes īpašnieks ir YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, ASV. Ja apmeklējat mūsu vietni, kas ir aprīkota ar YouTube spraudni, tiek izveidots savienojums ar YouTube serveriem. Līdz ar to YouTube serverim tiek nodota informācija, kuru no mūsu vietnēm jūs esat apmeklējis. Papildus Youtube jūsu gala iekārtā var saglabāt dažādus sīkfailus. Izmantojot šos sīkfailus, Youtube var saņemt informāciju par mūsu vietnes apmeklētājiem. Šo informāciju izmanto, lai, cita starpā, apkopotu statistiku par video, uzlabotu lietošanas draudzīgumu un novērstu krāpšanās mēģinājumus. Sīkfaili paliek jūsu gala iekārtā, līdz jūs tos dzēšat. Ja esat ierakstījies savā YouTube kontā, jūs ļaujat YouTube pakārtot jūsu navigācijas uzvedību tieši jūsu personiskajam profilam. Jūs to varat novērst, ja izrakstāties no sava YouTube konta. YouTube izmantošana notiek, lai atbilstoši parādītu mūsu tiešsaistes piedāvājumus. Tā ir pamatota interese nozīmē, kas atbilst VDAR 6. punkta 1. apakšpunkta sadaļai f. Plašāka informācija par apiešanos ar lietotāja datiem ir atrodama YouTube privātuma politikā: https://policies.google.com/privacy.

 

Informācija par apkārtrakstu un piekrišanām

Ar sekojošo informāciju mēs jums izskaidrosim mūsu apkārtraksta saturu, kā arī pieteikšanās, nosūtīšanas un statistiskās izvērtēšanas metodes, tāpat arī iebildumu tiesības. Līdz ar to, ka jūs abonējat mūsu apkārtrakstu, jūs deklarējat, ka piekrītat aprakstītajām metodēm.

Apkārtraksta saturs:
Mēs sūtām apkārtrakstu un reklāmas satura e-pasta vēstules (turpmāk „apkārtraksts“) tikai ar saņēmēja piekrišanu vai likumisku atļauju. Pieteikšanās apkārtrakstam ietvaros aprakstītais saturs attiecas uz lietotāja piekrišanu.

Dubultā pieteikšanās un protokolēšana:
Registration for our newsletter is carried out in a so-called double opt-in process, i.e. after registration you will receive an e-mail in which you are asked to confirm your registration. This confirmation is necessary so that no one can register with other e-mail addresses. The registrations for the newsletter are logged in order to be able to prove the registration process according to the legal requirements. This includes the storage of the registration and confirmation time, as well as the IP address. Changes to your data stored at sendinblue are also logged.

Use of the shipping service provider "Sendinblue.com":
This website uses Sendinblue to send newsletters. The provider is Sendinblue GmbH, Köpenicker Straße 126, 10179 Berlin, Germany.

Please note: Sendinblue GmbH has been using the new brand name Brevo since 2023.

Sendinblue is a service that can be used, among other things, to organize and analyze the sending of newsletters. Sendinblue is a German, certified provider, which was selected in accordance with the requirements of the General Data Protection Regulation and the Federal Data Protection Act. You can find more information here: de.sendinblue.com/information-newsletter-receiver. The data you enter for the purpose of receiving the newsletter will be stored on Sendinblue's servers in Germany.

If you do not want Sendinblue to analyze your data, you must unsubscribe from the newsletter. For this purpose, we provide a corresponding link in each newsletter message.

You can view Sendinblue's privacy policy here: https://de.sendinblue.com/legal/privacypolicy/

Registration data:
To sign up for the newsletter, it is sufficient to provide your email address. In addition, we use other data such as name and surname, country and customer group. This information is only used for personalization and segmentation of the newsletter.

Statistical collection and analyses:
The newsletters contain a so-called "web-beacon", i.e. a pixel-sized file that is retrieved from Sendinblue's server when the newsletter is opened. Within the scope of this retrieval, technical information, such as information about the browser and your system, as well as your IP address and the time of the retrieval are initially collected. This information is used for the technical improvement of the services based on the technical data or the target groups and their reading behavior based on their retrieval locations (which can be determined with the help of the IP address) or the access times.

The statistical surveys also include determining whether the newsletters are opened, when they are opened and which links are clicked. For technical reasons, this information can be assigned to individual newsletter recipients. However, it is neither our nor Sendinblue's intention to observe individual users. The evaluations serve us much more to recognize the reading habits of our users and to adapt our content to them or to send different content according to the interests of our users.

Online Calling and Data Management:
There are cases where we direct newsletter recipients to Sendinblue's websites. For example, our newsletters contain a link that newsletter recipients can use to access the newsletters online (e.g., in case of display problems in the email program). Furthermore, newsletter recipients can only view Sendinblue's privacy policy on their site.
In this context, we would like to point out that cookies are used on Sendinblue's websites and that personal data is thus processed by Sendinblue, its partners and service providers used (e.g. Google Analytics). We have no influence on this data collection. For more information, please refer to Sendinblue's privacy policy. We additionally draw your attention to the options for objecting to the collection of data for advertising purposes on the websites http://www.aboutads.info/choices/ and http://www.youronlinechoices.com/ (for the European region).

Cancellation/revocation:
You can cancel the receipt of our newsletter at any time, i.e. revoke your consents. At the same time, your consent to the sending of the newsletter via Sendinblue and the statistical analyses will expire. A separate cancellation of the sending via Sendinblue or the statistical analysis is unfortunately not possible.

You will find a link to cancel the newsletter at the end of each newsletter.

Storage period

The data you provide us with for the purpose of receiving the newsletter will be stored by us until you unsubscribe from the newsletter and will be deleted from our servers as well as from the servers of Sendinblue after you unsubscribe from the newsletter. Data that has been stored by us for other purposes (e.g. e-mail addresses for the member area) remains unaffected by this.

After you have unsubscribed from the newsletter distribution list, your e-mail address may be stored by us or the newsletter service provider in a blacklist to prevent future mailings. The data from the blacklist will only be used for this purpose and will not be merged with other data. This serves both your interest and our interest in complying with the legal requirements for sending newsletters (legitimate interest within the meaning of § 6 para. 1 lit. g KDG). The storage in the blacklist is not limited in time. You can object to the storage if your interests outweigh our legitimate interest.

For more details, please refer to the data protection provisions of Sendinblue at: https://de.sendinblue.com/datenschutz-uebersicht.

Conclusion of a contract for commissioned data processing

We have concluded a contract with Sendinblue in which we oblige Sendinblue to protect our customers' data and not to pass it on to third parties. This contract can be viewed at the following link: https://de.sendinblue.com/wp-content/uploads/sites/3/2021/04/AV_Muster_DE_18.02.2021.pdf

Legal basis Data Protection Regulation:
In accordance with the requirements of the Basic Data Protection Regulation (DSGVO) applicable as of May 25, 2018, we inform you that the consent to send newsletters to the registered email addresses is based on Art. 6 para. 1 lit. a, 7 DSGVO and § 7 para. 2 No. 3, or para. 3 UWG. The use of the dispatch service provider Sendinblue, performance of statistical surveys and analyses as well as logging of the registration process, are carried out on the basis of our legitimate interests pursuant to Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO. 
We would also like to point out that you can object to the future processing of your personal data in accordance with the legal requirements pursuant to Art. 21 DSGVO at any time. The objection can be made in particular against the processing for purposes of direct advertising.

Mūsu profili sociālajos tīklos

Datu apstrāde caur sociālajiem tīkliem
Mēs uzturam publiski pieejamus profilus sociālajos tīklos. Mūsu atsevišķos izmantotos tīklus var atrast zemāk. Sociālie tīkli, kā Facebook, parasti var visaptveroši analizēt jūsu lietotāja uzvedību, ja apmeklējat viņu vietni vai vietni ar integrētu sociālo tīklu saturu (piem., patikšanas pogām vai reklāmas baneriem). Apmeklējot mūsu sociālo tīklu profilus, tiek palaisti vairāki apstrādes procesi, kuri ir nozīmīgi datu aizsardzības kontekstā. Konkrēti: Ja esat ierakstījies savā sociālo tīklu kontā, apmeklējat mūsu sociālo tīklu profilu, sociālo tīklu portāla īpašnieks var piesaistīt šo apmeklējumu jūsu lietotāja kontam. Jūsu personas datus noteiktās situācijās var ievākt arī tad, kad neesat ierakstījies vai jums nav konta attiecīgajā sociālajā tīklā. Šī datu ievākšana šajā gadījumā notiek, izmantojot sīkfailus, kas tiek saglabāti jūsu galaierīcē, vai, reģistrējot jūsu IP adresi. Ar šādi ievāktu datu palīdzību sociālo tīklu portāla īpašnieks var izveidot lietotāju profilus, kurā ir saglabātas jūsu izvēles un intereses. Tādā veidā ir iespējams, ka šī sociālā tīkla ietvaros vai ārpus tā tiks rādīta interesēm atbilstoša reklāma. Ciktāl jums ir konts attiecīgajā sociālajā tīklā, interesēm atbilstoša reklāma var tikt rādīta visās ierīcēs, kurās esat vai esat bijis ierakstījies. Turklāt, lūdzu, ņemiet vērā, ka mēs nevaram izsekot visiem apstrādes procesiem sociālo tīklu portālos. Tādēļ atkarībā no pakalpojuma sniedzēja noteiktās situācijās sociālo tīklu portāla īpašnieks var veikt papildu apstrādes. Plašāku informāciju par to skatiet attiecīgā sociālo tīklu portāla lietošanas noteikumos un datu aizsardzības noteikumos.

Juridiskais pamats
Mūsu sociālo tīklu portāliem jānodrošina pēc iespējas visaptverošāka klātbūtne internetā. Līdz ar to tā ir pamatota interese nozīmē, kas atbilst VDAR 6. punkta 1. apakšpunkta sadaļai f. Sociālo tīklu inicializētiem analīzes procesiem var atšķirties juridiskais pamats, kas sociālā tīkla īpašniekam būtu jānorāda (piemēram, piekrišana nozīmē, kas atbilst VDAR 6. punkta apakšpunktam 1a).

Atbildīgais un prasību izvirzīšana
Kad jūs apmeklējat kādu no mūsu sociālo tīklu profiliem (piemēram, Facebook), tad mēs kopā ar sociālā tīkla platformas īpašnieku atbildam par šī apmeklējuma aktivizētajiem datu apstrādes procesiem – turklāt mūsu atbildība un ar to saistītā informācijas sniegšanas spēja ir ierobežota uz mūsu sniegto saturu. Jūs varat principā realizēt savas tiesības (uzziņas, labošana, dzēšana, apstrādes ierobežojumi, datu nododamība un sūdzības) gan pret mums (par saturu), gan arī pret attiecīgā sociālā tīkla portāla īpašnieku (piemēram, Facebook). Lūdzu, ņemiet vērā, ka, kaut gan mums ir kopīga atbildība ar sociālo tīklu portālu īpašniekiem, mums nav visaptverošas ietekmes uz sociālo tīklu portālu datu apstrādes procesiem. Mūsu iespējas lielā mērā ir atkarīgas no attiecīgā pakalpojumu sniedzēja uzņēmuma politikas.

Glabāšanas laiks
Mums nav nekādas ietekmes uz jūsu datu glabāšanu, kurus sociālā tīkla īpašnieks ir saglabājis saviem mērķiem. Detalizētu informāciju par to, lūdzu, skatiet tieši pie sociālo tīklu īpašniekiem (piemēram, viņu privātuma politikā, skatiet zemāk).

Atsevišķie sociālie tīkli

Facebook
Mums ir Facebook profils. Šī pakalpojuma sniedzējs ir Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Īrija. Ievāktie dati saskaņā ar Facebook sniegto informāciju glabājas ASV un citās trešajās valstīs. Mēs esam noslēguši ar Facebook vienošanos par kopīgu apstrādi (Controller Addendum). Šajā līgumā tiek noteikts, par kuriem datu apstrādes procesiem atbildam mēs un par kuriem atbild Facebook, kad jūs apmeklējat mūsu Facebook lapu. Šo līgumu var apskatīt šajā saitē: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum. Jūs varat patstāvīgi pielāgot savus reklāmas iestatījumus savā lietotāja kontā. Lai to izdarītu, noklikšķiniet uz šīs saites un ierakstieties: https://www.facebook.com/settings?tab=ads. Datu pārsūtīšana uz ASV balstās uz ES Komisijas standarta līguma punktiem. Detalizētu informāciju var atrast šeit: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum un https://de-de.facebook.com/help/566994660333381. Detalizētu informāciju var atrast Facebook privātuma politikā: https://www.facebook.com/about/privacy/.

Instagram
Mums ir Instagram profils. Pakalpojuma sniedzējs ir Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, ASV. Datu pārsūtīšana uz ASV balstās uz ES Komisijas standarta līguma punktiem. Detalizētu informāciju var atrast šeit: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum, https://help.instagram.com/519522125107875 un https://de-de.facebook.com/help/566994660333381. Detalizēta informācija par viņu apiešanos ar jūsu personas datiem ir atrodama Instagram privātuma politikā: https://help.instagram.com/519522125107875.

Pinterest
Mums ir Pinterest profils. Īpašnieks ir Pinterest Europe Ltd., Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Īrija. Detalizēta informācija par viņu apiešanos ar jūsu personas datiem ir atrodama Pinterest privātuma politikā: https://policy.pinterest.com/de/privacy-policy.

XING
Mums ir XING profils. Pakalpojuma sniedzējs ir New Work SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Vācija. Detalizēta informācija par viņu apiešanos ar jūsu personas datiem ir atrodama XING privātuma politikā: https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung.

LinkedIn
Mums ir LinkedIn profils. Pakalpojuma sniedzējs ir LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Īrija. LinkedIn izmanto reklāmas sīkfailus. Ja vēlaties deaktivizēt LinkedIn reklāmas sīkfailus, lūdzu, izmantojiet sekojošo saiti: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out. Datu pārsūtīšana uz ASV balstās uz ES Komisijas standarta līguma punktiem. Detalizētu informāciju var atrast šeit: https://www.linkedin.com/legal/l/dpa und https://www.linkedin.com/legal/l/eu-sccs. Detalizēta informācija par viņu apiešanos ar jūsu personas datiem ir atrodama LinkedIn privātuma politikā: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

YouTube
Mums ir YouTube profils. Pakalpojuma sniedzējs ir Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Īrija. Detalizēta informācija par viņu apiešanos ar jūsu personas datiem ir atrodama YouTube privātuma politikā: https://policies.google.com/privacy?hl=de.


Privātuma politikas aktualizācija
Laiku pa laikam var būt nepieciešama šīs privātuma politikas aktualizācija, piemēram, ar likumā vai iestāžu noteiktu informāciju, kā arī jaunu piedāvājumu mūsu interneta resursos dēļ. Tādā gadījumā mēs jūs par to tajā brīdī informēsim. Visumā mēs iesakām, lai jūs regulāri izsauktu šo privātuma politiku, lai pārbaudītu, vai nav kādu izmaiņu. To, vai ir notikušas izmaiņas, cita starpā var atpazīt pēc tā, ka ir aktualizēts statuss pašā dokumentā apakšā.

Šīs privātuma politikas izdrukāšana un saglabāšana
Šo privātuma politiku var tieši izdrukāt un saglabāt, piemēram, ar izdrukas vai glabāšanas funkciju jūsu pārlūkā.

Vai jūs meklējat logu ražotājus savā apkārtnē?

Izmantojiet mūsu ražotāju meklētāju!

Jautājumi?

Aprunāsimies!

GEALAN AKADĒMIJA

GEALAN AKADĒMIJA piedāvā uz tirgu vērstus seminārus par tādām tēmām kā būvniecības likumi, pārdošana un logu tehnoloģija.

Nepalaidiet garām nevienu jaunumu!

Es vēlos saņemt e-pastā bezmaksas biļetenu "Mēneša atsauces ēka" un GEALAN ziņas (aptuveni divas reizes mēnesī) - to var pārtraukt jebkurā laikā.

Gealan

GEALAN korporatīvā grupa ir vadošie Eiropas logu un durvju PVC profilu ražotāji.

©2024 GEALAN Fenster-Systeme GmbH