Impresszum

és adatvédelmi nyilatkozat

Copyright/tartalom

Copyright ©2023 GEALAN Fenster-Systeme GmbH. Minden jog fenntartva. Az információk a GEALAN Fenster-Systeme GmbH vagy a megnevezett forrás tulajdonát képezik.

Előzetes írásbeli engedély hiányában a tartalmak sem egészben sem részben és semmilyen célból sem sokszorosíthatók, módosíthatók és/vagy tehetők közzé vagy menthetők el valamely információs rendszerben.

Az alkalmazott márkanevek a mindenkori vállalkozás szerzői jogának hatálya alá tartoznak.

Minden jog fenntartva. A tévedés és a nyomdai hiba jogát fenntartjuk. A jelen internetes megjelenésben alkalmazott emblémák, cég- és termékmegjelölések a mindenkori gyártó bejegyzett védjegyei.

Címek

GEALAN Fenster-Systeme GmbH

Hofer Straße 80
95145 Oberkotzau
Germany

Telefon: +49 - 92 86 / 77-0
Fax: +49 - 92 86 / 77-22 22
E-mailinfo@gealan.de
Honlapwww.gealan.de
Cégjegyzék: AG Hof, HRB 702
Ügyvezetők: Tino Albert, Jürgen Küspert, Ivica Maurović

GEALAN Tanna Fenster-Systeme GmbH

Gewerbegebiet Kapelle-Nord 23
07922 Tanna/Thuringia
Germany

Telefon: +49 - 3 66 46 / 3 06-0
Fax: +49 - 3 66 46 / 3 06-50 42
E-mailinfo@gealan.de
Honlapwww.gealan.de
Cégjegyzék: AG Jena, HRB 202763
Ügyvezetők: Tino Albert, Jürgen Küspert, Ivica Maurović

Közösségi adószámok

GEALAN Holding GmbH: DE 813 535 942
GEALAN Fenster-Systeme GmbH: DE 219 388 958
GEALAN Tanna Fenster-Systeme GmbH: DE 232 544 006
________________________________________
WEEE-Reg.-Nr.: DE 35001489

GEALAN S.A.R.L.: FR 07 483 279 089
QI Sistemi S.R.L.: IT06914560963
UAB GEALAN BALTIC S.A.: LT 107 648 716
GEALAN Polska Sp. z o.o.: PL 833 122 3577
S.C. GEALAN Romania SRL: RO 914 10 46
GEALAN D.O.O.: HR 029 283 765 09
GEALAN RS D.O.O.: RS103862018

Jogi nyilatkozat / felelősség kizárása

Jogi információk

A www.gealan.de oldalról harmadik felek oldalára átirányító linkek a mindenkori harmadik fél tartalmára irányítanak át, és nem egyeznek meg a www.gealan.de tartalmával. A megfelelő utalások kiderülnek a szövegösszefüggésből, vagy más módon jelölve vannak. Az ott található tartalmakra semmilyen ráhatásunk nincsen, és nem is sajátíthatjuk ki magunknak ezeket a tartalmakat a hivatkozások segítségével. Nyomatékosan kijelentjük, hogy a harmadik felek oldalain található kijelentésekért és véleményekért felelősséget nem vállalunk. Felelősség egyebekben csak akkor állapítható meg, ha tudomásunk van a jogsérelmekről és megakadályozásuk számunkra műszakilag lehetséges (a távolról nyújtott szolgáltatásokról szóló német törvény 5. § (2) bek. / médiaszolgáltatásokról szóló német államszerződés). Az idegen tartalmak tekintetében a tőlünk elvárható mértékben megvizsgáltuk a lehetséges jogsértéseket. A harmadik felek honlapjaikon szemmel láthatóan nem sértették meg a szerzői, védjegyhez vagy személyhez fűződő jogokat vagy a versenyjogot, és az esetleges jogsértések számunkra éppoly kevésbé ismertek, mint a honlapok segítségével esetlegesen elkövetett bármely bűncselekmény.

Felelősségkizárás

Saját tartalomra és linkekre vonatkozó felelősség
A honlapunk és tartalmainak előállítása közben alkalmazott legnagyobb gondosság ellenére sem biztosíthatjuk oldalaink tartalmának teljességét, helyességét és időszerűségét, mindezt viszont az elvárható mértékig rendszeresen ellenőrizzük, és észlelésük után azonnal eltávolítjuk a jogsértő tartalmakat. Honlapunkon harmadik felek internetoldalára átirányító linkek találhatók, amely oldalak tartalmára nekünk semmilyen hatásunk nincsen, és amely oldalakat a hivatkozások révén nem sajátítunk ki magunknak. Ezért tehát nem áll módunkban semmilyen garanciát sem vállalni ezekért az idegen tartalmakért. A megfelelő utalások kiderülnek a szövegösszefüggésből, vagy más módon jelölve vannak, és a tőlünk elvárható mértékig ellenőriztük őket a lehetséges jogsértések tekintetében. Nem tartozunk felelősséggel az ezeken a linkeken keresztül hozzáférhető külső weboldalakkal kapcsolatos adatvédelmi óvintézkedésekért. Kérjük, ott érdeklődjön az ilyen külső weboldalak adatvédelmével kapcsolatban. A belinkelt oldalak tartalmát a tőlünk elvárható mértékig és jogsérelmekre utaló konkrét jeleknél ellenőriztük, és jogsértés fennállásakor haladéktalanul eltávolítottuk honlapunkról.
A felelősségkizárás a beágyazott frame-ekre is vonatkozik. A frame-ek (ill. iframe-ek) honlapunkon beágyazott harmadik fél médiatartalmai vagy honlapjának részei.

Adatvédelmi nyilatkozat

A GEALAN Fenster-Systeme GmbH jelen oldal üzemeltetője nagyon komolyan veszi az Ön személyes adatainak védelmét. Az Ön személyes adatait bizalmasan és az Európai Uniós Adatvédelmi Rendeletnek (EU-DSGVO), az Ön országában érvényes helyi adatvédelemről szóló szövetségi törvényben (BDSG) és az elektronikus médiáról szóló törvényben (TMG) meghatározott jogszabályoknak megfelelően kezeljük.

Jelen adatvédelmi nyilatkozat tisztázza a GEALAN Fenster-Systeme GmbH honlapjának látogatóinak és felhasználói adatainak gyűjtésének és felhasználásának módját, terjedelmét és céljait. Az adatvédelemre vonatkozó kérdésekkel kapcsolatban a datenschutz@gealan.de e-mail címen vagy alábbi címen adunk tájékoztatást.

Általános adatvédelmi rendelet (dsgvo) 13. Cikk. Szerinti tájékoztatási kötelezettség

Az illetékes szerv neve és elérhetőségi adatai
GEALAN Fenster-Systeme GmbH
Hofer Str. 80
D-95145 Oberkotzau
Telefon: +49(0)9286 77-0
Telefax: +49(0)9286 77-2222
Weboldal: www.gealan.de
E-mail: info@gealan.deAdatvédelmi megbízottunk
Adatvédelmi megbízott
GEALAN Fenster-Systeme GmbH
Hofer Str.80
D-95145 Oberkotzau
E-mail: datenschutz@gealan.de

Adatvédelmi információk beszállítók, ügyfelek, más üzleti partnerek és érdeklődők számára

Személyes adatok rögzítése és mentése – módok, célok és használat 
Felhívjuk a figyelmüket arra, hogy cégünk a beszállítóknál, ügyfeleknél, más üzleti partnereknél és érdeklődőknél rögzített személyes adatokat, – mint például név, cím, telefonszám, e-mail cím, kapcsolattartók elérhetőségei, ügyfélszám, megrendelési és szállítási adatok – rögzíti, menti, feldolgozza és használja kapcsolatfelvételre, szerződéses és beszállítói viszonyok megalapozására és bonyolítására, – ideértve a szállításokat, fizetéseket, jótállásokat vagy garanciákat is.

Az Ön személyes adatai a szerződés megkötéséhez és annak teljesítéséhez szükségesek. Ön nem köteles ezen adatok megadására. Ezen adatok nélkül azonban nem jön létre szerződés cégünkkel. Az adatok feldolgozása ebben a tekintetben a GDPR 6. cikkelyének 1. bekezdés b pontja alapján történik.

Az Ön személyes adatainak feldolgozása az Ön beleegyezése szerint történhet a GDPR 6. cikkely, 1. bekezdés a pont szerint is (pl. bejelentkezési területek használata).

Ezen adatokat ezenfelül használjuk még az ügyfél- és üzleti kapcsolatok fenntartására, marketinges és reklámcélokra saját termékeink és szolgáltatásaink vonatkozásában. Az adatok feldolgozása ebben a tekintetben a GDPR 6. cikkelyének 1. bekezdés f pontja alapján történik. Jogos érdekünk az Ön adatainak feldolgozására ebben a tekintetben azon törekvésünkből adódik, hogy saját termékeinket és szolgáltatásainkat ismertté tegyük és értékesítsük, valamint hogy logisztikai folyamatainkat javítsuk és szervizszolgáltatásainkat is optimalizáljuk.

Ezenfelül olyan adatokat is feldolgozunk, melyeket a törvényi feltételek mellett gazdasági adatbázisokból kaptunk (például Schufa) beszállítóink, ügyfeleink és más üzleti partnerek hitelképességi vizsgálatainak céljából. Az adatok feldolgozása ebben a tekintetben a GDPR 6. cikkelyének 1. bekezdés f pontja alapján történik. Jogosult érdekünk ezen adatok feldolgozására abból adódik, hogy a szolgáltatásainkért a szerződés szerinti ellenszolgáltatásokat (például a díjazást) megkapjuk. Egyéb tekintetben nem hozunk automatizált döntéseket.

Adatok továbbadása harmadik felek számára 
A személyes adatokat nem adjuk tovább harmadik felek számára. Ez alól csak az alábbi esetek képeznek kivételt:
 

 • átadás harmadik felek számára, akik a szerződés teljesítése céljából kerültek bevonásra. Ilyen felek például a fizetéseket lebonyolító pénzintézetek/fizetési szolgáltatók vagy a szállításokat lebonyolító szállítási/küldeményezési vállalatok.
 • átadás harmadik felek számára, akiket a termékeink és szolgáltatásaink marketingjének és reklámjának lebonyolítása céljából vontunk be. Ide tartoznak marketinges szolgáltatók és nyomdák.
 • átadás specializált szolgáltatóknak, akik utasításainkra és felelősségünkre a fenti célok keretein belül tevékenyek
 • átadás a vállalatcsoporton belül, az ún. kis konszernprivilégium keretein belül (jogos érdek a GDPR 6. cikkely, 1. bekezdés f pontja szerint).
 • akik szolgáltatásokat nyújtanak (megbízásokat dolgoznak fel), például számítástechnikai szolgáltatók,
 • átadás harmadik felek számára, akikkel szemben törvényi kötelezettségek állnak fenn, például adóhivatalok vagy más állami hivatalok,
 • átadás harmadik felek számára a kereskedelmi és adójogi kötelezettségeink teljesítésére. Ide tartozik például az adótanácsadó.
   

Az adatátadás az Európai Unión kívüli harmadik országok számára, melyek nem tagjai az Európai Gazdasági Közösségekről szóló egyezményeknek sem, csak akkor történik, ha ezen adatátadások az Ön és cégünk között fennálló szerződéses viszony teljesítéséhez mindenképpen szükségesek (például szállítások harmadik országokba).

Az Ön adatainak feldolgozása csak egy szerződéses vagy beszállítói viszony kialakításának és lebonyolításának idejére történik és csak ezen szerződéses vagy beszállítói viszonyokból eredő kötelezettségek teljesítésének idejére, például garancia- és jótállási kötelezettségek teljesítésére, ill. a törvényileg meghatározott megőrzési határidők terjedelmére, a GDPR 6. cikkely, 1. bekezdés c pont alapján.

Ha személyes adatait reklámcélokra dolgozzuk fel, Önnek joga van az érintett személyes adatok reklámcélú feldolgozásának ellentmondani. Ha a reklámcélú feldolgozással nem ért egyet és annak ellentmond, akkor a személyes adatait erre a célra nem dolgozzuk fel.


Az Ön jogosultságai érintett személyként

 • Visszavonás joga Az Ön által megadott beleegyezéseket bármikor visszavonhatja. A visszavont beleegyezés által érintett adatok a jövőben nem kerülnek feldolgozásra.
 • Tájékoztatási jog: Az általunk feldolgozott személyes adatokról tájékoztatást is kérhet. Ez különösen vonatkozik az adatfeldolgozási célokra, a személyes adatok kategóriáira, adott esetben a címzettek kategóriáira, a mentési időtartamokra, adott esetben az adatok eredetére, valamint automatizált döntéshozatal meglétére, ideértve a profilingot is, valamint tartalmi információkra és azok részleteire.
 • Javítási jogosultság: Ön kérheti a helytelen adatok helyesbítését, valamint a nálunk tárolt személyes adatok kiegészítését is.
 • Törlési jogosultság: Ön kérheti a nálunk tárolt személyes adatainak törlését is, ha azok feldolgozása nem szükséges szabad véleménynyilvánítási és információs jogok gyakorlására, jogi kötelezettségek teljesítésére, közérdekből, avagy jogi igények érvényesítése, gyakorlása vagy védelme céljából.
 • Jog a feldolgozás korlátozására: Ön kérheti a személyes adatok feldolgozásának korlátozását is, ha az adatok helyessége Ön által vitatott, a feldolgozás jogosulatlan, Ön azonban nem kéri az adatok törlését. Ezen joga akkor is fennáll, ha az adatokra már nincs szükségünk, Önnek azonban szüksége van rájuk jogi igények érvényesítésére, gyakorlására vagy védelmére. Ezen jogosultsága akkor is fennáll, ha fellebbezéssel él a személyes adatainak feldolgozása ellen.
 • Jog az adatok átjászthatóságára: Ön kérheti, hogy az Ön által átadott személyes adatait strukturált, szokványos és gépileg olvasható formátumban átadjuk Önnek. Alternatív módon kérheti az Ön által átadott személyes adatainak más felelős számára való átadását, amennyiben ez lehetséges.
 • Panaszjog: Önnek joga van panaszt tenni egy adatvédelmi felügyeleti szervnél is, ha úgy látja, hogy személyes adatait jogosulatlan módon dolgoztuk fel.

 
A cégünk számára illetékes adatvédelmi felügyeleti szerv:
Bayerisches Landesamt für Datenschutzaufsicht (BayLDA)
Promenade 18
D-91522 Ansbach
Telefon: +49 (0) 981 180093-0
E-mail: poststelle@lda.bayern.de

A honlap használata

Ajánlatunk kifejezetten nagykorúak számára készült.
Jelen online ajánlat keretében kapott és kezelt adatokat az Európai Parlament és a Tanács általános adatvédelmi rendeletének (angol rövidítés: GDPR) megfelelően bizalmasan kezeljük és nem adjuk át harmadik félnek.

Honlapunk böngészése személyes adatok megadása nélkül
Weboldalunk használata a jelszóval védett GEALAN-partnerfelületen kívül személyes adatok megadása nélkül is lehetséges.
Ebben az esetben csak
• az Ön IP-címét,
• a megnyitott internetes oldal illetve a letöltött dokumentum nevét és a megnyitás/letöltés időpontját,
• azt a domain-t, amelyen keresztül weboldalunkat elérte
• a letöltött adatmennyiséget és
• a megnyitás/letöltés sikerességét  tudjuk meg.
Az adatokat kizárólag adminisztrációs célból, az internetes kínálat optimalizálásához és az Ön megkeresésének feldolgozásához használjuk fel.
Az IP-cím lehet személyes adat, mert bizonyos feltételek megléte esetén az adott internetszolgáltató tájékoztatása alapján megtudható a használt internetes hozzáférés tulajdonosának személyazonossága.  
Az IP-címet csak az internetes infrastruktúránkat ért támadás esetén elemezzük. Ebben az esetben a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja értelmében jogos érdekünk fűződik az IP-cím kezeléséhez. Ez a jogos érdek az internetes infrastruktúrát ért támadás elhárításának, a támadás eredetének kivizsgálásának szükségességéből ered annak érdekében, hogy a felelős személy ellen büntetőjogi és polgári jogi lépéseket lehessen tenni, valamint a további támadásokat hatékonyan meg lehessen előzni.
Töröljük az IP-címet, amint ki tudjuk zárni azt, hogy innen az internetes infrastruktúránkat ért támadás érkezett volna. Rendszerint ez hét nap után meg is történik. 
Továbbá rögzítjük, hogy látogatóink milyen domainokról érkeztek. Ezeket az adatokat is kiértékeljük, hogy felismerjük a trendeket, és statisztikát készítsünk, de ezt követően az adatokat töröljük.
Ezen túlmenően ez a honlap további honlapokra mutató linkeket tartalmaz. Ennek a weboldalnak a jogi tulajdonosa ezen weboldal adatvédelmi szabályzatáért vagy tartalmáért nem felelős. Ha az adatvédelmi gyakorlatunkkal kapcsolatban kérdése vagy megjegyzése van, kérjük vegye fel velünk a kapcsolatot a datenschutz@gealan.de e-mail címen.
Ez az oldal sütiket is használ. A sütik tárolását böngészőjének megfelelő beállításaival el tudja utasítani; vegye azonban figyelembe, hogy ebben az esetben előfordulhat, hogy nem tudja majd a weboldal valamennyi funkcióját használni.

Honlapunk böngészése személyes adatok megadásával
Ha önként, vagy a GEALAN partnerfelületen történő regisztráció során Ön személyes adatokat (mint például név, cím vagy e-mail cím) adott meg, ezeket az adatokat az Ön kifejezett hozzájárulása vagy törvényes engedélye nélkül harmadik félnek nem adjuk ki. Ha Ön a GEALAN partnerfelületén regisztrál, akkor ezzel az adott profil tárolására és rendelkezésre bocsátására vonatkozó szerződés jön létre közöttünk.
Ebben az esetben az Ön adatait a GDPR 6. cikkének b) pontja alapján a közöttünk fennálló szerződsé teljesítése érdekében, vagy GDPR 6. cikkének a) pontja alapján az Ön által adott hozzájárulás alapján kezeljük. Az adatkezelésre a szerződéses szolgáltatások teljesítése, a fizetések lebonyolítása, a szerződésben megrendeltet termékek és szolgáltatások nyújtása, az áru kiszállításának érdekében az Ön címadatainak a szállítócégek számára történő továbbítása, valamint a termékekre és promóciókra vonatkozó, érdeklődésre számot tartó tájékoztatók küldése céljából kerül sor. Az Ön adatait házon belül a szerződés lebonyolításában vagy a döntéshozatalban részt vevő személyeknek továbbítjuk. Ezen túlmenően, a törvényben nem megkövetelt, harmadik félnek történő továbbítás kizárólag az Ön kifejezett hozzájárulásával történik. Nincs automatizált döntéshozatal.
Adatait csak annyi ideig kezeljük, amely a szerződés teljesítéséhez szükséges, vagy amennyit a hatályos jogszabályok előírnak, vagy amennyi idő az Ön adatainak továbbításához szükséges. Az Ön által a GEALAN partnerfelületen megadott személyes adatokat önállóan általában nem töröljük. Ugyanakkor Önnek bármikor lehetősége van arra, hogy a profiljában szereplő egyes adatokat módosítsa. A profiljában tárolt személyes adatok teljes törlésére az Ön által e-mailben (az Ön felhasználónevének megadásával) a datenschutz@gealan.de e-mail címre küldött kéréssel kerül sor, amennyiben ezeknek az adatoknak a további tárolása más jellegű engedélyezési tényállás alapján nem megengedett. Az üzleti dokumentációt a törvényben előrt megőrzési időszakoknak megfelelően őrizzük meg, majd az adatvédelmi előírásoknak megfelelően megsemmisítjük.

Külsö szolgáltató bevonása
Dolgozunk együtt szolgáltatókkal, akik a mi megbízásunk alapján kezelnek bizonyos adatokat. Ez kizárólag a mindenkor hatályos adatvédelmi törvénnyel összehangban történik. Különösen olyan szolgáltatókkal kötöttünk személyes adatok kezelésére vonatkozó szerződést, amelyek a GDPR 28. cikkében foglalt követelményeknek megfelelnek.

Az Ön jogai:
A GDPR alapján Önt az alábbi jogok illetik meg:
Személyes adatok feldolgozásáról történő tájékoztatás joga
Önnek joga van tőlünk tájékoztatást kérni arról, hogy a GEALAN Fenster-Systeme GmbH kezeli-e az Ön személyes adatait, és ha igen, melyeket. Az alábbi információkhoz van Önnek joga:

 • az adatkezelés célja
 • az érintett személyes adatok kategóriái
 • azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják
 • adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
 • ha az adatokat nem Öntől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ
 • a GDPR 22. cikkében említett automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az Önre nézve milyen várható következményekkel jár.

Rendelkezésre bocsátjuk Önnek azoknak a személyes adatoknak a másolatát, amelyek a feldolgozás tárgyát képezik. Ha megalapozott kétségek merülnek fel részünkről az felvilágosítást kérő személy személyazonosságával kapcsolatban, további információt kérünk az érintett személy személyazonosságának megállapításához.
A helyesbítéshez való jog
Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, Ön jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.
A törléshez való jog
Törlésre kerülnek az Ön személyes adatai, ha ezen igényét Ön írásban érvényesíti és ez nem ellentétes a törvényben meghatározott megőrzési joggal vagy kötelezettséggel. Ezen túlmenően az Ön személyes adatait mindig töröljük, ha az adatokra a tárolással kapcsolatos cél teljesítéséhez már nincs szökség, vagy ha azok tárolása egyéb, törvényben meghatározott okból nem megengedett és ha a törlés a törvényben meghatározott megőrzési időtartammal nem ellentétes.
Az adatkezelés korlátozásához való jog
Ön jogosult arra, hogy ha az Ön személyes adatai nem pontosak, akkor kérje az adatkezelés korlátozását, mégpedig arra az időtartamra vonatkozóan, amely lehetővé teszi, hogy a GEALAN Fenster-Systeme GmbH ellenőrizze a személyes adatok pontosságát. Amennyiben az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi a személyes adatok törlését, és ehelyett helyett kéri tőlünk azok felhasználásának korlátozását, kérését teljesítjük. Az adatokat akkor sem töröljük, ha azokra saját jogi igényeink előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez van szükségünk, vagy ha Ön a GDPR 21. cikk (1) bekezdése szerint tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy a GEALAN Fenster-Systeme GmbH jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Ön indokaival szemben.
A tiltakozáshoz való jog
Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon személyes adatainak a GDPR irányelvének 6. cikk alapján történő kezelése ellen. Ebben az esetben a GEALAN Fenster-Systeme GmbH a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítjuk, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.
Az adathordozhatósághoz való jog
Ön jogosult arra, hogy Ön az Önre vonatkozó, az Ön által részünkre rendelkezésre bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ebben mi megakadályoznánk. Ennek feltétele az, ha az adatkezelés a GDPR 6. cikke vagy a 9. cikke alapján történő hozzájáruláson vagy szerződésen alapul, és az adatkezelés automatizált módon történik. Önnek ezenkívül jogában áll, hogy személyes adatait közvetlenül a GEALAN Fenster-Systeme GmbH-tól egy másik adatkezelőhőz továbbítsa, amennyiben ez technikailag megvalósítható.
Megadott hozzájárulás visszavonásának joga jövőbeni hatállyal
Már megadott hozzájárulását Ön jövőbeni hatállyal bármikor visszavonhatja. A visszavonással, tiltakozással vagy információkéréssel Önnek költségei nem keletkeznek. A visszavonást kérjük e-mailben küldje a info@gealan.de címre.
A panasztétel joga az adatvédelmi felügyeleti hatóságnál
Ha Ön úgy véli, hogy az Ön személyes adatainak kezelése sérti a hatályos adatvédelmi rendelkezéseket, a 77. cikk alapján Önnek bármikor jogában áll panaszt tenni az Ön szövetségi állama szerinti illetékes felügyeleti hatóságnál.

A honlapjaink működése keretében igénybe vett külső szolgáltatókkal kapcsolatos további adatvédelmi nyilatkozatok

Hozzájárulás a Cookiebot segítségével

Honlapunk a Cookiebot jóváhagyó technológiáját használja ahhoz, hogy beszerezze az Ön jóváhagyását a sütiknek (Cookie) az Ön végfelhasználói készülékén történő eltárolásához, vagy meghatározott technológiák alkalmazásához, továbbá ennek az adatvédelmi szabályoknak megfelelően ledokumentálására. A technológia szolgáltatója a Cybot A/S, Havnegade 39, 1058 Koppenhága, Dánia (a továbbiakban „Cookiebot“).

A honlapunkon tett látogatása esetén, az Ön süti-használattal kapcsolatos hozzájárulása és más nyilatkozatai beszerzése érdekében összeköttetés jön létre a Cookiebot szervereivel. Ezt követően az Ön megadott hozzájárulásai, illetve ezekre vonatkozó visszavonása hozzárendelése érdekében, a Cookiebot sütit telepít az Ön böngészőjébe. Az így begyűjtött adatok mindaddig eltárolásra kerülnek, amíg Ön nem kezdeményezi törlésüket, vagy amíg saját maga nem törli a Cookiebot sütit, vagy amíg meg nem szűnik az adattárolás célja. Ez nem érinti a jogszabályban előírt megőrzési kötelezettséget.

A Cookiebot alkalmazási célja a jogszabályban előírt sütihasználati hozzájárulás megszerzése. Jogalapja a GDPR 6. cikkének (1) bekezdés c. pontja.

Adatkezelés megbízás alapján

A fenti szolgáltatóval adatkezelésre irányuló megbízási szerződést (AVV) kötöttünk. Ez az adatvédelmi jogszabályban előírt olyan szerződés, ami megfelelően biztosítja azt, hogy a honlapunkat meglátogatók személyes adatai csak utasításaink alapján és a GDPR betartásával kerülhessen kezelésre.

 

Meta Pixel (korábban Facebook Pixel)

Ez a weboldal a Facebook/Meta látogatói cselekvési pixelét használja a konverzió mérésére. A szolgáltatás szolgáltatója a Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Írország. A Facebook szerint azonban az összegyűjtött adatokat az USA-ba és más harmadik országokba is továbbítják.

Így nyomon követhető az oldal látogatóinak viselkedése, miután egy Facebook-hirdetésre kattintva a szolgáltató weboldalára irányították őket. Ez lehetővé teszi a Facebook-hirdetések hatékonyságának statisztikai és piackutatási célú értékelését, valamint a jövőbeli hirdetési intézkedések optimalizálását.

Az összegyűjtött adatok számunkra, mint a weboldal üzemeltetője számára anonimak, nem tudunk következtetéseket levonni a felhasználók személyazonosságára vonatkozóan. Az adatokat azonban a Facebook tárolja és feldolgozza, hogy az adott felhasználói profilhoz kapcsolódni lehessen, és a Facebook a Facebook adatfelhasználási szabályzatának (https://de-de.facebook.com/about/privacy/) megfelelően felhasználhassa az adatokat saját hirdetési céljaira. Ez lehetővé teszi a Facebook számára, hogy hirdetéseket jelenítsen meg a Facebook-oldalakon és a Facebookon kívül is. Az adatoknak ezt a felhasználását mi, mint az oldal üzemeltetője nem tudjuk befolyásolni.

E szolgáltatás használata az Ön hozzájárulásán alapul, az Art. 6, 1a GDPR és § 25, 1 TTDSG alapján. A hozzájárulás bármikor visszavonható.

A meta pixelen belül a fejlett megfeleltetési funkciót használjuk.

A fejlett párosítás lehetővé teszi számunkra, hogy a Meta (Facebook) számára továbbítsuk ügyfeleink és érdeklődőink különböző típusú adatait (pl. lakóhely, állam, irányítószám, hash-olt e-mail címek, nevek, nem, születési dátum vagy telefonszám), amelyeket a weboldalunkon keresztül gyűjtünk. Ez az aktiválás lehetővé teszi számunkra, hogy a Facebookon hirdetési kampányainkat pontosabban az ajánlataink iránt érdeklődőkre szabjuk. Ezen túlmenően a fejlett párosítás javítja a weboldalon történő konverziók hozzárendelését és fejleszti az Egyéni célcsoportokat.

Amennyiben a weboldalunkon az itt leírt eszköz segítségével személyes adatokat gyűjtünk és továbbítunk a Facebooknak, mi és a Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írország közösen vagyunk felelősek ezért az adatkezelésért (GDPR 26. cikk). A közös felelősség kizárólag az adatok gyűjtésére és a Facebooknak történő továbbítására korlátozódik. A Facebook által a továbbítás után végzett feldolgozás nem része a közös felelősségnek. A közösen ránk háruló kötelezettségeket közös adatkezelési megállapodásban határoztuk meg. A megállapodás szövege a következő címen érhető el: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. E megállapodás szerint mi vagyunk felelősek a Facebook eszköz használata során az adatvédelmi tájékoztatás megadásáért, valamint az eszköz adatvédelmi szempontból biztonságos megvalósításáért a weboldalunkon. A Facebook felelős a Facebook-termékek adatbiztonságáért. A Facebook által kezelt adatokkal kapcsolatos érintett jogait (pl. tájékoztatás kérése) közvetlenül a Facebooknál érvényesítheti. Ha Ön nálunk érvényesíti az érintettek jogait, akkor kötelesek vagyunk azokat továbbítani a Facebooknak.

Az USA-ba történő adattovábbítás az EU Bizottság szabványos szerződési záradékai alapján történik. Részletek itt találhatók: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum és https://en-en.facebook.com/help/566994660333381.

Az adatvédelemmel kapcsolatos további információkat a Facebook adatvédelmi szabályzatában talál: https://de-de.facebook.com/about/privacy/.

Az "Egyéni célcsoportok" remarketing funkciót a hirdetésbeállítások szakaszban is kikapcsolhatja a https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen oldalon. Ehhez be kell jelentkeznie a Facebookra.

Ha nem rendelkezik Facebook-fiókkal, akkor a Facebook használat alapú hirdetését az Európai Interaktív Digitális Reklámszövetség weboldalán tilthatja le: http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/.

 

Google Maps

Ez az oldal a Google Maps térképszolgáltatást használja. A szolgáltató a Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország.

A Google Maps funkciók használatához az Ön IP címét el kell tárolni. Ezek az információk általában továbbításra kerülnek a Google USA-beli szerverére, és ott kerülnek eltárolásra. Az oldal szolgáltatója nem rendelkezik befolyással az adatáttovábbításra. A Google Maps aktivált állapotában, a betűtípusok egységes megjelenítése céljából, a Google adott esetben Google Web Fonts betűtípusokat használhat. A Google Maps megnyitása esetén, a szövegek és betűtípusok helyes megjelenítése érdekében böngészője a böngésző átmeneti tárába tölti a szükséges webfontokat.

A Google Maps használatára internetes ajánlataink megfelelő megjelenítése és a honlapunkon szereplő helyszínek könnyebb megtalálhatósága érdekében kerül sor. Ez alapozza meg a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f pontja szerinti jogos érdeket. A megfelelő hozzájárulás lekérdezését követően az adatkezelés jogalapja kizárólag a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a pontja, valamint a hírközlési médiákkal és a távközléssel kapcsolatos adatvédelmi törvény (TTDSG) 25.§ (1) bekezdése, abban az esetben, ha a sütik eltárolására vonatkozó hozzájárulás vagy a felhasználó végfelhasználói készülékéhez való hozzáférés (pl. . Device-Fingerprinting) a TTDSG hatálya alá esik. A hozzájárulást bármikor vissza lehet vonni.

Az USA-ba történő adattovábbítás az Európai Unió Bizottságának szokásos szerződéses záradékain alapul. Részleteket itt találhat: https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/ und https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/sccs/.

A felhasználói adatok kezelésével kapcsolatos további információkat a Google adatvédelmi nyilatkozatában találhat: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

További adatvédelmi nyilatkozatok harmadik fél honlapunkon igénybe vett szolgáltatásaira vonatkozóan

A Google Analytics webanalitikai szolgáltatására vonatkozó adatvédelmi nyilatkozatok
Ez a honlap a Google Inc. („Google”) Google Analytics webanalitikai szolgáltatását használja. A Google Analytics úgynevezett „cookie-kat” használ, amelyek az Ön számítógépén tárolt szöveges fájlok és amelyek lehetővé teszik a honlap Ön általi használatának elemzését. A cookie-k által létrehozott, a honlap használatára vonatkozó információkat általában az USA-ban található egyik Google szerverre továbbítják és ott tárolják. Aktiváltuk az IP cím-anonimizálás funkciót. Ezen a honlapon az Ön IP címét ezért az Európai Unió tagországaiban és az Európai Gazdasági Térségről szóló egyezményben részt vevő más szerződéses országokban a Google először lerövidíti. Csak kivételes esetekben továbbítjuk az USA-ban található egyik Google szerverre a teljes IP címet, amit azután ott rövidítenek le. A honlap üzemeltetőjének megbízásából a Google ezeket az információkat felhasználja a honlap használatának értékeléséhez, a webes tevékenységekről szóló jelentések készítéséhez és a honlap használattal és az internet használattal kapcsolatos szolgáltatások honlap üzemeltető részére nyújtásához. A Google Analytics keretében az Ön böngészőjéről továbbított IP címet nem kapcsolják a Google egyéb adataihoz. A cookie-k tárolását megakadályozhatja a böngésző szoftverének megfelelő beállításával, azonban felhívjuk a figyelmét arra, hogy ebben az esetben előfordulhat, hogy a honlap nem minden funkcióját tudja tökéletesen használni. Továbbá, a cookie-k által létrehozott és a honlap használatára vonatkozó adatok (IP címmel együtt) Google számára történő gyűjtését és az adatok Google általi feldolgozását megakadályozhatja, ha az alábbi linken elérhető böngésző plugint letölti és telepíti: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Ezzel elhelyezünk egy Opt-Out cookie-t, amely megakadályozza az adatainak jövőbeli gyűjtését a honlap meglátogatásakor. A használati feltételekre és az adatvédelemre vonatkozó részletes információk a http://www.google.com/analytics/terms/hu.html ill. https://policies.google.com linken találhatók. Felhívjuk a figyelmét arra, hogy ezen a honlapon a Google Analytics szolgáltatást az „anonymizeIp” kóddal bővítettük annak érdekében, hogy az IP címek anonimizált gyűjtését (úgynevezett IP masking) biztosítsuk.


A Google címkekezelő
A Google címkekezelő a Google Inc. („Google”) szolgáltatása, amellyel címkék hozhatók létre, frissíthetők és kezelhetők.
A címkék a honlapunkon elhelyezett kis kódelemek, amelyek többek között a forgalom mérésére és a látogatói szokások vizsgálatára, az online reklám és a közösségi csatornák hatásának vizsgálatára szolgálnak.
Ha meglátogatja honlapunkat, az aktuális címke konfigurációt elküldjük a felhasználó böngészőjére. Így az utasításokat kap, hogy melyik címkéket kell törölni. Az eszköz maga nem gyűjt személyes adatokat. Az eszköz gondoskodik azonban az egyéb olyan címkék törléséről, amelyek bizonyos körülmények között adatokat gyűjtenek.
A Google címkekezelő működésére vonatkozó további információk a https://support.google.com/tagmanager/ linken és a felhasználási irányelvekben találhatók: https://marketingplatform.google.com/about/analytics/tag-manager/use-policy/.

Adatvédelmi nyilatkozat a „Google Remarketing”-hez és a Google Inc. „Egyéb célcsoportok” funkcióihoz
Ez a honlap a Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország („Google“) remarketing és „Hasonló célcsoportok” funkcióját használja. Önt így célirányosan megszólíthatják személyre szóló és érdeklődési körének megfelelő hirdetések bekapcsolásával, ha Ön más honlapokat az úgynevezett „Google Display hálózatban” látogat meg. A „Google remarketing” ill. a „Hasonló célcsoportok” funkció ehhez úgynevezett „cookie-kat” használ, amelyek az Ön számítógépén tárolt szöveges fájlok és amelyek lehetővé teszik a honlap Ön általi használatának elemzését. Ezekkel a szöveges fájlokkal gyűjthetők az Ön látogatásaira vonatkozó és a honlap használatára vonatkozó anonimizált adatok. Ennek során személyes adatokat nem tárolunk. Ha Ön egy másik honlapot az úgynevezett „Google Display hálózatban” látogat meg, adott esetben olyan reklámok jelennek meg, amelyek nagy valószínűséggel a honlapunkon előzőleg megnyitott termék- és tájékoztató területekre vonatkoznak. Megakadályozhatja a „Google remarketing” ill. a „Hasonló célcsoportok” funkciókat, ha a cookie-k tárolását letiltja a böngésző szoftver megfelelő beállításával. Felhívjuk azonban a figyelmét arra, hogy ebben az esetben előfordulhat, hogy a honlap nem minden funkcióját tudja tökéletesen használni. Továbbá, a cookie-k által létrehozott és a honlap használatára vonatkozó adatok Google számára történő gyűjtését és az adatok Google általi feldolgozását megakadályozhatja, ha az alábbi linken elérhető böngésző plugint letölti és telepíti: https://www.google.com/settings/ads/plugin?hl=de. Ezen kívül deaktiválhatja a cookie-k harmadik fél általi használatát, ha meglátogatja a hálózati reklámkezdeményezés (Network Advertising Initiative) deaktiválási oldalt a http://www.networkadvertising.org/choices/ linken, majd követi az Opt-Out-ra vonatkozó utasításokat. A Google remarketingre vonatkozó adatvédelmi nyilatkozat a további információkkal együtt itt található: www.google.com/privacy/ads/.

Adatvédelmi nyilatkozat a Google Inc. „Google AdWords konverziókövetés” szolgáltatásához
Ez a honlap a Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States („Google”) „Google AdWords konverziókövetés” funkcióját használja. A Google AdWords konverziókövetés úgynevezett „cookie-kat” használ, amelyek az Ön számítógépén tárolt szöveges fájlok és amelyek lehetővé teszik a honlap Ön általi használatának elemzését, miután egy Google hirdetésre kattintott. A cookie-k maximálisan 90 napig érvényesek. Ennek során személyes adatokat nem tárolunk. Amíg a cookie-k érvényesek, a Google és mi, a honlap üzemeltetője felismerjük, hogy Ön rákattintott egy hirdetésre és Önt bizonyos céloldalra (pl. megrendelés visszaigazoló oldalra, hírlevél feliratkozásra, stb.) továbbították. Ezeknek a cookie-knak a követése különböző AdWords résztvevőkön keresztül nem lehetséges. A cookie-k a „Google AdWords”-ben konverzió-statisztikákat készítenek. Ezekben a statisztikákban az egyik hirdetésünkre kattintó felhasználók számát rögzítik. Továbbá azt is számlálják, hogy hány felhasználót továbbítottak „konverzió-címkével” ellátott céloldalunkra. A statisztikák azonban nem tartalmaznak olyan adatokat, amelyek alkalmasak az Ön azonosítására. A cookie-k merevlemezén tárolását megakadályozhatja, ha a böngészőjének beállításaiban kiválasztja a „Cookie-k visszautasítása” opciót (az MS Internet Explorerben az „Extrák > Internet opciók > Adatvédelem > Beállítás”; a Firefoxban „Extrák > Beállítások > Adatvédelem > Cookie-k”); azonban felhívjuk a figyelmét arra, hogy ebben az esetben előfordulhat, hogy a honlap nem minden funkcióját tudja tökéletesen használni. Ezen honlapok használatakor azonban nyilatkozik arról, hogy egyetért azzal, hogy az Önről gyűjtött adatokat a Google a fent ismertetett módon és a fent megnevezett célokra feldolgozza. Erre és Google konverzió-adatokra vonatkozó további információk és a Google adatvédelmi nyilatkozat az alábbi linken található: https://support.google.com/adwords/answer/93148?ctx=tltp,http://www.google.de/policies/privacy/.

YouTube
Honlapunk a Google által fenntartott YouTube oldalról származó plugineket használ, hogy YouTube-videókat tudjunk honlapunkba ágyazni. A weboldal üzemeltetője a YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Ha felkeresi valamelyiket a YouTube-pluginnel ellátott oldalaink közül, kapcsolat jön létre a YouTube szervereivel. Ez közli a YouTube felé, hogy oldalaink közül melyikre is látogatott el. A továbbiakban a YouTube különféle sütiket menthet végkészülékére. Ezen sütik segítségével a YouTube információkat kaphat oldalunk látogatóiról. Ezeket az adatokat arra használják, hogy videókkal kapcsolatos statisztikákat gyűjtsenek, javítsák a felhasználói élményt, és a megakadályozzák a csalással kapcsolatos kísérleteket. A sütik addig maradnak végkészülékén, amíg nem törli őket. Ha be van jelentkezve YouTube fiókjába, lehetővé teszi számukra, hogy böngészési történelmét közvetlenül profiljához rendeljék. Ezt megakadályozhatja azzal, hogy kijelentkezik YouTube fiókjából. A YouTube használata online ajánlataink vonzó bemutatása érdekében történik. Ez jogos érdekek alapján a GDPR 6. cikk. 1. bek. f pont értelmében történik. A felhasználói adatok feldolgozásával kapcsolatos további információkat a YouTube adatvédelmi irányelveiben találhat, a https://policies.google.com/privacy?hl=hu oldalon.
 

Hírlevélre és hozzájárulásokra vonatkozó információk

Az alábbi információkkal hírlevelünk tartalmáról, valamint a feliratkozás, a küldés és a statisztikai értékelés folyamatáról, illetve a tiltakozáshoz való jogáról tájékoztatjuk Önt. Ha feliratkozik hírlevelünkre, Ön elfogadja a hírlevelek fogadását és a leírt folyamatokat.

A hírlevél tartalma:
Promóciós információkat tartalmazó hírleveleket és e-maileket (a továbbiakban: „hírlevél”) csak a címzett hozzájárulásával vagy törvényes engedéllyel küldünk. A hírlevélre történő feliratkozás keretében leírt tartalmak meghatározók a felhasználó hozzájárulására vonatkozóan.

Double opt-in és naplózás:
A hírlevelünkre történő feliratkozás egy úgynevezett dupla opt-in eljárásban történik, vagyis Ön a feliratkozás után kap egy e-mailt, amelyben Önt a feliratkozás megerősítésére kérjük. Erre a megerősítésre azért van szükség, hogy senki ne tudjon feliratkozni más e-mail címével. A hírlevélre történő feliratkozás naplózásra kerül, hogy a feliratkozási folyamatot a törvényi előírásoknak megfelelően igazolni tudjuk. Ez a feliratkozás és a megerősítés időpontjának, valamint az IP-cím eltárolását foglalja magában. Az Ön SendinBlue szolgáltatónál tárolt adatainak változásai szintén naplózásra kerülnek.

A „Brevo.com” üzenetküldő szolgáltató igénybevétele:
Ez a weboldal a Brevo szolgáltatót használja a hírlevelek küldéséhez. A szolgáltató a SendinBlue GmbH, Köpenicker Straße 126, 10179 Berlin, Németország.

Kérjük, vegye figyelembe: A Sendinblue GmbH 2023 óta az új Brevo márkanevet használja.

A SendinBlue egy olyan szolgáltatás, amellyel többek között hírlevelek küldése szervezhető és elemezhető. A SendinBlue egy német tanúsított szolgáltató, amely az általános adatvédelmi rendelet és a szövetségi adatvédelmi törvény követelményei szerint került kiválasztásra. További információk az alábbi oldalon találhatók: de.sendinblue.com/informationen-newsletter-empfaenger. A hírlevélre való feliratkozás céljából Ön által megadott adatok a SendinBlue németországi szerverein vannak tárolva.

Ha nem szeretné, hogy a SendinBlue elemzést végezzen, akkor le kell iratkoznia a hírlevélről. Ehhez minden hírlevél üzenetben megadunk egy megfelelő linket.

A SendinBlue adatvédelmi rendelkezéseit az alábbi oldalon tekintheti meg: https://de.sendinblue.com/legal/privacypolicy/


Feliratkozási adatok:
A hírlevélre való feliratkozáshoz elegendő az e-mail címét megadni. Ezen kívül további adatokat is használunk, mint például vezetéknév és keresztnév, ország és ügyfélcsoport. Ezek az adatok csak a hírlevél személyre szabására és szegmentálására szolgálnak.

Statisztikai adatgyűjtés és elemzés:
A hírlevelek tartalmaznak egy úgynevezett „web beacont”, azaz egy pixel-méretű fájlt, amely a hírlevél megnyitásakor a SendinBlue szerveréről lehívásra kerül. Ezen lehívás keretében elsősorban műszaki információk – például a böngészőre és az Ön rendszerére vonatkozó információk, valamint az Ön IP-címe és a lehívás időpontja – gyűjtésére kerül sor. Ezeket az információkat a szolgáltatások technikai fejlesztésére használják a műszaki adatok vagy a célcsoportok és azok olvasási magatartása alapján a lehívás helyek szerint (amelyek az IP-cím alapján határozhatók meg) vagy a hozzáférési idők alapján.


A statisztikai adatgyűjtés tartalmazza annak a megállapítását is, hogy megnyitják-e-és mikor nyitják meg a hírleveleket, és melyik linkekre kattintanak. Technikai okokból ezek az információk hozzárendelhetők a hírlevelek címzettjeihez. Azonban nem célunk és a SendinBlue célja sem, hogy megfigyeljük az egyes felhasználókat. Az értékelések sokkal inkább arra szolgálnak, hogy megismerjük felhasználóink olvasási szokásait és azokhoz igazítsuk tartalmainkat vagy különböző tartalmakat küldjünk felhasználóink érdeklődésének megfelelően.

Online hozzáférés és adatkezelés:
Vannak esetek, amikor a hírlevél címzettjeit a SendinBlue webhelyeire irányítjuk. Pl. hírleveleink tartalmaznak egy linket, amellyel a hírlevél címzettjei online hozzáférhetnek a hírlevelekhez (pl. megjelenítési problémák esetén az e-mail programban). Ezen kívül a hírlevél címzettjei a SendinBlue adatvédelmi nyilatkozatát csak annak weboldalán tudják megtekinteni.
Ebben az összefüggésben szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy a SendinBlue webhelyein sütiket használnak és ezzel a SendinBlue, annak partnerei és szolgáltatói (pl. Google Analytics) személyes adatokat kezelnek. Ezt az adatgyűjtést nem befolyásoljuk. További információk a SendinBlue adatvédelmi nyilatkozatában találhatók. Ezen kívül felhívjuk figyelmét a reklámcélú adatgyűjtés elleni tiltakozás lehetőségeire a http://www.aboutads.info/choices/ és http://www.youronlinechoices.com/ weboldalon (az európai térségre vonatkozóan).

Megszüntetés / visszavonás:
Ön bármikor megszüntetheti hírlevelünk fogadását, azaz visszavonhatja hozzájárulását. Ezzel egyidejűleg megszűnik a hozzájárulása a hírlevelek SendinBlue szolgáltatón keresztül történő küldéséhez és a statisztikai elemzésekhez. A SendinBlue szolgáltatónn keresztül történő küldés és a statisztikai értékelés külön visszavonása sajnos nem lehetséges.

Minden hírlevél végén talál egy linket, amivel leiratkozhat a hírlevélről.

A tárolás időtartama

A hírlevélre történő feliratkozás céljából nálunk tárolt adatait, mindaddig tároljuk, amíg le nem iratkozik a hírlevélről, és a hírlevélről való leiratkozás után ezek az adatok törlésre kerülnek mind a mi szervereinkről, mind a SendinBlue szervereiről. Ez nem érinti azokat az adatokat, amelyeket más célokra tároltunk el (pl. tagok e-mail címei).

Miután eltávolítottuk Önt a hírlevél címzettjeinek listájáról, e-mail címe nálunk, ill. a hírlevél-szolgáltatónál adott esetben egy feketelistára kerül a jövőbeni levélküldés megakadályozása céljából. A feketelistán lévő adatokat csak erre a célra használjuk, és nem vonjuk össze más adatokkal. Ez mind az Ön, mind pedig a mi érdekeinket szolgálja, hogy megfeleljünk a hírlevelek küldésére vonatkozó jogszabályi előírásoknak (jogos érdek a KDG 6. § (1) bekezdésének értelmében). Az adatok feketelistán történő tárolása időben nincs korlátozva. Ön tiltakozhat a tárolás ellen, amennyiben az Ön érdekei a mi jogos érdekeink fölött állnak.

Részletes információk a SendinBlue adatvédelmi rendelkezéseiben találhatók: https://de.sendinblue.com/datenschutz-uebersicht

Szerződéskötés megbízáson alapuló adatkezelésről

Szerződést kötöttünk a SendinBlue szolgáltatóval, amelyben kötelezzük a SendinBlue szolgáltatót, hogy védje ügyfeleink adatait és ne adja tovább azokat harmadik félnek. Ez a szerződés a következő linken tekinthető meg: https://de.sendinblue.com/wp-content/uploads/sites/3/2021/04/AV_Muster_DE_18.02.2021.pdf

Az általános adatvédelmi rendelet jogalapja:
Az általános adatvédelmi rendelet (GDPR) 2018. május 25-től alkalmazandó rendelkezéseinek megfelelően tájékoztatjuk Önt, hogy a hírlevelek regisztrált e-mail címekre történő küldéséhez való hozzájárulás a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja, 7. cikke, valamint a tisztességtelen verseny elleni törvény (UWG) 7. § (2) bekezdésének 3. pontja, ill. (3) bekezdése alapján történik. A SendinBlue üzenetküldő szolgáltató igénybevétele, statisztikai célú adatgyűjtések és elemzések végzése, valamint a feliratkozási folyamat naplózása a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja szerinti jogos érdekeinken alapul. 
Arra is szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy Ön bármikor tiltakozhat személyes adatainak jövőbeni kezelése ellen a GDPR 21. cikke szerinti jogszabályi előírásoknak megfelelően. A tiltakozás különösen a közvetlen marketing célú adatkezelés ellen történhet.

Közösségi oldalakon való megjelenésünk

Közösségi oldalak által történő adatkezelés
Cégünk nyilvánosan hozzáférhető profilokat tart fenn közösségi oldalakon. Az általunk használt közösségi oldalak részletes felsorolását alább találja. A közösségi oldalak, pl. a Facebook, általában átfogó elemzésnek vethetik alá az Ön felhasználói szokásait, ha ellátogat oldalukra vagy valamilyen közösségi média tartalmait (pl. „Tetszik“ gomb vagy banner reklám) beágyazó weboldalra. A közösségi oldalakon való megjelenéseink látogatása számos adatvédelem szempontjából jelentős adatkezelési műveletet vált ki. Részletesen: ha be van jelentkezve a közösségi oldalon létrehozott fiókjába és a közösségi oldalon található megjelenésünket látogatja, akkor a közösségi portál üzemeltetője hozzá tudja rendelni ezt a látogatást az Ön felhasználói fiókjához. Előfordulhat azonban, hogy akkor is rögzítik személyes adatait, ha nincs bejelentkezve vagy nem rendelkezik fiókkal az adott közösségi portálon. Ebben az esetben például a végberendezésén tárolt cookie-k (sütik) segítségével vagy IP-címének rögzítése útján történik ez az adatrögzítés. Az ily módon rögzített adatok segítségével a közösségi portálok üzemeltetői olyan felhasználói profilokat tudnak létrehozni, amelyekben elmentik az Ön preferenciáit és érdeklődési köreit. Így az adott közösségi oldalon való megjelenésen belül és kívül is meg tudnak jeleníteni Önnek érdeklődésalapú reklámot. Amennyiben rendelkezik fiókkal az adott közösségi oldalon, úgy az érdeklődésalapú reklám minden olyan eszközön megjelenhet, amelyen be van vagy be volt jelentkezve. Kérjük, vegye továbbá figyelembe, hogy a közösségi portálok nem minden adatkezelési művelete nyomon követhető számunkra. Szolgáltatótól függően előfordulhat, hogy a közösségi portál üzemeltetője más adatkezelési műveleteket is végrehajt. Az ezzel kapcsolatos részleteket az adott közösségi portál felhasználási feltételei és adatvédelmi szabályzata tartalmazza.

Jogalap
Közösségi oldalakon való megjelenéseink célja, hogy lehetőleg átfogó internetes jelenlétet biztosítsanak. Ez a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja szerinti jogos érdeknek minősül. A közösségi oldalak által kezdeményezett elemző folyamatok adott esetben olyan eltérő jogalapra épülnek, amelyet a közösségi oldalak üzemeltetőinek kell megnevezniük (pl. a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti hozzájárulás).

Adatkezelő és jogérvényesítés
Ha közösségi oldalakon található megjelenéseink egyikét látogatja (pl. Facebook), a közösségi portál üzemeltetőjével közös adatkezelőnek minősülünk az e látogatás során kiváltott adatkezelési műveletek szempontjából, de felelősségünk és az azokkal összefüggő tájékoztatás adására való képességünk csupán az általunk összeállított tartalmakra korlátozódik. Jogait (hozzáférés, helyesbítés, törlés, az adatkezelés korlátozása, adathordozhatóság és panasz) alapvetően velünk (a tartalmakkal kapcsolatban) és az adott közösségi portál üzemeltetőjével (pl. Facebook) szemben is érvényesítheti. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a közösségi portálok üzemeltetőivel való közös adatkezelés ellenére nincs korlátlan befolyásunk a közösségi portálok adatkezelési műveleteire. Lehetőségeinkre az adott szolgáltató vállalati irányelvei irányadók.

Az adattárolás időtartama
Nincs befolyásunk arra, hogy a közösségi oldalak üzemeltetői mennyi ideig tárolják az Ön adatait saját célokra. Az ezzel kapcsolatos részletekről közvetlenül a közösségi oldalak üzemeltetőinél tájékozódhat (pl. adatvédelmi nyilatkozatukból, lásd lent).

A közösségi oldalak részletesebben

Facebook

Facebook-profillal rendelkezünk. A szolgáltatás szolgáltatója a Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írország. A Facebook szerint az összegyűjtött adatok továbbításra kerülnek az USA-ba és egyéb harmadik országba is.
Egy megállapodást kötöttünk a Facebook-kal a közös adatfeldolgozásról (Controller Addendum). Ebben a megállapodásban rögzítettük, hogy mely adatfeldolgozási műveletekért felelünk mi, ill. a Facebook, amikor Ön megtekinti Facebook oldalunkat. Ezt a megállapodást az alábbi linken tekintheti meg: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum.

Hirdetési beállításait saját maga módosíthatja felhasználói fiókjában. Ehhez kattintson az alábbi hivatkozásra és jelentkezzen be: https://www.facebook.com/settings?tab=ads.

Az USA-ba történő adattovábbítás az Európai Unió Bizottságának szokásos szerződéses záradékain alapul. Részletek itt találhatók: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum und https://de-de.facebook.com/help/566994660333381. Részletek a Facebook adatvédelmi nyilatkozatában találhatók: https://www.facebook.com/about/privacy/.

Instagram

Instagram-profillal rendelkezünk. A szolgáltató az Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA. Az USA-ba történő adattovábbítás az Európai Unió Bizottságának szokásos szerződéses záradékain alapul. Részletek itt találhatók: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendumhttps://help.instagram.com/519522125107875 und https://de-de.facebook.com/help/566994660333381.

Az Ön személyes adatainak kezelésével kapcsolatos részletes információkat az Instagram adatvédelmi nyilatkozatában találhatja meg: https://help.instagram.com/519522125107875.

Pinterest

Pinterest-profillal rendelkezünk. A szolgáltató a Pinterest Europe Ltd., Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Írország. Az Ön személyes adatainak kezelésével kapcsolatos részletes információkat az Pinterest adatvédelmi nyilatkozatában találhatja meg: https://policy.pinterest.com/de/privacy-policy.

XING

XING-profillal rendelkezünk. A szolgáltató a New Work SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Németország. Az Ön személyes adatainak kezelésével kapcsolatos részletes információkat az XING adatvédelmi nyilatkozatában találhatja meg: https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung.

LinkedIn

LinkedIn-profillal rendelkezünk. A szolgáltató a LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Írország. A LinkedIn hirdetési sütiket használ. A LinkedIn hirdetési sütik kikapcsolásához használja az alábbi hivatkozást: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out.

Az USA-ba történő adattovábbítás az Európai Unió Bizottságának szokásos szerződéses záradékain alapul. Részletek itt találhatók: https://www.linkedin.com/legal/l/dpa und https://www.linkedin.com/legal/l/eu-sccs.

Az Ön személyes adatainak kezelésével kapcsolatos részletes információkat a LinkedIn adatvédelmi nyilatkozatában találhatja meg: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

YouTube

YouTube-profillal rendelkezünk. A szolgáltató a Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország. Az Ön személyes adatainak kezelésével kapcsolatos részletes információkat a YouTube adatvédelmi nyilatkozatában találhatja meg: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Jelen adatvédelmi nyilatkozat frissítése
Pl. új jogszabályi vagy hatósági előírások megjelenése vagy az interneten megjelenő új ajánlataink miatt szükséges lehet jelen adatvédelmi nyilatkozat bizonyos időközönkénti frissítése. Az erre vonatkozó tájékoztatás itt található. Alapvetően azt javasoljuk, hogy rendszeresen nyissa meg az adatvédelmi nyilatkozatot és ellenőrizze, hogy tartalmaz-e módosításokat. A módosításokat pl. arról ismerheti fel, hogy a dokumentum alján megadott állapotot frissítettük.

Jelen adatvédelmi nyilatkozat kinyomtatása vagy tárolása
Jelen adatvédelmi nyilatkozatot közvetlenül kinyomtathatja vagy elmentheti, pl. böngészőjének nyomtatási ill. mentési funkciójának használatával.

A közelben gyártókat keres?

Írjon nekünk, szívesen segítünk Önnek személyesen.

Kérdései vannak ?

GEALAN ACADEMY

A GEALAN ACADEMY tanfolyamokat kínál pl. az építési jog, értékesítés és nyílászáró-gyártástechnológia témákban.

Ne maradjon le az újdonságokról!

Szeretnék a GEALAN-ról és referencia objektekröl E-Mail formájában rendszeresen (havonta legfeljebb kétszer) információkat kapni. Díjmentes és mindenkor lemondható.

Gealan

A GEALAN Fenster-Systeme GmbH Európa egyik vezető műanyag profil gyártója az ablakok és az ajtók területén.

©2024 GEALAN Fenster-Systeme GmbH
Sajtó és hírek