GEALAN möchte Ihnen den bestmöglichen Service bieten. Dazu speichern wir Informationen über Ihren Besuch in sogenannten Cookies. Durch die Nutzung dieser Webseite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.

INOVACE SE SYSTÉMEM

Společnost GEALAN

Charakteristika společnosti

Charakterisktika společnosti vyjadřuje naši samozřejmou orientaci na výkon a je základem naší každodenní práce uvnitř skupiny GEALAN. Tím se vyznačuje naše spolupráce se zúčastněnými stranami doma i v zahraničí.

Hospodárnost a růst

Důsledně sledujeme ziskový růst­, aby trvale­ stoupala hodnota našeho podniku. K dosažení tohoto cíle rosteme vědomě a nepřetržitě v každém jednotlivém podniku, aniž bychom přitom pustili ze zřetele vysokou míru vědomí o ­nákladech­. Naše obchodní ­procesy jsou proto v rámci celé sítě neustále kontrolovány a důsledně optimalizovány. Díky rostoucí vý­stavbě našich kapacit a přenosu našeho know-how ve skupině zvyšujeme synergický účinek v podniku.

Zaměstnanci:
pohon našeho úspěchu

Každého zaměstnance v podniku vidíme jako klíčový faktor k našemu úspěchu. Jeho osobnost, kompetence, zkušenost­ a jeho cílevědomá angažovanost slouží k dosažení našich cílů. Vzájemným respektem a otevřeným, pozitivním, kritickým dialogem, ovlivňujícím podnikovou ­kulturu­, motivujeme k maximálním výkonům. Zároveň investujeme do vzdělávání a školení a přenosu znalostí mezi stanovišti. Podporujeme naše zaměstnance v dosahování svých cílů, neboť jejich cílevědomost nás vede kupředu.

Zákazníci a trhy:
orientace našeho jednání

Rozvíjíme řešení orientovaná na trh a odpovídající­ poptávce k získání a využití potenciálů trhu. Zákazníci a trhy přitom tvoří orientační­ body­ pro naše myšlení a jednání v podnikové skupině. Poskytováním inteligentních, inovativních a vysoce­ kvalitních produktů a služeb posilujeme pozici našich zákazníků na trhu. Naším cílem je vytvoření trvalého důvěrného­ vztahu k našim klientům. Neboť jejich úspěch je také naším úspěchem.

Dodavatelé:
partnerství pro společný úspěch

Od našich dodavatelů očekáváme to, co také nabízíme našim zákazníkům: kompetenci, kvalitu, spolehlivost, včasné dodání­, produkty odpovídající ceně a orientaci trhu a flexibilitu. Partnerství založené na vzájemné důvěře je základem pro celkový úspěch. Souhlas dodavatelů s našimi speciálními požadavky je nutný a důležitý předpoklad pro optimální zákaznická řešení.

Vedení podniku

Vedení podniku GEALANMy, skupina společnosti GEALAN, považujeme věrohodnost, spolehlivost a solidní hospodářské myšlení a jednání za centrální hodnoty, které umožňují úspěch na mezinárodních trzích. Tyto hodnoty, stejně jako komunikace a informace, vytváří základ pro důvěrnou spolupráci se zúčastněnými stranami (s našimi zákazníky a zaměstnanci, rodinou majitele, s radou, našimi dodavateli, státem a společností).

V globalizovaných trzích a také v kulturní rozmanitosti vidíme předpoklad a šanci pro naši budoucnost a další potenciál růstu. Neboť i v budoucnosti budeme pokračovat v cestě růstu, na kterou jsme vstoupili v minulosti. Podle našich domácích, německy mluvících trhů půjdeme důsledně dále cestou internacionalizace a budeme zkoušet a vnímat možnosti i mimo Evropu.

Získali jsme a stále rozšiřujeme konkurenceschopnost skupiny společnosti GEALAN tím, že se zaměřujeme na základní kompetence a stálé zlepšování podnikových procesů. Předpoklad proto tvoří naše kultura výkonu, síla inovace, flexibilita, naše vědomí kvality a důsledná přeměna schopnosti jako první na trhu jednat, nikoli reagovat. Při tom usilujeme o vysokou spokojenost zákazníka s trvalou vazbou na něj.

Spojujeme komplexní jednání s vysokým povědomím o nákladech a vytváříme tak základ pro úspěch podniku a zajištění existujících a vznik nových pracovních míst. Přitom jsme si vědomi své ekonomické, ekologické a sociální odpovědnosti a také ji naplňujeme.

Usilujeme o místo mezi třemi nejpřednějšími poskytovateli systémů PVC a výrobci plastových profilů pro okna, dveře a rolety na trzích a v regionech, které aktivně zpracováváme.

Vedení podniku

Historie společnosti

1921   

Založení podniku Adamem Fickenscherem jako závodu zpracovávajícího kožešiny.

1956

Založení podnikové větve zpracování plastů.

1968

Vývoj prvního okenního profilu. Důsledný další vývoj až k vysoce kvalitním plastových profilům společnosti GEALAN pro okna a dveře.

1979

Označení GEALAN se stalo jménem firmy.

1980

Uvedení barevných okenních profilů acrylcolor na trh. Koextruze barevného acrylového skla s plastovým profilem je produktovou inovací s nejlepšími povětrnostně odolnými a barevně stálými vlastnostmi.

1988

Zpracování a výroba kožešin byly zastaveny.

1992

Založení GEALAN Tanna Fenster-Systeme GmbH a stavba extruzního závodu v Tanna/Thüringen.

1994

Technické školicí centrum GEALAN TECHNIKUM v Döhlau zahajuje svůj provoz.

1995

Novostavba hlavní správy GEALAN v Oberkotzau.
Stavbou skladu se rozšířil produkční závod v Tanna.

1997

Do obchodního rejstříku je zapsána GEALAN ROMANIA.
Slavnostní zahájení produkce GEALAN BALTIC litevským prezidentem Algirdasem Brazauskasem.
Do obchodního rejstříku je zapsána GEALAN Polska.
Druhý stavební úsek v Tanna s rozšířením produkce a vlastní směšovací stanicí je hotový.

1998

Spolkový prezident Roman Herzog navštěvuje závod GEALAN v Oberkotzau.

1999

Slavnostní zahájení novostavby produkce, správy a logistiky GEALAN ROMANIA.
Založení společnosti GEALAN Dienstleistung GmbH.

2001

Zprovoznění logistického centra společnosti GEALAN.
Slavnostní zahájení novostavby produkce, správy a logistiky GEALAN Polska.

2002

Prostorové a technické rozšíření výroby nářadí v Oberkotzau.
Zisk podílu díky mezinárodní skupině finančních investorů Halder s integrovaným MBO.

2003

Zahájení licencované extruze v Petrohradu/Rusko.

2004

Zahájení extruze profilů na pracovišti Rzgow v Polsku.
Založení prodejní společnosti GEALAN d.o.o. v Záhřebu (Chorvatsko).
Rozšíření stavby pro logistické centrum GEALAN v Tanna.
Založení zastoupení GEALAN Fenster-Systeme Rusko.
Změna většinového podílu společnosti GEALAN v belgické společnosti GIMV N.V. k AXA PRIVATE EQUITY se sídlem ve Frankfurtu a Paříži. GIMV N.V. má dále menšinový podíl.

2005

Rozšíření stavby pro správu a výrobu nářadí na pracovišti v Oberkotzau.
Založení prodejní společnosti IQ Service spol. s r.o. v Kroměříži/Česká republika.
Založení prodejní společnosti GEALAN S.A.R.L. v Dijonu/Francie.
Zahájení licencované extruze v Novosibirsku/Rusko.

2006

Zahájení stavebních opatření za účelem zvýšení kapacity v závodě Oberkotzau.
Slavnostní zahájení provozu správní budovy, logistické oblasti a zkušebního provozu GEALAN S.A.R.L.
Založení zastoupení GEALAN Fenster-Systeme Ukrajina.

2007

Výstavba produkce, správy a logistiky GEALAN Polska.
Založení zkušebního provozu IQ Service, Kroměříž/Česká republika.
Založení OOO GEALAN Fenster-Profile v Moskvě.

2009

Rozšíření vedení podniku společnosti GEALAN.
OOO Fenster-Profile začíná s vlastní extruzí na moskevském předměstí Zheleznodorozhnyi.

2010

Zahájení útoku inovací díky technologiím STV® a IKD®.
Přestěhování společnosti GEALAN S.A.R.L. na nové logistické pracoviště.

2011

Změna většinového podílu společnosti GEALAN na německého finančního investora Halder.

2012

Uvedení na trh nového systému S 9000.

2013

Spolkový ministr Dr. Friedrich navštěvuje GEALAN Fenster-Systeme GmbH.
Uvedení na trh GEALAN-FUTURA® na podzim roku 2013.

2014

Převzetí skupiny GEALAN společností VEKA AG.

2015

Koncentrace německé profilové extruze na pracovišti Tanna.

2016

Premiéra nového celoskleněného systému GEALAN-KUBUS® na veletrhu FENSTERBAU FRONTALE.

Zodpovědnost

 • Kvalita a spolehlivost našich inovativních produktů a služeb je prvotřídní a uznávaná po celé Evropě. Již od roku 1995 jsme rozvíjeli a zaváděli řízení kvality podle mezinárodní normy DIN EN ISO 9001.

  Na jednu stranu to znamená nepřetržitý dohled a optimalizaci stability a efektivity našich obchodních procesů. Na druhou stranu to přináší jak stálý vývoj, odpovídající požadavkům a očekáváním zákazníků, partnerů a zaměstnanců, tak také pravidelné přezkoušení interními a externími auditory.

 • V posledních letech jsme vynaložili mnoho úsilí k tomu, abychom více integrovali témata bezpečnosti a ochrany zdraví do pracovního života.

  Pravidelná poučení, další vzdělávání, bezpečnostní, zdravotní a nouzové koncepty patří stejně jako posouzení rizika k zažité praxi. Úzce spolupracujeme s profesním sdružením „Suroviny a chemický průmysl“. Dobrovolný osobní závazek našich vedoucích pracovníků k aktivní podpoře kultury prevence doplňuje naše úsilí.

  Z toho vznikly také naše směrnice k ochraně práce:

  1. Zdraví zaměstnanců

  Zdraví je naším největším majetkem. Zdraví zaměstnanci jsou důležitým předpokladem pro výkonnost, hospodářský úspěch našeho podniku a pro bezpečnost pracovních míst.

  1. Ochrana a bezpečnost

  Ochrana zdraví, prevence úrazu a bezpečnost zařízení jsou proto základní cíle našeho podniku. Využijeme všechna nutná a přiměřená opatření, abychom podpořili zdraví a dobrý pocit našich zaměstnanců na pracovišti.

  1. Příkladné vedení

  Bezpečí a ochrana zdraví patří obzvláště k úlohám vedoucích pracovníků. Jsou zavázáni k příkladnému chování a starají se o to, aby byl každý zaměstnanec informován o nařízeních, rizicích a ochranných opatřeních.

  1. Plánování a rozeznání rizika

  U plánování produktů, procesů, postupů a zařízení jsou zohledňována bezpečnostní a zdravotní opatření, aby došlo k včasnému rozpoznání a předcházení bezpečnostním rizikům.

  1. Vlastní zodpovědnost

  Všechny zaměstnankyně a zaměstnanci se řídí ustanoveními a pokyny platnými v oblastech jejich působení. Na základě vlastních vědomostí a dovedností nesou zodpovědnost za vlastní bezpečnost a bezpečnost druhých.

 • To, že může být hospodářský růst v souladu s přírodou, dokazují naše úspěchy v oblasti ochrany životního prostředí. Tak se společnost GEALAN stala prvním výrobcem profilů plastových oken v Evropě s ekologickým auditem Evropského společenství. Prověřování obou našich pracovišť GEALAN Fenster-Systeme GmbH v Oberkotzau a GEALAN Tanna Fenster-Systeme GmbH proběhla již v červnu 1996.

  S dodatečnou certifikací podle celosvětově platné normy ISO 14001 v květnu 1997 jsme mohli naši pozici jako průkopník v oboru ochrany životního prostředí ještě posílit. 1999 až 2011 pokračovaly revalidace podle ekologického auditu ES, dnes EMAS III. Dvoudenní kontroly proběhly na obou německých pracovištích ve společném auditu k normě DIN EN ISO 14001 a systému řízení kvality DIN EN ISO 9001.

  Také v roce 2012 bylo provedeno prověřování kontrol. Dokument, který z tohoto prověřování vznikl, „Aktualizované prohlášení k životnímu prostředí“, je k dispozici v části „ke stažení“. S pomocí externě monitorovaného systému environmentálního managementu je u společnosti GEALAN zaručena výroba v souladu s životním prostředím. V rámci produktové zodpovědnosti a uzavření koloběhu materiálu nabízí společnost GEALAN svým zákazníkům společnou ekologickou dohodu GEALAN.

 • Ekologicky přijatelná výroba produktů je pro skupinu GEALAN samozřejmostí. Od začátku se přitom spoléhá na úzkou spolupráci se zákazníky, dodavateli a jinými podniky v oboru. Vědomí odpovědnosti vůči zaměstnancům a společnosti stejně jako stálý vývoj produktů, postupů a služeb přispělo rozhodujícím způsobem k úspěchu podniku.

  Změnu podmínek na trhu a zákonné požadavky chápala skupina GEALAN vždy jako výzvu k podnikatelskému jednání: Když se například v polovině 90. let veřejně diskutovalo o materiálu PVC, bylo rozhodnuto intenzivně se zabývat ekologickým využitím vysloužilých PVC oken. Po samostatných šetřeních nabízí společnost GEALAN již od roku 1994 recyklační koncept pro tyto produkty.

  Více k trvalé udržitelnosti u společnosti GEALAN

Kontakt

Ing. Tibor Pastierik

Key Account Manager CZ & SK
Mobil
+421 911 823 207
E-mail
tibor.pastierik@gealan.de

Bc. Kateřina Koukalová

Account Manager CZ & SK
Mobil
+420 602 564 830
E-mail
katerina.koukalova@gealan.de