Impresszum

és adatvédelmi nyilatkozat

Címek

GEALAN Fenster-Systeme GmbH

Hofer Straße 80
95145 Oberkotzau
Germany

Telefon: +49 - 92 86 / 77-0
Fax: +49 - 92 86 / 77-22 22
E-mailinfo@gealan.de
Honlapwww.gealan.de
Cégjegyzék: AG Hof, HRB 702
Ügyvezetők: Tino Albert, Jürgen Küspert, Ivica Maurović

GEALAN Tanna Fenster-Systeme GmbH

Gewerbegebiet Kapelle-Nord 23
07922 Tanna/Thuringia
Germany

Telefon: +49 - 3 66 46 / 3 06-0
Fax: +49 - 3 66 46 / 3 06-50 42
E-mailinfo@gealan.de
Honlapwww.gealan.de
Cégjegyzék: AG Jena, HRB 202763
Ügyvezetők: Tino Albert, Jürgen Küspert, Ivica Maurović

Közösségi adószámok

GEALAN Holding GmbH: DE 813 535 942
GEALAN Fenster-Systeme GmbH: DE 219 388 958
GEALAN Tanna Fenster-Systeme GmbH: DE 232 544 006
________________________________________
WEEE-Reg.-Nr.: DE 35001489
GEALAN S.A.R.L.: FR 07 483 279 089
UAB GEALAN BALTIC S.A.: LT 107 648 716
GEALAN Polska Sp. z o.o.: PL 833 122 3577
S.C. GEALAN Romania SRL: RO 914 10 46
GEALAN D.O.O.: HR 029 283 765 09

Adatvédelmi nyilatkozat

A GEALAN Fenster-Systeme GmbH jelen oldal üzemeltetője nagyon komolyan veszi az Ön személyes adatainak védelmét. Az Ön személyes adatait bizalmasan és az Európai Uniós Adatvédelmi Rendeletnek (EU-DSGVO), az Ön országában érvényes helyi adatvédelemről szóló szövetségi törvényben (BDSG) és az elektronikus médiáról szóló törvényben (TMG) meghatározott jogszabályoknak megfelelően kezeljük.

Jelen adatvédelmi nyilatkozat tisztázza a GEALAN Fenster-Systeme GmbH honlapjának látogatóinak és felhasználói adatainak gyűjtésének és felhasználásának módját, terjedelmét és céljait. Az adatvédelemre vonatkozó kérdésekkel kapcsolatban a datenschutz@gealan.de e-mail címen vagy alábbi címen adunk tájékoztatást.

Általános adatvédelmi rendelet (dsgvo) 13. Cikk. Szerinti tájékoztatási kötelezettség

Felelős európai uniós Általános Adatvédelmi Rendelet (DSGVO) 4. cikk. 7. sz. értelmében:
GEALAN FENSTER-SYSTEME GMBH
Hofer Straße 80
95145 Oberkotzau
info@gealan.de

Cégünk adatvédelmi megbízottjának kapcsolattartási adatai:
GEALAN FENSTER-SYSTEME GMBH
- Adatvédelmi megbízott -
Hofer Straße 80
95145 Oberkotzau
datenschutz@gealan.de

A honlap használata:
Ajánlatunk kifejezetten nagykorú személyek számára szól.
Jelen online ajánlat keretében fogadott és feldolgozott adatokat bizalmasan és az európai uniós Általános Adatvédelmi Rendeletnek (DSGVO) megfelelően kezeljük és harmadik félnek nem adjuk tovább.

Honlapunk böngészése a személyes adatok megadása nélkül
A jelszóval védett GEALAN-Partner területen kívül honlapuk használata a személyes adatok megadása nélkül is lehetséges.
Ekkor csak az alábbi információkat kapjuk meg:
• az Ön IP címe,
• a megnyitott internetes oldal ill. lekérdezett fájl neve és a megnyitás, lekérdezés időpontja,
• a domain, amellyel a honlapunkra jutott,
• az átvitt adatmennyiség és
• hogy sikeres volt-e a megnyitás és a lekérdezés.
Az adatokat kizárólag adminisztrációs céllal, az internetes ajánlat optimalizálásához és az Ön ajánlatkéréseinek feldolgozásához használjuk fel.
Az IP cím lehet személyes adat, mivel bizonyos feltételek mellett lehetséges, hogy egy bizonyos internet szolgáltatónak nyújtott információval a használt internet-hozzáférés tulajdonosának személyazonosságát felfedjük.  
Az IP címet csak internetes infrastruktúránkra irányuló támadás esetén értékeljük ki. Ebben az esetben az Általános Adatvédelmi Rendelet (DSGVO) 6. cikk. 1. bek. f) pont szerinti jogos érdekünk áll fenn, hogy feldolgozzuk az Ön IP címét. Ez a jogos érdek azon igényünk alapján áll fenn, hogy védekezni tudjuk az internetes struktúránkra irányuló támadások ellen, hogy meghatározzuk a támadás származását, hogy a felelős személy ellen büntető- és polgárjogi intézkedést kezdeményezzünk, és hatékonyan előzzük meg a további támadásokat.
Az IP címet töröljük, ha kizárhatjuk, hogy az adott IP címről nem fenyegeti támadás az internetes struktúránkat. Ez rendszerint hét nap után történik.
Azt is meghatározzuk, hogy milyen domainekről érkeznek a látogatóink. Ezeket az adatokat is kiértékeljük, hogy meghatározzuk a trendeket és statisztikát készíthessünk, majd ismét töröljük az adatokat.
Ez a honlap más honlapokra mutató linkeket is tartalmaz. Ennek az oldalnak a jogtulajdonosa nem felel az adatvédelmi rendelkezésekért vagy a honlap tartalmáért. Az adatvédelmi gyakorlatunkra vonatkozó kérdés vagy megjegyzés esetén lépjen kapcsolatba velünk a datenschutz@gealan.de e-mail címen.
Ez az oldal „cookie-kat” használ. A cookie-k tárolását megakadályozhatja a böngésző szoftverének megfelelő beállításával, azonban ennek következtében előfordulhat, hogy a honlap néhány funkcióját nem tudja tökéletesen használni.

Honlapunk böngészése a személyes adatok megadásával
Ha Ön személyes adatait (pl. nevét, címét vagy e-mail címét) a honlapunkon önkéntesen vagy a GEALAN partner területen adja meg, ezeket az adatokat nem továbbítjuk harmadik fél részére az Ön kifejezett hozzájárulása ill. jogszerű engedélye nélkül. Ha regisztrál a GEALAN partner területre, ezzel köztünk szerződés jön létre a mindenkori profil tárolására és rendelkezésre állásra vonatkozóan.
Ebben az esetben adatait az európai uniós Általános Adatvédelmi Rendelet (DSGVO) 6. cikk. b) pontja értelmében a köztünk létrejött szerződés teljesítéséhez vagy az európai uniós Általános Adatvédelmi Rendelet (DSGVO) 6. cikk. a) pontja értelmében az Ön által adott hozzájárulás alapján dolgozzuk fel. Az adatokat a szerződéses szolgáltatások teljesítéséhez, a fizetés lebonyolításához, a szerződés szerint megrendelt termékek leszállításához és szolgáltatások nyújtásához, az Ön címadatainak logisztikai cégekhez az áruszállítás érdekében történő továbbításához és a termékekre és szolgáltatásokra vonatkozó fontos információk megküldéséhez dolgozzuk fel. Az adatait házon belül továbbítjuk a szerződés teljesítésében vagy a döntéshozatalban részt vevő személyek részére. Az ettől eltérő, jogszabályban nem megengedett harmadik fél részére történő adattovábbítás csak az Ön kifejezett hozzájárulásával történik. Nem történik automatikus döntéshozatal.
Adatait csak addig tároljuk, amíg a szerződés teljesítéséhez vagy az Ön adattovábbítása miatt szükséges. A GEALAN partner területen tárolt személyes adatait alapvetően önállóan nem töröljük. Ön azonban a profiljában megadott egyes adatokat bármikor módosíthatja. Profiljában tárolt személyes adatainak teljes törlése a datenschutz@gealan.de e-mail címre küldött e-mailben feltüntetett kérésre (felhasználónevének feltüntetésével) történik, ha ezen adatok további tárolása egy további engedélyezés alapján nem engedélyezett. Az üzleti dokumentumokat a jogszabályban meghatározott megőrzési határidőknek megfelelően megőrizzük, majd az adatvédelmi rendelkezéseknek megfelelően töröljük.

Külső szolgáltatók igénybevétele
Együttműködünk olyan szolgáltatókkal, akik megbízásunkból bizonyos adatokat feldolgoznak. Ez kizárólag a mindenkori adatvédelmi jogszabályokkal összhangban lehetséges. Különösen olyan szolgáltatókkal kötöttünk megállapodást adatfeldolgozásra irányuló megbízásról, amelyek eleget tesznek az európai uniós Általános Adatvédelmi Rendelet (DSGVO) 28. cikkelyében meghatározott előírásoknak.

Az Ön jogai:
Az Általános Adatvédelmi Rendeletnek (DSGVO) megfelelően az alábbi jogai vannak:
Adatainak feldolgozására vonatkozó tájékoztatás kérése
Jogosult bármikor tájékoztatást kérni arra vonatkozóan, hogy a GEALAN Fenster-Systeme GmbH feldolgozza-e az Ön személyes adatait, és ha igen, milyen személyes adatokat dolgoz fel. Jogosult tájékoztatást kérni az alábbiakról:

  • a feldolgozás céljai,
  • a feldolgozott személyes adatok kategóriái,
  • azon címzettek vagy a címzettek kategóriái, akik számára a személyes adatokat felfedték vagy felfedik,
  • lehetőség szerint a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, az időtartam meghatározásának kritériumai,
  • ha az Ön személyes adatait nem Önnél gyűjtötték, az adatok származására vonatkozó minden rendelkezésre álló információ,
  • automatikus döntéshozatal fennállása európai uniós Általános Adatvédelmi Rendelet (DSGVO) 22. cikk. szerinti profilkészítést is beleértve, legalább ezekben az esetekben lényeges információ az alkalmazott logikáról és egy hasonló feldolgozás elvárt hatásainak jelentősége az Ön vonatkozásában.

Rendelkezésre bocsátjuk a megállapodás tárgyát képező személyes adatok másolatát. Ha alapos gyanú merül fel a tájékoztatást igénylő azonosságára vonatkozóan, kiegészítő információkat kérünk, hogy megbizonyosodjunk az érintett személy azonosságáról.
Módosítási jog
Önnek jogában áll az érintett valótlan személyes adatok haladéktalan módosítását kérni. A feldolgozás céljainak figyelembevételével jogában áll a hiányos személyes adatok kiegészítését kérni, még kiegészítő nyilatkozattal is.
Törlési jog
Az Ön személyes adatait akkor töröljük, ha írásban érvényesíti törlésre vonatkozó igényét és a törlés nem ellentétes a jogszabályban előírt megőrzési jogokkal és kötelezettségekkel. Továbbá, minden esetben töröljük az Ön személyes adatait, ha az adatokra már nincs szükség a tárolással kapcsolatos cél teljesítéséhez vagy ha az adatok tárolása egyéb jogi okokból nem megengedett és a törlés nem ellentétes a jogszabályban előírt megőrzési határidőkkel.

A feldolgozás korlátozására vonatkozó jog
Ha a személyes adatok valótlanok, Önnek jogában áll, hogy kérje személyes adatainak feldolgozásának korlátozását arra az időtartamra vonatkozóan, amely a GEALAN Fenster-Systeme GmbH részére lehetővé teszi a személyes adatok helyességének ellenőrzését. Ha a feldolgozás jogellenes és Ön elutasítja a személyes adatainak törlését és helyette a személyes adatok használatának korlátozását kéri, teljesítjük kérését. Az adatokat akkor sem töröljük, ha azokra a saját jogigényeink érvényesítéséhez, gyakorlásához vagy megvédéséhez van szükségünk, vagy Ön tiltakozást nyújtott be a feldolgozás ellen az európai uniós Általános Adatvédelmi Rendelet (DSGVO) 21. cikk. 1. bek. értelében, ameddig nem bizonyított, hogy a GEALAN Fenster-Systeme GmbH jogos indokai felülírják az Ön indokait.
A feldolgozás elleni tiltakozásra vonatkozó jog
Önnek az európai uniós Általános Adatvédelmi Rendelet (DSGVO) 6. cikk. értelmében mindenkor jogában áll a személyes adatainak feldolgozása ellen tiltakozást benyújtani. A GEALAN Fenster-Systeme GmbH a tiltakozás benyújtása esetén már nem dolgozza fel az Ön adatait, kivéve, ha a feldolgozásnak szükségszerű védelemre szoruló okai vannak, amelyek felülírják az érintett személy érdekeit, jogait és függetlenségét, vagy a feldolgozás a jogigények érvényesítését, gyakorlását vagy megvédését szolgálja.
Adathordozhatósághoz való jog
Önnek jogában áll a részünkre rendelkezésre bocsátott érintett személyes adatok strukturált, szokásos és számítógépen olvasható formátumban megküldését kérni és azokat más felelősnek akadálytalanul rajtunk keresztül továbbítani. Ennek előfeltétele, hogy a feldolgozás az európai uniós Általános Adatvédelmi Rendelet (DSGVO) 6. cikk. vagy 9. cikk. szerinti hozzájáruláson alapuljon vagy a feldolgozás automatizált eljárás segítségével történjen. Továbbá, jogában áll a személyes adatokat közvetlenül a GEALAN Fenster-Systeme GmbH-tól más felelősnek továbbítani, ha az technikailag lehetséges.
Az Ön által adott hozzájárulás jövőbeli hatállyal történő visszavonására vonatkozó jog
Az Ön által adott hozzájárulás jövőbeli hatállyal történő visszavonása bármikor kezdeményezhető. A visszavonás, a tiltakozás és a tájékoztatás ingyenes. A visszavonásra vonatkozó kérelmét e-mailben küldje el az info@gelan.de címre.
Az adatvédelmi felügyeleti hatóságnál benyújtandó panaszra vonatkozó jog
Ha Ön úgy véli, hogy az Ön személyes adatainak feldolgozása megsérti az érvényes adatvédelmi rendelkezéseket, bármikor jogában áll az európai uniós Általános Adatvédelmi Rendelet (DSGVO) 77. cikkelye szerint az Ön székhelye szerinti tartomány illetékes felügyeleti hatóságánál panaszt tenni.

További adatvédelmi nyilatkozatok harmadik fél honlapunkon igénybe vett szolgáltatásaira vonatkozóan

A Google Analytics webanalitikai szolgáltatására vonatkozó adatvédelmi nyilatkozatok
Ez a honlap a Google Inc. („Google”) Google Analytics webanalitikai szolgáltatását használja. A Google Analytics úgynevezett „cookie-kat” használ, amelyek az Ön számítógépén tárolt szöveges fájlok és amelyek lehetővé teszik a honlap Ön általi használatának elemzését. A cookie-k által létrehozott, a honlap használatára vonatkozó információkat általában az USA-ban található egyik Google szerverre továbbítják és ott tárolják. Aktiváltuk az IP cím-anonimizálás funkciót. Ezen a honlapon az Ön IP címét ezért az Európai Unió tagországaiban és az Európai Gazdasági Térségről szóló egyezményben részt vevő más szerződéses országokban a Google először lerövidíti. Csak kivételes esetekben továbbítjuk az USA-ban található egyik Google szerverre a teljes IP címet, amit azután ott rövidítenek le. A honlap üzemeltetőjének megbízásából a Google ezeket az információkat felhasználja a honlap használatának értékeléséhez, a webes tevékenységekről szóló jelentések készítéséhez és a honlap használattal és az internet használattal kapcsolatos szolgáltatások honlap üzemeltető részére nyújtásához. A Google Analytics keretében az Ön böngészőjéről továbbított IP címet nem kapcsolják a Google egyéb adataihoz. A cookie-k tárolását megakadályozhatja a böngésző szoftverének megfelelő beállításával, azonban felhívjuk a figyelmét arra, hogy ebben az esetben előfordulhat, hogy a honlap nem minden funkcióját tudja tökéletesen használni. Továbbá, a cookie-k által létrehozott és a honlap használatára vonatkozó adatok (IP címmel együtt) Google számára történő gyűjtését és az adatok Google általi feldolgozását megakadályozhatja, ha az alábbi linken elérhető böngésző plugint letölti és telepíti: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Ezzel elhelyezünk egy Opt-Out cookie-t, amely megakadályozza az adatainak jövőbeli gyűjtését a honlap meglátogatásakor. A használati feltételekre és az adatvédelemre vonatkozó részletes információk a http://www.google.com/analytics/terms/hu.html ill. https://policies.google.com linken találhatók. Felhívjuk a figyelmét arra, hogy ezen a honlapon a Google Analytics szolgáltatást az „anonymizeIp” kóddal bővítettük annak érdekében, hogy az IP címek anonimizált gyűjtését (úgynevezett IP masking) biztosítsuk.


A Google címkekezelő
A Google címkekezelő a Google Inc. („Google”) szolgáltatása, amellyel címkék hozhatók létre, frissíthetők és kezelhetők.
A címkék a honlapunkon elhelyezett kis kódelemek, amelyek többek között a forgalom mérésére és a látogatói szokások vizsgálatára, az online reklám és a közösségi csatornák hatásának vizsgálatára szolgálnak.
Ha meglátogatja honlapunkat, az aktuális címke konfigurációt elküldjük a felhasználó böngészőjére. Így az utasításokat kap, hogy melyik címkéket kell törölni. Az eszköz maga nem gyűjt személyes adatokat. Az eszköz gondoskodik azonban az egyéb olyan címkék törléséről, amelyek bizonyos körülmények között adatokat gyűjtenek.
A Google címkekezelő működésére vonatkozó további információk a https://support.google.com/tagmanager/ linken és a felhasználási irányelvekben találhatók: https://www.google.de/tagmanager/use-policy.html.

Adatvédelmi nyilatkozat a „Google Remarketing”-hez és a Google Inc. „Egyéb célcsoportok” funkcióihoz
Ez a honlap a Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States („Google”) remarketing és „Hasonló célcsoportok” funkcióját használja. Önt így célirányosan megszólíthatják személyre szóló és érdeklődési körének megfelelő hirdetések bekapcsolásával, ha Ön más honlapokat az úgynevezett „Google Display hálózatban” látogat meg. A „Google remarketing” ill. a „Hasonló célcsoportok” funkció ehhez úgynevezett „cookie-kat” használ, amelyek az Ön számítógépén tárolt szöveges fájlok és amelyek lehetővé teszik a honlap Ön általi használatának elemzését. Ezekkel a szöveges fájlokkal gyűjthetők az Ön látogatásaira vonatkozó és a honlap használatára vonatkozó anonimizált adatok. Ennek során személyes adatokat nem tárolunk. Ha Ön egy másik honlapot az úgynevezett „Google Display hálózatban” látogat meg, adott esetben olyan reklámok jelennek meg, amelyek nagy valószínűséggel a honlapunkon előzőleg megnyitott termék- és tájékoztató területekre vonatkoznak. Megakadályozhatja a „Google remarketing” ill. a „Hasonló célcsoportok” funkciókat, ha a cookie-k tárolását letiltja a böngésző szoftver megfelelő beállításával. Felhívjuk azonban a figyelmét arra, hogy ebben az esetben előfordulhat, hogy a honlap nem minden funkcióját tudja tökéletesen használni. Továbbá, a cookie-k által létrehozott és a honlap használatára vonatkozó adatok Google számára történő gyűjtését és az adatok Google általi feldolgozását megakadályozhatja, ha az alábbi linken elérhető böngésző plugint letölti és telepíti: https://www.google.com/settings/ads/plugin?hl=de. Ezen kívül deaktiválhatja a cookie-k harmadik fél általi használatát, ha meglátogatja a hálózati reklámkezdeményezés (Network Advertising Initiative) deaktiválási oldalt a http://www.networkadvertising.org/choices/ linken, majd követi az Opt-Out-ra vonatkozó utasításokat. A Google remarketingre vonatkozó adatvédelmi nyilatkozat a további információkkal együtt itt található: www.google.com/privacy/ads/.

Adatvédelmi nyilatkozat a Google Inc. „Google AdWords konverziókövetés” szolgáltatásához
Ez a honlap a Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States („Google”) „Google AdWords konverziókövetés” funkcióját használja. A Google AdWords konverziókövetés úgynevezett „cookie-kat” használ, amelyek az Ön számítógépén tárolt szöveges fájlok és amelyek lehetővé teszik a honlap Ön általi használatának elemzését, miután egy Google hirdetésre kattintott. A cookie-k maximálisan 90 napig érvényesek. Ennek során személyes adatokat nem tárolunk. Amíg a cookie-k érvényesek, a Google és mi, a honlap üzemeltetője felismerjük, hogy Ön rákattintott egy hirdetésre és Önt bizonyos céloldalra (pl. megrendelés visszaigazoló oldalra, hírlevél feliratkozásra, stb.) továbbították. Ezeknek a cookie-knak a követése különböző AdWords résztvevőkön keresztül nem lehetséges. A cookie-k a „Google AdWords”-ben konverzió-statisztikákat készítenek. Ezekben a statisztikákban az egyik hirdetésünkre kattintó felhasználók számát rögzítik. Továbbá azt is számlálják, hogy hány felhasználót továbbítottak „konverzió-címkével” ellátott céloldalunkra. A statisztikák azonban nem tartalmaznak olyan adatokat, amelyek alkalmasak az Ön azonosítására. A cookie-k merevlemezén tárolását megakadályozhatja, ha a böngészőjének beállításaiban kiválasztja a „Cookie-k visszautasítása” opciót (az MS Internet Explorerben az „Extrák > Internet opciók > Adatvédelem > Beállítás”; a Firefoxban „Extrák > Beállítások > Adatvédelem > Cookie-k”); azonban felhívjuk a figyelmét arra, hogy ebben az esetben előfordulhat, hogy a honlap nem minden funkcióját tudja tökéletesen használni. Ezen honlapok használatakor azonban nyilatkozik arról, hogy egyetért azzal, hogy az Önről gyűjtött adatokat a Google a fent ismertetett módon és a fent megnevezett célokra feldolgozza. Erre és Google konverzió-adatokra vonatkozó további információk és a Google adatvédelmi nyilatkozat az alábbi linken található: https://support.google.com/adwords/answer/93148?ctx=tltp,http://www.google.de/policies/privacy/.

YouTube
Honlapunk a Google által fenntartott YouTube oldalról származó plugineket használ, hogy YouTube-videókat tudjunk honlapunkba ágyazni. A weboldal üzemeltetője a YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Ha felkeresi valamelyiket a YouTube-pluginnel ellátott oldalaink közül, kapcsolat jön létre a YouTube szervereivel. Ez közli a YouTube felé, hogy oldalaink közül melyikre is látogatott el. A továbbiakban a YouTube különféle sütiket menthet végkészülékére. Ezen sütik segítségével a YouTube információkat kaphat oldalunk látogatóiról. Ezeket az adatokat arra használják, hogy videókkal kapcsolatos statisztikákat gyűjtsenek, javítsák a felhasználói élményt, és a megakadályozzák a csalással kapcsolatos kísérleteket. A sütik addig maradnak végkészülékén, amíg nem törli őket. Ha be van jelentkezve YouTube fiókjába, lehetővé teszi számukra, hogy böngészési történelmét közvetlenül profiljához rendeljék. Ezt megakadályozhatja azzal, hogy kijelentkezik YouTube fiókjából. A YouTube használata online ajánlataink vonzó bemutatása érdekében történik. Ez jogos érdekek alapján a GDPR 6. cikk. 1. bek. f pont értelmében történik. A felhasználói adatok feldolgozásával kapcsolatos további információkat a YouTube adatvédelmi irányelveiben találhat, a https://policies.google.com/privacy?hl=hu oldalon.
 

A hírlevelekre és a hozzájárulásokra vonatkozó tudnivalók
Az alábbi tudnivalókkal tájékoztatjuk hírlevelünk tartalmairól és a feliratkozási, küldésistatisztika-kiértékelési eljárás folyamatáról és az Önt megillető tiltakozási jogokról. Ha feliratkozik hírlevelünkre, kijelenti, hogy egyetért a hírlevél-küldéssel és az ismertetett eljárásokkal.

A hírlevél tartalma:
Reklámra vonatkozó információt tartalmazó hírlevelet és e-mailt (továbbiakban „hírlevél”) csak a címzett hozzájárulása vagy a jogszabályban előírt megfelelő engedély alapján küldünk. A hírlevélre való feliratkozás keretében átírt tartalmak vonatkoznak a felhasználók hozzájárulására.

Double-Opt-In és naplózás:
A hírlevélre történő feliratkozás úgynevezett Double-Opt-In eljárással történik. Vagyis, a feliratkozás után Ön kap egy e-mailt, amelyben kérjük, hogy erősítse meg a feliratkozási szándékát. Erre a megerősítésre azért van szükség, hogy senki se jelentkezhessen be idegen e-mail címmel. A hírlevélre való feliratkozásokat naplózzuk, hogy a feliratkozás folyamatát a jogszabályi követelményeknek megfelelően igazolni tudjuk. Ide tartozik a feliratkozás és a megerősítés időpontja, illetve az IP cím. A MailChimpnél tárolt adatainak változásait is naplózzuk.

„MailChimp” hírlevélküldő szolgáltató igénybevétele:
A hírlevelek küldése a „MailChimp”, az amerikai Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE #5000, Atlanta, GA 30308, USA hírlevélküldő szolgáltató segítségével történik. A hírlevélcímzettek e-mail címét, és jelen tudnivalók keretében ismertetett adatokat a MailChimp USA-ban található szerverein tárolják. A MailChimp ezeket az információkat megbízásunkból használja fel a hírlevelek küldéséhez és kiértékeléséhez. Továbbiakban a MailChimp saját információ szerint ezeket az adatokat a saját szolgáltatásainak optimalizálásához vagy fejlesztéséhez használja fel, pl. a hírlevél-küldés vagy a hírlevél-megjelenítés optimalizálásához vagy olyan gazdasági célokhoz, hogy meghatározzák, mely országokból származnak a címzettek. A MailChimp azonban a hírlevelek címzettjeinek adatait nem használja fel levélküldésre és nem adja át harmadik félnek.
Megbízunk a MailChimp megbízhatósággal és adatbiztonsággal szembeni elkötelezettségében. A MailChimp rendelkezik az USA és EU között fennálló adatvédelmi megállapodás „Privacy Shield” tanúsításával és így vállalja, hogy betartja az EU adatvédelmi előírásait. A MailChimppel „adatfeldolgozó megállapodást” is kötöttünk. Ez olyan szerződés, amelyben a MailChimp vállalja, hogy felhasználóink adatait megvédi, az adatokat a meghatározott adatvédelmi rendelkezéseknek megfelelően dolgozza fel a megbízásunkból és külön vállalja, hogy az adatokat nem adja át harmadik fél részére. A MailChimp adatvédelmi rendelkezései az alábbi linken tekinthetők meg: https://mailchimp.com/legal/privacy/

Bejelentkezési adatok:
A hírlevélre feliratkozáshoz elegendő, ha megadja e-mail címét. Felhasználjuk további adatait is, pl. vezeték- és keresztnevét, az ország nevét és az ügyfélcsoportot. Ezek az adatok csak a hírlevél személyre szabásához és szegmentálásához szükségesek.

Statisztikai adatok gyűjtése és elemzése:
A hírlevelek úgynevezett „web-beacont” tartalmaznak, vagyis egy pixel méretű fájt, amely a hírlevél megnyitásakor lehívásra kerül a MailChimp szerveréről. Ennek a lehívásnak a keretében először technikai információkra, pl. a böngészőre és az Ön rendszerére, IP címére, a lehívás idejére vonatkozó adatgyűjtés történik. Ezeket az információkat a szolgáltatások technikai fejlesztéséhez használjuk fel a technikai adatok, a célcsoportok és az Ön olvasási szokásai, a lehívás helye (amely az IP cím segítségével határozható meg) vagy hozzáférés ideje alapján.

A statisztikai adatgyűjtéshez tartozik annak meghatározása is, hogy a hírlevelet megnyitották-e, mikor nyitották meg, és mely linkekre kattintottak. Ezek az információk technikai okokból hozzárendelhetők a hírlevél egyes címzettjeihez. Azonban nem célunk és a MailChimpnek sem célja, hogy az egyes felhasználókat megfigyelje. A kiértékelések célja inkább az, hogy megismerje a felhasználóink olvasási szokásait és a tartalmakat azokhoz igazítsa vagy az érdeklődök részére megfelelő különböző tartalmakat küldjön.

Online megnyitás és adatkezelés:
Előfordulnak olyan esetek, amikor a hírlevél címezettjeit a MailChimp honlapjaira továbbítjuk. Pl. a hírlevelet link formában kapják meg, amelynek segítségével a hírlevél címzettjei a hírleveleket online nyithatják meg (pl. a levelező programban fennálló megjelenítési problémák esetén). A hírlevél címzettjei a MailChimp adatvédelmi nyilatkozatát csak annak oldalán nyithatják meg.
Erre vonatkozóan felhívjuk a figyelmet arra, hogy a MailChimp honlapjain cookie-kat használ és ezzel a személyes adatokat a MailChimp, annak partnerei és az igénybe vett szolgáltatók (pl. Google Analytics) feldolgozzák. Erre az adatgyűjtésre nincs hatásunk. További információk a MailChimp adatvédelmi nyilatkozatában találhatók. Felhívjuk továbbá a figyelmét a reklám célú adatgyűjtés elleni tiltakozás lehetőségeire, amely a http://www.aboutads.info/choices/ és http://www.youronlinechoices.com/ (az Európai Térségre vonatkozóan) linken érhetők el.

Megszüntetés/Visszavonás:
A hírlevél-küldést bármikor megszüntetheti, vagyis visszavonhatja a hozzájárulását. Ezzel egyidejűleg törlik a MailChimp általi levélküldéshez és statisztikai elemzések végzésére adott hozzájárulását. A MailChimp általi levélküldésre vagy statisztikai elemzések végzésére adott hozzájárulás visszavonása azonban nem lehetséges.
A hírlevél lemondásra vonatkozó link a hírlevél végén található.

Az adatvédelmi rendelkezés, mint jogalap:
A 2018. május 25-től érvényes adatvédelmi rendelet (Általános Adatvédelmi Rendelet (DSGVO)) előírásainak megfelelően tájékoztatjuk Önt, hogy a nyilvántartott e-mail címekre történő hírlevélküldésbe való beleegyezés az Általános Adatvédelmi Rendelet (DSGVO) 6. cikk. 1. bek. a pont, a tisztességtelen verseny elleni küzdelemről szóló törvény (UWG) 7. § 2. bek. 3. sz., ill. 3. bek. értelmében történik. A MailChimp hírlevélküldő szolgáltató igénybevétele, a statisztikai adatgyűjtések és elemzések és a feliratkozási eljárás naplózása jogos érdekek alapján az Általános Adatvédelmi Rendelet (DSGVO) 6. cikk. 1. bek. f pont értelmében történik.

Felhívjuk a figyelmet arra is, hogy a személyes adatok jövőbeli feldolgozása ellen az Általános Adatvédelmi Rendelet (DSGVO) 21. cikkelyben meghatározott előírásoknak megfelelően tiltakozhat. Ez a tiltakozás elsősorban a direkt reklám célú adatfeldolgozás ellen irányulhat.

Közösségi oldalakon való megjelenésünk

Közösségi oldalak által történő adatkezelés
Cégünk nyilvánosan hozzáférhető profilokat tart fenn közösségi oldalakon. Az általunk használt közösségi oldalak részletes felsorolását alább találja. A közösségi oldalak, pl. a Facebook, általában átfogó elemzésnek vethetik alá az Ön felhasználói szokásait, ha ellátogat oldalukra vagy valamilyen közösségi média tartalmait (pl. „Tetszik“ gomb vagy banner reklám) beágyazó weboldalra. A közösségi oldalakon való megjelenéseink látogatása számos adatvédelem szempontjából jelentős adatkezelési műveletet vált ki. Részletesen: ha be van jelentkezve a közösségi oldalon létrehozott fiókjába és a közösségi oldalon található megjelenésünket látogatja, akkor a közösségi portál üzemeltetője hozzá tudja rendelni ezt a látogatást az Ön felhasználói fiókjához. Előfordulhat azonban, hogy akkor is rögzítik személyes adatait, ha nincs bejelentkezve vagy nem rendelkezik fiókkal az adott közösségi portálon. Ebben az esetben például a végberendezésén tárolt cookie-k (sütik) segítségével vagy IP-címének rögzítése útján történik ez az adatrögzítés. Az ily módon rögzített adatok segítségével a közösségi portálok üzemeltetői olyan felhasználói profilokat tudnak létrehozni, amelyekben elmentik az Ön preferenciáit és érdeklődési köreit. Így az adott közösségi oldalon való megjelenésen belül és kívül is meg tudnak jeleníteni Önnek érdeklődésalapú reklámot. Amennyiben rendelkezik fiókkal az adott közösségi oldalon, úgy az érdeklődésalapú reklám minden olyan eszközön megjelenhet, amelyen be van vagy be volt jelentkezve. Kérjük, vegye továbbá figyelembe, hogy a közösségi portálok nem minden adatkezelési művelete nyomon követhető számunkra. Szolgáltatótól függően előfordulhat, hogy a közösségi portál üzemeltetője más adatkezelési műveleteket is végrehajt. Az ezzel kapcsolatos részleteket az adott közösségi portál felhasználási feltételei és adatvédelmi szabályzata tartalmazza.

Jogalap
Közösségi oldalakon való megjelenéseink célja, hogy lehetőleg átfogó internetes jelenlétet biztosítsanak. Ez a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja szerinti jogos érdeknek minősül. A közösségi oldalak által kezdeményezett elemző folyamatok adott esetben olyan eltérő jogalapra épülnek, amelyet a közösségi oldalak üzemeltetőinek kell megnevezniük (pl. a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti hozzájárulás).

Adatkezelő és jogérvényesítés
Ha közösségi oldalakon található megjelenéseink egyikét látogatja (pl. Facebook), a közösségi portál üzemeltetőjével közös adatkezelőnek minősülünk az e látogatás során kiváltott adatkezelési műveletek szempontjából, de felelősségünk és az azokkal összefüggő tájékoztatás adására való képességünk csupán az általunk összeállított tartalmakra korlátozódik. Jogait (hozzáférés, helyesbítés, törlés, az adatkezelés korlátozása, adathordozhatóság és panasz) alapvetően velünk (a tartalmakkal kapcsolatban) és az adott közösségi portál üzemeltetőjével (pl. Facebook) szemben is érvényesítheti. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a közösségi portálok üzemeltetőivel való közös adatkezelés ellenére nincs korlátlan befolyásunk a közösségi portálok adatkezelési műveleteire. Lehetőségeinkre az adott szolgáltató vállalati irányelvei irányadók.

Az adattárolás időtartama
Nincs befolyásunk arra, hogy a közösségi oldalak üzemeltetői mennyi ideig tárolják az Ön adatait saját célokra. Az ezzel kapcsolatos részletekről közvetlenül a közösségi oldalak üzemeltetőinél tájékozódhat (pl. adatvédelmi nyilatkozatukból, lásd lent).

A közösségi oldalak részletesebben
Facebook

Cégünk Facebook-profillal rendelkezik. A szolgáltató a Facebook Inc. (1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA). A Facebook az EU-USA adatvédelmi pajzs szerinti tanúsítással rendelkezik. Önnek lehetősége van arra, hogy felhasználói fiókjában önállóan módosítsa a hirdetésekre vonatkozó beállításokat. Kattintson ehhez az alábbi hivatkozásra és jelentkezzen be: https://www.facebook.com/settings?tab=ads. A részleteket a Facebook adatvédelmi nyilatkozata tartalmazza: https://www.facebook.com/about/privacy/.

Instagram
Cégünk Instagram-profillal rendelkezik. A szolgáltató az Instagram Inc. (1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA). Az Ön személyes adatainak általuk történő kezelésével kapcsolatos részleteket az Instagram adatvédelmi nyilatkozata tartalmazza: https://help.instagram.com/519522125107875.

Pinterest
Cégünk Pinterest-profillal rendelkezik. A szolgáltató a Pinterest Inc. (808 Brannan Street San Francisco, CA 94103-490, USA, “Pinterest”). Az Ön személyes adatainak általuk történő kezelésével kapcsolatos részleteket a Pinterest adatvédelmi nyilatkozata tartalmazza: https://policy.pinterest.com/de/privacy-policy.

XING
Cégünk XING-profillal rendelkezik. A szolgáltató a XING AG (Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Németország). Az Ön személyes adatainak általuk történő kezelésével kapcsolatos részleteket a XING adatvédelmi nyilatkozata tartalmazza: https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung.

LinkedIn
Cégünk LinkedIn-profillal rendelkezik. A szolgáltató a LinkedIn Ireland Unlimited Company (Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Írország). A LinkedIn az EU-USA adatvédelmi pajzs szerinti tanúsítással rendelkezik. A LinkedIn reklámcélú cookie-kat használ. Ha ki szeretné kapcsolni a LinkedIn reklámcélú cookie-jait, használja az alábbi hivatkozást: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out. Az Ön személyes adatainak általuk történő kezelésével kapcsolatos részleteket a LinkedIn adatvédelmi nyilatkozata tartalmazza: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

 

Jelen adatvédelmi nyilatkozat frissítése
Pl. új jogszabályi vagy hatósági előírások megjelenése vagy az interneten megjelenő új ajánlataink miatt szükséges lehet jelen adatvédelmi nyilatkozat bizonyos időközönkénti frissítése. Az erre vonatkozó tájékoztatás itt található. Alapvetően azt javasoljuk, hogy rendszeresen nyissa meg az adatvédelmi nyilatkozatot és ellenőrizze, hogy tartalmaz-e módosításokat. A módosításokat pl. arról ismerheti fel, hogy a dokumentum alján megadott állapotot frissítettük.

Jelen adatvédelmi nyilatkozat kinyomtatása vagy tárolása
Jelen adatvédelmi nyilatkozatot közvetlenül kinyomtathatja vagy elmentheti, pl. böngészőjének nyomtatási ill. mentési funkciójának használatával.

A közelben gyártókat keres?
Beszéljen velünk.
Imate pitanja?

Obratite nam se.

GEALAN ACADEMY / Tanfolyamok

A GEALAN ACADEMY tanfolyamokat kínál pl. az építési jog, értékesítés és nyílászáró-gyártástechnológia témákban.

Újdonságokat nem elmulasztani!

Gealan

A GEALAN Fenster-Systeme GmbH Európa egyik vezető műanyag profil gyártója az ablakok és az ajtók területén.

©2020 GEALAN Fenster-Systeme GmbH
Sajtó és hírek
©2020 GEALAN Fenster-Systeme GmbH